Page 88

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 89

Principals reptes i dificultats a l’hora de treballar en equip

89

Aquest relleu es pot donar habitualment de tres formes: - D’any en any, s’incorporen alguns monitors nous (pocs, en comparació amb el total de membres de l’equip), mentre que algun “veterà” ho deixa. És un canvi fluid i continu, que no provoca grans maldecaps. Hi ha prou gent experta que permet que els monitors que comencen es consolidin a poc a poc. - El gruix de veterans deixa de fer de monitor en bloc, o com a molt es queden un o dos. Un grup de monitors novells els substitueix, però es troben amb un enorme buit d’informació, coneixements i experiències. No es dóna un traspàs del funcionament pel que fa la burocràcia i el bagatge pedagògic, ni es mantenen les relacions amb els pares, l’Ajuntament o districte, Esplac... - Els veterans no marxen mai i no deixen lloc als joves. Això pot provocar que quan vulguin deixar l’esplai no hi hagi un relleu preparat, la qual cosa ens portaria a la segona situació descrita. A part de l’estancament que pot comportar el fet de no deixar que entri gent nova a l’equip. El canvi en les organitzacions és important i necessari, sense aquest canvi no hi ha evolució. No hi ha dubte que en una societat canviant i que avança a marxes forçades cal donar pas als joves, a les novetats, a la frescor. Ara bé, tampoc hem d’oblidar que de la història i l’experiència també se n’aprèn i molt. El relleu generacional no ha de suposar un trencament abrupte, sinó que cal treballar per aprofitar al màxim allò de bo que aporta cada estament, veterans i novells, gaudir tant uns com altres del fet de participar junts en un mateix projecte, i aprendre alhora. 2.1 Quins problemes poden sorgir? Hi ha frases que possiblement les haguem escoltat més d’un cop en boca dels monitors veterans d’algun esplai referint-se als novells: “ara vindran aquests pardillos dels nous i ens arreglaran el món, amb la de coses que ja fem... Ens porten activitats noves que no ens calen... Per què hem de canviar si fins ara tot funcionava bé?” D’altra banda, els monitors novells acostumen a tenir moltes idees innovadores i tenen molta empenta; pensen que cal un

El canvi en les organitzacions és important i necessari, sense aquest canvi no hi ha evolució

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement