Page 117

Monogràfic_3_ok

118

16/3/06

15:41

Página 118

Coordinem-nos!

Nom Quadrats cooperatius Objectius - Sensibilitzar els participants davant la necessitat de sortir-se d’un mateix per treballar en equip. - Fomentar la col·laboració entre els diferents membres del grup i promoure la idea de treballar. - Aprendre a canalitzar l’ajut als companys. - Aprendre a contenir la pressió del grup i d’un mateix. - Valorar totes les aportacions, per petites que siguin. Edats De 14 anys en amunt. Grandària grup De 5 fins a 25 persones. Durada 1 h Material -

Cadires i taules. Pautes d’observació. Bolígrafs. 5 sobres que continguin les peces de cartolina per formar els quadrats. Hauran d’haver estat retallats tal com s’indica en el gràfic. - Tants jocs de quadrats com equips de 5 persones hi hagi. Com a material previ a la realització de la tècnica, haureu de procurar-vos un joc de quadrats com els que més avall es detallen per a cada grup de cinc persones que hi participi. La mida total dels quadrats pot variar, però acostumen a fer-se d'uns vint centímetres de costat.

Un cop retallats els quadrats i les seves respectives peces, agafeu cinc sobres grans, els marqueu amb les lletres A, B, C, D i E, i hi poseu les peces tal com s'indica a sota.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement