Page 22

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 23

El treball en equip

23

nosaltres pel fet d’esperar que complim amb les nostres obligacions. Com veurem més endavant quan parlem dels conflictes, bona part dels problemes que es generen en un equip de monitors provenen d’un mal repartiment de tasques i, sobretot, d’una nul·la consciència de la responsabilitat que suposa acceptar un càrrec qualsevol en l’equip. Senzillament, si no fem allò que diem que farem deixarem a l’estacada els nostres companys, els quals confien i esperen que nosaltres fem la nostra feina per poder fer ells la seva. Així és com funciona un equip, amb interdependència total. Per tant, abans de començar a repartir res, definim bé els càrrecs. Cal que fem una descripció tan precisa com sigui possible de les feines que s’han de fer, i que les persones que les assumeixen sàpiguen perfectament bé què és el que s’espera d’elles (el rol). I a més, aclarim com es connecten les feines entre si, és a dir, mirem quines feines s’han de fer primer, per poder fer la resta després, de manera que ningú estigui esperant quelcom d’algun company sense que aquest en sàpiga res. Així evitarem conflictes. 2.5 Les normes del grup. Una norma és un acord adoptat dins d’un grup de persones que defineix una conducta acceptable (o inacceptable) per a ells. Les normes de comportament estan íntimament lligades amb les actituds, les escales de valors i la forma de veure el món que hi ha en cada grup social. Com veurem més endavant, quan en els esplais parlem de Reglament d’Ordre Intern, parlem precisament del document on hi ha d'haver totes les normes i acords de funcionament de l'entitat. La no existència d'aquest document no vol dir que en un esplai no hi hagi normes. Simplement no estaran escrites però hi seran, sempre existeixen normes en qualsevol grup. És possible que la paraula norma provoqui un cert recel. És una paraula que té connotacions de rigidesa, obligatorietat, imposi-

Cal que fem una descripció tan precisa com sigui possible de les feines que s’han de fer, i que les persones que les assumeixen sàpiguen perfectament bé què és el que s’espera d’elles (el rol)

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement