Page 48

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 49

El treball en equip

O bé podem fer-ho de manera que sigui rebut com una ajuda al treball comú i a la coordinació. Per això, el responsable és l’autoritat, però no té perquè ser autoritari! Tot depèn de com ho fem. Hi pot haver confusió en aquest punt, per tant, distingirem autoritat i autoritarisme. Tot i que són paraules que sonen semblants, el significat que contenen és absolutament contrari. Autoritarisme equival a imposició per la força, per la jerarquia, sense argumentacions ni raons. L’exerceix aquell qui té el poder sobre els seus subordinats per la posició que ocupa (el càrrec de responsable, posem per cas). En canvi, l’autoritat, en termes amples, és atorgada pels subordinats al seu cap. És a dir, l’autoritat no l’exerceix un sinó que els altres diuen si la té o no. A l’esplai, són els monitors els qui li diuen al responsable que ell és l’autoritat, no és pas ell qui se l’atribueix. Els monitors concedeixen al responsable la facultat que els digui les coses que hagi de dir, pel benefici de tots. Es veu la diferència? L’autoritarisme va d’un cap als altres, s’imposa. L’autoritat va del grup cap a un, és una concessió que li fa el grup a un dels seus membres, amb la intenció que els guiï a través d’un camí determinat. L’autoritarisme no genera confiança en la gent, sinó més aviat por. S’obeeix per por a rebre un càstig si no fas el que diuen. L’autoritat ho és precisament per la confiança i respecte que li tenen tots els altres, en reconeixement al seu esforç i capacitat de treball, la seva dedicació als interessos del grup, la seva credibilitat i la seva qualitat com a persona. Resumint, el responsable o coordinador d’un centre d’esplai haurà d’exercir la seva autoritat (ha de fer la seva feina) i coordinar les accions a tots nivells, amb respecte i comprensió tant pel que fa als seus companys com per la feina i els objectius de l’esplai. En canvi, mai haurà d’imposar-se autoritàriament (allò que tradicionalment hem conegut com “manar per la força”). L'autoconfiança. La tasca del responsable demana grans dosis d'autoconfiança en les pròpies idees i capacitats. Normalment, quan hom proposa

49

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement