Page 1

PASSAPORT

Finanรงat pel Programa Erasmus+ de la UE


Foto

Nom

Adreça

Data de naixement Adreça-e Núm. telèfon Nom del pare/mare/tutor (menors de 18 anys)

Adreça Adreça-e Núm. telèfon Signatura

Data

Signatura de l'aprenent

3


INTRODUCCIÓ És possible que no siguis conscient del teu potencial, de les teves habilitats, els teus coneixements i el teu talent. Tot això pot fer que siguis molt interessant per a les empreses. Podries ser just la persona que estan cercant en un hotel o una fàbrica de la teva zona. Descobrir les teves habilitats i capacitats representa una aposta guanyadora per entrar al mercat laboral. Aquest passaport t'acompanyarà abans, durant i al llarg de tota la formació. Coneixes les oportunitats de feina de la teva zona? En els sectors de l'hostaleria, la metal·lúrgia/enginyeria i les noves tecnologies es necessiten joves com tu. Tens potencial per aconseguir una feina interessant i desenvolupar les teves habilitats en aquests sectors. Emplena aquest passaport i fes-lo servir per descobrir les nombroses oportunitats que tens al teu abast. Molta sort!

4


Revisió d'habilitats, coneixements i talent actuals Explora i fes una llista estructurada de les habilitats, els coneixements i els talents que ja has adquirit al llarg de la vida. “Sóc …….” les teves qualitats personals i trets de personalitat.

“M'agrada …….”

activitats de lleure, esports preferits, etc. i explica per què t'agraden.

5


“Puc ...”

habilitats i assoliments dels quals et sentis especialment orgullós/ orgullosa.

“Faré ...”

les teves ambicions i els plans de futur que hagis fet.

6


DATES

ENSENYAMENT

Del

Instituciรณ: Localitat:

Instituciรณ: Localitat: Instituciรณ: Localitat: Instituciรณ: Localitat: Instituciรณ: Localitat:

7

al


DATES Del / al

EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs:

8

Segell / Signatura


DATES Del / al

EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs:

9

Segell / Signatura


DATES Del / al

EXPERIÈNCIA EN FORMACIÓ Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs: Centre de formació: Localitat: Nom del curs:

10

Segell / Signatura


DATES Del / al

EXPERIĂˆNCIA LABORAL Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball:

11

Segell / Signatura


DATES Del / al

EXPERIĂˆNCIA LABORAL Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball:

12

Segell / Signatura


DATES Del / al

EXPERIĂˆNCIA LABORAL Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball: Empresa: Localitat: Lloc de treball:

13

Segell / Signatura


IMPORTANT Regles i ètica o pautes d'ús d'aquest passaport 1. Aquest passaport és propietat de l'aprenent i constituirà un registre valuós de la seva formació com a aprenent. Per tant, s'ha de desar de manera adequada i conservar-se en bon estat. 2. Quan l'aprenent ha fet una activitat de formació o aprenentatge, un formador/supervisor/tutor l'ha d'aprovar a l'espai designat amb aquesta finalitat. 3. Les modificacions o addicions en la informació anotada en aquest Passaport només han de fer-les l'encarregat de la formació / supervisor / tutor. 4. El/L'aprenent ha de posseir eines adequades (si calen) per al sector laboral en qüestió. 5. És l'obligació de l'aprenent cooperar plenament amb el seu instructor/supervisor/tutor. El/L'aprenent ha de respectar els termes i les condicions establerts en el seu contracte de treball.

14


NOTES:

www.aneets.eu


“El suport de la Comissió Europea per a la producció d'aquesta publicació no implica l'aval del contingut, que reflecteix només l'opinió dels autors, i la Comissió declina tota responsabilitat per l'ús que es pugui fer de la informació que inclou.”

Passaport per a l'aprenentatge dels joves NINIs  
Passaport per a l'aprenentatge dels joves NINIs  

Projecte ERASMUS+ 2014-2016 Per promoure la millora de les seves capacitats i competències per a una millor inclusió al món professional.

Advertisement