Page 57

Monogràfic_3_ok

58

16/3/06

15:41

Página 58

Coordinem-nos!

5. La comunicació, les reunions. 5.1 La comunicació interna eficaç. “El que s’escolta... s’oblida; el que es veu... es recorda; el que es fa... s’aprèn” Anònim

La comunicació és un procés de doble sentit, on intervenen l’emissor i el receptor, que es relacionen recíprocament a través d’un canal. En la comunicació diària entre persones es donen diferents problemes: malentesos, distorsions, dificultats per l’entesa, etc. Caldrà tenir ben presents algunes qüestions en la nostra tasca com a monitors. La comunicació objectiva no existeix, o sigui, que sempre és subjectiva i depèn molt de les persones amb qui ens comuniquem, el missatge que els volem transmetre i, en definitiva, de la finalitat intrínseca que aquesta comunicació tingui. Cadascú de nosaltres percebem les coses, les interpretem, les entenem de forma diferent, segons els nostres valors, la nostra educació i socialització, les nostres circumstàncies personals, el nostre context social i cultural

Cada persona, cadascú de nosaltres percebem les coses, les interpretem, les entenem de forma diferent, segons els nostres valors, la nostra educació i socialització, les nostres circumstàncies personals, el nostre context social i cultural. I per això és necessari anar construint, a poc a poc, un llenguatge comú amb els altres, amb les persones amb qui ens reunim habitualment. No és fàcil, exigeix temps, entrenament i voluntat. Així com saber que la nostra opinió no és “tota la veritat”, sinó només una part menuda, i que els altres tenen la seva pròpia part.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement