Page 115

Monogràfic_3_ok

116

16/3/06

15:41

Página 116

Coordinem-nos!

Durada 1 h. Material - Cadires amb braç per a escriure (o taules) - Fulls blancs. - Llapis amb goma d’esborrar incorporada. Consignes - Demanem que els participants es posin per parelles i que s’asseguin, davant per davant, i de forma que puguin estar còmodes per fer un dibuix. - Donem un full i un llapis a cada parella. A la taula no hi ha d’haver cap altre objecte. Demanem silenci des d’ara fins que tothom hagi acabat el dibuix. - Cada parella haurà de dibuixar una casa, un arbre i un gos en el seu full. També haurà de signar amb un nom artístic i s’hi haurà de posar una nota, de 0 a 10 segons creguin que ho han fet molt malament o molt bé. - Per dur a terme el dibuix hauran d’agafar el llapis entre tots dos. No podran deixar anar el llapis en cap moment. Si volen rectificar hauran de donar la volta al llapis i esborrar el que calgui, i tot seguit voltejar-lo novament entre tots dos i continuar. - No es permet cap tipus de comunicació no verbal: sorollets amb la gola, fer que “sí” o que “no” amb el cap, fer senyals amb la mà o els dits... - Quan una parella acaba, deixa el llapis i s’espera que la resta estiguin llestos. I ja podem començar el debat. Reflexió posterior Aquesta és una dinàmica que sembla simple i fàcil. Però el cert és que desvetlla molts aspectes individuals que influeixen a l’hora de relacionar-nos i treballar amb algú altre. En primer lloc, ens fa pensar sobre l’inacabable joc de cedir –dominar, o deixar fer– prendre la iniciativa que es dóna entre els dos membres del mini equip. Treballar en equip suposa un diàleg constant que, sovint, no necessita paraules (encara que resulti sorprenent). Segurament la gent es queixarà que no podien parlar i que per aquest motiu no han pogut fer l’exercici correctament. Tant és que no es pugui parlar; com ja hem assenyalat amb anterioritat, la comunicació no verbal supera allò que diem verbalment. Molts cops ens guiem per les expressions facials, per les mirades o per sorolls d’aprovació o rebuig que emetem les persones, entre altres aspectes de la comunicació no verbal. Aquest tipus de comunicació, tot i que no es

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement