Page 131

Monogràfic_3_ok

132

16/3/06

15:41

Página 132

Coordinem-nos!

Recomanacions El Metaplan podem descriure’l com una tècnica d’anàlisi i diagnòstic de situacions; també permet temporalitzar una sèrie d’intervencions sobre cada situació analitzada. És per tant una tècnica de treball en grup, i no té l’objectiu de sensibilitzar-nos respecte a cap fenomen grupal. Per fer aquest exercici hi ha elements tècnics que ens ajudaran molt: - Podem posar un paper d’embalar a la pissarra o paret on fem l’exercici. Així, si se’ns fa tard i no hem acabat podrem recollir-ho tot en un moment (enrotllant el paper d’embalar amb les targetes incloses) i el dia següent només haurem de tornar a penjar-lo i continuar. - Els participants han de poder veure’s les cares i veure la pissarra. Posem-nos en semicercle davant la paret on pengem el paper d’embalar. - Les targetes no han de ser ni molt grans ni massa petites. Una mida de 8 – 10 cm d’ample per 16 – 20 centímetres de llarg està bé (aproximadament). - Els retoladors, que siguin gruixuts i de colors foscos, si no, la lletra no es veurà a certa distància i hi haurà gent que no les tindrà en compte. Es perdrà informació. - Siguem escrupolosos a l’hora de solucionar els dubtes. Les interpretacions diferents sobre un mateix concepte generen molts malentesos. Assegurem-nos que tothom està en la mateixa ona. - Procurem que l’espai i les cadires siguin còmodes. És una tècnica llarga i si la gent no es troba a gust no respondrà adequadament i la seva efectivitat baixarà.

Nom Grup Nominal Objectius - Prendre una decisió de forma democràtica i ràpida. - Permetre la participació de tothom en la presa de decisions. Edats De 14 anys en amunt. Grandària grup Fins a 25 persones. Durada 30’ Material Papers en blanc, bolígrafs, pissarra.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement