Page 1

M Š

A N U Á L T A N D A R D O V


KONŠTRUKCIA

LOGOTYPU

2,4 a

4,2 a

a

1,5 a

4,1 a

7,8 a

Konštrukcia

: popis rozmerov logotypu vychádza zo základného rozmeru - výšky názvu firmy „a“ pismo použité v logotype je Microgramma


Pozícia

LOGOTYPU

3a

a 2a

Odporúčaná pozícia logotypu je daná jeho vzdialenosťou od horného okraja a vzdialenosťou od ľavého okraja tlačovín, na ktorých je umiestnený. Vzdialensť je udaná v násobkoch základnej vzdialenosti - výšky názvu firmy „a“.


FAREBNOSŤ LOGOTYPU

FARBA

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C


REZ

PÍSMA

Normal AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRSŠTŤUÚVWXYÝZŽ aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrsštťuúvwxyýzž 0123456789 Bold AÁÄBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRSŠTŤUÚVWXYÝZŽ aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoóôpqrsštťuúvwxyýzž 0123456789

PÍSMO

: microgramma normal microgramma bold


RIADITEĽSKÝ

LOGOTYP FARBA

LIST

: 55 x 10 mm : červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C

PAPIER

: gohrsümhle handrový sivý


HLAVIČKOVÝ PAPIER

LOGOTYP FARBA

: 55 x 10 mm

PÍSMO PAPIER

: microgramma - adresa a inkasné údaje 8b

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C : ofsetový bezdrevný 80 g


NÁSLEDNÝ LIST

LOGOTYP FARBA

: 55 x 10 mm

PÍSMO PAPIER

: microgramma - značka 6b, adresa a inkasné údaje 8b

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C : ofsetový bezdrevný 80 g


F A X O VÁ S P R Á VA FAX

Od Pr e Dátum Počet strán

F A X O VÁ S P R Á VA Od Pr e Dátum Poče t strán

Zapísaný v Obchodnom registri Obchodného súdu Žilina, oddiel: SA, vložka číslo 10165/L

LOGOTYP PÍSMO

: 65 x 12 mm : microgramma - faxová správa 20 b, prijímateľ10 b

Zapísaný v Obchodnom registri Obchodného súdu Žilina, oddiel: SA, vložka číslo 10165/L


OBÁLKA C5 S OKIENKOM, BEZ OKIENKA

Jana Kur ucová sekretárka Bellova 3, 040 01 Košice tel.: +421 95 6809366 fax: +421 95 6809254 e-mail: vallovic@proxar.sk

Roman Vallovič generálny riaditeľ LOGOTYP FARBA

: 47 xBellova 9 mm3, 040 01 Košice

PÍSMO

: microgramma - adresa 8 b

tel.: +421 95 6809366

: červená Pantone 485 C fax: +421 95 6809254 e-mail: vallovic@proxar.sk modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C


OBÁLKA B5

LOGOTYP FARBA

: 47 x 9 mm

PÍSMO

: microgramma - adresa 8 b

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C

Bellova 3, 040 01 Košice tel.: +421 95 6809366 fax: +421 95 6809254

Bellova 3, 040 01 Košice tel.: +421 95 6809366 fax: +421 95 6809254

Bellova 3, 040 01 Košice tel.: +421 95 6809366 fax: +421 95 6809254


VIZITKY

LOGOTYP FARBA

: 47 x 9 mm

PÍSMO PAPIER

: microgramma - meno 10 b, funkcia 6 b, adresa 7 b

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C : overtúra matná 250 g gohrsmuhle handrový sivý /riaditeľská vizitka/


OZNAČENIE FIREMNÝCH PRIESTOROV

ORGANIZAČNO - ADMINISTRATÍVNE ODDELENIE

SEKRETÁRKA

Meno Priezvisko

MANAŽÉR KVALITY

Meno Priezvisko

VODIČ

Meno Priezvisko

LOGOTYP FARBA

: 47 x 9 mm

PÍSMO

: microgramma - meno 12 b, funkcia 5 b, adresa 6 b

: červená Pantone 485 C modrá Pantone 280 C šedá Pantone 432 C

Proxar  
Proxar  

design manual