Page 33

Monogràfic_3_ok

34

16/3/06

15:41

Página 34

Coordinem-nos!

realitat, en la qual ens haurem de basar per poder educar els nostres infants. L’Ideari és el document que aglutina coherentment totes les percepcions individuals de la realitat, els dóna forma de proposta ideològica i de base per a l’acció pedagògica

L’Ideari és el document que aglutina coherentment totes les percepcions individuals de la realitat, els dóna forma de proposta ideològica i de base per a l’acció pedagògica. És sens dubte el document de caire més filosòfic i abstracte que trobarem a un esplai, i aquell que marqui les nostres línies de treball en el futur. Per això és recomanable prendre’s el temps necessari i fer-lo amb tranquil·litat; meditar cada punt. A l’hora de confeccionar l’Ideari, cal que tinguem en compte alguns factors: - Sovint es té la sensació que aquella persona que defensa el seu punt de vista amb més rotunditat acostuma a tenir raó. No ens hem de deixar enganyar per la passió d’alguns discursos, el que ens ha de convèncer són els arguments raonables. Tanmateix, cal que estiguem disposats a escoltar amb les orelles ben obertes la opinió dels nostres companys. - També és molt important que cada individu participi a la reunió plenament i en cada punt, perquè el document surti d’una manera que ens permeti treballar més còmodes en el futur. Com que normalment no fa el mateix temps que tothom és en un esplai, és probable que a aquells monitors més nous els costi seguir el ritme del discurs. És tasca de la resta de monitors ajudar-los a comprendre el que va sorgint perquè puguin expressar la seva opinió.

És recomanable que els punts de l’Ideari siguin com més concrets i clars millor, per no donar lloc a equívocs o malentesos en un futur

- Tanmateix és recomanable que els punts de l’Ideari siguin com més concrets i clars millor, per no donar lloc a equívocs o malentesos en un futur. El redactat d’un Ideari és una de les tasques més dures que hi ha en un esplai. Cal ser pacients i seriosos perquè val la pena. Pensem que, en finalitzar, la nostra ideologia hi quedarà reflectida, i serà un dels nostres principals trets distintius.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement