Page 1

COMENTARI FINAL DEL TEXT; LES CONCLUSIONS Després d’haver fet el desglossament dels versos i un primer redactat sobre els contingut (fitxa 1 i 2 que teniu en aquest mateix post), només queda fer un redactat definitiu un relacioneu el significat del poema amb l’autor, la seva obra, corrent literari i moment històric, de manera que expliqueu quines relacions s’estableixen entre la composició i el seu entorn. Recordeu que cada idea ha d’anar ben raonada, les idees ben cohesionades (teniu un full de resum dels connectors existents penjat al bloc de llengua, enllaç del qual teniu en vermell a la dreta del vostre bloc de 1r Btx), que els textos cal dividir-los en paràgrafs i respectar els marges. Recordeu també que cal entregar la feina en la data indicada, i no més tard. Si teniu qualsevol dubte quan mireu de fer l’exercici me’l podeu preguntar a classe o bé enviar-me un correu electrònic.

Comentari del poema  

Recordeu també que cal entregar la feina en la data indicada, i no més tard. Si teniu qualsevol dubte quan mireu de fer l’exercici me’l pode...

Comentari del poema  

Recordeu també que cal entregar la feina en la data indicada, i no més tard. Si teniu qualsevol dubte quan mireu de fer l’exercici me’l pode...

Advertisement