Page 58

enTERA2.0 | núm. 3 | novembre 2015 | ASSOCIACIÓ ESPIRAL, EDUCACIÓ I TECNOLOGIA | ISSN 2339-6903

Programació i robòtica educativa

Pau Nin Responsable de formació en RO-BOTICA Barcelona pau@paunin.cat Twitter: @pau_nin

Resum L’activitat intel·lectual associada a la programació ensenya a pensar de forma abstracta, lògica i estructurada i afavoreix el desenvolupament d’una mentalitat autònoma i innovadora. Donades aquestes premisses, especialment en els darrers anys s’està produïnt un interès creixent per tal d’apropar la programació a infants i joves amb l’objectiu de desenvolupar estratègies de resolució de problemes. Una de les opcions més interessants és la robòtica educativa, sistema d’aprenentatge interdisciplinar que permet potenciar el pensament crític, el creatiu i el computacional per mitjà del disseny, la construcció i la programació de robots. Paraules clau: programació, robòtica educativa, pensament crític, pensament creatiu, pensament computacional.

Consumidors o creadors de tecnologia?

entera2.0

El debat està servit. Podem considerar un usuari de la tecnologia com aquell que manté una relació passiva ja que és consumidor d’allò creat per altres. Per contra, algú capaç d’entendre-la i modificar-la passa a adquirir un paper actiu respecte a ella. En un món cada vegada més tecnificat, si més no tot alumne hauria de tenir nocions sobre com funcionen els objectes del seu entorn, perquè això el situa en una relació diferent enfront la tecnologia. 58

Entera20 número3 cat espiral  

Associació Espiral, Educació i Tecnologia / Revista Digital / Número 3 / 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you