Page 73

Monogràfic_3_ok

74

16/3/06

15:41

Página 74

Coordinem-nos! 5.5 Redactar actes i realitzar-ne el seguiment.

Podem estalviar temps i esforços si posem les coses per escrit. La memòria acostuma a jugar males passades

Podem estalviar temps i esforços si posem les coses per escrit. La memòria acostuma a jugar males passades; en un grup s’aprecia freqüentment, que els seus membres tenen idees diferents sobre el que es va parlar en una determinada reunió i sobre el que es va acordar fer. El responsable de la Secretaria juga doncs un paper important davant aquest repte. Què han de reflectir les actes? - On i quan es va celebrar la reunió. - Qui va assistir-hi i qui no (amb el detall de les persones excusades). - Els punts de l’ordre del dia, els acords aprovats, les decisions adoptades i el nom de les persones encarregades de la seva realització i el temps d’execució d’aquestes responsabilitats. - També s’anota qualsevol comentari o opinió que els membres vulguin incloure de forma expressa. Característiques d’una acta. - Els punts han de ser curts i precisos. Si són massa llargs, ningú els llegirà. Amb tot, han de ser comprensibles per aquells que no van estar presents a la reunió. - Els punts han de seguir el mateix ordre que l’ordre del dia. - Les decisions preses han de quedar ben registrades, amb lletres destacades (“s’acorda”). - Ha de ser fàcil veure qui fa què i per quan ho ha de tenir fet. Al costat de cada decisió o tasca es pot posar el nom de la persona que l’ha de realitzar, de manera que a cop d’ull es pugui veure. - Les actes han de ser imparcials i honestes. Normalment, les actes no són signades pel president o la presidenta i el responsable de la Secretaria fins a la reunió següent,

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement