Page 50

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 51

El treball en equip

Ser assertiu vol dir ser conscient del que un vol i del que un sent dins seu. Per això està tan relacionat amb la capacitat de lideratge, perquè aquell qui pren la iniciativa en una situació ho fa sabent què vol i sentint què ha de fer. Ser líder comporta ser assertiu (òbviament parlem d’un líder democràtic). També afegirem que l’assertivitat es manifesta a través d’un comportament que ha de ser contingent i adaptat a cada situació. És a dir, normalment els comportaments assertius són aquells que es mostren amb fermesa però sense perdre les formes, la bona educació. Ara bé, hi ha situacions que, per la raó que sigui, ens posen molt a prop del límit que com a éssers humans tenim: de vegades se’ns acaba la paciència i les emocions ens desborden. Alguns cops un crit, llençar un exabrupte, picar amb el puny a sobre la taula enmig d’una reunió... Tot i ser conductes no correctes formalment i socialment, poden ser accions tremendament assertives, perquè precisament defensem el nostre dret a ser escoltats i respectats en una situació en què repetidament se’ns falta al respecte o no se’ns escolta o se’ns té completament marginats. El buit de poder. Hi ha situacions o fases per les quals travessen els equips en què ningú no vol assumir el paper de responsable o coordinador. Es diu: "entre tots ho farem tot, un s'encarrega d'una cosa, un altre d'una altra...". Des del nostre punt de vista, no és una situació creïble. Primer, perquè el lideratge sorgirà de forma natural (algú hi haurà que acabarà coordinant de forma implícita). Segon, perquè és necessària la coordinació de les feines individuals. Tant l'exercici abusiu del poder com l’evitació del seu exercici s'han d'impedir. De l'autoritarisme ja n'hem parlat. El buit de poder pot ser tan negatiu per a l'equip com l’autoritarisme. Davant la manca d'algú que faci d'aglutinador, la gent es congrega en petits subgrups o funciona aïlladament, sense connexió amb la resta. El grup tendeix a la desorganització davant la manca de lideratge. I en aquestes condicions és impossible fun-

51

Ser assertiu vol dir ser conscient del que un vol i del que un sent dins seu. Aquell qui pren la iniciativa en una situació ho fa sabent què vol i sentint què ha de fer

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement