Page 102

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 103

Les tècniques de grup

103

pensa respecte al que fa. Allò que raona, argumenta, percep, espera... No és quelcom que es pugui veure a primer cop d'ull, a diferència del que passava amb els altres dos nivells. S'expressa quan els interessats diuen el que pensen, les seves idees més personals. Algun dels monitors de l'esplai que visitem pot estar pensant ara pintaré les fulles de l'arbre... Necessito el color que té el meu company... Vaig a demanar-li; o bé m'estic començant a avorrir... Hauria de fer una altra cosa... Això està sortint força bé... El quart nivell és l'afectiu o emocional, i respon a la pregunta com se senten els membres del grup?. Es refereix a les forces de caràcter sentimental i emotiu que senten els membres del grup. L'empatia, l'angoixa, l'agressivitat, l'afecte, la confiança... Donen lloc a un cert clima grupal, una atmosfera de conjunt, un determinat estat d'ànim. Aquest nivell normalment roman ocult. No es pot saber què sent la gent a simple vista. Tot i així hi ha detalls de la conducta no verbal que delaten alguns sentiments. Com quan algú que assisteix a una reunió s'escarxofa literalment a la cadira; no diu que passi del tema però ho demostra amb la seva postura corporal. Segurament deu sentir que s'avorreix terriblement, encara que no ho verbalitzi. En el grup de monitors de l'exemple podríem copsar que se senten neguitosos quan comencen a aixecar-se, a moure's molt, a parlar fort entre ells... Tots els nivells són importants. Cal veure un grup com un tot on es donen aquests quatre estrats d'activitat, tots ells interdependents. El tema provoca l'acció externa, mentre que allò que és cognitiu i emocional va funcionant per dins. I tot i que no es pugui assegurar del tot, quan canvia el tema, canvia l'acció i canvia el grup. Per exemple, els monitors d'un esplai acaben de deixar els nens amb els pares, després d'una excursió, i se'n van a prendre quelcom i a fer petar la xerrada. El tema "anar d'excursió amb els nens" s'ha acabat. L'acció lògica "fer de monitor i actuar com a tal" deixa pas al tema "anar a prendre alguna cosa" i a comportar-se com a amics i joves que són.

Cal veure un grup com un tot on es donen aquests quatre estrats d'activitat, tots ells interdependents

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement