__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020/ 21 1


TA I T E E L L I S E N JOHTORYHMÄN SUOSIKIT FAVO U R I T E S O F T H E A R T I S T I C B OA R D

POLKUJA

LOISTE

PAT H S 6.1 1 . 20 20

BRILLIANCE 1 9. 3 . 2 0 2 1

” Konsertti on klassikkojen juhlaa:

”Ihastuttava, vuoden

Murail’n teos on spektrimusiikin

2019 merkittävimmäksi

kulmakiviä, Adésin viulukonsertto

ruotsalaismuusikoksi valittu viulisti

on 2000-luvun konsertoista

Malin Broman saapuu ensivierailulle

soitetuimpia, ja Mozartin Jupiter-

Tapiolaan, mikä jo sinällään on hyvä

sinfonia tuskin esittelyjä kaipaa.”

syy tulla konserttiin.”

“The concert is a celebration of classics: Murail’s work is one of the cornerstones of spectral music, Adés’s Violin Concerto is one of the most frequently performed concertos of the 2000s and Mozart’s Jupiter Symphony needs no introduction.” – M I K K O K U J A N PÄ Ä

“The lovely violinist Malin Broman, named the most prominent Swedish musician of the year in 2019, comes to Tapiola for the first time, which is in itself a good reason to come to this concert.” – T I M O H O LO PA I N E N

KAMARIMUSIIKKIA KAPPELEISSA CHAMBER MUSIC IN CHAPELS 2 2 . -2 3 . 5 . 2 0 2 1

”Kamarimusiikkiviikonlopun elämänmakuisissa konserteissa soittajien ja kuulijoiden välille syntyy aivan erityinen tunnelma. Ne ovat sielunhoitoa parhaimmillaan!” ”The earthy concerts of the chamber music weekend creates a quite special atmosphere between performers and listeners. They are therapy at its finest!” – A N N A JAS K I E W I CZ


5

29

52

SYKSY

KEVÄT

VIERAILUT

AU T U M N 20 20

SPRING 2021

GUEST CONCERTS

54

57

58

KAMARIMUSIIKKI

YSTÄVÄYHDISTYS

LAPSILLE

CHAMBER MUSIC

FRIEND SOCIETY

FOR KIDS

59

60

62

YLEISÖTYÖ

OSALLISTU

LIPUT

A U D I E N C E O U T R E AC H

E X P LO R E

T I C K E TS

68

70

74

ORKESTERI

PARTNERIT

YHTEYSTIEDOT

ORCHESTR A

PA R T N E R S

C O N TA C T S

79

PROGR AMME IN ENGLISH

79

PROGR AM PÅ SVENSK A


UNELMIA JA USKALLUSTA – TURVAVÄLEIN D R E A M S A N D DA R I N G – W I T H S O C I A L D I S TA N C I N G

T

T

apiola Sinfoniettan kautta 2020/21 sävyttää poikkeustilan tuoma uusi todellisuus. Haluamme kulkea kanssan-

ne unelmien, perinteiden ja vuoropuhelujen

he 2020/21 season of the Tapiola Sinfonietta is coloured by the current extraordinary circumstances. We want

to walk with you on the pathways of dreams,

poluilla, samalla valmiina muutoksiin.

dialogue and tradition. We are prepared for

Muusikoiden yli kolmekymmentä yhteistä

changes and our musicians have the daring to

vuotta kuuluvat uskalluksena irrotella uuden

grapple new repertoire.

repertuaarin kanssa. Ohjelma ulottuu his-

Our programmes range from historical re-

torian heijastumista nykyisyyden näkymiin.

flections to aspects of life today. Klaus Mäkelä,

Taiteellinen partnerimme Klaus Mäkelä johtaa

one of our Artists in Association, conducts

Beethoven-sarjan uljaat teokset, ja residenssi-

the grand works of Beethoven, and our Artist

taiteilijamme Tuuli Takala tuo raikkaan tuulah-

in Residence, soprano Tuuli Takala, brings a

duksen oopperan ja liedin maailmasta. Toisen

breath of fresh air from the world of opera and

partnerimme Marzi Nymanin säveltämä Avain

Lied. Our other Artist in Association, Marzi

hukassa -lastenkonsertti saa ensiesityksensä

Nyman, has written music for a children’s

Kutitus-festivaalilla.

concert, Lost Key.

Monet kuulijat ovat kulkeneet rinnallamme

Many of our listeners have walked with us

koko olemassaolomme ajan, ja seuraan on

for a long time, and new friends have joined

liittynyt tasaisesti uusia ystäviä, kuten nyt uusi

us along the way. We now welcome our new

intendenttimme Maati Rehor. Musiikki elää ja

General Manager, Maati Rehor. Music is alive

voi hyvin Espoossa. Tule hakemaan osasi hyvin-

and well in Espoo. Join us and enjoy the well-

voinnista — turvallisesti tietenkin!

being we share – safely, of course!

TAITEELLINEN JOHTORYHMÄ / ARTISTIC BOARD A N N A JA S K I E W I C Z , T I M O H O LO PA I N E N JA M I K K O K U JA N PÄ Ä

4


2020

SYKSY AUTUMN

”Minulle välittyi kuva huumorintajuisesta, rautaisen ammattitaidon omaavasta orkesterista. Nautin todella, en ole vuosiin käynyt konsertissa, joka olisi innostanut minua näin.” - Yleisöpalaute


T U U L I TA K A L A © J O U N I H A R A L A

MOZART

6


MOZART

K AUS IKONS ER T TI 1

Kauden avajaiskonsertti on Mozartin aarioiden ja sinfonioiden

P E R J A N TA I

juhlaa. Orkesteria johtaa Jonas Rannila ja solistina on residenssitaiteilija, sopraano Tuuli Takala. Konsertin jatkoilla tutustutaan kansainvälisillä oopperanäyttämöillä menestyneen Tuuli Takalan kamarimusiikillisen puoleen.

11.9.2020 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

The opening concert of the season is a celebration of Mozart arias and symphonies, conducted by Jonas Rannila and featuring our artist-in-residence, internationally acclaimed opera soprano Tuuli Takala. At the afterparty, she shows her chamber music side.

Y K O N S E R T I N J AT K OT T U U L I TA K A L A , S O P R A A N O TUUL A HÄLLSTRÖM, PIANO

Järnefeltin, Madetojan ja Sibeliuksen lauluja.

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nro 33 B-duuri KV319 ‘Welche Wechsel ... Traurigkeit ward mir zum Lose’, Konstanzen aaria Oopperasta Ryöstö Serlajista ‘Chi sà, chi sà, qual sia’, konserttoaaria KV582 ‘Crudele? ... Non mi dir’, Donna Annan aaria oopperasta Don Giovanni Sinfonia nro 36 C-duuri KV425 ”Linziläinen”

7

Jonas Rannila K A P E L L I M E S TA R I

Tuuli Takala SOPRAANO


M A X I M E M E LYA N YC H E V © J E A N - B A P T I S T E M I L L O T

MAXIM

8


MAXIM

K AUS IKONS ER T TI 2

Pianisti-kapellimestari Maxim Emelyanychev tarjoaa

P E R J A N TA I

valloittavia makupaloja, kuten Haydnin ilmeikkään Rummunpäristyssinfonian, Jean Françaixin viehättävän Dixtuorin ja Debussyn runollisen Pienen sarjan. Kokoonpanot vaihtelevat kamariyhtyeen ja koko orkesterin välillä.

18.9.2020 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Pianist and conductor Maxim Emelyanychev offers up tantalising treats such as Haydn’s expressive ‘Drum Roll’ Symphony, the enchanting ‘Dixtuor’ by Jean Françaix and the poetic ‘Petite Suite’ by Debussy. There is variety in the lineup too, ranging from chamber ensemble to full orchestra.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT M A X I M E M E LYA N YC H E V, P I A N O TA P I O L A S I N F O N I E T TA N M U U S I K O I TA

Wolfgang Amadeus Mozart Kvintetto Es-duuri pianolle ja puhaltimille

Joseph Haydn Sinfonia nro 103 Es-duuri "Rummunpäristys"

Jean Françaix Dixtuor

Maxim Emelyanychev

Claude Debussy Pieni sarja

P I A N I S T I - J O H TA JA

9


A N N I H A A PA N I E M I © H E N R Y S Ö D E R L U N D / G - W O R K S

BEETHOVEN VIII

10


BEETHOVEN VIII

K AUS IKONS ER T TI 3

Tässä konsertissa kaikki teokset liittyvät Beethoveniin,

TO R S TA I

sillä Widmann ja Strauss ovat lainanneet teemoja hänen sinfonioistaan. Richard Straussin oboekonserton solistina on Tapiola Sinfoniettan hienostunut ja sävykäs äänenjohtaja Anni Haapaniemi, ja konsertin päättää Beethovenin kahdeksas

8.10.2020 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

sinfonia, joka on täynnä iloa ja leikkisyyttä. Everything is about Beethoven in this concert, since Widmann and Strauss borrowed themes from his symphonies. The Tapiola Sinfonietta’s own Principal Oboe Anni Haapaniemi gives an elegant and nuanced performance of the Oboe Concerto of Richard Strauss. The programme concludes with the playful and joyful Symphony no. 8 by Beethoven.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT KAMARIMUSIIKKIA K L AU S M Ä K E L Ä N S E U R AS SA

Jörg Widmann Con brio

Richard Strauss

Klaus Mäkelä

Oboekonsertto D-duuri

K A P E L L I M E S TA R I

Ludwig van Beethoven

Anni Haapaniemi

Sinfonia nro 8 F-duuri op. 93

OBOE

11


NORDLANTIC "Sinfonia (for Orbiting Spheres) is music in the shape of a solar system, a collection of rococo loops that twist around each other within a larger orbit."

DA N Í E L B JA R N AS O N © SAGA S I G

– Missy Mazzoli

12


I LT A P Ä I V Ä K O N S E R T T I 1

NORDLANTIC Islantilainen Daníel Bjarnason ja amerikkalainen Missy Mazzoli ovat aikamme kiinnostavimpia taiteilijoita. Tässä konsertissa Bjarnason johtaa muun muassa pianoteoksensa Processions, jossa solistina on Juho Pohjonen. Mazzolin musiikki liikkuu aurinkokunnan äärettömillä kiertoradoilla.

M AT I N É E 1 · TO R S TA I

22.10.2020 14:00 · ALK. 20/18/18 € S A R J A L I P P U 70 € S I S . L E I VO S K A H V I N

Daníel Bjarnason from Iceland and Missy Mazzoli from the USA are among the most interesting performing artists of our time. This concert includes Bjarnason conducting his own piano

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

K AUS IKONS ER T TI 4

work ‘Processions’, with Juho Pohjonen as soloist. Mazzoli’s music explores the vast orbits of the solar system and Brahms’s

N O R D L A N T I C · P E R J A N TA I

23.10.2020

Second Symphony is charmingly bright.

19:00 · ALK. 29/23/12 €

Daníel Bjarnason

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Processions

Johannes Brahms Sinfonia nro 2 D-duuri op. 73

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 1 Daníel Bjarnason

Missy Mazzoli

K A P E L L I M E S TA R I

Sinfonia (for Orbiting Spheres)

Juho Pohjonen

Daníel Bjarnason Processions

PIANO

Jukka Rantamäki J U O N TA J A ( 2 2 . 1 0 . )

13


NENÄPÄIVÄN KONSERTTI R E D N O S E D AY C O N C E R T

14


RAUHAA JA RAKKAUTTA

TO R S TA I

29.10.2020

P E AC E A N D L OV E

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 5 / 1 5 €

Nenäpäivän hyväksi toteutettava konsertti vie katsojansa

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

vuosikymmenten taakse ja tarjoilee Tapiola Sinfoniettan säestyksellä unohtumattoman illan täynnä rauhaa ja rakkautta. Oman tulkintansa hippiajan klassikoista esittävät muun muassa Tuure Kilpeläinen, Litku Klemetti ja Johanna Försti. Orkesteria johtaa Marzi Nyman ja konsertin tuotto lahjoitetaan Nenäpäivälle. Our Red Nose Day concert takes the audience back over the decades in a memorable programme full of peace and love. The Tapiola Sinfonietta performs classics from the hippie era with soloists Tuure Kilpeläinen, Litku Klemetti and Johanna Försti. The conductor is Marzi Nyman. Proceeds of the concert will be donated to the Red Nose Day.

Suora lähetys / Live broadcast : Yle TV1, Yle Radio Suomi & Yle Areena.

15


A N T H O N Y M A R W O O D © W A LT E R VA N DYC K

POLKUJA

PAT H S

16


POLKUJA

K AUS IKONS ER T TI 5

PAT H S

P E R J A N TA I

Idearikas ja innostava kapellimestari Ryan Bancroft johdattaa kuulijat kolmella eri vuosituhannella eläneiden säveltäjien valitsemille poluille. Teemat ovat ikuisia ja universaaleja. Adèsin viulukonserton solistina on Anthony Marwood, joka myös

6.11.2020 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

kantaesitti tämän hänelle omistetun teoksen vuonna 2005. Rich in ideas and inspiration, conductor Ryan Bancroft leads the audience down paths mapped by composers who lived in three millennia. The themes explored are everlasting and universal. The soloist in Thomas Adès’s Violin Concerto is Anthony Marwood, who premiered the work in 2005.

Y TA I T E I L I J ATA PA A M I N E N

Tristan Murail Désintégrations

Ryan Bancroft

Thomas Adès Viulukonsertto ”Concentric Paths” op. 23

K A P E L L I M E S TA R I

Wolfgang Amadeus Mozart

Anthony Marwood

Sinfonia nro 41 C-duuri KV551 "Jupiter"

V I U LU

17


ADRIEN PERRUCHON © JOONG SEOK

SÄVYJÄ

NUANCES

18


SÄVYJÄ

K AUS IKONS ER T TI 6

NUANCES

P E R J A N TA I

Adrien Perruchon tuo mukanaan kolme sävellystä 1900-luvulta.

13.11.2020

Adèsin kamarisinfoniassa basettiklarinetti tenhoaa matalilla

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

äänillään, ja Nielsenin klarinettikonsertossa solistina on

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Sinfoniettan klarinetin äänenjohtaja Olli Leppäniemi. Lyömäsoittajien määrästä voi päätellä Perruchonin oman muusikkotaustan. Adrien Perruchon introduces three works from the 20th century. Adès’s Chamber Symphony features the charming low tones of the basset clarinet, and the Sinfonietta’s own Principal Clarinet Olli Leppäniemi is the soloist in Nielsen’s Clarinet Concerto. Perruchon’s musical background can be deduced from the large number of percussionists required for the programme.

Y TA I T E I L I J ATA PA A M I N E N

Thomas Adés Kamarisinfonia op. 2

Adrien Perruchon

Carl Nielsen

K A P E L L I M E S TA R I

Klarinettikonsertto op. 57

Olli Leppäniemi

Béla Bartók Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille ja celestalle

KLARINETTI

19


P E K K A K U U S I STO © M A X I M I L L I A N K R O M E

VIMMA

FURY

20


VIMMA

K AUS IKONS ER T TI 7

FURY

P E R J A N TA I

Pekka Kuusiston nimi takaa ajan hermolla olevan ohjelman.

20.11.2020

Tällä kertaa hänellä on kädessään viulun sijaan tahtipuikko ja

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

johdettavanaan kolmen naissäveltäjän teokset. Brett Deanin

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

sävellyksessä And once I played Ophelia solistina on laulun akrobaattinen taituri Danae Kontora. Having Pekka Kuusisto at the helm guarantees that the programme will be at the cutting edge. Wielding a baton instead of a violin, he conducts works by three women composers. Vocal virtuoso Danae Kontora is the soloist in Brett Dean’s work ‘And once I played Ophelia’.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT P E K K A K U U S I S TO J A TA P I O L A S I N F O N I E T TA N M U U S I K O I TA

Felix Mendelssohn Jousikvintetto nro 2 B-duuri op. 87

Anna Clyne Sound and Fury

Pekka Kuusisto

Brett Dean And once I played Ophelia, Suomen ensiesitys

K A P E L L I M E S TA R I

Louise Farrenc

Danae Kontora

Sinfonia nro 3 op. 36

SOPRAANO

21


J O N AT H A N R O O Z E M A N © H E I K K I T U U L I

MANIA ”Don’t analyze my music—love it!” - Francis Poulenc

22


MANIA

I LT A P Ä I V Ä K O N S E R T T I 2

Tõnu Kõrvits avaa eteemme myyttisen Thulen maan maisemat,

M AT I N É E 2 · TO R S TA I

ja Jonathan Roozeman tulkitsee sielukkaasti Rokokoomuunnelmat sekä Salosen alusta loppuun liikkeessä olevan Manian. Illan kruunaa Poulencin tanssillinen Sinfonietta. Risto Joost johtaa Tapiola Sinfoniettaa marraskuussa myös Tallinnassa. Tõnu Kõrvits evokes the mythical Thule before our eyes, and Jonathan Roozeman gives a soulful performance of

26.11.2020

14:00 · ALK. 20/18/18 € S I S . L E I VO S K A H V I N E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

V IER A ILU KONS ER T TI

Tchaikovsky’s Rococo Variations and Salonen’s ceaselessly pulsating Mania. Conducted by Risto Joost, the programme culminates in Poulenc’s dancing Sinfonietta. Risto Joost also conducts the Tapiola Sinfonietta in Tallinn in November.

M A N I A · P E R J A N TA I

27.11.2020

19:00 · ALK. 29/23/12 € TA M M I S A A R E N K I R K K O

Tõnu Kõrvits Elegies of Thule

Pjotr Tšaikovski Rokokoo-muunnelmat op. 33

Esa-Pekka Salonen Mania

Francis Poulenc Sinfonietta

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 2

Risto Joost

Esa-Pekka Salonen

Jonathan Roozeman

K A P E L L I M E S TA R I

S E L LO

Mania

Jukka Rantamäki

Francis Poulenc Sinfonietta

J U O N TA J A ( 2 6 . 1 1 . )

23


S TA R D U S T

24

A L E X A N D E R M E L N I KOV & I S A B E L L E FAU ST © M A R C O B O R G G R E V E

TÄHTISUMUA


TÄHTISUMUA

K AUS IKONS ER T TI 8

S TA R D U S T

P E R J A N TA I

Tapiola Sinfoniettan pitkäaikainen partneri, pianisti Alexander

11.12.2020

Melnikov palaa Espooseen viulisti Isabelle Faustin kanssa. Duon

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

intensiiviset esitykset tunnetaan ympäri maailman. Bachin,

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Bergin ja Schönbergin teoksista koostuvan ohjelman johtaa inspiroiva ja energinen kapellimestari Rafael Payare. Pianist Alexander Melnikov, who has collaborated with the Tapiola Sinfonietta for a long time, returns to Espoo with violinist Isabelle Faust. The two are known worldwide for the intensity of their performances. The programme here – Bach, Berg and Schönberg – is conducted by the inspiring and energetic Rafael Payare.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT I S A B E L L E FA U S T , V I U L U A L E X A N D E R M E L N I K OV, P I A N O

Béla Bartók Sonaatti nro 1

Johann Sebastian Bach, ork. Anton Webern Fuuga (Ricercar à 6 voci)

Rafael Payare K A P E L L I M E S TA R I

Isabelle Faust

Alban Berg Kamarikonsertto pianolle, viululle ja 13 puhaltimelle

V I U LU

Arnold Schönberg

Alexander Melnikov

Verklärte Nacht op. 4

PIANO

25


BEETHOVEN X ”Beethovenin myöhäiset teokset antavat kuulijalle maistiaisen maailmasta, jota ei voi kuvitella olevan olemassa. Suuresta muodosta ja kokoonpanosta huolimatta Missa solemnis edustaa ehkä säveltäjän herkintä ja sisäistyneintä ilmaisua.”

K L AU S M Ä K E L Ä © M A RCO B O RG G R E V E

– Klaus Mäkelä, 2020

26


BEETHOVEN X

K AUS IKONS ER T TI 9

Hieman yli kahden vuoden tutkimusmatka Beethovenin parissa jatkuu harvoin esitetyllä kirkkomusiikin mestariteoksella Missa solemnis.. Kapellimestari Klaus Mäkelä luotsaa varmalla otteellaan juhlallisen messun orkesteria, kuoroja ja toinen toistaan upeampia solisteja. Myöhemmin esitetään vielä sarjan

P E R J A N TA I

18.12.2020 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

upeasti päättävä Sinfonia nro 9. Our two-year exploration of Beethoven’s music continues with a rarely performed masterpiece of sacred music, his Missa solemnis. Conductor Klaus Mäkelä guides the orchestra and choir and a brilliant lineup of soloists. The series concludes magnificently with Symphony no. 9, to be performed later.

Klaus Mäkelä K A P E L L I M E S TA R I

Tuuli Takala SOPRAANO

Tuija Knihtilä

Y

A LT TO

Tuomas Katajala

K O N S E R T T I E S I T T E LY

TENORI K O N S E R T I N JAT K OT

Shenyang

K A M A R I M U S I I K K I A K L AU S

BASSO

MÄKELÄN SEURASSA.

Tapiola Sinfonietta Tapiolan kamarikuoro

Ludwig van Beethoven

EMO Ensemble

Missa solemnis D-duuri op. 123

27


KAUNEIMMAT JOULULAULUT

T I I S TA I

22.12.2020

T H E G R E AT E S T C H R I S T M A S C A R O L S

1 8 . 0 0 · VA PA A PÄ Ä S Y

Tule laulamaan kauneimpia joululauluja Tapiola Sinfoniettan

FREE ENTRANCE

säestyksellä. Konsertti on osa Kauneimmat Joululaulut-

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

kampanjaa, jossa voi tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen kehitysmaiden lasten hyväksi. Come and sing Christmas carols with Tapiola Sinfonietta. The concert is part of the Most Beautiful Christmas Carols campaign, where voluntary donations to help children in developing countries are accepted.

Ilmaisliput lunastettava etukäteen Espoon kulttuurikeskuksesta 22.12.2020 klo 17 alkaen. Enintään 2 lippua/hlö Free tickets to be collected in advance at the Espoo Cultural Centre, from 17.00 on 22 Dec 2020, maximum 2 tickets per

Pasi Hyökki K A P E L L I M E S TA R I

Tapiola Sinfonietta

person.

Ylioppilaskunnan Laulajat

Yhteistyössä: Tapiolan seurakunta

28


2021

KEVÄT SPRING

K E VÄ Ä N K A U S I K O R T I T M Y Y N N I S S Ä SUBSCRIPTIONS FOR SPRING SEASON ON SALE 6 . 1 1 . - 1 9. 1 2 . 2 0 2 0


S E N JA RU M M U K A I N E N © H E I K K I T U U L I

VUOROPUHELUJA

DIALOGUES

30


VUOROPUHELUJA

K AUS IKONS ER T TI 1

DIALOGUES

P E R J A N TA I

Mendelssohnin italialaisen ja skottilaisen sinfonian säveltäminen käynnistyi inspiraation alkulähteillä, kyseisissä maissa. Teokset valmistuivat kuitenkin vasta vuosia myöhemmin. Schumann sävelsi kahdessa viikossa romanttisen sellokonserton, jonka

15.1.2021 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

solistina on vuoden 2019 Tšaikovski-kilpailun finalisti Senja Rummukainen. Mendelssohn found inspiration for his Italian and Scottish Symphonies in the countries in question, although he did not complete the works until years later. Schumann, by contrast, wrote his Cello Concerto in two weeks. The soloist here is Senja Rummukainen, a finalist in the 2019 Tchaikovsky Competition.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT KAMARIMUSIIKKIA K L AU S M Ä K E L Ä N SEURASSA.

Felix Mendelssohn Sinfonia nro 4 A-duuri op. 90 "Italialainen"

Klaus Mäkelä

Robert Schumann Sellokonsertto a-molli op. 129

K A P E L L I M E S TA R I

Felix Mendelssohn

Senja Rummukainen

Sinfonia nro 3 a-molli op. 56 "Skottilainen"

S E L LO

31


A N JA B I H L M A I E R © N I KO L AJ LU N D

TUNTEET

FEELINGS

32


TUNTEET

K AUS IKONS ER T TI 2

FEELINGS P E R J A N TA I

Kapellimestari Anja Bilhmaier johdattaa kuulijat Webernin ilmaisuvoimaisen nuoruudenteoksen Kesätuulessa äärelle. Zimmermannin virtuoosisen oboekonserton solistina on Lontoon sinfoniaorkesterin oboen äänenjohtaja Juliana Koch,

22.1.2021 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

ja konsertin päättää vuolaan romanttinen Brahmsin viimeinen sinfonia. Conductor Anja Bilhmaier introduces the audience to Webern’s expressive youthful work ‘Im Sommerwind’. The virtuoso Oboe Concerto by Zimmermann features Juliana Koch, Principal Oboe with the London Symphony Orchestra, and Brahms’s utterly Romantic Fourth Symphony concludes the programme.

Y TA I T E I L I J ATA PA A M I N E N

Anton Webern Kesätuulessa

Anja Bihlmaier

Bernd Alois Zimmermann Konsertto oboelle ja pienelle orkesterille

K A P E L L I M E S TA R I

Johannes Brahms

Juliana Koch

Sinfonia nro 4 e-molli op. 98

OBOE

33


S K AT I N G C O N C E R T

34

© JUSSI HELLSTEN

YSTÄVÄLUISTELUKONSERTTI


YSTÄVÄLUISTELUKONSERTTI

L A U A N TA I

30.1.2021

S K AT I N G C O N C E R T

1 7. 0 0 · A L K . 5 €

Espoon kulttuurikeskus ja Tapiolan Jääpuutarha täyttyvät jälleen musiikin ja luistelun ystävistä. Tapiola Sinfoniettan konsertissa soivat lennokkaat sävelmät, joista saadaan nauttia myös Jääpuutarhan isolta screeniltä. Vastaavasti konserttisaliin välitetään tunnelmia luistelutapahtumasta. Friends of music and skating gather at the Espoo Cultural Centre and the Tapiola Ice Garden once again. The Tapiola Sinfonietta performs a concert of refreshing music that is streamed to the giant screen in the Ice Garden. A screen in the concert hall shows the view from the skating rink.

35

SIS. VAATESÄILYTYKSEN JÄÄPUUTARHAAN VAPAA PÄÄSY. INCL. CARDEROBE FREE ENTRANCE TO THE ICE GARDEN. E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S


36

RO L A N D K LU T T I G © M A RCO B O RG G R E V E

HAMMOND


HAMMOND

K AUS IKONS ER T TI 3

Musica nova Helsinki -festivaali kurkistaa urbaaniin

P E R J A N TA I

kaupunkilaiselämään. Steve Reich on äänittänyt teokseensa New Yorkin kaupunkiääniä, ja Charles Ives sitoo sävellyksensä Uuteen-Englantiin. Sami Klemolan kantaesitettävässä konsertossa soivat Hammond-urut, ja konsertin avaa Ruotsin

5.2.2021 1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

merkittävimpiin nykysäveltäjiin lukeutuvan Lisa Streichin teos Mantel. The Musica nova Helsinki festival takes a look at urban life. Steve Reich recorded actual city sounds in New York and incorporated them into a piece of music, while Charles Ives evokes the spirit of three places in New England. The programme includes the world premiere of Sami Klemola’s concerto for Hammond organ, and the opening number is Mantel by Lisa Streich, one of Sweden’s most prominent contemporary composers.

Y Lisa Streich

K O N S E R T T I E S I T T E LY

Mantel, Suomen ensiesitys

Sami Klemola Uusi teos orkesterille ja Hammond-uruille, ke.

Roland Kluttig

Steve Reich City Life

K A P E L L I M E S TA R I

Emil Holmström

Charles Ives Three places in New England

HAMMOND-URUT

37


38

BAIBA SKRIDE © MARCO BORGGREVE

DIVERTIMENTO


DIVERTIMENTO

I LT A P Ä I V Ä K O N S E R T T I 3

Huippuviulisti Baiba Skriden tulkitsema Prokofjevin toinen

M AT I N É E 3 · TO R S TA I

viulukonsertto on kansainvälinen teos. Sen ensimmäinen teema sai alkunsa Pariisissa, toinen Venäjän Voronezhissa ja orkestraatio valmistui Bakun saarella. Konsertissa kuullaan vivahteita myös Tšekeistä, Tanskasta ja Yhdysvalloista.

18.2.2021

14:00 · ALK. 20/18/18 € S I S . L E I VO S K A H V I N E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Prokofiev’s Violin Concerto no. 2 is an international work. Prokofiev sketched its first theme in Paris and the second in Voronezh in Russia, and he completed the orchestration on the

K AUS IKONS ER T TI 4

island of Baku. The programme also includes influences from the Czech Republic, Denmark and the USA. Top violinist Baiba Skride is the soloist, and the conductor is Clemens Schuldt.

D I V E R T I M E N TO · P E R J A N TA I

19.2.2021

19:00 · ALK. 29/23/12 €

Bohuslav Martinů

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

La Jolla

Sergei Prokofjev Viulukonsertto nro 2 op. 63

Hans Abrahamsen Kymmenen preludia

Joseph Haydn Sinfonia nro 90 C-duuri

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 3

Clemens Schuldt

Hans Abrahamsen

Baiba Skride

K A P E L L I M E S TA R I

V I U L U ( 1 9. 2 . )

Kymmenen preludia

Jukka Rantamäki

Joseph Haydn Sinfonia nro 90 C-duuri

J U O N TA J A ( 1 8 . 2 . )

39


E M I LY B E Y N O N © E D U A R D U S L E E

UNELMIA

DREAMS

40


UNELMIA

K AUS IKONS ER T TI 5

DREAMS

P E R J A N TA I

Sinfoniettan konserttimestari Janne Nisonen nousee tällä kertaa

5.3.2021

kapellimestarin korokkeelle seuranaan huilisti Emily Beynon.

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

Konsertissa sukelletaan satujen maailmaan. Huilukonserton

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

keskiössä on soitin itse, jonka virtuoosinen osuus kokeilee, mitä soitin voikaan saavuttaa − kenties omat unelmansa? Janne Nisonen, Tapiola Sinfonietta´s concertmaster, takes to the podium to conduct the orchestra with flautist Emily Beynon as soloist. The concert explores the world of fairy tales. In the Flute Concerto, the virtuoso solo part seems to try out all the things

Y

the instrument can do – perhaps even realising its dream?

K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT E M I LY B E Y N O N , H U I L U EMIL HOLMSTRÖM, PIANO

Claude Debussy Faunin iltapäivä huilulle ja pianolle

Janne Nisonen

Hans Abrahamsen

K A P E L L I M E S TA R I

Satukuvia

Emily Beynon

Carl Vine Huilukonsertto ”Pipe Dreams”, Suomen ensiesitys

H U I LU

Robert Schumann

Jussi Tuhkanen

Satukuvia op. 113

A LT TOV I U L U

Erich Korngold

Emil Holmström

Satukuvia op. 3

PIANO

41


MALIN BROMAN © ULLA NIKULA

LOISTE BRILLIANCE

Malin Broman valittiin 2019 vuoden merkittävimmäksi ruotsalaismuusikoksi.

42


LOISTE

K AUS IKONS ER T TI 6

BRILLIANCE

P E R J A N TA I

Varhaisromantiikan säveltäjäsisarusten Fanny ja Felix

19.3.2021

Mendelssohnin tuotannosta kuullaan Fannyn kaunislinjainen

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

jousikvartetto ja Felixin 15-vuotiaana säveltämä 1. sinfonia.

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Andrea Tarrodin serenadia ovat innoittaneet niin Mozart kuin Miles Davis, ja Mozartin säihkyvän viulukonserton solistina on Malin Broman. Fanny and Felix Mendelssohn, brother and sister, were early Romantic composers. This programme features Fanny’s lovely melodic String Quartet and Felix’s Symphony no. 1, written at the age of 15. Andrea Tarrodis Serenade shows influences ranging from Mozart to Miles Davis, and Malin Broman appears as soloist in a Mozart Violin Concerto.

Y

Fanny Mendelssohn Jousikvartetto Es-duuri, jousiorkesteriversio

K O N S E R T T I E S I T T E LY

Wolfgang Amadeus Mozart

TA I T E I L I J ATA PA A M I N E N

Viulukonsertto nro 2 D-duuri

Andrea Tarrodi Serenade in Seven Colours

Malin Broman

Felix Mendelssohn Sinfonia nro 1 c-molli op. 11

V I U L I S T I - J O H TA JA

43


R YA N B A N C R O F T © P E R M O R T O N

IKUISUUS ETERNITY

Ryan Bancroft aloittaa syksyllä 2021 kolmivuotisen kautensa Tapiola Sinfoniettan taiteellisena partnerina.

44


IKUISUUS

I LT A P Ä I V Ä K O N S E R T T I 4

ETERNITY

M AT I N É E 4 · K E S K I V I I K K O

Ryan Bancroft ja Tuuli Takala ovat suunnitelleet mielenkiintoisen, elämänmakuisen ohjelmakokonaisuuden. Hillin kesäiset tuulenhenkäykset vievät Ivesin ja Schrekerin ikuisuuden kysymyksiin. Konsertin päättää Straussin Metamorfooseja, jonka sävelet kuvaavat sodan järjetöntä tuhoa

31.3.2021

14:00 · ALK. 20/18/18 € S I S . L E I VO S K A H V I N E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

taiteelle ja taidelaitoksille. Ryan Bancroft and Tuuli Takala have planned an interesting,

K AUS IKONS ER T TI 7

vibrant programme. The summery breezes of Hilli lead to questions of eternity by Ives and Schreker. The concert

I K U I S U U S · TO R S TA I

on the wanton destruction wrought by war on art and its

1.4.2021

institutions.

19:00 · ALK. 29/23/12 €

concludes with Richard Strauss’s Metamorphosen, a reflection

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Sebastian Hilli Peach

Franz Schreker "Vom ewigen Leben”

Y

Charles Ives Two Contemplations: I. Central Park in the Dark II. The Unanswered Question

Richard Strauss

TA I T E I L I J ATA PA A M I N E N

Metamorfooseja

MATINÉE 4

Ryan Bancroft

Charles Ives

Tuuli Takala

K A P E L L I M E S TA R I

Two Contemplations: I. Central Park in the Dark II. The Unanswered Question

SOPR A ANO (1.4.)

Jukka Rantamäki

Richard Strauss Metamorfooseja

J U O N TA J A ( 3 1 . 3 . )

45


PORTTI P O R TA L

Konsertin jatkoilla kantaesitetään

P E K K A K U U S I STO © F E L I X B R O E D E

Sauli Zinovjevin duo viululle ja sellolle.

46


PORTTI

K AUS IKONS ER T TI 8

P O R TA L

P E R J A N TA I

Illan ohjelma johdattaa kuulijat ihmisyyden ja henkisyyden

9.4.2021

äärelle. Zinovjevin kohtalokkaassa sellokonsertossa ja

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

Shaw'n teoksessa instrumentit valittavat ja huokailevat

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

unen ja todellisuuden välillä. Mendelssohnin viides sinfonia ”Uskonpuhdistus” on kuin portti uuteen, parempaan maailmaan. Konsertin jatkoilla Mäkelä ja Kuusisto kantaesittävät Sauli Zinovjevin Duon viululle ja sellolle. Tonight's programme is an invitation to humanity and spirituality. In Zinovjev's dramatic Cello Concerto and Shaw's work, instruments lament and sigh, oscillating between dream and reality. Mendelssohn's 'Reformation' Symphony is like a portal to a new and better world. At the afterparty, Mäkelä and Kuusisto present the world premiere of Sauli Zinovjev's Duo for violin and cello.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY K O N S E R T I N J AT K OT P E K K A K U U S I S TO, V I U L U K L A U S M Ä K E L Ä , S E L LO

Sauli Zinovjev

Sauli Zinovjev Duo viululle ja sellolle, ke.

Sellokonsertto ”Die Welt – Ein Tor”

Caroline Shaw Entr'acte

Klaus Mäkelä

Sauli Zinovjev

K A P E L L I M E S TA R I -S E L L I S T I

Viulukonsertto "Der Leiermann"

Pekka Kuusisto

Felix Mendelssohn

V I U LU

Sinfonia nro 5 d-molli op. 107 "Uskonpuhdistus"

47


VAPPUAATON KONSERTTI M AY D AY E V E ´ S C O N C E R T

48


VAPPUAATON KONSERTTI

P E R J A N TA I

30.4.2021

M AY D AY E V E ´ S C O N C E R T

18.00 · ALK. 29/25/15 €

Tapiola Sinfonietta julistaa perinteiseen tapaan sima- ja tippaleipäkauden avatuksi. Tomusokerilla kuorrutetun konsertin

SIS. KUOHUVIINIL ASILLISEN E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

johtaa Nick Davies, joka on vieraillut urallaan mm. West Endin musikaaleissa, Nobelin rauhanpalkintokonserteissa sekä oopperoissa ja sinfoniaorkestereissa eri puolilla maailmaa. The Tapiola Sinfonietta celebrates spring at its traditional May Day concert. This sugary treat is conducted by Nick Davies, whose merits include conducting West End musicals, Nobel Peace Prize concerts, opera productions and symphony concerts around the world.

Nick Davies K A P E L L I M E S TA R I OHJELMA / PROGRAMME:

Jukka Nykänen

1 . 2 . 2 0 2 1 : W W W. TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I

PIANO

49


DA N I E L B L E N D U L F © M A R CO B O R G G R E V E

JOSSAIN

SOMEWHERE

50


JOSSAIN

K AUS IKONS ER T TI 9

SOMEWHERE

TO R S TA I

Kauden päätöskonsertin aloittaa Sebastian Fagerlundin

13.5.2021

tiheäsykkeinen jousiorkesteriteos Strings to the Bone.

1 9. 0 0 · A L K . 2 9 / 2 3 / 1 2 €

Kapellimestari Daniel Blendulf ja suomalaisten sydämet

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

vuonna 2017 Maj Lind-kilpailuissa vienyt pianisti Mackenzie Melemed tuovat sen perään slaavilaisen musiikin tuulahduksen. Rahmaninovin ja Šostakovitšin musiikki ravitsevat sielun ja mielen kunnes jälleen tapaamme. The concluding concert of the season opens with Sebastian Fagerlund’s fast-pulsating string orchestra work Strings to the Bone. Conductor Daniel Blendulf and pianist Mackenzie Melemed, who charmed Finnish audiences in the Maj Lind Competition in 2017, bring a selection of Slavic music to follow. Rachmaninov and Shostakovich nourish the mind and the soul until we can meet again.

Y K O N S E R T T I E S I T T E LY

Sebastian Fagerlund Strings to the Bone

Daniel Blendulf

Sergei Rahmaninov Rapsodia Paganinin teemasta op. 43

K A P E L L I M E S TA R I

Mackenzie Melemed

Dimitri Šostakovitš Sinfonia nro 1 op. 10 f-molli op. 10

PIANO

51


VIER AILUT S U N N U N TA I

K E S K I V I I K KO

1 7. 0 0 · E S TO N I A N

1 9. 0 0 · A L K . 3 5 / 2 9 €

K O N S E R T T I S A L I , TA L L I N N A

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

ESTONIA KONTSERDISAAL

TO R S TA I

Tõnu Kõrvits

TA M P E R E -TA LO

21.4.2021

29.11.2020

22.4.2021 1 9. 0 0 · A L K . 3 5 / 2 9 €

Elegies of Thule

Pjotr TšaikovskI

APRIL JAZZ

Rokokoo-muunnelmat

Tapiola Sinfonietta on pääkaupunkiseudun

Esa-Pekka Salonen

suurimman kansainvälisen jazzfestivaalin

Mania

vakiovieras. Tällä kertaa orkesteri esiintyy

Ludwig van Beethoven

taiteellisen partnerinsa Marzi Nymanin kanssa solistinaan Maria Ylipää, joten

Sinfonia nro 7 A-duuri op. 92

musiikin genrerajat ylittyvät vähintään klassisen ja jazzin välillä. OHJELMA / PROGRAMME: W W W. A P R I L J A Z Z . F I

W W W.C O M P O S E R S . F I

Risto Joost

Marzi Nyman

K A P E L L I M E S TA R I

K A P E L L I M E S TA R I

Jonathan Roozeman

Maria Ylipää

S E L LO

L AU L U

52


GUE S T CONCERTS L A U A N TA I

TO R S TA I

M U S I I K K I TA LO

21.00

O H J E L M A : U N I A RTS. F I

E S P O O N T U O M I O K I R K KO

SIBELIUS-AKATEMIAN PUHALLINPÄIVÄT

URKUYÖ JA AARIA -FESTIVAALI

29.5.2021

10.6.2021

Anton Erberl Sinfonia Es-duuri op 33

Franz Clement Viulukonsertto nro 2 Muunnelmia Mozartin teemasta viululle ja orkesterille op. 1

Wolfgang Amadeus Mozart

T I I S TA I

Adagio ja fuuga jousille c-molli KV546 Fantasia c-molli KV475

15.6.2021 W Ü R Z B U R G, S A K S A O H J E L M A : K U T E N 1 0 .6 . 2 0 2 1

Reinhard Goebel

MOZARTFEST

K A P E L L I M E S TA R I

Mirijam Contzen V I U LU

53


HETKIÄ MOMENTS

I-VI Kamarimusiikkisarja

Hetkiä-konsertit ovat Tapiola Sinfoniettan muusikoiden ja muusikkovieraiden

CHAMBER MUSIC SERIES

luovuuden laidun, jossa he saavat toteuttaa kamarimusiikillisia haaveitaan.

A L K . 1 5 / 1 0 / 1 0 € · S A R J A L I P P U 70 €

Tällä kaudella kuullaan puhallinserenadeja,

S E L LO S A L I

sähköisesti muokatun fagotin inspiroimaa musiikkia, kaksi upeaa duo-konserttia, Schubertin syvien tunnelmien jousikvintetto ja Bachin teosten uudelleensovituksia. The Moments concerts are a playground for the creativity of the musicians and guests of the Tapiola Sinfonietta, allowing them to indulge in their chamber music dreams. This season, we hear wind serenades, an electronically modified bassoon, two wonderful duo recitals, Schubert’s profound String Quintet and rearrangements of works by Bach.

54


PUHALLINTEN HARMONIAA

KOKEELLISUUDEN MELNIKOV & KEHÄLLÄ FAUST

H E T K I Ä I · S U K LO 1 5

H E T K I Ä I I · S U K LO 1 5

H E T K I Ä I I I · S U K LO 1 9

Tapiola Sinfoniettan muusikoita

Jaakko Luoma, FAGOT TI

Alexander Melnikov, PIANO

Jukka Rantamäki, J U O N TAJA

Pekka Tegelman, K ITAR A

Isabelle Faust, VIULU

Matti Tegelman, BAS S O

Robert Schumann

27.9.2020

Ludwig van Beethoven Puhallinsekstetto Es-duuri op. 71 Puhallinoktetto Es-duuri op. 103

15.11.2020

Markku Ounaskari, RUM M UT Hannu Hiltula, KO S K E T TIM E T Uusia ja vanhoja teoksia klassiselle progekokoonpanolle.

HELMI

YSTÄVYYDEN SÄVELIÄ

H E T K I Ä I V · S U K LO 1 5

H E T K I Ä V · S U K LO 1 5

31.1.2021

Meri Englund, V I U LU Päivi Rissanen. V I U LU Jussi Tuhkanen, A LT TOV I U LU Riitta Pesola, SE L LO Tomas Nuñez-Garcés, S E L LO Franz Schubert Jousikvintetto C-duuri

13.12.2020

Viulusonaatti nro 1 a-molli op. 105

Anton Webern Neljä kappaletta viululle ja pianolle op. 7

Johannes Brahms Viulusonaatti Es-duuri op. 120 nro 2

Robert Schumann Viulusonaatti nro 2 d-molli op. 121

7.3.2021

J.S. BACH

Kati Rantamäki, VIULU

H E T K I Ä V I · S U K LO 1 5

Satu Elijärvi, P I ANO Carl Wilhelm Stenhammar Kaksi tunteellista romanssia op. 28 Impromptu-valssi pianolle Fantasia nro 1 pianolle

Jean Sibelius Viulusonaatti F-duuri

Carl Nielsen Kaksi fantasia-kappaletta op. 2

Carl Wilhelm Stenhammar Viulusonaatti op. 19

55

9.5.2021

Barokkiyhtye Baccano Johann Sebastian Bach Partita D-duuri cembalolle ja jousille BWV1006 Konsertto nokkahuilulle ja jousille BWV1055 Triosonaatti BWV529 Kantaatti "Einmal anders" nokkahuilulle, jousille ja basso continuolle


KAMARIMUSIIKKIA KAPPELEISSA

L A U A N TA I OTA N I E M E N K A P P E L I

22.5.2021

CHAMBER MUSIC IN CHAPELS Syntymä ja kuolema, mitä niiden välissä tapahtuu? Entä ennen ja jälkeen? Moni pohtii näitä elämän peruskysymyksiä kirkkojen ja kappeleiden penkeissä istuessaan. Lukuisat säveltäjät ovat piirtäneet samaiset pohdintansa sävellyksiksi.

1 5 . 0 0 · S Y DÄ N Ä Ä N I Ä · H E A R T B E AT S 1 8.0 0 · E L Ä M Ä N KO R E U S · RICHNESS OF LIFE

Kamarimusiikkia kappeleissa -konserttisarja tarjoaa elämänmuotoisen ja -makuisen kaarroksen kehdosta hautaan ja vähän sen ylikin. Tervetuloa mukaan! Birth and death – what happens between them? What about before or after? Many people contemplate these fundamental questions when sitting in a pew in a church or chapel. Many composers have translated such thoughts into music. The concert series that we call Chamber Music in Chapels traces a full-bodied arc from cradle to tomb and perhaps beyond. Join us on the journey!

S U N N U N TA I K AU K L A H D E N K A P P E L I

23.5.2021

1 5 . 0 0 · LO P U N A L K U · BEGINNING OF THE END 18.00 · IKUISUUS · ETERNITY 1 5 € , SA RJA L I P P U 50 €

Tapiola Sinfoniettan kamarimusiikkiyhtyeitä Chamber Ensembles of Tapiola Sinfonietta

OHJELMA / PROGRAMME:

1 . 2 . 2 0 2 1 : W W W. TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I

56


YSTÄVÄYHDISTYS TUOTTAA ILOA SEKÄ JÄSENILLEEN ETTÄ ORKESTERILLE

SI NFO N IET TAN YSTÄVÄT RY. Sinfoniettan Ystävien jäsenenä pääset nauttimaan yhdistyksen ja orkesterin tarjoamista

LIIT Y SINFONIETTAN YSTÄVIIN!

erikoiseduista ja voit osallistua toimintaan, joka syventää klassisen musiikin tietämystäsi.

JÄS EN MAT KOJA Yhdessä koetut konserttimatkat koti- ja ulkomaisiin klassisen musiikin konsertteihin ovat

LIITY JÄSENEKSI

elämyksiä, jotka säilyvät mielessä pitkään.

O RK EST ERIN M U K A N A

Sinfoniettan Ystävien infopisteessä konsertti-illan aikana tai yhdistyksen

Orkesteri kutsuu jäseniä ajoittain mukaan toimin-

kotisivuilla.

taansa, vaikkapa kummilapsikonserttien varamummoiksi tai -vaareiksi.

TA IT EIL IJATA PA A M I SI A

JÄSENMAKSU ON 25/15 € VUOSI.

Yhdistys järjestää konsertti-iltoina taiteilijatapaamisia, joihin kaikki ovat tervetulleita.

STIP EN DEJÄ JA HY V I N VO I N T I A Yhteystiedot:

Yhdistys tarjoaa muusikoille viikoittain kehonhuoltoryhmän ja jakaa vuosittain stipendejä

Jäsenasiat: heini.hausalo@kolumbus.fi,

soitinhuoltorahastostaan.

puh. 040 545 3702 sinfoniettanystavat.yhdistysavain.fi

57


© SANNA MANDER

LAPSILLE

FOR KIDS

AVAIN HUKASSA L A U A N TA I

LOST KEY Tässä konsertissa etsitään hukassa olevaa kotiavainta. Onko se prinsessan pinkissä yksiössä, keräilijäkummituksen sotkuisessa sopessa vai vintillä, jossa pyörii lumottu karuselli?

3.10.2020 1 5.0 0 · A L K . 1 0 / 1 0 / 6 € R Y H M Ä L I P P U ( 4 H LÖ ) 2 8 € E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

Join the Tapiola Sinfonietta in the hunt for a lost house key. Is it in the Princess’s pink studio, in the messy cubbyhole of the collector ghost or in the attic where we find an enchanted merry-go-round?

Marzi Nyman S ÄV E L LY S J A K A P E L L I M E S TA R I

Tähän taloon, jonnekin avaimeni hukkasin! Se voi olla siellä tai täällä, kakun alla kaapin päällä! Auttaisitko pikkuisen? Etsisitkö avaimen?

Sanna Mander TEKSTI

Hanna Vahtikari K E R TO J A

Anne Rautiainen O H JA A JA

KULPS! -Konsertit Espoon 1.-6.

Annukka Pykäläinen

luokkalaisille 30.9.-2.10.2020.

V I S UA L I S O I N T I

58


YLEISÖT YÖ AUDIENCE OUTRE ACH

TO R S TA I

18.3.2021 1 0 . 0 0 · VA PA A PÄ Ä S Y

T

E S P O O N K U LT T U U R I K E S K U S

apiola Sinfoniettan muusikot vierailevat vuosittain kymmenissä Espoon

SINFONIASUUNNISTUS

neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa,

Yli 5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmille

hoivakodeissa ja sairaaloissa. Orkesteri tarjoaa

soveltuvassa konsertissa tutustutaan

konsertteja koululaisille ja kummilapsilleen ja on

orkesterisoittimiin ja ratkotaan hauskoja

mukana suomalais-englantilaisessa Saavutet-

tehtäviä Mendelssohnin sinfonian soidessa.

tavat orkesterit -hankkeessa, jossa kehitetään orkesterien toimintaa ikäihmisten parissa.

Ennakkoilmoittautuminen 5.2.2021 klo 8:00 alkaen: info@versomus.fi

Felix Mendelssohn

HELMIKUU 2021

Sinfonia nro 1 c-molli op. 11

E S P O O N K U LT T U U R I TA LOT

Malin Broman

POMPPUPALLOTAAPEROKONSERTIT

V I U L I S T I - J O H TA JA ROOLEISSA

Sari Kallioranta Tarja Luoma

Tapiola Sinfonietta aloitti vuonna 2019 Pomppupallo-musiikkihetket kohtuvauvoille. Nyt toiminta jatkuu

Föreställnnigar är på finska. Performed in Finnish.

taaaperoikään ehtineiden kummilasten kanssa. Jos lapsesi on syntynyt vuonna

www.tapiolasinfonietta.fi/yleisotyo In English: www.tapiolasinfonietta.fi/en/community/ På svenska: www.tapiolasinfonietta.fi/sv/yleisotyo-sv/

2019, ilmoittaudu mukaan! Lisätiedot: tapiolasinfonietta.fi/yleisotyo/kummilapset

59

59


OSALLIS TU

Voit nauttia Tapiola Sinfoniettan valikoiduista konserteista vaikka kotisohvalla tai metron penkillä. Korkealaatuiset videotaltioinnit löydät Tapiola Sinfoniettan YouTube-kanavalta.

Konserttien yhteydessä järjestetään runsaasti yleisötilaisuuksia. Kaikki tapahtumat ovat

TA I T E I L I JATA PA A M I S E T

Espoon kulttuurikeskuksessa. Tule mukaan!

VA PA A PÄ Ä S Y

Tule kuuntelemaan kapellimestarien ja solistien tunnelmia välittömästi konserttien jälkeen.

AVO I M E T KENR A ALIHARJOITUKSET

Järjestää Sinfoniettan Ystävät ry. 2020: 6.11. | 13.11. 2021: 22.1. | 19.3. | 1.4.

10:00-13:00 · ALK. 5 €

Tervetuloa seuraamaan orkesterin työskentelyä ja valmistautumista illan konserttiin.

K O N S E R T I N JAT K OT

Noin klo 11:20 alkaen on 20 minuutin tauko.

VA PA A PÄ Ä S Y

2020: 18.9. | 8.10. | 13.11. | 20.11. | 17.12.* *klo 18.30.-20.00 2021: 22.1. | 5.3. | 19.3. |9.4. | 13.5.

Konsertin jatkoilla pääset tutustumaan taiteilijoiden kamarimusiikilliseen puoleen. 2020: 11.9. | 18.9. | 8.10. |20.11. | 11.12. | 18.12. 2021: 15.1. | 5.3. | 9.4.

Koululaisryhmille vapaa pääsy. Ryhmien ilmoittautumiset: tapiola.sinfonietta@espoo.fi

TUNNE ORKESTERISI - L U E N N OT 1 6 : 3 0 - 1 8 : 0 0 · VA PA A PÄ Ä S Y

Tunne orkesterisi -luennoilla klassinen musiikki

K O N S E R T T I E S I T T E LY T

avautuu eteesi sanoina, sävelinä ja kuvina.

1 8 . 1 5 - 1 8 . 3 5 · VA PA A PÄ Ä S Y

Mielenkiintoisesti polveilevia luentoja isännöi

Tietokirjailija Kimmo Korhonen ja kapellimestari

MuM Ville Komppa, ja vieraina on joukko

Klaus Mäkelä taustoittavat konserttien ohjelmia.

musiikin ammattilaisia.

2020: 18.9. | 8.10. | 23.10. | 20.11. | 11.12. | 18.12. 2021: 15.1. | 5.2. | 5.3. | 19.3. | 9.4. | 13.5.

2020: 9.9. | 11.11. 2021: 17.2. | 7.4. Lisätietoa: tunneorkesterisi.com

60


E XPLORE

You can enjoy selected concerts of the Tapiola Sinfonietta in the comfort of your home or on the metro. View them in high-definition video on the Tapiola Sinfonietta YouTube channel.

Concerts often include talks and other events at Espoo Culture Centre. Come and explore!

M E E T T H E A RT I STS FREE ADMISSION

Join the conductor and soloists for their postconcert comments. Organised by the Friends of

OPEN REHEARSALS

the Tapiola Sinfonietta.

1 0 : 0 0 A M – 1 : 0 0 P M · T I C K E TS 5 €

2020: 6.11. | 13.11. 2021: 22.1. | 19.3. | 1.4.

Come see how the orchestra works to prepare for the evening’s concert. There´s 20 minutes break 20-minute break beginning at 11:20.

A F T E R G LO W

2020: 18.9. | 8.10. | 13.11. | 20.11. | 17.12.* *at 6.30 pm

FREE ADMISSION

Performers show their chamber music skills at

2021: 22.1. | 5.3. | 19.3. | 9.4. | 13.5.

our concert afterparties.

Free of charge for school groups.

2020: 11.9. | 18.9. | 8.10. | 20.11. | 11.12. | 18.12. 2021: 15.1. | 5.3. | 9.4.

P R E - C O N C E R T TA L K S 6:15-6:35 PM · FREE ADMISSION

K N O W YO U R ORCHESTR A LECTURES

Season concerts are often preceeded by a pre-

4:30-6:00 PM · FREE ADMISSION

concert talk (in finnish), where Kimmo Korhonen or

‘Know your orchestra’ is a talk where classical

conductor Klaus Mäkelä provides an introduction to

music presents itself in words, images and sound.

the evening’s programme.

The talks are hosted by musician and musicologist Ville Komppa, and guests include a wide range of

2020: 18.9. | 8.10. | 23.10. | 20.11. | 11.12. | 18.12. 2021: 15.1. | 5.2. | 5.3. | 19.3. | 9.4. | 13.5.

music professionals. Please note that the lectures are mostly given in finnish. 2020: 9.9. | 11.11. 2021: 17.2. | 7.4.

61


LIPUT

MY YNTIAJAT 12.8.2020 alkaen.

TICKETS

Kevätkauden kausikonserttien permannon kertaliput 22.12.2020 alkaen.

KERTALIPUT

PERUSHINTA

ELÄKELÄINEN

OPISKELIJA , ALLE 18-VUOTIAS, TYÖTÖN, VARUSMIES

SARJALIPPU

29 €

23 €

12 €

20 €

18 €

18 €

15 €

10 €

10 €

15 €

15 €

15 €

10 €

10 €

6€

29 €

25 €

15 €

5€

5€

5€

KAUSIKONSERTIT JA MANIA SIS. KÄSIOHJELMAN

ILTAPÄIVÄKONSERTIT SIS. LEIVOSKAHVIN

HETKIÄ-KONSERTIT SIS. KÄSIOHJELMAN

KAMARIMUSIIKKIA KAPPELEISSA SIS. KÄSIOHJELMAN

LASTENKONSERTTI RYHMÄLIPPU (4 HLÖ) 28 €

VAPPUAATON KONSERTTI SIS. KUOHUVIINILASILLISEN

YSTÄVÄLUISTELU JA AVOIMET KENRAALIHARJOITUKSET*

70 € 4 KONSERTTIA

70 € 6 KONSERTTIA

50 € 4 KONSERTTIA

* K E N R A A L I H A RJ O I T U KS E T M A KS U T TO M I A KO U LU L A I S RY H M I L L E .

Koronavirusepidemian aikana konserteissa on poikkeusjärjestelyjä. Ajankohtaiset tiedot: tapiolasinfonietta.fi

H I N TO I H I N S I SÄ LT Y Y L I P P U P I ST E E N PA LV E LU M A KS U 1 ,50 -2 ,50 € / L I P P U. L I P P U P I ST E E N TO I M I T U S M A KS U A L K . 1 € .

Up-to-date information: tapiolasinfonietta.fi/en/

62


LIPUT RY H MÄMY Y N T I

OPPI L ASLI PUT

Vähintään 10 hengen ryhmille 10 % alennus

Musiikkioppilaitosten ja koulujen oppilasryh-

normaalihintaisista lipuista. Ryhmävarauk-

mien liput alk. 6 €/lippu. Liput varattava ennak-

set: Lippupiste puh. 0600 900 900 (2 €/alk.

koon: tapiola.sinfonietta@espoo.fi

min+mpm/pvm) tai tapiola.sinfonietta@espoo.fi.

K AI KUKORT TI

Toimitusmaksu alk. 10 € / tilaus.

Kaikukortilla voi hankkia lipun avoimiin kenraalihar-

SARJA L IP U T

joituksiin ja Hetkiä-konsertteihin. Liput lunastetaan

Iltapäivä- ja kamarimusiikkikonserttien sarjali-

Lippupisteen myyntipisteestä. Toimitusmaksu 2 €.

put ovat myynnissä kunkin sarjan alkamiseen asti. Syyssarjan lippuja myydään 28.8.2020 asti.

VA R AU KS ET Kertaliput: Lippupiste puh. 0600 900 900 (2 €/alk. min+mpm/pvm).

KULT TUURI K ANSAL AI SET

Ryhmävaraukset: Lippupisteen puhelinpalvelu

Kulttuurikansalainen -kortilla vapaa

tai tapiola.sinfonietta@espoo.fi

pääsy syyskauden Hetkiä-konsertteihin. Lippupisteen palvelumaksu alk. 1,50 €. Lisätietoa:

A RVO S ET EL I T

www.espoo.fi/kulttuurikansalainen

Lippupisteen myyntipisteissä maksuvälineinä käyvät useimmat arvosetelit. Käyttöpaikat kannattaa tarkistaa setelitarjoajien sivuilta.

L AH JAKO RTI T Tapiola Sinfoniettan lahjakortteja myydään Lippupisteen myyntipisteissä. Summan voi

Vierailukonserttien lippujen hinnoista ja myynnistä

valita vapaasti.

vastaavat kyseisten konserttien järjestäjät.

B I L J E T T I N F O R M AT I O N PÅ S V E N S K A : TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I /S V/ B I L J E T T E R /

T I C K E TS I N E N G L I S H :

63

TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I / E N / T I C K E T S /


LIPUT

MY YNTIAJAT SYKSY: Kausikortit eivät ole myynnissä koronavirustilanteesta johtuen. AUTUMN: No season tickets will be sold because of the Covid-19. KEVÄT: Kausikortit myynnissä 6.11.-19.12.2020. SPRING: Season tickets on sale 6.11.-19.12.2020

KAUSIKORTIT KEVÄT 2021

PLATINA

KULTA

HOPEA

KEVÄT

KEVÄT

KEVÄT

PERUSHINTA

195 €

115 €

92 €

ELÄKELÄINEN

155 €

95 €

76 €

95 €

55 €

45 €

OPISKELIJA

Lippupisteen palvelumaksu: 0,40 €/konsertti + toimitusmaksu alk. 2 €. Laskutuksessa toimitusmaksu 10 € / tilaus, ei palvelumaksua 0,40 €/konsertti.

A JA N K O H TA I S E T T I E D OT TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I U P -TO - DAT E I N F O R M AT I O N I N E N G L I S H TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I / E N /

64


KAUSIKORTTIEDUT KEVÄTKAUDELLA 2021

VA ATESÄILY T YS

J OUSTAVUUT TA

Kausikortin esittämällä maksuton vaatesäilytys

Säästät aikaa ja palvelumaksuja, kun ostat lipun

kausikonserteissa.

vain kerran. Voit antaa kausikortin tuttavasi tai perheenjäsenesi käyttöön, hintaryhmän huomioiden.

O MA PAIK K A

Saat kausiesitteet kotiin postitettuina.

Vakiopaikka omassa sarjassa, myös loppuun-

K AUSI KORTI N UUSI M I NEN JA M UUTOKSI STA I LM OI T TAM I NEN

myydyissä konserteissa.

KO N S ERT IN VA I HTO

Kausiasiakkaille lähetetään lasku kausikorttipaikan

Kausikonsertin vaihto-oikeus 1 x / kausi. Vaihto

uusimista varten. Jos haluat vaihtaa kausipaikkaa,

tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa

voit ostaa myynnin alkaessa uuden kausikortin

tapiolasinfonietta.fi/kausikonsertin-vaihtolomake

vapaana olevista paikoista. Muista muutoksista pyy-

AL EN N UKS IA

dämme ilmoittamaan ennen laskun maksamista:

Kertalippuihin verrattuna säästöä 20-30%

tapiola.sinfonietta@espoo.fi

20% alennus Tapiola Sinfoniettan kertalipuista (1 lippu/konsertti) 5 € alennus Espoon Kaupunginteatterin lipuista

J OS K AUSI KORT TI K ATOA A Ilmoita kadonneesta kausikortista osoitteeseen

AVO IMET K EN R A A L IH A RJ O I T U KSE T ( U U S I E T U )

tapiola.sinfonietta@espoo.fi. Toimitusmaksu 10 €.

Kausikortin esittämällä vapaa pääsy avoimiin

LI SÄTI EDOT

kenraaliharjoituksiin.

tapiola.sinfonietta@espoo.fi puh. 040 514 0358

65


K AU S I S A R JA

K AU S I S A R JA

PLATINA

KULTA

P L AT I N U M S E R I E S P L AT I N A S E R I E N

GOLD SERIES GULDSERIEN

FIN

FIN

Platinasarjassa et jää mistään paitsi. Siinä ovat

Kultasarja on ilmeikäs viisi konsertin kokonaisuus.

kaikki 9 kausikonserttia, klassista musiikkia yli 400

Klassismin mestareiden – Mozartin, Haydnin ja Beet-

vuoden ajalta. Ohjelma pursuaa klassismin, roman-

hovenin − musiikki viitoittaa tietä säveltäjille, joiden

tiikan, uudistusmielisen 1900-luvun sekä aikamme

musiikissa heijastuvat maailmanhistorian muutokset

kiinnostavimpien säveltäjien teoksia erilaisille orkes-

1900- ja 2000-luvuilla.

terikokoonpanoille. ENG ENG

The Gold Series is a diverse collection of five

In the Platinum Series, you will miss out on nothing.

concerts. The old masters of the Classical era –

It includes all 9 season ticket concerts, featuring

Mozart, Haydn and Beethoven – lead to the music

music from a period of over 400 years – brimming

of composers reflecting on upheavals in world

with Classical and Romantic works, music by inno-

history in the 20th and 21st centuries.

vative 20th-century composers and music by the most interesting composers of our time, for a

SWE

variety of ensembles.

Guldserien är en uttrycksfull helhet med fem konserter. Musiken av klassicismens mästare – Mozart,

SWE

Haydn och Beethoven – visar vägen för tonsättare

I Platinaserien går du inte miste om någonting.

vars musik återspeglar världshistoriens händelser

I den ingår alla 9 säsongkonserter, med klassisk

under 1900- och 2000-talen.

musik från en period på över 400 år. Programmet är fullt av verk för olika orkesterbesättningar av tonsättare från klassicismen, romantiken, det progressiva 1900-talet samt vår egen tid.

66


K AU S I S A R JA

S A R JA L I P P U

HOPEA

SYYSSARJA

S I LV E R S E R I E S S I LV E R S E R I E N

AU T U M N S E R I E S H Ö STS E R I E N

FIN

FIN

Hopeasarjan neljä konserttia ovat virkeä yhdistelmä

Tapiola Sinfoniettan syyskauden 2020 konsert-

vanhaa ja uuttaa. Romantiikan ja klassismin mes-

teihin voi ostaa sarjalipun, johon kuuluu neljä

tareiden seurassa soivat aikamme nimekkäimpien

konserttia: 18.9.MAXIM, 23.10. NORDLANTIC, 13.11.

säveltäjien teokset. Mukana on myös kiinnostavia

SÄVYJÄ ja 11.12. TÄHTISUMUA. Sarjalippu ovat

maailman ensiesityksiä.

myynnissä 28.8.2020 asti. Alennus 10 % perus- ja eläkeläishintaisista lipuista. Lippuja on myynnissä rajoitetusti.

ENG

The four concerts in the Silver Series are a refresh-

ENG

ing blend of old and new. Romantic and Classical

In autumn 2020, you may a series ticket for

masters are joined by prominent contemporary

concerts of the Tapiola Sinfonietta. The series

composers, including world premieres.

ticket is for four concerts: 18 Sep MAXIM, 23 Oct NORDLANTIC, 13 Nov NUANCES and 11 Dec S

SWE

TARDUST. Series ticket is on sale until 28 August

Silverseriens fyra konserter är en fräsch blandning

2020; the price represents a 10% discount on

gammalt och nytt. I romantikens och klassicismens

individual basic or pensioner tickets. There is a

mästares sällskap hör vi verk av vår egen tids mest

limited number of series tickets available.

kända tonsättare. I serien ingår även intressanta uruppföranden.

SWE

Till Tapiola Sinfoniettas konserter under höstsäsongen 2020 säljs en seriebiljett. I seriebiljetten ingår fyra konserter: 18.9 MAXIM, 23.10 NORDLANTIC, 13.11 NYANSER och 11.12 STJÄRNSTOFT. Seriebiljetten finns till salu till 28.8.2020. Rabatt 10% på normal- eller pensionärsbiljetter. Ett begränsat antal biljetter till salu.

67


ORKESTERI / ORKESTER / ORCHESTRA TA P I O L A S I N F O N I E T TA

T

T

apiola Sinfoniettan juuret ovat Espoon Tapiolassa, Suomen kansallismaisemaksi valitussa puutarhakaupunginosassa.

Orkesteri tunnetaan monipuolisista ja rohkeista

apiola Sinfonietta har sina rötter i Esbo i Hagalund, trädgårdsstadsdelen som har valts till nationallandskap i Finland.

Orkestern är känd för sin mångsidiga och modiga

ohjelmistovalinnoistaan sekä kamarimusiikillisista

repertoar samt för sina kammarmusikaliska fram-

esiintymisistään ilman kapellimestaria.

trädanden utan dirigent.

Vuonna 1987 perustettu Espoon kaupunginor-

Esbo stadsorkester grundades år 1987 och är

kesteri on 44 soittajan kokoonpano, joka on saa-

en ensemble med 44 musiker. Den har blivit känd

nut mainetta etenkin wieniläisklassisten teosten

speciellt för sina stilmedvetna tolkningar av wien-

tyylitietoisista tulkinnoista, teosharvinaisuuksien

klassicistiska verk, för att lyfta fram sällan spelade

esiin nostamisesta sekä ennakkoluulottomista

verk samt för sina fördomsfria och gränsöver-

produktioista yli taiteenalojen. Muusikot esiintyvät

skridande produktioner. Musikerna besöker även

säännöllisesti myös Espoon neuvoloissa, kouluissa,

regelbundet skolor, sjukhus och äldreboenden

sairaaloissa ja hoivakodeissa.

i Esbo.

Tapiola Sinfonietta vastaa itse taiteellisesta oh-

Tapiola Sinfonietta ansvarar själv för sin konst-

jelmasuunnittelustaan, ja tiivis yhteistyö aikamme

närliga programplanering och det nära samar-

tunnetuimpien kapellimestareiden ja solistien

betet med vår tids mest kända dirigenter och

kanssa huipentuu vuosittain noin 60 konserttiin.

solister kulminerar årligen i ungefär 60 konserter.

Lisäksi orkesteri vierailee säännöllisesti koti- ja

Orkestern besöker även regelbundet festivaler

ulkomaisilla festivaaleilla ja on tehnyt lukuisia

i Finland och utomlands och har gjort ett flertal

kiertueita Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

turnéer i Europa, Asien och USA. Diskografin med

Yli 70 levyn diskografia sisältää monia kansainväli-

över 70 skivor inkluderar flera internationellt

sesti palkittuja levytyksiä.

prisbelönta skivinspelningar.

68


T

he roots of the Tapiola Sinfonietta are in

projects. The musicians also regularly perform

the Tapiola district of Espoo, a garden city

at various schools, hospitals, clinics and nursing

that has been designated part of Finland’s

homes in Espoo.

national landscape. The orchestra is known for

Unlike most Finnish orchestras, the Tapiola

its broad and diverse repertoire and also for oc-

Sinfonietta manages its own artistic planning.

casionally performing in chamber music fashion,

Close collaboration with the most distinguished

without a conductor.

conductors and soloists of our time is shared with

Established in 1987 as the Espoo City Orchestra,

the public at about 60 concerts each year. The

the Tapiola Sinfonietta is a 44-member ensemble

orchestra also regularly appears at festivals in

that has made its reputation above all with its

Finland and abroad and it has toured in Europe,

stylistically faithful performances of Viennese

Asia and the USA. The orchestra has a discogra-

Classical repertoire, the programming of rarely

phy of more than 70 titles, including many interna-

heard works and the creation of bold cross-genre

tional award winners. © OLLI HÄKÄMIES

69


TA I T E E L L I S E T KU M PPA N I T

1987-2020

A R T I S T I C PA R T N E R S KO N S T N Ä R L I GA PA R T E R

T

Y LIK APE LLIM E STARIT / C H IE F CON DUC TORS / C H E FDIRIGE N TE R

apiola Sinfonietta tekee tiivistä yhteistyötä taiteellisten partnereidensa ja vuosittain

1987-1988 Jorma Panula

valitsemansa residenssitaiteilijan kanssa.

1987-1990 Juhani Lamminmäki

Kaudella 2020/21 taiteellisina partnereina jatkavat

1990-1992 Osmo Vänskä

kapellimestari-sellisti Klaus Mäkelä ja kitaristi-

1993-2006 Jean-Jacques Kantorow

säveltäjä Marzi Nyman. Residenssitaiteilijana

1999-2001 Tuomas Ollila

työskentelee sopraano Tuuli Takala.

T

TAITEELLISET PARTNERIT / he Tapiola Sinfonietta engages in close

ARTISTS IN ASSOCIATION /

collaboration with its Artists in Association

KONSTNÄRLIGA PARTNER

and with an annually appointed Artist in

2001-2002 John Storgårds

Residence. In the 2020–2021 season, conductor

2003-2009 Olli Mustonen

and cellist Klaus Mäkelä and guitarist and compo-

2006-2013 Pekka Kuusisto

ser Marzi Nyman continue in their roles as Artists

2006-2012 Stefan Asbury

in Association. Our Artist in Residence for the

2010-2019 Mario Venzago

season is soprano Tuuli Takala

2011-2014 Santtu-Matias Rouvali

T

2013- Marzi Nyman apiola Sinfonietta har ett nära samarbete

2014-2019 Alexander Melnikov

med sina konstnärliga partner och med

2018-2021 Klaus Mäkelä

sin residensartist, som väljs en gång per

2020/21 fortsätter dirigenten och cellisten Klaus

RESIDENSSITAITEILIJAT / ARTISTS IN RESSIDENCE / RESIDENSARTISTER

Mäkelä samt gitarristen och tonsättaren Marzi

Taavi Oramo 2019/20

Nyman. Residensartist är sopranen Tuuli Takala.

Tuuli Takala 2020/21

år.Som konstnärliga partner under säsongen

70


K L AU S M Ä K E L Ä

MARZI NYMAN

T U U L I TA K A L A

”Tapiola Sinfonietta antaa musiikin

”Vaikka Tapiola Sinfoniettan

"Fantastisen Tapiola Sinfoniettan

elää ja hengittää. Orkesteri antaa

musiikintekemisen pöllämystyttävä

kanssa on aina suuri nautinto

kaikkensa joka konsertissa,

monipuolisuus yllättää aina, arvostan

musisoida. Minulle on erityinen

kuultiinpa soitettava teos

silti eniten orkesterin vilpitöntä

ilo jakaa näitä yhteisiä

sydämellisyyttä. Kun saan soittaa

musiikkielämyksiä yleisöille juuri

ensimmäistä tai tuhannetta kertaa.” “The Tapiola Sinfonietta allows the music to live and breathe. They give it all they’ve got at every concert,

heidän kanssaan samassa rivistössä,

kotikentälläni Tapiolassa, jossa

koen todella olevani yhdessä elämäni

olen lapsesta asti saanut opiskella,

parhaista bändeistä.”

inspiroitua ja kasvaa muusikoksi."

whether playing a piece for the first

“Although the amazing versatility of

”It is always a pleasure to make

time or for the thousandth time.”

how the Tapiola Sinfonietta never

music with the fantastic Tapiola

ceases to astonish me, what I still

Sinfonietta. I am particularly

value the most is the sincere warmth

pleased to be sharing these musical

of the ensemble. When I am making

moments with audiences in Tapiola,

music with them, I feel that I’m in one

my home ground, where I lived from

of the best bands of my life.”

childhood, studying, being inspired and growing into a musician.”

71


MUUSIKOT I V I U LU

ALT TOVIULU

OBOE

Meri Englund,

Jussi Tuhkanen, äänenjohtaja

Anni Haapaniemi, äänenjohtaja

1. konserttimestari

Ulla Soinne, äänenjohtaja

Marja Talka

Janne Nisonen,

Janne Saari

1. konserttimestari

Tuula Saari

Jukka Rantamäki,

Pasi Kauppinen

2. konserttimestari

Ilona Rechardt

KL ARIN E T TI

Sari Deshayes SE LLO

Leena Ihamuotila

Riitta Pesola, soolosellisti

Mervi Kinnarinen

Mikko Pitkäpaasi

Aleksandra Pitkäpaasi

Jukka Kaukola

Kati Rantamäki

Janne Aalto

I I V I U LU

KONTR ABASSO

Päivi Rissanen, äänenjohtaja

Panu Pärssinen, äänenjohtaja

Avoin, äänenjohtaja

Mikko Kujanpää

Tiina Paananen

Matti Tegelman

Maarit Kyllönen Jukka Mertanen Salla Mertsalo Leena Tuomisto-Saarikoski

Asko Heiskanen FAG OT T I

Susanne Helasvuo

Timo Holopainen

Olli Leppäniemi, äänenjohtaja

Jaakko Luoma, äänenjohtaja Bridget Allaire-Mäki K ÄY R ÄTORVI Tero Toivonen, äänenjohtaja Ilkka Hongisto Pasi Pihlaja, yhteisömuusikko TRUM PE T TI Antti Räty, äänenjohtaja Janne Ovaskainen

HUILU Hanna Juutilainen, äänenjohtaja Heljä Räty

72

PATARUM M UT Antti Rislakki, äänenjohtaja


73

© OLLI HÄKÄMIES


KONSERT TIPAIK AT VENUES

ESPOON KULTTUURIKESKUS

SELLOSALI (HETKIÄ-KONSERTIT)

Espoo Cultural Centre

Sello Hall

TAPIOLAN METROASEMA

LEPPÄVAARAN JUNA-ASEMA

Länsituulen uloskäynti

& BUSSIASEMA Kävely Sellosaliin kestää noin

TAPIOLAN BUSSITERMINAALI

5 minuuttia. Reittiopas: www.hsl.fi

Kävely Espoon kulttuurikeskukseen kestää noin 5-10 minuuttia.

KAUPPAKESKUS SELLO

TAPIOLA PARK

Maksuton pysäköinti (5h)

2 €/ensimmäinen tunti, jonka

Kauppakeskus Sellon

jälkeen 1 €/30 min.

pysäköintihallissa klo 24 asti.

KAUPINKALLION PAIKOITUSTALO 1,60 €/h, jonka jälkeen 0,80 €/30 min.

ESPOON KULTTUURIKESKUS

SELLOSALI

Kulttuuriaukio 2

Soittoniekanaukio 1 A

02100 Espoo

02600 Espoo

www.espoo.fi/kulttuurikeskus

www.sellosali.fi

74


HY VÄ TIETÄ Ä V I S I TO R I N F O VA ATESÄILY T YS Naulakkomaksu on 2 € /asiakas. Kausikortilla maksuton vaatesäilytys. HUOM. Koronavirusepidemian aikana ei ole naulakkopalveluja.

VÄLIAIK ATARJOILUT Espoon kulttuurikeskus: ennakkotilaukset puh. 050 472 1460 Sellosali / Vaudeville Catering: ennakkotilaukset puh. 045 323 1975, 050 1786 HUOM. Koronavirusepidemian aikana ei ole ravintolapalveluja.

PYÖR ÄTUOLIPAIK AT Tapiolasalissa on kolme (3) pyörätuolipaikkaa rivillä 21. Ilmoitathan pyörätuolin käytöstä lippuvarauksen yhteydessä. Sellosalissa pyörätuolipaikat ovat riveillä 1 ja 17. HUOM. Koronavirusepidemian aikana Tapiolasalissa on vain yksi pyörätuolipaikka

IND UKTIOSILM UKK A Tapiolasalin induktiosilmukkapaikat ovat permannolla riveillä 5-17. Lisätietoja puh. 09 8165 7200. Sellosalissa on induktiosilmukka riviltä 6 alkaen.

KULT TUURIK AVERI Voit tilata vapaaehtoisen Kulttuurikaverin tukihenkilöksi konserttiin jos yksin lähteminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Kulttuurikaverin lippu on maksuton. Tilaukset puh. 050 381 4033, kulttuurikaveri@espoo.fi / espoo.fi/kulttuurikaveri

I N F O R M AT I O N PÅ S V E N S K A : W W W. TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I /S V/ B R A-AT T-V E TA /

V I S I TO R I N F O I N E N G L I S H

75

W W W. TA P I O L A S I N F O N I E T TA . F I / E N / V I S I TO R - I N F O /


HALLINTO S TA F F

I N T E NDENT TI

NUOTISTONHOITAJA

TAPIOL A S IN FON IE T TA

Maati Rehor

David Claudio, vs.

+358 40 639 4314

+358 46 877 1888

PL 3262 02070 ESPOON KAUPUNKI

I I I N T E NDENT TI Anna Jaskiewicz

OR KE STE R IKOOR D INA AT TOR I

+358 40 620 6051

Johanna Loima, vs.

M A R K KI NOI NTI S U U N NI T T EL I JA Helena Ruhkala +358 40 514 0358 T U OT TAJA Miina Sivula +358 46 877 2299

+358 40 639 3907

VASTA AVA TUOTAN TOJÄRJE STÄJÄ Jukka Kauppi +358 50 526 0316 SIVIILIPALVE LUSMIE S Iwan Parsons

Sähköpostit / email etunimi.sukunimi@espoo.fi

76

P.0. BOX 3262 02070 CITY OF ESPOO FINLAND Kulttuuriaukio 2 02100 ESPOO VA I H D E

+358 (0)9 816 21 tapiola.sinfoniettaespoo.fi www.tapiolasinfonietta.fi


S EU R A A MEI TÄ SO M E SSA ! F O L LOW U S I N SO C I A L M E D I A ! / TA P I O L A S I N F O N I E T TA @ T S I N F O N I E T TA @ TA P I O L A S I N F O N I E T TA / TA P I O L A S I N F O N I E T TA TA P I O L A S I N F O N I E T TA T I L A A SÄ H KÖ I N E N U U T I S K I RJ E

Verkkosivultamme: www.tapiolasinfonietta.fi

Tapiola Sinfoniettan käytössä on Nicolo Gaglianon Napolissa vuonna 1751 rakentama viulu. Soittimen omistaa LähiTapiola-ryhmä.

TEK IJÄT TOIMITUS / EDITOR

Helena Ruhkala TEKSTIT / TEXTS

Anna Jaskiewicz & Helena Ruhkala KÄÄNNÖKSET / TRANSLATIONS / ÖVERSÄTTNINGAR

Tapiola Sinfonietta har i sin användning en violin som Nicolo Gagliano har tillverkat i Neapel år 1751. Instrumentet ägs av LokalTapiola-gruppen.

Jaakko Mäntyjärvi & Sebastian Djupsjöbacka DESIGN & TAITTO / DESIGN AND PAGE LAYOUT

Roope Sandberg, Samu Hupli & Pamela Komppa / G-Works KANSIKUVA / COVER PHOTO

Henry Söderlund & Maria Maunula PAINOPAIKKA / PRINTING

Nextprint

77


SYKSY 2020 AU T U M N · H Ö S T E N

15.11.

SU

HETKIÄ II: KOKEELLISUUDEN KEHÄLLÄ MOMENTS II: EXPERIMENTAL SOUNDS STUNDER II: EXPERIMENTELLA SFÄRER

54

8

20.11.

PE

VIMMA FURY INTENSITET

20

HETKIÄ I: PUHALLINTEN HARMONIA A MOMENTS I: HARMONY IN THE WINDS STUNDER I: BLÅSARHARMONI

54

26.11.

TO

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 2 MATINÉE 2 EFTERMIDDAGSKONSERT 2

22

LA

LASTENKONSERTTI: AVAIN HUK ASSA LOST KEY - CHILDREN´S CONCERT NYCKELKNIPAN -BARNKONSERT

58

27.11.

PE

MANIA

22

TO

BEETHOVEN IX

10

29.11.

SU

VIER AILU TALLINNASSA GUEST CONCERT IN TALLINN GÄSTKONSERT I TALLINN

52

TO

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 1 MATINÉE 1 EFTERMIDDAGSKONSERT 1

12

11.12.

PE

TÄHTISUMUA STARDUST STJÄRNSTOFT

13.12.

SU

HETKIÄ III: MELNIKOV JA FAUST MOMENTS III: MELNIKOV & FAUST STUNDER III: MELNIKOV & FAUST

18.12.

PE

BEETHOVEN X

22.12.

TI

K AUNEIMMAT JOULULAULUT THE GREATEST CHRISTMAS CAROLS DE VACKRASTE JULSÅNGERNA

11.9.

PE

MOZART

18.9.

PE

MA XIM

SU

19.00

19.00

27.9. 15.00

3.10. 19.00

8.10. 19.00

22.10. 14.00

23.10. 19.00

29.10. 19.00

6.11. 13.11.

19.00

19.00

PE

TO

NORDLANTIC

K

K

J

SIVU 6

J

J

15.00

19.00

14.00

19.00

17.00

19.00 K

R AUHA A JA R AKK AUTTA NENÄPÄIVÄN KONSERTTI PEACE AND LOVE RED NOSE DAY CONCERT FRED OCH KÄRLEK – NÄSDAGENS KONSERT

12

19.00

14

19.00

PE

POLKUJA PATHS STIGAR

T

16

PE

SÄV YJÄ NUANCES NYANSER

T

18

18.00

K

K

K

J

24

54

J

26

28

K O N S E R T I N JAT K OT

T

78

J

K O N S E R T T I E S I T T E LY

K

S Y Y S S A R JA

J

TA I T E I L I JATA PA A M I N E N


KE VÄT 2021 S P R I N G · VÅ R E N

15.1. 19.00

22.1. 19.00

30.1. 17.00

31.1. 15.00

5.2. 19.00

18.2. 14.00

19.2. 19.00

PE

VUOROPUHELUJA DIALOGUES DIALOGER

PE

TUNTEET FEELINGS KÄNSLÖR

LA

19.3.

30

19.00

KE

LOISTE BRILLIANCE GLANS

32

31.3.

PE

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 4 MATINÉE 4 EFTERMIDDAGSKONSERT 4

YSTÄVÄLUISTELU-KONSERTTI SKATING CONCERT SKRIDSKOEVENEMANGSKONSERT

34

1.4.

TO

IKUISUUS ETERNITY EVIGHET

SU

HETKIÄ IV: HELMI MOMENTS: A GEM STUNDER IV: PÄRLAN

55

9.4.

PE

PORTTI PORTAL PORTEN

PE

HAMMOND

36

21.4.

KE

VIER AILU: APRIL JAZZ GUEST CONCERT: APRIL JAZZ GÄSTKONSERT: APRIL JAZZ

52

TO

ILTAPÄIVÄKONSERTTI 3 MATINÉE 3 EFTERMIDDAGSKONSERT 3

38

22.4.

TO

VIER AILU: APRIL JAZZ GUEST CONCERT: APRIL JAZZ GÄSTKONSERT: APRIL JAZZ

52

PE

DIVERTIMENTO

38

30.4.

PE

VAPPUA ATON KONSERTTI MAY DAY EVE´S CONCERT VALBORGSMÄSSOAFTONSKONSERT

48

POMPPUPALLO -KONSERTIT BOUNCING BALL CONCERTS STUDSBOLLKONSERTER

59

13.5.

TO

JOSSAIN SOMEWHERE NÅGONSTANS

40

9.5.

SU

HETKIÄ VI: J.S. BACH MOMENTS VI: J.S. BACH STUNDER VI: J.S. BACH

55

LA

K AMARIMUSIIKKIA K APPELEISSA 1 & 2 CHAMBER MUSIC AT CHAPELS 1 & 2 KAMMARMUSIK I KAPELL 1 & 2

56

SU

K AMARIMUSIIKKIA K APPELEISSA 3 & 4 CHAMBER MUSIC AT CHAPELS 3 & 4 KAMMARMUSIK I KAPELL 3 & 4

56

HELMIKUU

K

J

T

K

SIVU

PE

UNELMIA DREAMS DRÖMMAR

7.3.

SU

HETKIÄ V: YSTÄV Y YDEN SÄVELIÄ MOMENTS V: TUNES OF FRIENDSHIP STUNDER V: VÄNSKAPENS TONER

55

18.3.

TO

SINFONIASUUNNISTUS SYMPHONIC ORIENTEERING ORKESTERORIENTERING

59

5.3. 19.00

15.00

10.00

K

J

14.00

19.00

19.00

19.00

19.00

18.00

19.00

19.00

22.5. 15:00 & 18:00

23.5. 15:00 & 18:00

K

T

42

44

K

T

44

J

46

K

50

O I K E U D E T M U U TO KS I I N P I DÄT E TÄ Ä N .

K AU S I S A R JAT : P L AT I N A , K U LTA , H O P E A

79

R ÄT T T I L L Ä N D R I N GA R F Ö R B E H Å L L E S. A L L R I G H TS R E S E RV E D.


TURVALLISIN MIELIN KONSERT TIIN Erikoisjärjestelyt koronavirusepidemian aikana:

• Aikataulutettu sisäänpääsy ja poistuminen • Istumapaikat turvavälein lippuun merkityllä paikalla • Ei väliaikaa • Konserttien oheistilaisuudet Tapiolasalissa • Ei naulakkopalveluja: takit viedään saliin • Ei ravintolapalveluja • Suositus hengityssuojaimen käytöstä • Osallistuminen konserttiin vain täysin terveenä

Pyydämme yleisöä saapumaan pääsylippuun merkityn sisäänkäynnin kautta. Porrastetut saapumisajat ja ajankohtaiset tiedot: tapiolasinfonietta.fi Kiitos, että teet kanssamme konsertista turvallisen!

Profile for Espoon kaupunki

Tapiola Sinfoniettan kausiesite 2020/2021  

Tapiola Sinfoniettan kausiesite 2020/2021

Tapiola Sinfoniettan kausiesite 2020/2021  

Tapiola Sinfoniettan kausiesite 2020/2021

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded