Page 1

~

AJUNTAMENT

1 1 VILAFRANCA. ~n" DEL PENEDES 1111

CONVOCATÒRIA

DE PLE MUNICIPAL

El proper dimarts dia 26 de novembre de 2013, a les 20 hores, es farà una sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb l'ORDRE DEL DIA següent: - Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de 22 d'octubre de 2013. Presa de possessió com a nou regidor de Sebastià Jané

1. PRESA DE POSSESSIÓ. i Arrufat.

2. ADMINISTRACIÓ FESTA MAJOR. Donar compte del nomenament persones administradores de la Festa Major de 2014.

de les

SERVEIS A LES PERSONES 3. EPEL I ARSENAL. Modificacions en els estatuts de l'EPEL Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, modificant denominació, objecte i altres, assumpció de la gestió directa a través de l'EPEL del servei de l'Escola d'Art Arsenal i ratificació de l'acord laboral assolit amb les persones treballadores de l'Escola d'Art Arsenal. 4. SUPRESSIÓ ORGANISMES AUTÒMOMS I CREACIÓ DE CONSELLS SECTORIALS. Supressió dels organismes Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat del Teatre "Cal Bolet" i organisme "Torras i Bages". Creació del Consell Municipal d'Esports, del Consell Municipal de Comerç i Turisme i del Consell Municipal de les Arts Escèniques. ALCALDIA 5. CARTIPÀS MUNICIPAL. Presentació del nou cartipàs, donant compte d'un decret d'alcaldia sobre delegacions. També aprovació de canvis en determinades representacions en entitats i consells. 6. CANVI CONSELER SERCOM. Exercint el ple com a junta de socis de SERCOM, S.L., substitució d'un conseller de la societat, a proposta del grup de la CUP. 7. CANVI CONSELER AIGÜES. Exercint el ple com a junta d'accionistes de l'Empresa Municipal d'Aigües, substitució d'una consellera de la societat, a proposta del grup de la CUP. 8. MOCIÓ ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES. Moció del grup d'ICV-EUiA, per blindar el caràcter públic de l'Estació Depuradora de Vilafranca. 9. MOCIÓ POLÍTICA INDUSTRIAL. Moció del grup d'ICV-EUiA, per impulsar la política industrial a l'Alt Penedès. 10. MOCIÓ REFORMA LABORAL. Moció del grup d'ICV-EUiA, demanant als grups de CiU i PP deixar sense efecte la reforma laboral de 2012. 11. MOCIÓ PAGA EXTRA EMPLEATS MUNICIPALS. Moció del grup de la CUP, per iniciativa del sindicat CCOO, reclamant el pagament als empleats de l'Ajuntament de la part corresponent de la paga extra de desembre de 2012. 12. MOCIÓ AUTODETERMINACIÓ CATALUNYA. Moció del grup de la CUP, sobre referèndum d'autodeterminació de Catalunya .

...fI ... Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDÈS


~ 1111, ~n!l

AJUNTAMENT VILAFRANCA, DEL PENEDES

'

13. MOCIÓ PISOS BUITS. Moció del grup de la CUP, sobre aplicació del Reglament sobre habitatges desocupats, aplicació efectiva de recàrrec de l'IBI i registre d'immobles desocupats. 14. MOCIÓ SOBRE VENDA D'HABITATGE PÚBLIC. Moció del grup de la CUP, de rebuig a la possible venda per part de la Generalitat a privats d'habitatges protegits. - Precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 21 de nov mbre de 2013

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDÈS

Ordre del dia Ple 26 novembre 2013 Ajuntament Vilafranca  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you