Page 27

Monogràfic_3_ok

28

16/3/06

15:41

Página 28

Coordinem-nos!

A partir del moment que un esplai esdevé punt de referència ideològic per als seus integrants, un monitor o una monitora es comportaran a la seva vida quotidiana amb la convicció i mentalitat de tenir com a base aquell grup de referència

junt d'individus portin a terme una sèrie d'activitats. No obstant, en el si d’un esplai també s'estableixen relacions de tipus afectiu i emocional, com en els grups naturals o primaris. I sovint són de gran intensitat. Grup de pertinença i grup de referència Una altra distinció és la que s'estableix entre grup de pertinença i grup de referència: - El grup de pertinença és aquell en què habitualment desenvolupem la nostra existència. Són grups en els quals exercim un paper. Cada individu acostuma a tenir diversos grups de pertinença: família, amics, feina, etc. - El grup de referència és aquell a les normes i valors del qual tractem de conformar-nos o acostar-nos. És el grup que el subjecte pren com a model: s'identifica amb les seves opinions, adopta les seves actituds i es comporta en els altres grups (els de pertinença) tenint-lo com a referència. El grup de referència pot variar segons les diverses etapes de la vida i les diverses situacions. Per a un adolescent un grup de referència pot ser per exemple una sèrie de filòsofs les reflexions dels quals li atrauen i dels quals extreu uns pensaments i un discurs que fa seu i recrea posteriorment. O potser té com a referència el discurs d'un grup polític, o bé la imatge d'un grup de música... Un esplai és un grup de pertinença per als seus monitors, en tant que són amics, però també pot tenir una certa dimensió com a grup de referència, en la mesura que cada monitor identifiqui el seu esplai com un lloc on es viuen i es fan les coses d'una determinada forma, i aquesta és la manera com li agradaria que funcionés la resta del món. És a dir, a partir del moment que un esplai esdevé punt de referència ideològic per als seus integrants podríem dir que, molt probablement, un monitor o una monitora es comportaran a la seva vida quotidiana, a casa seva, amb altres amics, a la feina, etc., amb la convicció i mentalitat de tenir com a base aquell grup de referència, un grup que simbolitza una forma de pensar i estar en el món, i al qual també pertany.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement