Page 1

JORNADA 2010 Tendències emergents en educació – TIC

Un Camí Digital a la Inclusió. (CEE L’Esperança­Lleida­bernat­ Orellana.org) 

JORNADA ESPIRAL 2010

Un camí digital a la Inclusió. Autor/a/s/es Eva Carretero, Noemí Munné i Bernat Orellana López CEE L’Esperança –Lleida­ L’Esperança és un centre d’Educació Especial amb un equip de docents especialitzats en l’escola inclusiva, tant des d’un punt de vista filosòfic, com a metodològic. Les TICs són un element essencial en el desenvolupament d’estratègies inclusives des d’un punt de vista de l’accessibilitat motriu, cognitiva i sensorial. L’ordinador engresca, permet la comunicació oralitzada, possibilita l’expressió escrita i permet el desenvolupament creatiu, cognitiu i sensorial a alumnes amb greus dificultats. La inclusió com a model i les eines TIC com a complement permeten treballar la comunicació i l’adquisició d’habilitats bàsiques necessàries pel desenvolupament curricular, pel treball de les competències bàsiques. Entre els diferents projectes en els que treballem, presentarem el treball en camp amb l’Alex, un alumne entre l’Educació Primària i la Secundària amb un règim d’escola compartida amb el programa experimental AlfaWin-New.

Treball de camp: Alex.

http://www.ciberespiral.org

1


Un Camí Digital a la Inclusió. (CEE L’Esperança­Lleida­bernat­ Orellana.org) 

JORNADA ESPIRAL 2010

Ulisses’New

• UlissesNew representa un enfocament constructivista del treball escolar a  partir de l'elaboració d'unitats didàctiques obertes i significatives.  • És un sistema que complementa el processador de textos WORD amb  potents eines que transformen una aplicació ofimàtica en un espai per a la  creativitat i l'aprenentatge. •   Una   aplicació   que   treballa   en   local   i   que   es   beneficia   dels   recursos  ONLINE de la XARXA.  • Programa adaptat a alumnes amb NNEE. • Permet desenvolupar la tasca escolar a partir de processos de reflexió i  construcció metacognitiva del coneixement. • Fonamenta el treball en el desenvolupament de les capacitats cognitives,  emocionals i sensorials.

Ulisses i el treball escolar. http://www.ciberespiral.org

2


Un Camí Digital a la Inclusió. (CEE L’Esperança­Lleida­bernat­ Orellana.org) 

JORNADA ESPIRAL 2010

Possibilitats didàctiques amb eines informàtiques avantzades que fan possible la comunicació i l’accesibilidat al currículum: • Treball amb la calculadora i càlcul integrat per alumnes amb discapacitat motòrica. A  l’integrar el càlcul en el processador ajuda en l’entrada de les dades.

• Sistemes predictius, navegació inetegrada.

• Sistemes predictius, navegació inetegrada.

http://www.ciberespiral.org

3


Un Camí Digital a la Inclusió. (CEE L’Esperança­Lleida­bernat­ Orellana.org) 

JORNADA ESPIRAL 2010

• Interacció directa a partir d’enllaços amb la informació de la WEB. Desar la veu  empaquetada i possibilitat de treball en quadres de text.

• Sistemes de regles flotants i interacció dels textos amb informacions al WEB.

• Tractament de la veu desada i veu sintètica.

http://www.ciberespiral.org

4

Un camí digital a l'inclusió  

Ponència de les Jornades Espiral '10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you