Page 110

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 111

Les tècniques de grup

111

pot parlar ni preguntar. Passats els 3 min. canviem els papers i aquell qui escoltava passa a presentar-se al seu company i aquest passa a escoltar i res més. Finalment donarem un minut per si volen aclarir alguna dada. - Acte seguit fem girar tots els components de la rotllana interior cap a la dreta o l’esquerra, com preferim. Els fem avançar un o dos espais i els tornem a situar enfront d’un altre company de l’altra rotllana. I reiniciem el procés de presentacions mútues explicat anteriorment. Podem repetir aquest procés una tercera vegada si el nombre de gent al grup és baix. - Finalment ens posem en rotllana gran i fem que cada membre del grup sigui presentat per aquells companys amb qui ha parlat. Podem preguntar als participants: Com s’han sentit? Com ha anat? Els ha resultat senzill presentar el company? I a l’hora d’escoltar, els ha costat estar-se callats durant 3’ i simplement escoltar? Reflexió posterior Habitualment veurem com a la gent no ens és gaire fàcil romandre en silenci molta estona, rebre informació i evitar dir la nostra. No obstant això, treballant aquest hàbit fomentem un principi bàsic a l’hora de treballar en equip: l’actitud d’escoltar amb atenció.

2.2 Tècniques de treball en equip i lideratge Els exercicis que vénen a continuació són especialment indicats per a sensibilitzar la gent sobre les característiques del treball en equip. En què consisteix, com es produeix, en quina manera contribueixen les persones implicades, què cal tenir en compte per a coordinar-nos adequadament... Són molt adients per portar a la pràctica amb el nostre grup de monitors de l’esplai en cas que veiem que manca una certa capacitat de col·laboració i implicació. Són tècniques de tipus cognitiu sobretot, i estimularan reflexions d’aquest ordre. Si creiem que el nostre equip de monitors necessita revisar la manera com treballa, podem fer-ne alguna amb ells i elles, i això ens ajudarà a iniciar el diàleg i la reflexió en conjunt.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement