Page 17

Tavoitteet Toteutuminen 2017

Tärkeimmät toimenpiteet 2017

Tavoitteet 2018

Toimenpiteet 2018

Taustalla vaikuttaa

Espoon Asunnot on ­hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. ­Laskennallinen tavoite vuonna 2017 39 675 tCO2-ekvivalenttia.

Kasvihuonekaasupäästöt 45 594 tCO2-­ ekvivalenttia. Vuonna 2016 on laskennassa tapahtunut virhe. Kiinteistöjen kulutuksia on puuttunut raportoitaessa. Myös päästökerroin, jota käytettiin oli virheellinen. Kaukolämmön päästökerroin oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Tästä johtuu, ettemme päässeet tavoitteeseen. Kuitenkin kun tarkastellaan vuositavoitetta päästöjen vähemisestä, tavoite oli 1200 ja saavutimme 2150 vähennystä, lähinnä siirtymällä eko­ energiaan sähkössä.

Siirtyminen EKOenergiaan kiinteistö­ sähkössä, Leanheat, ETJ+ ja VAETS energiatehokkuustoimenpiteet

Laskennallinen tavoite 42 114 tCO2-­ ekvivalenttia, jossa vähennystä 3 540 vuoteen 2017 verrattuna. Tavoite kiristynyt aikaisemmasta, koska pyritään hiilineutraaliuteen jo vuonna 2030 ­aikaisemman 2050 sijasta.

Siirtyminen Fortum EKO+ käyttöön ­kaukolämmössä yli 8 000 a ­ sunnon ­osalta, Leanheat, ETJ+ ja VAETS ­energiatehokkuustoimenpiteet

Kaupunkikonsernin asunto-ohjelman 2014–2016 ja ilmasto-ohjelman 2016–2020 mukainen

­VAETS-energiansäästötavoite ­vuoden 2015 tasosta on 6 840 MWh eli 4 % vuoteen 2020 ­mennessä ja 12 824 MWh eli 7,5 % vuoteen 2025 mennessä

VAETS-sopimuskauden 2017–2025 ensimmäinen seurantavuosi on 2017. Toteutuma vuodelle 2017 ei ole vielä tiedossa. Edellisen sopimuskauden (VAETS 2010–2016) toteutuma vuodelta 2016 oli 33,4 MWh, joka ylitti tavoitellun energiasäästötavoitteen 272 %.

Leanheat, ETJ+ ja VAETS energia­ tehokkuustoimenpiteet

Laskennallinen kokonaisenergian säästö 3420 MWh.

Leanheat, ETJ+ ja VAETS energiatehokkuustoimenpiteet

Kiinteistöalan energiatehokkuus­ sopimuksen mukainen, Energia­ tehokkuusdirektiivi EED, 2012/27/EU.

Lämmönkulutuksen ­säästötavoite­ 7,5% vuoteen 2025 mennessä ­vuoden 2015 tasosta. Lämpö­ indeksitavoite 38,7 kWh/Rm³

Lämpöindeksi vuonna 2017 oli 41,7 kWh/ Rm³. Muutos edellisvuoteen verrattuna on +4,25 %.

Leanheat, Fortum ­Lämpöpilotti­ ­(SmartLiving), ETJ+ ja VAETS ­energiatehokkuustoimenpiteet

Lämpöindeksi 40,6 kWh/Rm³.

Leanheat, ETJ+ ja VAETS energiatehokkuustoimenpiteet

Kaupunkikonsernin asunto-ohjelman 2014–2016 ja ilmasto-ohjelman 2016–2020 mukainen

Ostetun sähkönkulutuksen säästö­tavoite 7,5% vuoteen 2025 ­mennessä vuoden 2015 tasosta. Ominaiskulutustavoite 4,8 kWh/Rm³

Ominaiskulutus vuonna 2017 oli 5,1 kWh/ Rm³. Kulutus on pysynyt samana edellis­ vuoteen verrattuna.

ETJ+ ja VAETS energiatehokkuus­ toimenpiteet

Ominaiskulutus 5,0 kWh/Rm³.

ETJ+ ja VAETS energia­ tehokkuustoimenpiteet

Kaupunkikonsernin asunto-ohjelman 2014–2016 ja ilmasto-ohjelman 2016–2020 mukainen

Veden ominaiskulutuksen tavoite 370 l/Rm³ vuonna 2025.

Ominaiskulutus 2017 oli 404 l/Rm³. Muutos edellisvuoteen verrattuun +1,7% tavoitteeseen 4,4%. Tavoitteeseen ei päästy.

Viestintä

Laskennallinen tavoite. Ominaiskulutus 399 l/Rm³.

Viestintä

Kaupunkikonsernin asunto-ohjelman 2014–2016 ja ilmasto-ohjelman 2016–2020 mukainen

Toimiston ympäristövaikutukset ­pienenevät

Ekotukitoiminta vakiinnutettu ja siitä ­tiedottaminen.

Ekotukitoiminnan käynnistäminen, ­pääosasta henkilökohtaisista tulos­ timista luovuttu. Kodikkaasti. -lehden ilmestymistiheyttä vähennetty

Ekotukitoiminnan jatkaminen ja siitä tiedottaminen.

Ekotukitoiminta Viestintä

Kaupunkikonsernin asunto-ohjelman 2014–2016 ja ilmasto-ohjelman 2016–2020 mukainen

Asiakastyytyväisyys on vähintään vuoden 2015 tasolla ja asukas­ palvelua on kehitetty

7,5, tavoite oli 7,4 (Asteikko 1–10). ­Jatkuvan asiakastyytyväisyyskyselyn NPS-tulos +34. Vuonna 2016 asiakastyytyväisyys 7,4 eli pystyimme parantamaan siitä. NPS ­kyselystä ei vertailupohjaa vuodelta 2016.

Jatkuvan ­asiakaspalautekyselyjen­ ­käyttöönotto puhelinpalvelussa. ­Asukastyytyväisyyskysely on tehty vuonna 2017.

Parempi kuin 7,4

Jatkuva asiakaspalautekysely ­laajennetaan myös muihin palvelu­ kanaviin kuin puhelinpalvelu.

Kaupungin asettama tulostavoite

Asunnottomuuden ­ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNEn) ­mukaisesti asutamme 200 ­asunnotonta vuodessa

Tavoite oli asuttaa 200 asunnotonta. ­Asutimme 202 asunnotonta yksinäistä ja 34 perhettä vuonna 2017.

Asukasvalinnan toimenpiteet osana perustoimintaa.

200 asutettua asunnotonta

Asukasvalinnan toimenpiteet osana perustoimintaa.

EU:n tukema Amif- hanke käynnistyy vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena on edistää pakolaistaustaisten henkilöiden asumisen valmiutta Espoossa.

Espoon Asunnot Oy aloittaa keskimäärin 400 asuntoa vuodessa

207

Toteutettu osana perustoimintaa

400

Toteutetaan osana perustoimintaa

Kaupungin asettama tulostavoite

Espoon Asunnot Oy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 98 %.

Saavutimme 98.1 % käyttöasteen.

Toteutettu osana perustoimintaa

Vähintään 98 %

Toteutetaan osana perustoimintaa

Kaupungin asettama tulostavoite

Tavoitteet Ympäristö

Sosiaalinen

Talous

32 ESPOON ASUNNOT

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2017 33

Profile for Espoon Asunnot

Espoon Asunnot vuosi 2017  

Espoon Asunnot vuosi 2017  

Advertisement