Page 127

Monogràfic_3_ok

128

16/3/06

15:41

Página 128

Coordinem-nos! 2.4 Tècniques de treball en grup. A continuació s’expliquen alguns exemples de tècniques de treball, les quals ajuden a treballar en grup, sense més pretensions. No busquen ni l’autoconeixement ni que ens sensibilitzem de res en concret. Simplement ens faciliten fer feines en equip: analitzar situacions, planificar, crear, avaluar, prendre decisions...

Nom Pluja d’idees (o brainstorming) Objectius - Provocar la imaginació i la creativitat en els participants. - Estimular la generació d’idees originals en el si d’un grup. Edats De 6 anys en amunt. Grandària grup Fins a 15 persones. Durada 45’ Material - Pissarra. - retoladors - guix. Consignes - Disposem el grup en rotllana i demanarem silenci. - Plantejarem un tema sobre el qual cal treballar. - Demanem als companys que hi pensin durant uns instants i que comencin a dir tot allò que els passi pel cap en referència al tema de treball o debat. - Ho anem apuntant a la pissarra, en un lloc ben visible, a l’abast de tothom, per poder treballar-ho després en petits grups. Si no tenim pissarra, un paper d’embalar penjat a la paret pot servir. Haurem de fer la lletra grossa, que es vegi de lluny. - S’ha de dir tot sense jutjar si és correcte o no. En aquesta primera fase no es valoren les idees sinó que simplement es tracta de produir una gran quantitat d’aportacions. - Cal advertir que no s’hi val a riure o fer gestos de desaprovació sobre allò que es diu, per a no cohibir cap participant. - Un cop acabada la pluja d’idees es passa a analitzar els dubtes que tinguem

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement