Page 90

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 91

Principals reptes i dificultats a l’hora de treballar en equip

91

nava Esplac. I a més abordaven totes aquelles preguntes que anaven sorgint a través de les sessions formatives. - el 2n trimestre passaven a fer d’ajudants de monitor els dissabtes a la tarda: 2 dies en cada grup d’edat; i cada mes feien una trobada de diumenge per a veure com havia anat, amb quins problemes s’havien trobat, amb quin grup d’edat s’havien sentit més còmodes... - el 3er trimestre exercien de premonitors en un grup establert i acabaven el seu periple anual anant de campaments d’estiu amb aquest mateix grup. - l’any següent, aquests joves ja feien de monitors dins un grup i compartien la feina amb els que ja ho eren anteriorment. És a dir, la tàctica més usual i estesa consisteix a posar monitors veterans amb novells, de manera que puguin passar un temps junts i acoblar-se. Això tant pot aplicar-se a l’hora de fer grups de monitors per portar nens, com de realitzar alguna tasca més burocràtica (anar a les reunions amb l’Ajuntament, ser els encarregats de material, portar els comptes de l’entitat, etc.). A més de trencar amb els estereotips de “novell” i “veterà” que es tenen al principi, aconseguirem que el relleu generacional es doni gradualment, sense brusquedats, i el funcionament de l’esplai no se’n ressenti.

3. Equips molt nombrosos. Ja hem parlat a la 1a part del llibre sobre la importància que té el fet de tenir un grup d’una mida o una altra. Hi ha equips de monitors que superen els 15 integrants i arriben a tenir-ne 25 o fins i tot més. Això es produeix en molts casos a causa del fet que el grup de joves ha passat en bloc a fer de monitors, mentre que els més veterans continuen al peu del canó. El resultat és que hi ha massa gent a l’equip. Com que no es vol o no es pot fer fora a ningú, tothom es queda a l’equip, i llavors cal buscar la manera de conjuntar aquesta petita multitud.

La tàctica més usual i estesa consisteix a posar monitors veterans amb novells, de manera que puguin passar un temps junts i acoblar-se

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement