Page 112

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 113

Les tècniques de grup

També ens ajuda a treballar el tema de la confiança en nosaltres mateixos, la capacitat de creure en les nostres idees i fer que es vegin. Treballarem aspectes com la perseverança i la tenacitat. Un altre fenomen que podem observar dependrà de si el grup és completament nou o bé els membres ja es coneixen. En el primer cas és probable que no es doni massa diversitat de gestos i que hi hagi una tendència cap a la uniformitat. En el segon cas no seria estrany arribar a moments caòtics pel constant canvi de moviments i l’ambient divertit que s’instaura. D’aquí podem extreure que si volem introduir canvis en una organització, és millor introduir-los d’un en un que no tots alhora, perquè això genera molta confusió en la gent, i per tant, és més fàcil que els rebutgin, encara que després puguin veure que les propostes no eren tan dolentes com pensaven.

Nom El pont cooperatiu Objectius - Fer que tothom col·labori en una missió comuna. - Trencar barreres físiques, distanciaments. - Experimentar la sensació de responsabilitzar-se del benestar dels companys. Edats De 12 anys en amunt. Grandària grup Entre 10 i 25 persones. Duració 20’ Material - Cadires prou fortes per a sostenir el pes d’un adult. Consignes - Demanem que tot el grup formi un semicercle, asseguts. El coordinador o dinamitzador es col·loca en una punta. Tot seguit ens descalcem i ens posem de peus a sobre la cadira. - La missió del grup consisteix a creuar un pont imaginari que va del dinamitzador a la punta oposada d’on es troba el dinamitzador, i que té una

113

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement