__MAIN_TEXT__

Page 9

yrityksille ja työterveyshuollolle. Myös yksityishenkilöt saattavat ottaa Siniin yhteyttä kun kaipaavat apua fyysiseen tai henkiseen hyvinvointiin. Oma hyvinvointi ulkoistetaan mielellään jollekin toiselle, eikä se ole mahdollista. Muutos lähtee itsestä, vastuu on jokaisella itsellään ja sen huomaaminen on todella tärkeää. Monet eivät edes tiedä asioista, jotka tuovat omaan elämään energiaa, koska eivät ole ehtineet pysähtyä miettimään. ”Usein valmennuksen avulla saatu tauko arjen pyörityksestä avaa ihan uusia näkökulmia siihen, mikä on olennaisinta juuri nyt. Tällöin omat voimavarat kasvavat ja itselle parhaimpien valintojen tekeminen helpottuu.” Ajatuksen voima on mahtava, se muuttaa jopa ihmisen fyysistä olemusta. Kun yksi ajatus loksahtaa kohdalleen, se saattaa muuttaa myös montaa muuta asiaa ihmisessä ja elämässä. Esimerkiksi liikunnan lisääminen on monelle vaikeaa, se mielletään usein liian isoksi kokonaisuudeksi ja epäonnistumisen pelko latistaa. ”Pitää olla armollinen itselleen, kokeilla ja antaa itsensä myös epäonnistua”, kertoo Sini. Vuorovaikutustaidot ja asioiden sanoittaminen

ta. Valmentaja auttaa löytämään polun tavoitteisiin ja niihin mennään aina valmennettavan tahdissa. Coachingia käyttävät niin uravalmennettavat kuin esimiehetkin, jotka kaipaavat tukea työhönsä. Menetelmässä sovitaan aina konkreettisia toimenpiteitä ja määräaikoja, koska muutosta ei tapahdu, ellei toimintatapoja muuteta. Yhteydenottoja Sinille tulee työyhteisön esimiehiltä, henkilöstöpäälliköiltä tai työterveyshuollon kautta. Coachingin fokuksessa ovat esimiehet, tiimien vuorovaikutus ja hyvä työilmapiiri. Niitä markkinoidaan

Sinin puheessa vilahtavat usein sanat vuorovaikutus, sanoittaminen ja hyvinvointi. Sanoittaminen tarkoittaa erilaisuuden ymmärtämistä, vuorovaikutus ei ole vain kommunikointia muiden kanssa vaan myös oman itsensä ymmärtämistä. ”Oma sisäinen vuorovaikutus pitää saada kuntoon, pitää olla sinut itsensä kanssa, että voi arvostavasti toimia vuorovaikutuksessa itsensä kanssa, olemaan armollisempi itselleen”, valaisee Sini. Kun ymmärtää itseä, osaa katsoa asioita myös toisten näkökulmasta. Se luo turvallisen pohjan sille, että työyhteisöissäkin erilaisuuden ymmärtäminen lisääntyy.

nauraa ja toteaa painivansa samojen asioiden kanssa kuin muutkin. Samaa työtä tekeviltä henkilöiltä saatava vertaiscoaching on Sinin mukaan erittäin tärkeä oman työssäjaksamisen ja kehittymisen kannalta. Hänen mielestään oman näkökulman muuttamisen taito on avain moneen asiaan. Elämä hymyilee, vaikka kaikenlaista sattuisikin. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, kaikkea ei voi ennustaa eikä kontrolloida. Asioita tulee kun on tullakseen, mutta ne pitää pystyä kääntämään niin, että niistä oppii ja pystyy katsomaan asioita uudella tavalla. ”Elämäähän se vain on”, toteaa Sini. Töiden keskeyttäminen vie energiaa ja aikaa, joten Sini suunnittelee työviikon niin, että siihen mahtuu mahdollisimman paljon ehjiä työpäivä niin toimistolla kuin asiakkaiden luona. Sini pyrkii elämään niin kuin opettaa ja ottaa myös vapaa-aikaa päivään. Hän saa virtaa elämäänsä oman 6-vuotiaan poikansa kanssa puuhastelusta, liikunnasta sekä tärkeistä ystävistä. Ja tietenkin – uudesta, oman näköisestä työstä. Tulevaisuus Työyhteisöasiat ovat lähellä Sinin sydäntä. Hän haluaa olla levittämässä sitä ilosanomaa yrityksiin. ”Ihmisten jaksaminen työssä on todella iso ja tärkeä asia. Haluan edistää vuorovaikutustaitojen kehittämistä yrityksissä.” Nämä asiat vaikuttavat myös tuloksentekokykyyn. Ihmiset ovat yritysten tärkein voimavara johon kannattaa panostaa. Sinin tulevaisuudensuunnitelmissa on tehdä pitkälti samoja asioita kuin tälläkin hetkellä, mutta ehkä hieman laajemmalla foorumilla ja yhteistyösuhteita tiivistäen. Sini on myös aloittanut syksyllä 2014 opiskelut ratkaisukeskeiseksi työyhteisösovittelijaksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Koulutus on uusi ja tämä pilottiryhmä valmistuu elokuussa 2015.

Miten valmentajan oma elämä pysyy järjestyksessä? ”Se on jatkuvaa harjoittelua”, Sini BUSINESS ESPOO

|

9

Profile for Espoon Yrittäjät

Business Espoo 2015_YritysEspoo  

YritysEspoo

Business Espoo 2015_YritysEspoo  

YritysEspoo

Advertisement