Page 18

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 19

El treball en equip

2. Factors a tenir en compte a l’hora de constituir un equip. Hi ha tota una sèrie de factors que influiran decisivament a l’hora de fer funcionar un grup de monitors. La grandària del grup, la composició (edats, gènere, homogeneïtat o heterogeneïtat del col·lectiu), el grau de formalitat o informalitat de la situació, els rols, les normes, l’estil de lideratge, els valors que comparteixen, etc. Són allò que anomenem estructura grupal, els elements més estables al llarg del temps en qualsevol grup. A continuació abordarem alguns dels més importants. 2.1 La composició del grup. En funció del grau de similitud existent entre els membres d'un grup direm que la composició és homogènia (major semblança) o heterogènia (major diferència). Les similituds s'estableixen tenint en compte determinades variables com per exemple: - l'edat dels integrants - el gènere - la professió dels membres - el nivell socioeconòmic i cultural - factors de personalitat - actituds - creences i valors - destreses i capacitats individuals De les infinites composicions que pot tenir un grup cal tenir en compte el següent: - una certa homogeneïtat comporta una cohesió més ràpida, un major interès per la finalitat del grup, els membres es donen més suport entre ells i es generen menys conflictes. - una composició més aviat heterogènia, en canvi, multiplica les oportunitats d'aprenentatge, productivitat o canvi intern. Però hi haurà més dificultats a l'hora de crear una estructura formal de relacions i comunicació, amb problemes de rivalitats i lideratge.

19

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement