Page 60

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 61

El treball en equip

- Les comunicacions d’un error s’han d’enviar amb caràcter privat (només a la persona interessada). - La lloança ha de ser pública, però l’excés pot ser contraproduent. La presentació de noves idees. - Abans de presentar una idea nova, assegurem-nos-en de la idoneïtat. - Pensem com presentar-la i quin és el millor moment. - Escollim la persona o persones adequades. - Exposem-la de forma clara i precisa. I si ho fem de forma breu, encara millor. - Acompanyem la nostra presentació amb la documentació pertinent. Les crítiques. La crítica constructiva és un element de dinamització i d’innovació de qualsevol entitat o grup. La reacció més normal davant una crítica és rebutjar-la. Fins i tot, de vegades, la persona o persones que les reben, perden la calma. Les crítiques, positives o negatives, han de ser escoltades, analitzades i valorades pels òrgans de decisió i de gestió de l’esplai. Si ens critiquen en un moment inoportú, cal comunicar-ho al nostre interlocutor i demanar-li si el podem escoltar amb tot deteniment en un altre moment. A més, les crítiques han de ser justificades: atenguem aquelles que ho siguin, i les que no, considerem-les en la seva justa mesura. Finalment, recordem que una solució directa és la millor sortida. Les males notícies. - Les males notícies s’han de comunicar en privat, de manera informal i amable, cercant l’empatia. - Quan més greu sigui la notícia a transmetre, més cura, tacte i sensibilitat s’ha de tenir. - Si la persona que ha de rebre la notícia s’afecta molt, deixem

61

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement