Page 1

SOCIS

Conjunt d'eines per a la integració professional en el sector de la

www.aneets.eu

Es van fer proves dels resultats del projecte per fer realitat la llibertat d'expressió i la participació activa de totes les parts. Aquest enfocament ha permès al consorci identificar una sèrie de mètodes innovadors de formació d'aprenents d'Europa, un conjunt de recomanacions clau de professionals i experts per identificar, acompanyar i integrar els ni-nis i per elaborar els resultats del projecte als quals pertany aquest conjunt d'eines. “El suport de la Comissió Europea per a la producció d'aquesta publicació no implica l'aval del contingut, que reflecteix només l'opinió dels autors, i la Comissió declina tota responsabilitat per l'ús que es pugui fer de la informació que inclou.”

Finançat pel Programa Erasmus+ de la UE

HOSTALERIA


Nota introductòria

Guia per al lector

Realitzat entre 2014 i 2016 i cofinançat pel programa europeu Erasmus+, el projecte europeu “Apprenticeship for NEETS”, ANEETS (Aprenentatge per a ni-nis) està orientat a promoure formes innovadores de formació d'aprenents per a joves vulnerables que no estan estudiant, treballant ni rebent formació (“ni-nis”) en els sectors de la metal·lúrgia, l'hostaleria i les noves tecnologies. ANEETs es va dur a terme en quatre països europeus: Bèlgica, França, Irlanda i Espanya.

Aquest conjunt d'eines s'ha desenvolupat en el marc del projecte ANEETs. L'objectiu del projecte és compartir pràctiques innovadores i promoure l'aprenentatge mutu. El consorci va seguir el plantejament que l'experiència amb ni-nis pot tenir més èxit si l'acompanyament el fa l'empresa, en sinergia amb agents d'inclusió professional i d'acord amb les necessitats de la feina a l'empresa i el projecte professional més adequat del ni-ni.

El plantejament innovador del projecte consisteix a promoure el desenvolupament de produccions educatives i mètodes empresarials innovadors en l'àmbit professional, així com contribuir en la creació i l'enfortiment de sinèrgies innovadores entre empreses, centres de formació, organismes públics i resta d'agents de la integració professional.

En aquest context, cada soci va crear i gestionar una xarxa local de socis i va coordinar accions experimentals a escala local. Aquests tallers i/o reunions van aglutinar les opinions i els comentaris de: ni-nis joves, empreses, estructures d'integració professional, estructures d'orientació y formació, organismes públics i socis col·laboradors. La implementació d'aquestes xarxes i la co-construcció va ser un dels components clau del procés d'ANEETs.

El procés d'integració d'aprenents en empreses és el focus principal d'interès del projecte: no només satisfà les necessitats de les empreses sinó que a més aporta noves competències per als ni-nis. Amb la finalitat d'augmentar la probabilitat que la formació d'aprenent conclogui amb un contracte laboral, el projecte posa un èmfasi especial en els mètodes innovadors de formació d'aprenents desenvolupats a les empreses, adaptats a les necessitats i les oportunitats d'ocupació a les empreses.

Formació d'aprenents Fins ara, no hi ha una definició acordada i acceptada de la formació d'aprenents a Europa, sinó que varia entre els Estats membres. La definició comunament acceptada de formació d'aprenents, compartida per tots els socis d'ANEETS, és que és una forma d'ensenyament destinada a aprendre mitjançant l'articulació constant d'una formació general (teòrica i pràctica) al lloc de formació i una formació pràctica al lloc de treball.

Ni-ni Podem trobar diverses definicions de ni-ni en la literatura. Per al projecte ANEETS, la definició que es va acordar fer servir es basa en la definició d'Eurofound: Els ni-nis són una població molt heterogènia de persones joves entre 15 i 29 anys d'edat. Representen tant a joves que deixen l'escola prematurament com joves que tenen problemes per entrar en el mercat laboral.

Durant el projecte, el consorci ha identificat en particular una sèrie d'itineraris d'aprenentatge que es consideren essencials per a la integració dels joves ni-nis. Són els que s'exposen al diagrama del projecte titolat “Itineraris d'aprenentatge”. Els experts locals també han recalcat que el període clau per a la correcta integració dels joves ni-nis és la feina intensiva anterior a la primera trajectòria de l'itinerari esbossat en el diagrama. Un cop el o la jove es pregunta a si mateix “Vull adquirir un conjunt d'habilitats específiques i incorporar-me en el mercat laboral?”, la probabilitat d'aconseguir la seva integració correcta és molt alta.

El conjunt d'eines europeu conté dues publicacions del projecte: * Fullet d'integració: aquesta publicació proporciona als potencials ocupadors, professionals d'agències de formació i resta d'organitzacions interessades una sèrie d'informacions útils i claus per a l'èxit que els ajudarà a assegurar una integració eficient dels ni-nis en la formació d'aprenents. S'han elaborat tres fullets d'integració específics per a cada sector: metal·lúrgia, hostaleria i noves tecnologies. Cada fullet d'integració específic d'un sector conté també una selecció de les pràctiques relacionades amb el sector als quatre països participants en el projecte. Cada pràctica es presenta en forma de full resum amb els elements següents: o Presentació de l'organització o Resum de la metodologia de formació d'aprenents desenvolupada per l'organització oDades de contacte per a més informació. * Passaport de formació d'aprenent: una eina destinada als joves i pensada per promoure i valoritzar les habilitats i competències que han adquirit durant la seva formació i les seves experiències vitals.

Els ni-nis es divideixen en 4 categories: o Desocupats: de llarga o curta durada o No disponibles: malalts, discapacitats, joves encarregats de tenir cura d'un familiar o Desvinculats: no busquen feina ni es formen, amb un estil de vida antisocial i perillós o Joves que busquen oportunitats: joves que busquen formació o feina però només consideren oportunitats que s'ajustin a les seves habilitats i estatus

Es considera que les necessitats dels ni-nis són les següents: integració laboral eficaç amb suport adequat, educació personalitzada i perfeccionament d'habilitats.

El conjunt d'eines està interconnectat amb dues altres publicacions del projecte: * Guia europea de bones pràctiques: selecció de bones pràctiques en els tres sectors (metal·lúrgia, hostaleria i noves tecnologies) en els quatre països (Bèlgica, França, Irlanda i Espanya) i un conjunt de recomanacions del projecte destinades a promoure i desenvolupar la formació d'aprenents per a ni-nis a Europa. * Guia europea per a la captació i identificació de ni-nis: Resum de necessitats dels joves ni-nis en els tres sectors i un conjunt de recomanacions per a la captació, identificació i integració de ni-nis en la formació d'aprenents. S'anima als lectors a consultar també aquestes dues publicacions per obtenir una visió completa dels resultats del projecte.

O2 hostaleria cat  
O2 hostaleria cat  
Advertisement