Page 72

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 73

El treball en equip

Si el grup, en canvi, funciona per votació, el coordinador haurà de convocar-la. Caldrà saber abans si el coordinador pot votar. En algunes organitzacions, només pot votar en cas d’empat; en d’altres, el president té un primer vot i un segon vot (vot de qualitat) en cas d’empat. La normativa interna del grup hauria de dir si la votació s’ha de fer amb la majoria dels membres presents o dels membres presents i votants. Hi ha diversos tipus de votació: - Per assentiment: quan sembla que no hi ha oposició, el coordinador es limita a preguntar: “tothom d’acord?”, “algú en contra?”. I assumeix que la proposta s’accepta si ningú no diu el contrari. En cas que hi hagi algú que s’hi oposi, el coordinador pot demanar una votació. - Aclamació: es demana que els que estiguin a favor diguin “si” i els que estiguin en contra diguin “no”. Aquest mètode només funciona si hi ha una clara majoria. - A ma alçada: es demana als assistents que votin alçant la ma, primer els qui hi estan a favor, després els qui s’hi oposen, després els qui s’abstenen (no voten). En un grup amb proporcions de vot molt semblants o quan el tema és molt polèmic, caldrà que comptin els vots com a mínim dues persones. - Votació amb tarja: quan només alguns dels presents tenen dret a votar, se’ls pot demanar que aixequin una tarja en una votació a ma alçada. - Votació registrada: qualsevol membre que no vulgui quedar associat a una decisió pot exigir una votació registrada. Cal demanar el nom de tots els membres presents i si voten a favor o en contra o s’abstenen, per poder deixar constància a les actes del vot de cadascú al costat del seu nom. - Votació formal: votació per escrit, amb paperetes impreses o papers en blanc que s’introdueixen en una urna o caixa. És el més similar a una votació secreta. Finalment una decisió és bona quan: - És acceptada per tots. - Fa que succeeixin les coses. - Es correspon amb els fets i els recursos. - Es realitza en el moment pertinent. - Es porta a terme amb la gent adequada.

73

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement