Page 1

oppmanna-

vanga.com


foto mats pettersson


Följ vägen… Följ vägen till trakten med de djupa sjöarna och det rika djurlivet. Här samsas kanotister med badgäster – gädda med hjort. Äppelblomster, bokskog och berg i skön harmoni. Ett kulturlanskap som hyser både slott och koja. Detta är kärnan i Oppmanna-Vångabygden. Essens – det avgörande nödvändiga… Follow the road to the land of deep lakes and a rich animal life.  Apple blossoms, beech-forests and mountains in perfect harmony.  A cultural landscape with both castles and cabins. This is the heart of Oppmanna-Vånga in north-east Scania, Sweden. Essence – the vitally necessary…

Vår i Bokenäset, Oppmanna / Spring in Bokenäset, Oppmanna


I Oppmanna-Vånga odlas de flesta grödor. Men det som har blivit ett signum för trakten är de ändlösa raderna med äppelträd. Under blomstringstiden i maj lyser fälten och kullarna vita, för att under höstmåndarena skifta till rött och grönt. Det var munkar på Bäckaskog som på 1300-talet började odla ”abulla”. På så sätt lades grunden till detta fruktrike.

Januari – ett kvarglömt äpple, Vånga.

foto kaj göransson

Odling

CULTIVATION. In Oppmanna-Vånga most kinds of crops are grown. But what has become a hallmark of the area is the endless rows of apple trees. During the flowering season in May, the fields and hills shine white.  Autumn changes the colour to reds and greens.

Äppelblom vid Ivösjön, Vånga / Apple blossoms beside Lake Ivö,Vånga


foto kaj gรถransson


Skogen

Löv- och barrskog, tomtar och troll. Bygdens väsen samsas om utrymmet, och sådant finns det gott om. Och luft. Gör ett avsteg från allfartsvägarna. Träd in i gröna salar av magi och fyll lungorna. Oavsett årstid finns det alltid en friluftsområde, en skog som passar. Gröna, skira bokar eller svamp- och bärskog? THE FOREST. Deciduous and coniferous forests, elves and trolls. The beings of the countryside share this space, of which there is plenty. And air. Step off the beaten track. Step into green halls of magic and fill your lungs . Whatever the season is there is always a recreation area, a fitting forest. Green, delicate beech tree, or mushrooms and berries ?

”Trollskog” i Arkelstorp / ”Troll-forest” in Arkelstorp.


foto mats pettersson


foto kerstin olofsson


foto mats pettersson

Berget

Under alla sedimentlager vilar urberget. Ett berg som bland annat gett oss den världskända röda graniten från Oppmanna/Vånga. Stenbrotten har varit verksamma sen tidigt 30-tal och är det än idag. Och de som inte används längre, blir fantastiska, vattenfyllda ”oaser” i skoglandskapet. Gå på upptäcksfärd och skåda dramatik och skönhet i samma andetag. The mountain of Oppmanna-Vanga provides us the world-famous red granite. The quarries have been operating since the early 30’s and are still operating today.  And those that are no longer in use becomes fantastic water filled ”oases” in the forest landscape. Explore and find drama and beauty in the same view.

Röd granit i stenbrott,Vångaberget / Red granite in quarry, V  ånga


Öar & sjöar Bad- och båtliv, vattenskidor och isfiske. Rekreation. Allt ryms i någon av de fyra sjöarna. Ivösjön, som tillika är Skånes största, har utnämnts till Sveriges artrikaste fiskesjö och ön i dess mitt räknas som ett av de foss­ilrikaste områdena i världen. Klippor, öar och skär skapar en behagfull inramning till vilken aktivitet du än väljer.

ISLANDS & LAKES. Swimming and boating, water skiing and ice fishing.  Recreation. Everything can be found in one of the four lakes. Ivö Lake (Ivösjön), which is the largest in Scania, has been designated Sweden’s richest fishing lake and the island in its center is counted as one of the most fossilrich areas in the world.

Kanotsafari på sjön Immeln / Canoe safari on Lake Immeln.


foto roger petersson


akvarell marita nilsson


foto mats pettersson


Byaliv foto mats pettersson

Gemenskap är ledordet för folket i byarna. Man trivs man och lever gott tillsammans. Det här är landet och lugnet. Idrottsföreningar och scoutrörelsen sysselsätter barn och unga. Service som exempelvis skolor, dagis och mataffär, finns inom nära räckhåll.

Fotbollsskola i Arkelstorp. / Soccer school in Arkelstorp.

VILLAGE LIFE. Community is the key word for the people in these villages. Here you can enjoy yourself and live well together. This is countryside and tranquillity. Sports clubs and the scout movement engage children and young people. Services such as schools, day-cares and a grocery store, are within easy reach.

Den gamla vägen mellan Arkelstorp och Oppmanna / The old road between Arkelstorp and Oppmanna.


Vångabacken har sedan 1980 varit ”skånes närmsta alp”. Den helt ideellt drivna skidanläggningen erbjuder utförsåkning för alla med 132 m fallhöjd och en längsta nedfart på 660 m. Skiduthyrning, cafeteria, skidskola och ett modernt snökanonsystem gör backen komplett.

foto niclas bergkvist

Utför

DOWNWARD. Vånga Hill (Vångabacken) has been ”the Scanian alp of south Sweden” since 1980. The volunteer-run ski area offers skiing for everybody with 132 m in vertical drop and the longest downhill run of 660 m. Ski rentals, a cafeteria, ski school and a modern snow cannon makes the hill complete.

Söndag och vinter i skidbacken,Vånga / Sunday and winter on the ski slope,Vånga.


foto bert-ola nilsson


Skördefest

Varje september hålls en skördefest vid Vangabergets fot . Det är besökare från när och fjärran och lokala utställare som hjälper till med att fira årets skörd. Förutom äpplen av alla de sorter säljs andra frukter, grönsaker och bär från trakten. Även förädlade produkter som äppelmust och bröd bakat på mjöl från sädes­fältet bredvid, finner sin avsättning. Each September, there is a harvest festival at the base of Vanga Hill. Visitors from far and wide and local exhibitors helps to celebrate the year’s harvest.  Besides apples of all varieties, other fruits, vegetables, refined products such as fruit juice and bread from locally grown wheat and berries from the neighbourhood, are for sale.

Folkfest med trivsel på Vånga skördefest / Harvest festival in Vånga.


foto kristianstads kommun/claes sandĂŠn

foto kristianstads kommun/claes sandĂŠn

foto bert-ola nilsson


foto b채ckaskogs slott


foto bäckaskogs slott

Slotten Bäckaskogs slott. / Castle of Bäckaskog.

Skåne är fullt av slott och ett par av dem ligger i våra trakter. Slotten minner om en tid då kungen och adeln hade makt och pengar i överflöd, vilket gjorde att dessa, mer eller mindre, fantastiska palats kunde byggas. Slotten är historia, spöken och sägner. Dock nuförtiden besökta av enklare folk och ”stjärnor”. Skåne is full of castles and a couple of them are located in our region. Castles remind us of a time when the king and the nobility had power and money in abundance, which resulted in these more or less fantastic buildings. The castles and manors are history, ghosts and legends. Though nowadays they are visited by more simpler people… and celebrities.

Karl XV’s sovkammare, Bäckaskogs Slott / King Charles the XV’s bedroom, Bäckaskog Castle.


Till Brunnen i Arkelstorp färdades folk i forna tider för att dricka och bada i det järnhaltiga vattnet. Då sjukvården var undermålig, var detta ett sätt bota sin skröplighet. Idag används byggnaden mestadels till mötes- och festplats. Atmos­fären i den 100-åriga lokalen skapar fin stämning för bl a konserter, teater och julmarknad. Planer finns nu på att upprätta en hälsoträdgård i det tillhörande skogspartiet.

foto okänd

Hälsa

Brunnen år 1910 / TheWell in Arkelstorp 1910.

HEALTH. To the Well (Brunnen) in Arkelstorp, in days gone by, people travelled to drink and bathe in the ferrous water. As health care was poor this was one way for them to cure their infirmity. Today the building is used mostly for conferences and parties.

Bygdegården Brunnen idag, Arkelstorp / The rustic community center ”Brunnen” of today, Arkelstorp


foto kaj gรถransson


Denna trycksak är ett projekt signerat Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening. Vi tackar alla inblandade som på detta sätt bidragit med att öka intresset för vår bygd. (februari 2014)

This publication is a project endorsed by Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening. We thank everyone involved who, by this means, have contributed to increasing interest in our district.

oppmanna-

vanga.com

GL Tryck i Kristanstad AB 2014

foto bert-ola nilsson

Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening

ESSENS