Page 133

Monogràfic_3_ok

134

16/3/06

15:41

Página 134

Coordinem-nos!

Finalment, hem de tenir en compte que les puntuacions no tenen perquè ser sempre de 5, 4, 3, 2 i 1 punts. També podem fer-ho partint de 4 o de 3 fins a 1. És important recordar que sempre la primera opció, la prioritària, té la puntuació més elevada, ja sigui 3, 4 o 5. La segona opció un punt menys, i així successivament. En principi, ampliarem o reduirem l’escala de valors assignable en funció de les opcions a escollir, de manera que com més opcions tinguem major serà l’escala i a l’inrevés. Per a un conjunt de 10 opcions, una escala de 3 graus ja pot ser suficient. Si tenim 20 opcions o idees, ampliarem els graus a 4 o 5.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement