Page 100

Monogràfic_3_ok

16/3/06

15:41

Página 101

Les tècniques de grup

101

Més endavant hem inclòs un grapat d’aquestes tècniques. Estan descrites en funció dels seus objectius i de les reflexions que habitualment susciten en aquells qui les experimenten.

1.1 L'activitat del grup i les tècniques. Com podem saber quina és la millor tècnica a aplicar en un moment determinat? Per començar cal dir que cada tècnica va destinada a treballar i remoure un aspecte de la vida del grup. Les tècniques dinàmiques, mogudes i divertides que esmentàvem abans provoquen que la gent s'activi biològicament i físicament. Incideixen justament sobre el vessant dinàmic del grup. Però hi ha altres vessants i fenòmens que es donen en el si d'un grup. Tot això en conjunt conforma el que anomenarem activitat del grup. És tot allò que fa que un grup es desenvolupi com a tal: el que fan els seus membres, el que pensen i el que senten. I també inclou totes les accions que de forma natural i quotidiana duen a terme. L'activitat del grup es pot descompondre en quatre àrees o nivells. Per descriure'ls posarem un exemple: imagineu-vos que

Cada tècnica va destinada a treballar i remoure un aspecte de la vida del grup

Tot això en conjunt conforma el que anomenarem activitat del grup

Profile for Esplais Catalans, Esplac

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Coordinem-nos! El treball en equip als esplais  

3r número de la col·lecció de monogràfics que aprofundeixen en les bases contingudes en el Projecte Educatiu d'Esplais Catalans.

Advertisement