Page 107

Monogràfic_3_ok

108

16/3/06

15:41

Página 108

Coordinem-nos!

Tanmateix, a més del moment vital en què es troba el grup (fase inicial, mitjana o final), també hem de tenir en compte la mida, l’edat dels participants i el nivell sociocultural. Hi haurà coses que les podrem fer amb infants i joves però que seran més complicades amb adults, i a l’inrevés. Bàsicament, hem de pensar en quin tipus de grup tenim, quines són les seves necessitats, i de quina manera podem intervenir perquè es desenvolupi, buscant el millor exercici o recurs tècnic per incidir-hi. Una tècnica la podem adaptar a la situació segons ens convingui

Finalment, pensem que hi ha les variants de les tècniques. Una tècnica la podem adaptar a la situació segons ens convingui. Ens podem basar en les que hem fet per crear-ne de noves, que s’assemblin però que introdueixin el treball sobre nous aspectes que ens interessin.

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement