Page 8

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 9

9

Presentació

El present llibre és fruit de l’aprofundiment en el nostre mètode de treball, tal com es va establir oportunament a través del Projecte Educatiu d’Esplac: mètode pedagògic i model de centre, un document que assentava les bases pedagògiques i metodològiques que identifiquen els principals trets característics dels centres d’Esplais Catalans, Esplac. El tema abordat és de vital importància per als esplais: el treball en equip entre els monitors. L’objectiu perseguit és posar a disposició dels integrants dels equips actualment en funcionament una sèrie de coneixements i idees que els puguin ajudar a dur a terme la seva tasca habitual de la millor manera possible, tant a l’hora de coordinar-se per treballar com de conviure en grup. El text està dividit en tres parts diferenciades: - La 1a part aborda aspectes més aviat teòrics i generals sobre el treball en equip: per què es formen i com, qui ho coordina (el lideratge), quin tipus de comunicació s’hi estableix i com dur a terme reunions profitoses. - La 2a part focalitza alguns dels principals reptes i problemes amb què es troben habitualment els equips: la resolució dels conflictes, el relleu generacional, la manca de monitors... - La 3a part parla de les eines de què es disposa per a funcionar millor: les tècniques de grup, tant sigui de sensibilització i presa de consciència, com les de treball purament.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement