Page 119

Monogràfic_3_ok

120

16/3/06

15:41

Página 120

Coordinem-nos!

- Si en el transcurs de l’exercici algú creu que una peça no li serveix la pot posar al mig de la taula. De la mateixa manera, si veu que al mig hi ha alguna peça que li pot anar bé, pot agafar-la. L'espai del mig esdevé l'únic canal permès per intercanviar peces. - No es pot intervenir en el quadrat d’un altre company, ni agafar-li peces ni donar-les-hi directament. - Quan hagin acabat s’esperen en silenci que tots els grups estiguin llestos. Reflexió posterior Per fer la valoració preguntarem primer de tot com s’han sentit fent-la. Després, amb l’ajut dels observadors passarem a analitzar tot el que s’ha produït. Normalment els grups aconsegueixen l’objectiu, però sovint hi ha moments de gran dificultat, a causa del fet que sembla una tasca senzilla i se senten ridículs de no saber fer-la. Si s’arriba a aquest punt, com a coordinadors podem animarlos i dir-los que no es bloquegin i que mirin d’asserenar-se, que es pot fer. Que busquin un altre camí. La tècnica dels quadrats cooperatius posa de manifest la relació d’interdependència que hi ha entre els membres d’un equip. Va molt en la línia de la tècnica de la casa, l’arbre i el gos. Aquí també s’hauran de cedir peces al grup si es vol acabar la feina. L’hàbit de cedir està molt relacionat amb el fet d’escoltar els altres i veure què necessiten. Tal com es planteja, hi ha una feina individual a fer, i una meta col·lectiva, que no es pot assolir si cadascú no es responsabilitza personalment de la seva àrea de treball. Alhora, si un només està pendent de fer la seva part però no mira els altres, tampoc podrà adonar-se de les necessitats dels companys, i l’ajuda no arribarà. No hi haurà comunicació. És a dir, per treballar adequadament en equip cal sortir-se d’un mateix i estar pendent alhora d’un mateix i dels altres, sobretot de les seves necessitats i interessos. Si això ho fem tots alhora, ens coordinarem i ens compenetrarem bé. També és important destacar els moments difícils, quan hi ha bloqueigs i l’única solució que se’ns acut és tirar la tovallola. Quan les emocions ens dominen, quan el neguit i l’esgotament es fan amos dels membres de l’equip, més val no encaparrars’hi. És preferible tornar a començar o aturar-nos una estona, donar-nos un respir i no ofuscar-nos. Normalment som capaços de treure les coses endavant, però ens entossudim a fer-ho d’una determinada manera i no veiem res més.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement