Page 1

JOAN BROSSA WEB 2.0, UNA MIRADA SORPRENENT

Sílvia Caballeria Ferrer Carme Codina Contijoch


T SO A T R I V P I

T A RE

C

RE S

A

PROVOCACIÓ ’A TD AR

GU NT VA

DA AR

RUPTURA

COMPROMÍS


2 •E X 1 P E O RIÈN C I R Ò L E C T A I A • U T P D E E C N REC CO ERC A


L

I R Ò E T

A U T P 1 CE N O C O C

AVANTGUARDA surrealisme futurisme JOAN BROSSA

am x e

en

POESIA VISUAL

AVALUACIÓ


EX PE DE RIÈN CIA RE CE RC A

ruta X BCN WE

Taller de creació

B

reportatges

AVALUACIÓ

0

elaBoraCió CoNtiNguts Exposició oral

2.

exposició

2

RÚBRIQUES


RÚBRIQUES


BIOGRAFIA

ITINERARI TALLERS EXPOSICIÓ REPORTATGES


protocol de treball


COMPETÈNCIES


CURS 2011-12


DIRECCIÓ DEL PROJECTE Sílvia Caballeria Carme Codina NIVELL 1r Bt DEPARTAMENT DE FILOLOGIA

COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS NOVEMBRE 2011

Joan Brossa Web 2.0, una mirada Sorprenent  

Presentación de Sílvia Caballeria yCarme Codina para las Jornadas Espiral 2011