Page 82

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 83

Principals reptes i dificultats a l’hora de treballar en equip

hauran d’estar lligats a la base ideològica del centre, per tant, aquest document ens haurà d’ajudar en moments així a prendre la millor decisió. Evidentment, també podríem conjuntar les dues idees en una sola. - Un monitor està deixant de fer algunes de les tasques que li toca, però no per manca de voluntat. Senzillament no dóna a l’abast i això fa que altres companys no puguin fer adequadament les seves respectives feines o funcions. L’origen del conflicte està en la definició de funcions i tasques, així com en l’assignació de les feines a cada un dels membres de l’equip. Hem d’anar amb compte de no sobrecarregar de funcions cap integrant de l’equip i repartir-les més equitativament entre tots. - Dos monitors es discuteixen perquè han fet la mateixa feina i s’han fet nosa, o s’han contradit. Cadascú ho haurà fet a la seva manera, individualment. Hi ha un conflicte a causa del cavalcament de responsabilitats, els rols no han estat ben definits. És a dir, tornem al punt d’abans, cal revisar les feines assignades a cadascú i veure que no es demana la mateixa cosa (o semblant) a dues persones que no treballaran juntes. - Es pot fumar (tabac) o no mentre es fa una reunió? La discussió pot ser inacabable a menys que aneu a la font ideològica que us ha de guiar: què diu el vostre ideari respecte a la salut, la higiene, la convivència, el respecte per la individualitat i pels altres? En casos com aquest es veu molt clarament confrontat el dret individual a ser un mateix i satisfer les pròpies necessitats i el dret col·lectiu a gaudir d’un ambient respirable i sa. La vostra consciència té la darrera paraula. Cada equip sabrà què és allò que li convé més, legislacions a banda. De conflictes n’hi ha de molts més tipus, i fóra llarg i complex exemplificar-los tots. El que sí ens serà útil és abordar un model

83

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement