Page 87

Monogràfic_3_ok

88

16/3/06

15:41

Página 88

Coordinem-nos!

Sintetitzant: gestionar els conflictes requereix respecte, saber escoltar i capacitat per a negociar. Fóra bo que sempre hi hagués present una tercera persona que no estigués implicada directament en el tema perquè s’encarregués de dirigir el procés de discussió i resolució del conflicte. Així actuaria com a mediadora, escoltaria els diferents arguments i col·laboraria per trobar una solució satisfactòria per a tots. Un dels beneficis indirectes de la discussió oberta i controlada dels conflictes en un equip és l’augment del coneixement que s’obté del grup i de cada un dels integrants

Un relleu en l’equip de monitors es produeix quan hi ha una entrada de monitors novells en el grup, mentre que part d’aquells qui fins al moment portaven el pes de l’esplai ho deixen

Quan s’aprofundeixi en el procés de mediació, a l’hora de posar el problema a sobre de la taula, cada persona hauria de mirar d’exposar els seus sentiments amb expressions com ara: «a mi m’agradaria que les coses fossin…», o bé «em sento incòmode o molest i em sap greu quan…», etc. D’aquesta manera evitarem les acusacions i els atacs personals, i no entrarem en una espiral que genera més conflicte. Un dels beneficis indirectes de la discussió oberta i controlada dels conflictes en un equip és l’augment del coneixement que s’obté del grup i de cada un dels integrants. Tant si es tracta de nens com d’adolescents o de monitors, el conflicte permet l’expressió dels desitjos i de les necessitats de les persones afectades. Captar aquests detalls ens permetrà estar molt més a prop dels nens i nenes, si en som els monitors, o bé coordinar millor el grup de monitors si actuem com a responsables de l’equip. El fet d’afrontar els conflictes amb serenitat i objectivitat ens permetrà millorar els nostres hàbits de convivència i desenvolupar-nos com a persones i equip de treball.

2. El relleu generacional. El tema del relleu generacional és un dels aspectes que més afecten el funcionament dels centres d’esplai. En termes generals, direm que un relleu en l’equip de monitors es produeix quan hi ha una entrada de monitors novells en el grup, mentre que part d’aquells qui fins al moment portaven el pes de l’esplai ho deixen.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement