Page 81

Monogràfic_3_ok

82

16/3/06

15:41

Página 82

Coordinem-nos!

Als equips de monitors, els motius que originen conflictes poden ser molt variats, com a qualsevol grup humà. Ara bé, n’hi ha alguns que són força típics. Aquí en tenim alguns exemples: - La confrontació entre monitors “veterans” i els “novells”. És un conflicte de poder. Els més experts no volen o els costa deixar espai (cedir quotes de poder) als nouvinguts. Les coses s’han fet d’una manera determinada durant molt de temps i l’entrada de gent nova qüestiona les formes de funcionar establertes fins al moment. El conflicte està servit. Una forma de treballar-lo pot ser a través de la formació de petits grups de treball en què es barregin un veterà i un novell, de manera que hagin de col·laborar forçosament; així deixaran de veure’s com antagonistes. (Aquest tipus d’enfrontament el trobareu més desenvolupat en el punt següent d’aquest llibre). - Un monitor es queixa que un altre no compleix amb les seves responsabilitats. I aquest passa absolutament de canviar d’actitud i comportament. Quan un monitor no fa allò a què s’ha compromès, es genera ràpidament el sentiment de ràbia i enuig en els companys, sobretot si se li diu i no fa cas

Quan un monitor no fa allò a què s’ha compromès, es genera ràpidament el sentiment de ràbia i enuig en els companys, sobretot si se li diu i no fa cas. Cal anar amb compte amb aquestes situacions, perquè la resta de monitors poden encomanar-se de la vagància, com a senyal de protesta, o bé poden generar-se dinàmiques de subgrups enfrontats. S’han d’abordar amb fermesa aquests casos, apel·lar al compromís que assumeix tot monitor quan entra en un centre, i fer que la persona decideixi si vol fer esplai realment. - Dos monitors s’enfronten per la forma de portar endavant un projecte, o per com s’ha de fer una activitat concreta. És un conflicte de lideratge. Ambdós monitors creuen estar en possessió de la millor idea i els costa veure les bondats de l’altra proposta. Fóra bo recordar-los quina és la finalitat de l’esplai, l’ideari fins i tot, i veure quina alternativa de les dues s’ajusta més a aquesta base. Els objectius i la metodologia de tot projecte o activitat

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement