Page 109

Monogràfic_3_ok

110

16/3/06

15:41

Página 110

Coordinem-nos!

pica i també es rasca. - La tercera persona torna a repetir la seqüència: es col·loca davant mateix del primer, diu el seu nom i el rasca, va cap al segon de la rotllana, diu el seu nom, el rasca i, finalment, un cop al seu lloc, diu el nom en veu alta i on li pica, i tot seguit es rasca. - Anirem fent així fins que tothom hagi sortit a rascar els companys. Reflexió posterior Aquestes preguntes poden ajudar-nos a obrir el diàleg: Com ens hem sentit? De què ha servit fer la tècnica? S’ha trencat el gel? Què passa amb el contacte físic, hi estem acostumats? Recordem alguns noms? Normalment aquest exercici es pot fer com un simple joc, però els comentaris posteriors a la seva execució mostren com pot ser una eina eficaç de desglaç del grup, a més de facilitar el coneixement dels noms d’una manera ràpida.

Nom Cercles concèntrics Objectius - Promoure el coneixement entre els participants. - Fer una presentació diferent de l’habitual, en què diversos companys es presenten els uns als altres. - Treballar l’hàbit d’escoltar. Edats De 14 anys en amunt. Grandària grup Entre 10 i 25 persones. Durada Depenent de la mida del grup, entre 40’ i 1 h. Material --Consignes - Fem dues rotllanes d’igual nombre de persones, una interior i l’altra exterior. Tots els membres de cada rotllana han de tenir davant seu un company de l’altre cercle. - Donarem 3’ perquè un dels membres de cada parella es presenti a l’altra. Pot explicar-li el que vulgui. En aquest temps, aquell qui escolta, només escolta, no

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement