Page 41

Monogràfic_3_ok

42

16/3/06

15:41

Página 42

Coordinem-nos!

això els conferirà un prestigi especial entre els seus a l’hora de fer una feina concreta, etc.

Tot aquest ventall de possibilitats podríem resumir-lo en la classificació següent: - Líder expert. És el que més domina i coneix un tema. - Líder organitzador. És el més idoni per coordinar accions conjuntes i/o simultànies. - Líder intel·lectual. És aquell capaç de plasmar en paraules les idees i els pensaments del grup. - Líder carismàtic. És el que «enganxa» emocionalment; el que es fa estimar per tots. En un grup poden coexistir personalitats de tots els tipus. I, en el fons, totes són necessàries. Depenent de la situació i del moment en prevaldrà una o altra. Per exemple, davant l’elaboració d’un projecte de colònies o campaments pot tirar del carro aquell monitor o monitora que ja té una certa experiència, o que té habilitat per organitzar i planificar activitats; en aquelles ocasions en què hi ha un temps mort enmig de dues activitats, un monitor que té una gràcia especial pot animar els infants amb l’ajut

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement