Issuu on Google+

JOAN BROSSA WEB 2.0, UNA MIRADA SORPRENENT

Sílvia Caballeria Ferrer Carme Codina Contijoch


T SO A T R I V P I

T A RE

C

RE S

A

PROVOCACIÓ ’A TD AR

GU NT VA

DA AR

RUPTURA

COMPROMÍS


2 •E X 1 P E O RIÈN C I R Ò L E C T A I A • U T P D E E C N REC CO ERC A


L

I R Ò E T

A U T P 1 CE N O C O C

AVANTGUARDA surrealisme futurisme JOAN BROSSA

am x e

en

POESIA VISUAL

AVALUACIÓ


EX PE DE RIÈN CIA RE CE RC A

ruta X BCN WE

Taller de creació

B

reportatges

AVALUACIÓ

0

elaBoraCió CoNtiNguts Exposició oral

2.

exposició

2

RÚBRIQUES


RÚBRIQUES


BIOGRAFIA

ITINERARI TALLERS EXPOSICIÓ REPORTATGES


protocol de treball


COMPETÈNCIES


CURS 2011-12


DIRECCIÓ DEL PROJECTE Sílvia Caballeria Carme Codina NIVELL 1r Bt DEPARTAMENT DE FILOLOGIA

COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS NOVEMBRE 2011


Joan Brossa Web 2.0, una mirada Sorprenent