Page 51

Monogràfic_3_ok

52

16/3/06

15:41

Página 52

Coordinem-nos!

cionar adequadament, com un equip. Es genera desànim en els membres i en bastants ocasions els monitors es perden (deixen l'esplai) a causa d'aquest fet. El lideratge és positiu. No hi ha grup sense líder ni líder sense grup. Com tampoc hi ha grups sense normes de funcionament

Sintetitzant, el lideratge és quelcom necessari en qualsevol grup, i positiu. Tot grup necessita gent que estiri del carro, i gent que el segueixi. Per tant, podem afirmar que no hi ha grup sense líder ni líder sense grup. Com tampoc hi ha grups sense normes de funcionament, (encara que la norma sigui que no hi ha normes). Aquell monitor que assumeix el càrrec de responsable o coordinador, en realitat es posiciona com a "líder estable" de l'organització, una figura necessària que permet que els altres membres de l'equip puguin exercir les seves tasques individuals amb la seguretat que tenen algú que vetlla pel bon funcionament global. La responsabilitat del conjunt és de tots, i el responsable s'encarregarà de vetllar per l’organització. La responsabilitat individual recau sobre cada persona, i el responsable haurà de fer el seguiment de la realització de les tasques unipersonals. Deixar de fer el que toca, tant els monitors com el responsable, generarà conflictes i desunió.

El líder és aquell qui està al servei dels altres, no a l’inrevés (que és el que habitualment es creu). El líder ha d’escoltar els seus companys i facilitar-los la feina individual, detectar-ne les necessitats i ajudar-los a resoldre-les

En definitiva, podríem dir que el líder és aquell qui està al servei dels altres, no a l’inrevés (que és el que habitualment es creu). El líder ha d’escoltar els seus companys i facilitar-los la feina individual, detectar-ne les necessitats i ajudar-los a resoldre-les. Finalment, podríem dir que el millor líder és aquell que quan se’n va no es nota... no perquè no hagi estat important per a l’equip, sinó perquè no haurà generat excessiva dependència respecte la seva persona. Així, l’equip estarà preparat per assumir el canvi, escollir un nou coordinador i continuar funcionant. Al líder se’l recordarà amb estima, per la seva transmissió de valors de grup, no per haver fet de l’esplai exclusivament la seva obra particular. Per liderar, cal deixar participar.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement