Page 69

Monogràfic_3_ok

70

16/3/06

15:41

Página 70

Coordinem-nos!

- El Treballador assidu: prepara la reunió; fa el necessari perquè el grup funcioni; gran col·laborador del coordinador. - L’Innovador: aporta idees noves; és un suport per a la creativitat; cal controlar-lo perquè no desviï la discussió. - L’Expert: sap el que diu; els assistents hi confien; gran capacitat d’idees; cal potenciar-ne la participació. - El Sumís: sempre està d’acord; són comodins a la vida social i laboral; el coordinador pot utilitzar-los per a donar suport a idees o accions o reforçar-les; no es comprometen, poden cedir en el moment més inoportú. - L’Agressiu: treu punta a les idees dels altres i els ataca; no l’importa ferir els sentiments dels altres; pot dur la contrària a persones concretes; negatiu, la seva funció es carregar-se la reunió; cal que sigui el grup qui el controli; el coordinador no ha de ferir-lo i, de vegades, tornar-li la pilota. - El Parlador o Egocèntric: pren la paraula per a impressionar; vol causar bona impressió però no té gaires coses per aportar; quan comença a parlar no pot parar; abans de la reunió, cal donar-li una tasca per tenir-lo ocupat; deixar que el grup li demani que es calli; interrompre’l en el primer silenci: “algú pensa una altra cosa?”. - L’Obstinat: defensa els seus plantejaments a tort i a dret; no capta les crítiques, ni els suggeriments; va la seva; cal que els participants se n’adonin i es donin suport els uns als altres. - El Diplomàtic: s’entesta a aconseguir acords en cas de confrontació; positiu, el coordinador pot trobar-hi suport. - El Tímid: té idees però li costa prendre la paraula; no participarà sinó se li demana directament; el coordinador ha de demanar-li la seva opinió a la mínima oportunitat; cal motivar-lo reforçant el que diu, sense enllustrar-lo. Prendre decisions en un grup pot ser molt difícil, donat que els punts de vista poden ser molt diferents i ens hem de posar d’acord

5.4 Presa de decisions. Prendre decisions en un grup pot ser molt difícil, donat que els punts de vista poden ser molt diferents i ens hem de posar d’acord. Per altra banda, les decisions que es prenguin han de ser sòlides i realitzables. Aquest últim aspecte és molt important, ja que molt sovint s’oblida que prendre decisions també inclou portar-les a terme.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement