Page 1

MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

1


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

HEM CONTINUAT FENT POBLE Benvolguts veïns i veïnes, El lema de la legislatura que acabem de passar era el de “Continuem fent poble”, i així ho hem fet, buscant les necessitats més urgents i necessàries sense oblidar-nos de ningú, de nord a sud i d’est a oest. Una cosa molt important són els carrers, i n’hem arreglat bastants. Després, hem anat continuant amb rotondes, fent al·lusió a allò tan nostre com és la jota. També hem fet renéixer la plaça de les Roques, on hi hem creat un espai ampli per a aparcar i hi hem reconstruït la seva font. Ah! I l’anirem vestint poc a poc. Continuant, en l’àmbit turístic, hem tirat endavant el Poblat Ibèric del Castellot de la Roca Roja, amb accés i embarcador. Donant suport als seus serveis, ens trobem el complex turístic de la Via Verda. També la continuació de la façana fluvial: després de FIREBRE començaran les obres. Accessos i baranes a les Coves, així com l’eixamplament del camí fins als 7 m i l’aplicació d’un doble tractament asfàltic. També hem arranjat camins i, per descomptat, hem iniciat una obra molt important com és la del centre de dia, on s’hi està treballant per a acabar-lo. Sense oblidar-nos també del retorn de Santa Maria de Benifallet i, com no, de l’adquisició de 2 desfibril·ladors preparats per a salvar vides. A més a més, esperem que, tal i com ens han dit, i abans d’acabar l’any, iniciarem la construcció del nou consultori mèdic i l’arranjament del carrer Marcel·lí Domingo, i d’altres obres que ens mereixen el mateix respecte. Per acabar, cal destacar que l’acció d’Esquerra a l’equip de govern de l’ajuntament de Benifallet durant la darrera legislatura, la qual us presentem a continuació, ha estat finançada en gran part per l’administració superior, amb la dificultat afegida que això comporta en una època de crisi econòmica com l’actual. Salutacions,

Jordi Monclús Doliu Candidat a la reelecció a l’alcaldia de Benifallet

2


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

URBANISME 1. Obres en places, avingudes, passejos i carrers -

Ampliació de la plaça de les Roques per a dotar-la de més places d’aparcament, amb l’aixecament d’un mur de contenció de 8 m d’altura, l’empedrament de la superfície i la reconstrucció de la Font de la Salut. El cost de l’obra, de 143.007 €, ha estat finançat al complet pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública del Govern espanyol.

-

Arranjament de l’avinguda Lluís Companys, amb la pavimentació de la calçada, la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram i la substitució de les vorades de les voreres.

-

Arranjament dels carrers Doctor Sastre, Ramos, Alfons i de la Rosa, amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram i l’empedrament de la superfície. El cost de l’obra, de 193.501,12 €, ha rebut una subvenció de 174.151 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

-

Arranjament dels carrers Primer de Maig i Onze de Setembre, amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram i la reconstrucció de la Font de la Postal. El cost de l’obra, de 78.176,10 €, ha rebut una subvenció de 70.176,10 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

-

Arranjament dels carrers del Forn, de l’Ermita i del Castell, amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram i la col·locació de baranes de seguretat. El cost de l’obra, de 130.058,21 €, ha rebut una subvenció de 117.052,38€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, mentre que les baranes, amb un cost de 4.000 €, han estat finançades al complet pel Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment (PEIN) de la Diputació de Tarragona.

-

Pavimentació del Passeig de l’Ebre i els carrers Tortosa i Catalunya i substitució de les vorades de les voreres.

3


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

2. Actuacions en instal·lacions -

Condicionament de la rotonda nord, amb dos joteros banyats amb bronze coronant-la a sobre d’una estructura d’obra folrada amb marbre, i l’adequació de l’espai amb un complex sistema de fonts d’aigua i d’il·luminació. El cost de l’actuació, de 84.300 €, ha rebut una subvenció de 75.870€ del Programa d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.

-

Estretiment de la rotonda nord i de les voreres adjacents, trasllat de la creu de terme a l’entrador del Mas del Catxorro, on s’hi ha creat una àrea de lleure, i pavimentació de l’accés nord de la carretera T-301 a Benifallet. El cost de l’actuació, de 168.000 €, ha estat finançat al complet per la Diputació de Tarragona.

-

Enllumenat complet a l’avinguda Lluís Companys, amb la instal·lació de 8 fanals nous entre les piscines municipals i Ca Pedret, substitució de les bombetes de tots els fanals de l’avinguda per unes de noves de baix consum i renovació del quadre elèctric de l’ajuntament. El cost de l’actuació, de 30.500 €, ha estat finançat al complet pel Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment (PEIN) de la Diputació de Tarragona.

4


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

3. Obres en immobles -

Restauració dels safareigs municipals (primera fase), amb el revestiment dels seus murs amb pedra rústica i la rehabilitació dels rentadors, després d’un repicat complet, i la seva decoració interior amb dibuixos ceràmics. El cost de l’actuació, de 12.500 €, ha rebut una subvenció de 8.633 € de la Diputació de Tarragona.

-

Rehabilitació de les Coves d’en Blanquet, amb l’empedrament de les seves parets i el raspat del sostre interior. L’actuació ha servit per a donar com a acabada la primera fase de la façana fluvial.

-

Ampliació del cementiri municipal, amb la construcció de 21 nínxols nous, i aixecament d’un mur de protecció en el seu camí d’accés.

-

Reformes al consultori mèdic i al Casal, repintant les seves parets i, en el segon, instal·lant calefactors elèctrics i cortines noves. El cost de l’actuació, d’ 11.574 €, ha estat finançat al complet per la Diputació de Tarragona.

-

Millores al magatzem municipal, amb la construcció d’un despatx, una cuina, un menjador i un lavabo.

-

Construcció d’un mur de contenció al carrer Cardó.

4. Millora de camins -

Arranjament del camí d’Aldovesta, amb l’aplicació d’un doble tractament asfàltic i el seu desbrossament. El seu cost, de 34.150 €, ha rebut una subvenció de 32.167,63 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

-

Arranjament dels camins de Mollet, de Llítgem i del Pla de la Barca, amb l’aplicació d’un doble tractament asfàltic i el seu desbrossament. El seu cost, de 52.373,77 €, ha rebut una subvenció de 46.320,74 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

5


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

SALUT -

Adquisició de 2 desfibril·ladors per al consultori mèdic, un de fixe i un altre de portàtil, per a poder reanimar un/a pacient que ha patit una aturada cardiorespiratòria.

-

Control del brot de tuberculosi, a càrrec de la Unitat de Vigilància Epidemiològica de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA -

Construcció del centre de dia (primera fase) a la nova urbanització de l’Hort del Moreno, amb el moviment de terres, els fonaments, la col·locació d’un forjat sanitari, dels desguassos i de les xarxes d’aigües pluvials i residuals i la formigonació superior. El cost de l’actuació, de 86.702€, ha estat finançat al complet pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública del Govern espanyol.

-

Organització de cursos de gimnàstica per a la gent gran, durant el 2009 i el 2010.

-

Homenatge anual a l’home i la dona més grans del poble i als quintos i quintes que compleixen 80 anys, amb un reconeixement a les Festes i també, als segons, amb la celebració d’un dinar.

-

Ajudes econòmiques a l’Associació de Jubilats.

-

Redacció del Pla Local de Política de Dones. El cost de la seva elaboració, de 5.555 €, ha estat finançat al complet per l’Institut Català de la Dona.

6


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

CULTURA -

Retorn al poble de Santa Maria de Benifallet, el gener de 2009, després de la seva restauració per part del Departament de Cultura de la Generalitat. S’instal·la en una vitrina de seguretat a l’església parroquial.

-

Creació i potenciació de les Jornades Culturals, nascudes el 2008 i celebrades any rere any fins l’actualitat. Els temes que han centrat les quatre edicions han estat, per aquest ordre, el patrimoni local, la Batalla de l’Ebre, els íbers i Cardó.

-

Dotació de la biblioteca municipal amb dos ordinadors i una impressora làser.

-

Adquisició del Convent i de la casa de mossèn i el seu pati adjacent, a manca de tancar l’acord definitiu amb el Bisbat de Tortosa.

EDUCACIÓ -

Construcció d’una nova llar d’infants, amb una capacitat per a 30 alumnes i situada a la zona escolar del poble. Compta amb una aula per a nadons, un lavabo per a nens/es de fins a 3 anys, una cuina, un menjador, un pati ampli i una zona de jocs. El cost de l’obra, de 321.545,83 €, ha estat finançat amb una subvenció de 212.140,42 € del Programa d’Acció Municipal (PAM), de la Diputació de Tarragona, i una altra de 75.000 € de l’antic Departament d’Educació de la Generalitat.

-

Pagament del 50 % del cost dels llibres de text dels alumnes l’Escola Llorenç Vallespí i Vidiella el curs 07/08, i del 100 % des del curs 08/09 fins l’actualitat, amb una despesa total de 15.682,40 €.

-

Pagament del transport amb autobús dels alumnes d’ESO i batxillerat del poble fins l’Institut de Roquetes, des del curs 07/08 fins l’actualitat, amb una despesa total de 4.208,84 €.

7


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

TURISME -

Obertura al públic del Castellot de la Roca Roja, amb la seva museïtzació, la construcció d’un embarcador per a arribar-hi amb el llagut i l’obertura d’un camí per a accedir-hi. El cost de l’actuació, de 200.000 €, ha estat finançat al complet per la Direcció General de Turisme de la Generalitat.

-

Rehabilitació de l’antiga estació de tren en complex turístic, amb la creació d’un bar-restaurant per a 30 persones i amb terrassa exterior, d’una pensió ** amb 4 habitacions dobles i bany complet en cadascuna, d’un alberg amb 4 habitacions i una capacitat total de 18 places, d’una zona d’acampada amb una capacitat per a 20 tendes de campanya de 4 persones cadascuna i d’una sala polivalent per a usos diversos. El cost de l’actuació, de 453.980’08 €, ha estat finançat al complet pel Consorci per a l’Execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre (Pladetur), de l’antic Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.

-

Eixamplament del Camí de les Coves fins als 7 m d’amplada, amb l’aplicació d’un doble tractament asfàltic de 6 m. El cost de l’actuació, de 14.080,08 €, ha rebut una subvenció de 12.954,99 € del Pla de Millora de Camins del Consell Comarcal del Baix Ebre.

8


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

-

Substitució de les baranes de l’interior de les Coves per unes de noves de ferro. El cost de l’actuació, de 45.426 €, ha estat finançat al complet pel Consorci per a l’Execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre (Pladetur), de l’antic Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, amb una aportació de 33.426 €, i per la Diputació de Tarragona, amb un ajut de 12.000 €.

-

Construcció d’una passarel·la per accedir a la Cova de Xafarroques des de l’entrada de la Cova del Dos. El cost de l’actuació, de 30.000 €, ha estat finançat al complet per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

-

Organització d’un curs de turisme, cultura i patrimoni per a 16 alumnes, a l’oficina de turisme el 2009.

-

Potenciació del turisme a les Coves, al llagut i a Firebre, amb el seu manteniment.

-

Senyalització dels llocs d’interès del nucli urbà. El cost de l’actuació, de 6.010€, ha estat finançat al complet per la Diputació de Tarragona.

PROMOCIÓ ECONÒMICA Suport a les iniciatives privades -

L’empresa PASCUAL ja ha presentat a l’ajuntament, concretament el 29/04/2011, l’estudi d’impacte ambiental del pla de rehabilitació de l’antic balneari de Cardó, pas previ a la seva reconstrucció en un hotel balneari amb spa de 150 habitacions.

-

L’empresa promotora de la construcció del parc eòlic Els Aligars ja ha iniciat contactes amb els propietaris de diverses finques per a obrir un camí entre la carretera de l’Eix de l’Ebre (C-12) fins la zona que ocuparà la instal·lació.

-

I en especial a les petites i mitjanes empreses locals dedicades al turisme, com els esports d’aventura, i al sector serveis, com el Grup de Restauradors de Benifallet, amb qui s’organitzen de forma conjunta les Jornades Gastronòmiques, que ja han arribat a la seva sisena edició. 9


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

ESPORTS -

Millores al camp de futbol, amb la construcció d’una graderia amb capacitat per a 80 espectadors, l’aplicació al terreny de joc de 230 tones de soldó, la terra millor considerada per a la pràctica futbolística, i l’edificació d’un bar i lavabos nous.

-

Reparació de les instal·lacions de les piscines municipals, amb la renovació de les canonades interiors i la instal·lació d’un paviment de rajoles tipus terratzo. El cost de l’actuació, de 49.940,28 €, ha rebut una subvenció de 47.443,25 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

-

Organització de sessions d’aeròbic des del 2009 fins l’actualitat i inversió en material per a l’activitat, amb l’adquisició de 15 kits de bodypump i 30 steps.

-

Benifallet, escenari de La Volta a Espanya ’09, amb el primer esprint intermedi de la història del poble i el pas pel municipi de ciclistes consolidats en el panorama internacional com Alberto Contador, Alejandro Valverde, Samuel Sánchez, Fabian Cancellara o Cadel Evans.

-

Suport a l’organització de la Cursa del Pastisset, amb la donació de pitances i material divers, la cessió d’espais municipals i la intervenció per a la facilitació gratuïta de productes PASCUAL.

JOVENTUT -

Redacció del Pla Local de Joventut, per analitzar la situació actual del jovent del poble i impulsar, coordinar i tirar endavant propostes culturals, d’oci, esportives adreçades a aquest sector de la població.

10


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

FESTES -

Organització, el 2007 i el 2008, de concerts de rock amb grups de primer nivell en el panorama musical català, com Obrint Pas, Lax’n Busto, Whiskyn’s, Pepet i Marieta o Xeic!

ACCIÓ CIUTADANA -

Organització d’àpats populars, com la clotxa, el Dia de les Coves, el dinar de Firebre, el sopar de la vespra de Sant Joan, el sopar de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, el sopar de Festes i el dinar de la Diada de Catalunya.

-

Adquisició de 100 taules noves per a realitzar els àpats populars. El seu cost, de 6.010 €, ha estat finançat al complet per la Diputació de Tarragona.

11


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

TELECOMUNICACIONS -

Implantació de la cobertura de telefonia mòbil i de la Televisió Digital Terrestre (TDT), a través del Pla Catalunya Connecta de la Generalitat.

-

Obertura del Punt TIC, dotat de 7 ordinadors per a ús municipal. Els 7 monitors satèl·lits i la torre central han estat cedits per la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, mentre que el mobiliari nou del centre telemàtic, amb un cost de 5.704 €, ha estat finançat al complet per la Diputació de Tarragona.

-

Disseny i posada www.benifallet.net

en

funcionament

de

la

nova

web

municipal:

MEDI AMBIENT -

Construcció d’una estació depuradora, per a millorar el sanejament de les aigües residuals del poble. Situada a l’inici del camí de Ritxé, compta amb un col·lector en alta de 1.400 m de longitud, amb dues estacions de bombament i amb un decantador de grans dimensions al final del recorregut. La planta, de tipus biològic amb reducció de nitrogen, entrarà en funcionament en breu, tindrà una capacitat de tractament de 285 m3/dia i retornarà l’aigua tractada a l’Ebre. El cost de l’obra ha estat finançat al complet per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Impulsió de la recollida selectiva, amb la instal·lació de contenidors classificatoris per als diversos residus.

-

Arranjament de diversos camins municipals i desbrossament de boscos del terme, a través del Pla de Gestió Forestal. El cost de les actuacions, de 51.412,29 €, ha estat finançat al complet per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

-

Redacció del Projecte d’Ordenació Forestal. El cost de la seva el·laboració, de 19.906,68 €, ha estat finançat al complet per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

-

Constitució del consorci de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, de forma conjunta amb els ajuntaments de Rasquera, Tivenys, Tortosa, el Perelló i l’Ametlla de Mar i els Consells Comarcals del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu de protegir i gestionar els espais d’interès natural de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut.

12


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

HISENDA -

Congelació de les taxes dels impostos de recaptació municipal, els anys 2009, 2010 i 2011, per a ajudar les famílies del poble a frenar l’impacte de la crisi econòmica.

-

Congelació de les quotes d’abonament a les piscines municipals i a l’esplai, els anys 2009 i 2010, per a ajudar les famílies del poble a frenar l’impacte de la crisi econòmica.

-

Pagament del 10 % del cost de la urbanització de l’Hort del Moreno, amb una aportació d’aproximadament 36.000 €.

-

Adquisició de la casa d’Antonio Alcoverro, per a enderrocar-la i connectar el carrer Marcel·lí Domingo amb l’Escaleta, a través de la nova urbanització. El seu cost, de 24.116’47 €, ha rebut una subvenció de 22.910,64 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

OCUPACIÓ I TREBALL Creació de llocs de treball temporal -

-

A través de Plans d’Ocupació, amb una despesa total de 59.480,54 € entre els anys 2008 i 2011, finançada al complet pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Per a joves del poble d’entre 16 i 25 anys a l’estiu, amb una despesa total de 48.742,73 € entre els anys 2007 i 2010.

13


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

OBRES I ACTUACIONS PROJECTADES URBANISME -

Arranjament del carrer Marcel·lí Domingo, amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram i la pavimentació de la superfície. El cost de l’actuació serà d’aproximadament 303.000 €.

-

Tercera fase de la façana fluvial, amb la protecció i la conservació dels terrenys llindants amb l’Ebre situats entre l’embarcador municipal i l’hort de Monclús. El cost de l’actuació, de 249.982,85 €, serà assumit al complet per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, amb una subvenció de 124.991,42 €, i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), gestionat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, amb una altra subvenció de 124.991,42 €.

-

Construcció d’un nou dipòsit municipal d’aigua, amb capacitat per a un milió de litres, i situat a la part superior del cementiri. El cost de l’obra serà assumit al complet per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

-

Protecció dels pous de captació d’aigua potable al Mas del Catxorro. El cost de l’actuació serà assumit al complet per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

14


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS SALUT -

Construcció del nou consultori mèdic, a la nova urbanització de l’Hort del Moreno. El cost de l’obra, de 311.638,66 €, serà assumit al complet pel Departament de Salut de la Generalitat.

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA -

Acabament de la construcció del centre de dia (segona fase) i obertura als usuaris, entre deu i quinze, que obligatòriament hauran de disposar de la sol·licitud de dependència aprovada. El centre oferirà una assistència diürna. El cost de l’actuació, de 444.299,20 €, rebrà una subvenció de 422.084,24 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

EDUCACIÓ -

Ampliació de l’Escola Llorenç Vallespí i Vidiella, després de l’entrada del projecte executiu de l’obra a l’ajuntament. El cost de l’actuació, d’ 1.615.146,40 €, serà assumit al complet pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

ALTRES -

Adquisició d’un vehicle multifuncional. L’operació rebrà una subvenció de 51.879,32 € del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.

15


MANDAT 2007-2011

INFORME DE RESULTATS

16

Informe de resultats. Mandat 2007-2011  

Resum de l'acció d'Esquerra a l'equip de govern de l'ajuntament de Benifallet (Baix Ebre) durant la darrera legislatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you