Page 1

BA I X P E N E D È S

REVISTA MENSUAL GRATUÏTA www.revistaespigol.com

Núm. 34 / MARÇ 2009

TDT: Cobertura actual

Cobertura prevista

El Baix Penedès, a un any de l’apagada analògica Aprovades les ARE de Calafell i Santa Oliva, però no les del Vendrell (pàg. 9) Adjudicades les obres que canviaran el centre de Segur de Calafell (pàg. 21) L’ACA canalitzarà el tram que resta del Torrent d’en Pedro de Cunit (pàg. 30)


Editorial

3

Espígol Baix Penedès

La TDT Com si ho veiés. Dins d’un any molts de nosaltres anirem bojos cercant un descodificador de TDT, la Televisió Digital Terrestre, que una veïna meva diu que és “la televisión terrenal”. Només ens faltaria això, que fos terrenal! Segur que dins de 365 dies, ens passarà com quan ens va arribar l’euro, que durant uns dies -alguns bastants mesos-, anaven de bòlit. Per sort, amb això de la TDT no s’han de fer càlculs matemàtics. El que està clar és que l’apagada de la televisió tradicional ja està programada des de fa temps. Serà el 3 d’abril de l’any vinent, que caurà en dissabte. Llavors qui vulgui culturaritzar-se veient el Gran Hermano o Supervivientes no tindrà cap altre remei que fer-ho a través de la TDT, ja que s’haurà acabat això de veure la tele com molts ho estem fent actualment. Ja fa temps que moltes empreses de comunicació ja emeten programes en TDT i també ja fa mesos que al mercat es poden trobar els descodificadors,

ara a preus molt més raonables que fa un parell d’anys. Tot això està molt bé, però perquè dins d’un any puguem veure la televisió amb més claredat i sense interferències, és del tot necessari que al país hi hagi els diversos punts de recepció del senyal, sinó el descodificador no ens servirà de res. El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, inverteix 3,2 milions d’euros construint més torres de comunicació i adaptant-ne d’altres ja existents. Tot això forma part del Pla Catalunya Connecta, que amb un pressupost global de 110 milions d’euros ha de garantir la bona cobertura de la recepció de la TDT a tots els polígons industrials de Catalunya i a tots els nuclis de més de 50 habitants. La primera tecnologia nova que es desplega arreu del país en tres anys després de la seva arribada. Déu n’hi do. Ara la feina també la tenen els anomenats Agents TDT. A tot el país ja hi ha més de 300 empreses instal·ladores de telecomunicacions amb aquest segell de qualitat, que de ben segur tindran bon

treball fins el mateix dia de l’apagada de la televisió analògica. Aquest serà un canvi tecnològic molt important, ja que amb la TDT veurem uns programes amb més qualitat tant d’imatge com de so, rebrem més canals -bastants en català-, i podrem gaudir de més serveis interactius. I també tindrem més canals locals, privats i pùblics. Ara potser el que caldrà és que els programadors tinguin cura d’oferir-nos programes més interessants ja que realment alguns ara et conviden a tancar la tele tradicional. Pel que ens pertoca als usuaris, cal que no ens adormim com ens passa quasi sempre quan ens posen per sobre una data límit. Com sempre, segur que més d’un deixarà el canvi per al darrer dia. Ni amb la TDT canviem els hàbits. Ah… que gaudiu d’una bona Setmana Santa i d’una excel·lent jornada de Sant Jordi i no us oblideu ni del llibre ni de la rosa! Ferran Rodríguez, director

D’interès per als lectors, entitats i anunciants Per tal que totes les persones i entitats puguin remetre’ns informació, cartes d’opinió i alhora editar la seva publicitat, els recordem que per a un millor servei, el dia 10 de cada mes es tancarà la recepció de les cartes d’opinió i dels anuncis publicitaris. Cinc dies més tard, és a dir, als volts de la meitat de mes, es tancarà la recepció de notícies.

l’equip Edita: Produccions i Publicacions l’Espígol S.L. Editor-Director: Ferran Rodríguez Cap de redacció: Jasna Lesnjak Disseny gràfic: Xavi Toscano Col·laboradors: ajuntaments de la comarca del Baix Penedès Fotografies: l’Espígol i departamets de premsa dels ajuntaments

Tel. i fax: 977-67-50-76 Mòbil: 629 39 02 45

Adreça: Empar Nadal, 17, local 4-5, 43881 CUNIT (Tarragona)

Dipòsit legal: B-10.817-2005 Impressió: INDUGRAF OFFSET, S.A.

Correus electrònics:

espigolbaixpenedes@gmail.com publicitatespigol@gmail.com www.revistaespigol.com

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Baix Penedès. La revista l’Espígol no comparteix necessàriament les opinions expressades en les cartes i els articles dels col·laboradors. L’opinió d’aquesta revista d’ informació en general només s’expressa a través de l’editorial. Propera edició: finals d’abril


Espígol Baix Penedès CUNIT PSC i PP a Cunit: segueixen malbaratant els nostres diners Cunit ja coneix les compensacions que proposa donar l’Agència Catalana de l’Aigua per l’emplaçament al nostre municipi d’una planta dessaladora. El conveni que ha negociat l’equip de govern PSC-PP, es va portar a debatre a la sessió plenària del dijous de la setmana passada, i contempla la urbanització del Torrent del Mas d’en Pedro (en la part sud, des de la carretera C-31 a la platja, i que delimita els termes municipals de Cunit i Cubelles) com a destí dels 1.856.638 euros amb que l’ACA compensarà el municipi de Cunit per la ubicació de la planta dessaladora: tot plegat, l’1 % del cost d’aquesta inversió. Aquesta actuació contempla, a més, les adaptacions a aquesta infrastructura del pas sota la carretera C-31 i de la línia dels FFCC. D’acord amb el conveni formulat per l’ACA, dels diners que corresponen a Cunit, l’Ajuntament haurà d´assumir les despeses d’adaptació d’un projecte d’obres ja existent de l´any 2002, l´execució de les obres, i la direcció facultativa. El grup municipal de CiU va denunciar una altra nefasta gestió de l’equip de govern de l’Ajuntament, que malbarata uns diners que són molt importants per a la ciutadania de Cunit. La urbanització dels torrents i rieres son competència de la Generalitat i, aquesta inversió concretament, correspondria finançar-se no amb diners que corresponen al municipi de Cunit com a compensació per la planta dessaladora. L’exemple de la mala gestió el tenim comparant com es va finançar el cobriment del mateix torrent fa pocs anys, en el seu tram nord a la carretera C-31 i com es finançarà aquest segon tram. En el cobriment de la part nord del Torrent del Mas d’en Pedro, l’Agència Catalana de l’Aigua es va fer càrrec de la redacció del projecte, de la direcció tècnica, de l’execució de les obres i del finançament del 75% de l’actuació, complint amb les seves obligacions. El 25% restant es va finançar a mitges entre els municipis de Cubelles i Cunit. És a dir, el tram nord del mateix torrent, va costar a la gent de Cunit, només el 12,5% del total de l’obra. La compensació econòmica que ens ha donat l’ACA, era per destinarse a millores urgents i necessàries a la xarxa de distribució d’aigua potable de Cunit. La xarxa d’abastament d’aigua potable de Cunit té un rendiment de només el 63%. Hi ha un cabal del 37%, equivalent a 0,77 milions de metres cúbics d’aigua a l’any, que no se sap on fan cap. Aquest cabal d’aigua és el que podrien consumir de l’ordre de 4.200 famílies durant un any. Estem perdent una oportunitat històrica

opinió

4 per finançar les millores necessàries a la xarxa d´aigua. Per això denunciem que s’ha malbaratat la dotació econòmica de l’ACA per compensar l’emplaçament de la planta dessaladora a Cunit i es condemna als cunitencs i cunitenques a suportar a càrrec de les seves butxaques les factures per consums d’aigua més cares de Catalunya, durant molts més anys. La ciutadania de Cunit subvencionem la Generalitat, que és qui té la responsabilitat de fer aquestes inversions, a pesar de la lamentable economia que hi ha al nostre Ajuntament i que ens obliga a anar tramitant plans de sanejament dels comptes, un darrera l’altre. Dels diners que són de la ciutadania de Cunit com a compensació per la planta dessaladora, es pagarà, integrament també, la part d’inversió que correspondria al municipi de Cubelles en el que respecta al Torrent del Mas d’en Pedro, (això ja significaria un estalvi del 50% de la dotació, més de 900.000 euros). També les adaptacions que s’han de fer a la carretera C-31, que hauria de finançar la pròpia Generalitat a través del departament de Política Territorial i Obres públiques. Una vegada més, PSC i PP incompleixen l’acord d’intentar consensuar les principals inversions de l’Ajuntament. Fins al dia de la comunicació de la convocatòria del ple, no es va informar als grups municipals de l´oposició de l’existència d’aquesta proposta de conveni. Encara esperem que se’ns avisi per reunir-nos i poder participar d’aquesta negociació per aportar en la valoració de les propostes de l’ACA, tal i com vam pactar fa uns mesos respecte a les inversions que s’han de fer al municipi. Una vegada més, els senyors del PSC i del PP a Cunit, tornen a vendre a la ciutadania de Cunit malbarant els nostres recursos. També a faltar i incomplir els seus compromisos. Pedro Ruiz Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Cunit.

SANTA OLIVA Premi i brutícia He llegit a l’Espigol la notícia sobre el IV Premi de la Iniciativa Medi Ambient rebut per l’Ajuntament de Santa Oliva. Voldria dir al respecte el que penso: 1. La iniciativa no la utilitzarà ningú, per tant els diners d’aquest premi serviran per altres finalitats (potser per pagar advocats). 2. El polígons estan plens de porqueria (bosses, papers); cobren pel servei d’escombraries i no el netegen i el poble esta ple de merda de gossos, de gats i cal anar en compte de no trepitjar-les. Ah!, i l’escola, que també es ver-

da, té tres lavabos que fa sis mesos que perden aigua i ningú es capaç d’arreglar-los. O sigui, molts plans d’actuació per omplir-se la boca i sortir a les revistes i que al final no porten enlloc. Com m’gradaria que l’import d’aquest premi es dediqués de veritat a la finalitat per a la que s’ha creat! Un veí emprenyat

CUNIT

Consensuar el Pla de Sanejament

El passat 5 de març es va aprovar el Pla de Sanejament de Cunit durant un ple extraordinari. L’equip de govern ja l’havia presentat al ple de gener però, per iniciativa d’ERC, es va retirar al darrer moment per mirar d’arribar a un consens entre totes les forces polítiques. A canvi, el tres grups de l’oposició (CiU, ICV i ERC) es comprometien a, com a mínim, abstenir-se quan es tornés a presentar a l’aprovació. Per ERC era fonamental arribar a un acord, ja que un pla de sanejament determina els pressupostos pels propers tres anys (el pla s’acabarà a la propera legislatura amb un govern nou); a més, la situació econòmica de l’Ajuntament és molt delicada: després de nou anys de govern PSC-PP hi ha un dèficit estructural entre ingressos i despeses de 2 a 2,5 milions d’euros per any, i ja a l’anterior mandat hem necessitat d’un pla de sanejament durant els anys 2005-2007, pla que ha acabat amb gairebé 3 milions d’euros negatius (dèficit) perquè l’últim any coincidia amb les eleccions. La forma de governar del PSCPP a Cunit, en les dues últimes legislatures, va arrencar amb brutals pujades d’impostos que han comportat diverses manifestacions de veïns. Hem treballat per consensuar un altre pla i al final sobre la taula en teníem dos: l’original i un altre anomenat Pla B, fruit de les reunions mantingudes. A l’hora de decidir quin dels dos presentar al ple, el portaveu del PSC va dir que ja tenia de franc l’abstenció dels grups de l’oposició i, per portar al ple el Pla B, volia que tots els grups el votéssim a favor. Això era un xantatge inassumible per a qualsevol força política seriosa. El portaveu del PSC només estava interessat a saber quina era la intenció de vot de CiU! Des d’ERC, tres cops li hem dit al PSC que si presentaven el Pla B, el votaríem a favor, però la seva resposta va ser la mateixa: no, gràcies. Lamentem profundament que el PSC no hagi volgut que ERC aprovés el punt més important de la legislatura, com és un pla de sanejament. Teníem coll avall que el PSC no volia pactar amb nosaltres a l’ inici de la legislatura, però no podíem imaginar que arribessin a tal punt de menysprear-nos, de no voler pactar amb nosaltres ni el pla de sanejament. Evidentment, el PSC

ha trencat l’acord al qual s’havia arribat al ple de gener i en conseqüència ERC va votar contra el pla de sanejament original: si no volen el nostre sí, no volen tampoc la nostra abstenció. Des de l’oposició hem intentat ser coherents i seriosos i seguirem treballant per donar un nou govern als nostres conciutadans. Ivan Faccia Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Cunit

EL VENDRELL Les mentides de PxC i l’evolució del pacte amb CiU Durant la celebració de l’últim ple del Vendrell vam poder observar com, un altre cop, la suma dels vots de CiU i PxC deixaven en paper mullat el Pla per a la Gestió de la Immigració i la Diversitat. Aquest pla, encarregat pel govern de CiU, ha tingut un cost de 30.000 euros per a tots els ciutadans del Vendrell. Ara perdrem més temps i més diners en una contraproposta que, curiosament, compta amb el suport incondicional de PxC. Aquest escrit, però, es per desmentir alguna de les afirmacions que van fer respecte a aquest Pla d’Immigració que CiU, per sorpresa dels socialistes, no ha defensat tot i haver estat redactat per un ex alt càrrec de Convergència, el senyor Àngel Miret. Sorprèn que CiU no desmenteixi les mentides que Plataforma per Catalunya aboca de manera barroera sobre aquest pla, que ha comptat amb la col·laboració d’entitats, ciutadans i tots els partits polítics del Vendrell. Però ja que no ho fan ells, ho faré jo, sobretot per dignitat personal i per defensar la feina de tots els qui hi han col·laborat. PxC menteix quan diu que aquest pla només contempla drets pels immigrants i cap deure. La primera norma en què es basa el pla és en l’obligació d’acompliment dels drets i deures per a tots els ciutadans com a norma bàsica de convivència. PxC menteix quan afirma que no hi ha cap mesura concreta en aquest pla. Tots aquells que l’hagin pogut veure, gràcies al PSC que el va fer públic, hauran pogut comprovar que aporta desenes de mesures i indicadors per afavorir la convivència. Aquestes només són dues de les moltes mentides que PxC escampa en relació a la immigració al Vendrell. El pla rebutjat conté mesures que impliquen a tots, no només als immigrants. Per tant, és fals quan diuen que només se centra en els estrangers i no en el conjunt de la població. La tercera mentida: en aquest cas, compartida per CiU i PxC. Per acabar, m’agradaria destacar el canvi d’estratègia política de CiU que vam poder veure, també, en l’últim ple. Convergència comença a veure que és molt difícil negar el que tothom sap, el pacte estratègic amb PxC. Per aquest


opinió motiu, està modificant el seu discurs i comença a justificar els acords amb PxC. És evident que PxC és un partit que ha comptat amb el suport popular, però també és evident que Plataforma per Catalunya és un partit d’extrema dreta que basa la seva acció en el rebuig als estrangers. Utilitzant mentides i mitges veritats. La història n’ha donat molts d’exemples de partits polítics que van arribar al poder de manera democràtica i després van instaurar règims odiosos. Esperem que CiU al Vendrell no sigui el nostre particular Hindenburg. Fernando Pérez Lafita Regidor del Grup Municipal Socialista del Vendrell

L’ARBOÇ

Un vallenc molt benvolgut a l’Arboç L’estimació quasi sempre és recíproca i sovint és un poderós motiu per fiançar una sòlida amistat. En la recent mort de l’amic Pere Català Roca (12 de febrer del 2009) tenim el record d’entranyables vivències que ens lliguen a la seva personalitat en llaços familiars, patriòtics i també col·lectius, considerant el seu afecte a la vil·la de l’Arboç on hi vingué des del 1951 en totes les Festes Majors, que sumen 48 vegades correlatives. Ha esta un autor prolífic que ha escrit 24 llibres que guardem a l’Arxiu Arbocenc i que constitueixen una variada temàtica de caràcter popular, biogràfic, històric i també folklòric on s’hi destaquen volums de la seva obra enciclopèdica Món Casteller (1980), en què hi descriu totes les actuacions de les colles castelleres des dels seus inicis. La tradició de la plaça més castellera de l’Arboç hi està relatada i ocupa 266 pàgines, majorment entorn dels Minyons de l’Arboç. Escollit per la comissió, ha estat

5 el primer pregoner (1984) de la festa major i el seu discurs esdevingué un abrandat testimoni d’afecte. Pere Català Roca nasqué a Valls l’any 1923 d’una família de nissaga fotogràfica, fill de Pere Català Pic i germà de Francesc Català Roca, amb qui compartí professionalment la passió per la fotografia. Quasi tots els seus llibres s’han publicat a l’editorial Dalmau, fundada pel seu sogre l’any 1959 i continuada per Pere Català conjuntament amb la seva esposa Carme Dalmau i actualment pel seu fill Rafael. Pere Català va viure quasi tota la seva vida a Barcelona però mai va perdre les seves arrels amb la seva ciutat natal. Estudiós de la cultura s’especialitzà en la toponímia, en la suposada catalanitat de Cristòfor Colom, en el tema dels càtars..., i molt activament en les relacions amb l’Alguer, ciutat catalana d’Itàlia que li va concedir la ciutadania honorària l’any 2000. Una altra distinció fou la concessió del Títol d’Honor de Valls (1999). L’Any 1985 obtingué la Creu de Sant Jordi, i l’any 2000 va rebre el Premi de l’Actuació Cívica de la Fundació Jaume I. Els seus constants treballs d’investigació i recerca i els seus llibres i conferències científiques són sovint consultades i a la vegada valoren la seva obra i el seu pas per la Història. Josep Maria Jané i Samsó Arxiver de l’Arboç

LA BISBAL La Bisbal del Penedès: no anem bé A la Bisbal del Penedès ja fa temps que no anem bé. El particular estil de fer les coses, per dir-ho suaument, de l’alcalde Puigibet està provocant greus perjudicis als habitants del nostre poble. De fet, ens estem acostumant a una dinàmica que els socialistes considerem com a molt perillosa per a la salut democràtica del municipi. M’agradaria argumentar-ho a continuació. Intentaré ser breu, però molt

clar. Primer, el senyor alcalde té ofegat el teixit associatiu de la Bisbal. El seu tarannà, que s’aproxima a aquella màxima que diu “o estàs amb mi o contra mi”, provoca que totes aquelles entitats que no facin allò que ell entén que han de fer, casualment, es quedin sense subvencions municipals. L’exemple més recent, el de la Societat Cultural Recreativa, una entitat amb més de 60 anys d’història que enguany s’ha trobat amb 0 euros d’aportació municipal, res, ni un ajut, ni que sigui per dissimular. Un alcalde que, recordem-ho, ha arribat a negar la celebració d’un concurs literari perquè no controlava l’entitat organitzadora. Segon, en moments de crisi com els actuals, quan tots els ajuntaments estan reduint despessa corrent i apostant per impulsar polítiques socials, a l’alcalde no se li acut res més que apujar el sou dels regidors de l’equip de govern que, en el cas de la regidora que li garanteix la majoria, s’apuja un 60%. Això sí, mentrestant el deute municipal no para de créixer i l’alcalde no veu cap altra solució que anar tirant de crèdits. No crec que calgui afegir res més. Tercer, la seva gran aposta és viure de la inversió logística que el grup d’El Corte Inglés vol fer al poble. En aquesta qüestió el senyor Puigibet ha patit una autèntica metamorfosi, passant d’oposar-se al projecte a voler capitalitzar aquesta inversió. Un canvi copernicà assolit en un temps record! Quart, els socialistes considerem molt greu la nul·la informació que se’ns facilita des de l’equip de govern. No se’ns respon als requeriments, no se’ns contesten les preguntes als plens i, última mesura, l’alcalde no es digna ni tan sols a obrir cap debat als plens municipals. La seva gran aportació a la vida política municipal és negar el debat i passar directament a la votació dels punts establerts a l’ordre del dia. Segons sembla, l’alcalde considera que el no diàleg és la manera de resoldre els problemes que té plantejats el poble. Cinquè, si la credibilitat política es

Espígol Baix Penedès guanya amb el compliment de les promeses fetes en campanya electoral, el senyor Puigibet es mereix un suspens absolut. Només per citar-ne dues: “No apujaré els impostos municipals.” (ja ho ha fet dues vegades) i “Vull potenciar el debat en els plens municipals.” (es nega a dirigir la paraula als grups que estem a l’oposició). Podria continuar així omplint pàgines i pàgines però crec que ha quedat suficientment demostrat, amb fets objectius, quin és el modus operandi de l’alcalde que tenim a la Bisbal del Penedès. Això sí, a l’hora de muntar numerets mediàtics el senyor Puigibet s’ha revelat com un showman acreditat (només cal recordar l’ocupació dels Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona). Des del grup socialista de la Bisbal considerem que la democràcia no consisteix només en anar a votar cada quatre anys. Nosaltres entenem que hi ha valors, com el respecte a les opinions alienes, que són consubstancials a una societat oberta i plenament democràtica. I aquest és, precisament, el dèficit que patim a la Bisbal. Ni més, ni menys. Tornar a fer entrar a l’Ajuntament aquests valors menystinguts per l’alcalde i els seus regidors, és el primer objectiu que ens proposem els socialistes i que confiem a poder aconseguir entre tots d’aquí a dos anys. Ramon Rovira Portaveu del PSC a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquesta secció d’opinió és oberta a tothom. Les persones interessades a participar-hi poden trametre’ns els seus articles signats i amb DNI a espigol baixpenedes@gmail.com O per carta a l’adreça: Empar Nadal, 17 Locals 4-5 43881 CUNIT (Tarragona)


comarca Espígol Baix Penedès El Baix Penedès, a un any de l’apagada analògica 6

El 3 d’abril de l’any que ve es produirà a tota Espanya –inclosa Catalunya- l’apagada de la televisió analògica i es passarà a la tecnologia de la televisió digital terrestre (TDT). Això vol dir que d’aquí a un any, qui no hagi preparat les seves instal·lacions domèstiques per a aquest canvi, no podrà veure la tele. Un calendari europeu El pas que han de fer els usuaris, per continuar veient la tele després de l’apagada analògica, és relativament senzill: comprar un descodificador si el nostre televisor és vell (la majoria dels més moderns venen ja preparats per a la tecnologia digital) i encarregar l’adaptació de l’antena a una de les empreses especialitzades. La feina que està realitzant l’administració -assegurar que el senyal digital arribi arreu-, és una mica més feixuga, ja que s’ha d’adaptar tota la infrastructura existent i afegir-hi moltes instal·lacions noves, a més comprovar, abans de la data límit, que aquestes realment funcionen. El calendari l’estan dictant la Unió Europea i l’Estat espanyol, ja que s’ha acordat que tota Europa (llevat de Polònia) realitzi aquest canvi fins al 2012 (alguns països, com Alemanya, ja l’han fet), mentre Espanya, en canvi, ha fixat la data a l’abril del 2010. TDT, telefonia mòbil i banda ampla A Catalunya, el govern de la Generalitat està realitzant el Pla Catalunya Connecta, que va més enllà de la televisió digital, ja que té com a objectiu proporcionar a tots els nuclis de més de 50 habitants i a tots els polígons industrials, no només la cobertura de TDT, sinó també de telefonia mòbil i d’internet de banda ampla. Catalunya és un dels llocs d’Europa on la implantació de la TDT va més avançada: 24 de les 41 comarques ja estan enceses (tot i que això, de moment, no vol dir que n’estiguin en la seva totalitat) i es preveu que la resta ho facin abans de finals de juliol. També és elevada la preparació dels

La majoria del territori del Baix Penedès ja disposa del senyal TDT (zona groga), tot i que queden espais on la cobertura encara s’ha de realitzar (zona vermella). Els terrenys més muntanyosos, com el Montmell, són els més problemàtics a l’hora d’implantar la nova tecnologia. usuaris: el 60% de llars ja disposa de receptors digitals. El 90% dels nuclis coberts El Baix Penedès disposa actualment de la tecnologia TDT al 90% dels nuclis de població i als seus 43 polígons industrials, segons va informar el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, durant la presentació del Pla Baix Penedès Connecta, el 12 de març a Cunit. Dels 80 nuclis de població que hi ha a la comarca, vuit no tenen encara la TDT encesa: tres al municipi del Montmell (la Juncosa, les Pinedes Altes i el Mirador del Penedès), dos al municipi de Bonastre (el nucli de Bonastre i la Vinya), i les urbanitzacions de la Pineda de Santa Cristina (la Bisbal del Penedès), Baronia del Mar (Bellvei) i el Mas Romeu (Calafell). La resta del territori es considera encesa, tot i que pot haver-hi zones limitades on el

senyal encara no es rep. Tots els detalls sobre la cobertura en zones concretes es poden comprovar en la pàgina www.tdt.cat/ cobertura. Al mateix web també es pot comprovar quins programes ja es poden rebre en la zona, sempre amb la condició que l’usuari tingui ja adaptat el seu televisor i l’antena. Al Vendrell, per exemple, com ens ha comentat un dels instal·ladors homologats del servei de TDT, en aquests moments estan en marxa tots els canals planificats (veure el llistat a la taula de la pàgina següent), menys el 30 i el 62. ‘Agent TDT’ En quant a l’adaptació de l’antena per poder rebre el senyal digital, des de la Generalitat destaquen que és molt important que aquesta feina la faci una empresa homologada, per evitar que la instal·lació no es faci malament i evitar problemes a l’hora de l’apagament analògic.


marca

comarca Per garantir la màxima qualitat en aquest aspecte, el govern va crear un segell de qualitat, Agent TDT, que ja s’ha concedit a unes 300 empreses instal·ladores de telecomunicacions a Catalunya. Sobretot cal destacar que una empresa amb aquest distintiu ha d’oferir als clients no només un servei tècnic de qualitat, sinò també un bon assessorament i informació. El llistat dels Agents TDT es pot consultar en la web tdt.cat/agenttdt o al telèfon 012. Una inversió de 3,2 milions d’euros Dels 110 milions d’euros que la Generalitat té pressupostats per al Pla Catalunya Connecta, al Baix Penedès s’hi invertiran 3,2 milions (més que la mitjana comarcal), ja que per la seva posició entre el mar i la muntanya es tracta d’una zona complicada on s’han de dur a terme 54 actuacions. D’aquestes, 9 s’hauran fet al municipi del Montmell, que és la zona més complexa. Fins ara s’han realitzat 31 actuacions amb un cost de 1,3 milions d’euros. Jordi Bosch va destacar que ja s’ha realitzat un detallat estudi de la comarca, s’han adaptat tres torres de telecomunicacions existents, i s’han fet una desena d’actuacions en telefonia mòbil per donar cobertura en alguns llocs que no la tenien. Entre les actuacions que encara s’han de fer, la més costosa és la construcció de

7

Espígol Baix Penedès

tres torres de telecomunicacions noves Els programes que es podran veure al Baix Penedès: (a Bonastre, Cunit i Calafell), actuacions que seran més lentes degut al procediment administratiu que requereixen. Segons Bosch, a Bonastre ja hi ha un conveni de cessió de terreny i “quan tinguem el permís d’obra, començarem la construcció”. A Cunit la construcció està a punt de començar i podria estar acabada cap a l’estiu. A Calafell encara s’ha de decidir si es construirà una torre nova o se’n podrà aprofitar una d’existent. A més, a la comarca s’hauran d’adaptar set torres més. En quant a la telefonia mòbil, només queda pendent un polígon, el de Calafell est. Els demès estan tots coberts, igual pocs nuclis més petits de 50 habitants que ara que tots els nuclis de més de 50 habi- no la tenen, tot i que això no està entre els obtants. També es donarà cobertura als jectius prioritaris del Pla Catalunya Connecta. Respecte a internet de banda ampla, ja s’ha facilitat aquest servei als sis polígons de la comarca que encara no en tenien, i a unes 450 persones en diferents nuclis urbans. Queden pendents tres nuclis de menys de 500 habitants: la resta, ja disposen d’aquest servei. Durant l’acte de presentació del Pla Baix Penedès Connecta també es va firmar un acord entre la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Consell Comarcal del Baix Penedès, per formar una comissió que vetllarà per l’execució del pla.


_____________

Espígol Baix Penedès

8

Es desmantella una xarxa de tràfic de persones als prostíbuls de la comarca El dimarts, dia 10 de març, els Mossos d’Esquadra van fer una operació simultània de control en tres prostíbuls de la comarca: a Bellvei, Cunit i Segur de Calafell. En aquesta operació es va detenir una quinzena de persones, entre elles, els responsables del negocis escorcollats. Alguns dels detinguts, exepte el propieratri de club l’Estel de Bellvei, han ingressat a presó com a presumptes autors dels delictes de lucre i coacció a la prostitució, associació il·licita, contra els drets dels treballadors i drets dels ciutadans estrangers, falsificació de documents, agressions sexuals i lesions, entre d’altres. Els empresonats ho han estat per ordre del jutjat de primera instància número 5 del vendrell. El grup desarticulat formava part d’una macroestructura criminal d’àmbit continental i origen albanès. Els presumptes delincuents actuaven sobretot a les localitats del Vendrell i Calafell. A banda de les detencions dels Mossos a la comarca, s’han ordenat diverses detencions contra altres membres de l’organització ubicats en diferents capitals europees. A més s’han practicat onze escorcolls en domicilis de la comarca i de Vilanova i la Geltru (Garraf). El presumpte grup criminal exercia un violent control sobre les dones que eren obligades a prostituir-se. _________________________________________________

La Festa dels ‘quarantons’ al Baix Penedès Un grup de baixpenedesencs que van néixer l’any 1969 està organitzant una festa per a tothom que enguany farà 40 anys. La festa serà el 24 d’octubre a la Lira Vendrellenca i està oberta a tota la gent de la comarca o que, per algun motiu, tingui o hagi tingut una vinculació directa amb el Baix Penedès o amb aquesta generació. La despesa serà d’uns 50 euros per persona. Contacte: baixpenedes69@gmail.com, micapo@telefonica.net, 619341702.

comarca 6,1 milions d’euros per fomentar el turisme Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials d’Innovació, Universitat i Empresa a Tarragona, i Josep Maria Puigibet, conseller de Turisme i Promoció Econòmica del Baix Penedès, van presentar el dia 27 de març -amb aquesta edició de l’Espígol ja tancada- els programes d’incentius al comerç i els ajuts del Pla de Desenvolupament Turístic (PLADETUR). El pla disposa enguany d’un pressupost de 6,1 milions d’euros i preveu vuit programes o línies d’ajut independents, destinats a empreses, associacions i entitats locals, per millorar els següents aspectes relacionats amb el turisme: l’accessibilitat a establiments; la creació i reforma d’allotjaments; el foment de negocis complementaris, la creació i modernització d’oficines de turisme, i el foment del turisme territorial de qualitat. El 2008 es van destinar 1.075 milions d’euros d’aquest fons a 78 projectes turístics de les comarques del Camp de Tarragona.

El Baix Penedès amb el Sàhara

L’Associació Baix Penedès amb el Sàhara ha informat que ja ha començat el període de votació del programa Tu Ajudes 2009, de Caixa Tarragona. Fins al 30 d’abril, els clients titulars de la llibreta Preferent estan convidats a participar en aquest progama, donant el seu vot a algunes de les 716 entitats que han presentat un projecte en aquesta convocatòria. L’entitat baixpenedesenca hi participa amb el projecte Vacances en Pau, un programa d’acollida de quitxalla sahariana de 8 a 12 anys en famílies de la comarca. Aquests infants provenen dels campaments de refugiats de Tindouf, al desert del sudoest d’Algèria.


marca

comarca

9

Espígol Baix Penedès

No Fem el Cim participa en la manifestació a Barcelona contra la política mediambiental de la Generalitat Més de 5.000 persones van participar el diumenge, dia 22 de març, en la manifestació a Barcelona contra la política mediambiental de la Generalitat, organitzada per la Unió de Plataformes i la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC). Entre els representants de més de 160 col·lectius de ciutadans i ciutadanes, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori, també hi va haver la plataforma No Fem el Cim del Baix Penedès, que s’oposa a la ubicació del macropolígon logístic Logis Penedès a la comarca. Els participants van voler denunciar la política ambiental del govern català, i fer front als nombrosos problemes ambientals, territorials i que afecten també a la salut de les persones, arreu de Catalunya. Segons van destacar, “els més de 440 conflictes ambientals que existeixen actualment al país fan palès que el govern de la Generalitat no respecta els interessos generals de la població”. Els ecologistes també van acusar al govern d’afavorir els interessos de les grans corporacions privades, i de destinar els recursos públics a la continuïtat d’un model neoliberal obsessionat pel creixement; responsable de la crisi econòmica i ambiental actual, i incompatible amb la preservació del medi ambient, l’equilibri territorial i el benestar social

Durant l’acte, a la Plaça Sant Jaume, hi va haver una acció molt simbòlica, quan un grup de nens i nenes van lliurar al Palau de la Generalitat una postal enorme, dirigida al govern, en la qual s’exposaven els motius de la manifestació. A més, en Joan Martínez Alier, catedràtic d’economia de la UAB i veterà ecologista, va llegir el manifest, i diferents representants dels conflictes ambientals més significatius del país van exposar les seves denúncies i demandes per la defensa del medi natural, l’aigua, els residus, l’energia, el territori, la salut i la qualitat ambiental. Finalment, van demanar al govern que canviï el model econòmic i polític; que assumeixi la seva mala gestió del territori; que dimiteixin els consellers de Medi Ambient, Política Territorial i Agricultura, i que comenci un canvi profund en la gestió pública.

__________________________________________________________________________________________________

El president de CiU, Artur Mas, es reuneix “La Caixa” i la Diputació, de nou junts en la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió amb els empresaris del Baix Penedès El president de Convergència i Unió, Artur Mas, va visitar a mitjans de març el Baix Penedès per veure la remodelació de la Giralda de l’Arboç i mantenir un dinar de treball amb el món empresarial de la comarca. La trobada amb empresaris, autònoms i treballadors se suma al conjunt de visites territorials que el líder nacionalista fa per tot Catalunya explicant les mesures econòmiques que caldria aplicar des dels governs català i espanyol per sortir de la crisi econòmica actual. Al dinar, al que van assistir prop de dos cents empresaris dels municipis de la comarca, Mas va plantejar les mesures que caldria introduir sense demora: garantir que el diner arribi a les empreses i al teixit productiu per assegurar el seu funcionament; dur a terme un pla de xoc per al sector de la construcció, reformar el mercat laboral per aturar la contínua pèrdua de llocs de treball, i incentivar el consum, l’estalvi i l’activitat prenent mesures com la reducció d’impostos i el compliment estricte dels pressupostos i els terminis de la inversió pública.

La Diputació de Tarragona i l’Obra Social “la Caixa” han renovat la seva aliança per la integració laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social, mitjançant actuacions de tipus mediambiental. El president de la Diputació, Josep Poblet, i la delegada general de “la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez, van firmar el 3 de març un conveni que preveu la inversió de 2,4 milions d’euros durant els anys 2009 i 2010. A més de les actuacions més tradicionals (millora de boscos i prevenció d’incendis, restauració d’àrees degradades i millora dels rius i riberes), el conveni minvarà els efectes del canvi climàtic i fomentarà les energies renovables; l’adequació d’espais per a l’accés de persones amb alguna discapacitat, i la formació laboral de la població local. Gràcies a aquest programa, en el Baix Penedès s’ha realitzat entre el anys 2006 i el 2008 la restauració de l’àrea natural del Clot del Bou, la neteja de diverses rieres i torrents i ________________________________________________ la rehabilitació de l’Àrea Natural del Montmell.

Aprovades les ARE de Calafell i Santa Oliva, però no les del Vendrell La Generalitat va aprovar a mitjans de març la primera fase del projecte de construcció d’habitatges nous dins de les anomenades àrees residencials estratègiques (ARE). Entre les 68 ARE aprobades, hi ha les que estaven previstes a Calafell i a Santa Oliva, però no hi ha les dues que estaven planificades al Vendrell. Sembla ser que la tramitació d’aquestes s’ha paralitzat degut al perill que suposa la proximitat a la via ferroviària per la que circulen trens que transporten mercaderies perillosses; tot i que aquesta mateixa via passa practicament pel mig del nucli urbà. L’àrea calafellenca, a la Barquera, preveu la construcció de 369 pisos, dels quals 189 seran de protecció oficial. (Més informació a les pàgines de Calafell.) En quant a l’ARE del Molí Baix de Santa Oliva, la Generalitat ha augmentat el nombre d’habitatges. Tot i que es preveia construir-ne 798 en un terreny de 15,94 hectàrees, ara el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat la construcció de 911 immobles, dels quals 590 de protecció oficial.


Baix Penedès interior

10

La crisi dispara el nombre de casos als jutjats del Vendrell El 24 de marc es va dur a terme als jutjats del Vendrell la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per analitzar a fons el partit judicial del Vendrell es van mantenir reunions amb la junta del personal, representants dels col·legis de procuradors, advocats, jutges, secretaris i magistrats. Segons va destacar la presidenta del TSJC, Maria Eugènia Alegret, s’ha d’incrementar el personal dels jutjats del Vendrell, ja que aquest és un dels més col·lapsats a Catalunya. Amb el nou edifici s’ha guanyat en espai, però no en personal. És més, des de gener ja no hi treballen els funcionaris de reforç. Alegret va destacar que el Vendrell ha de tenir un funcionari més per jutjat de forma fixa, tant pel nombre d’assumptes com perquè l’estructura ho permet des de que els jutges han ascedit a la categoría de magistrats. Segons la presidenta del TSJC,amb la crisí econòmica s’ha incrementat de manera important el volum d’assumptes civils i casos penals, i el Vendrell és un dels punts crítics en quant a l’augment de feina. El gran nombre d’assumptes civils, com

ara desnonaments o impagaments, s’ha disparat al Vendrell fins arribar als 600 casos en cadascun dels jutjats, quasi el doble del màxim de 350 casos que estableix el Consell General del Poder Judicial. El Jutjat de Violència sobre la Dona, a finals d’any A finals d’any es preveu que entri en funcionament el Jutjat de Violència sobre la Dona (VIDO) núm. 1 del Vendrell, situat al recentment estrenat Palau de Justícia, segons ha informat ara fa poc el Ministeri de Justícia. El nou jutjat serà exclusiu en aquesta matèria i donarà servei a tot el partit judicial del Vendrell. Actualment, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 és el que té competències en aquesta matèria. Per a la posada en funcionament d’aquest jutjat, el Departament de Justícia, organisme competent en matèria de mitjans econòmics, materials i personals al servei de l’Administració de Justícia, hi farà la inversió corresponent en mobiliari, ordinadors portàtils, de sobretaula, impressores de xarxa i impressores locals, equips de gravació per enregistrar les vistes, etc. El Departament de Justícia està previst que hi destini diversos funcionaris del cos de gestió, de tramitació i d’auxili judicial. A banda d’això, el Consell General del Poder Judicial hi destinarà un magistrat i el Ministeri de Justícia, un secretari judicial. A Catalunya hi ha en aquests moments 16 jutjats exclusius de violència sobre la dona.

___________________________________________________________________________

El nou Pacte per la Convivència, que substitueix el Pla d’Immigració, s’aproba amb els vots de CiU, PxC i PP El ple d’Ajuntament del Vendrell del mes de març, que es va celebrar el dia 5, va aprovar el Pacte per la Convivència i el Civisme, amb els vots favorables de tres grups municipals: l’equip de govern convergent, PxC i PP. Els regidors del PSC i ERC es van abstenir. El regidor convergent, Jaume Domingo, que properament portarà la nova regidoria de Convivència i Civisme, va comentar que aquest pacte era “un projecte molt més ambiciós que el Pla d’Immigració”, elaborat fa un any, ja que “aquest només parlava d’una part de la societat vendrellenca”. Arran d’aquest pacte, en tres mesos s’ha

d’elaborar un pla de mesures concretes. Els mateixos tres grups municipals (CiU, PxC i PP) van rebutjar una moció del PSC (que tenia suport d’ERC), en la que es demanava l’aplicació del Pla d’Immigració, aprovat per l’equip convergent l’any passat i elaborat per un preu de 30.000 euros, tot i que mai s’ha arribat a realitzar. El regidor socialist, Albert Solé, va dir que el municipi ja disposa de diversos mecanismes per millorar la convivència i el civisme, i va lamentar que ara s’aprobi aquest pla poc concret “per ignorar el Pla d’Immigració”, perquè aquest no comptava amb el suport de la PxC.

El Vendrell Els Serveis Socials mantindran el pressupost previst tot i la retallada del finançament estatal Davant les crítiques de les darreres setmanes per la insuficiència de les inversions en els Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell en una època de dificultats econòmiques, el regidor Raül Buira va explicar a mitjans de març que enguany s’ha augmentat un 8% la partida pressupostària d’aquesta regidoria. Aquest increment respon a la necessitat actual de fer front a les demandes d’un major nombre d’usuaris a causa de la crisi econòmica actual. El regidor va lamentar la retallada del 30% del fons de suport a la integració, subvenció que es rep de l’Administració central a través de la Generalitat de Catalunya. Aquest fons fomenta la cohesió social, i s’hi inclouen actuacions com el programa Música per la diversitat; el Taller de llengua i cultura catalana, la mediadora cultural i els educadors de carrer que, malgrat la retallada aplicada, no es veuran afectats gràcies a l’esforç del consistori. Tot i això, l’actual equip de govern es compromet a mantenir la despesa en matèria de Serveis Socials, amb tots els programes i tècnics que estan previstos en el pressupost del 2009, perquè “ara és quan es necessita més ajut que mai”, segons han destacat.

Professors es tanquen a un institut del Vendrell Un grup de professors del Baix Penedès es va tancar a l’IES Baix Penedès del Vendrell, el dia 18 de marc, per passar-hi la nit com un avanç de la vaga general contra la Llei d’Educació de Catalunya convocada per l’endemà. La majoria dels participants, que van aprofitar el tancament per fer pancartes per a la vaga general, eren del mateix institut, tot i que també n’hi van participar d’altres centres educatius de la comarca i alguns alumnes. Els representants de l’assemblea de professors van comentar a la premsa que amb aquesta iniciativa volen refermar el rebuig a una llei privatitzadora de l’escola.


El Vendrell

11

El Museu Deu del Vendrell acull una exposició de Ramon Calsina (1901-1992) El divendres, dia 27 de març, es va inaugurar al Museu Deu del Vendrell una destacada exposició temporal titulada Ramon Calsina: creador incondicional. Aquesta mostra és un recorregut per la vida i obra de l’artista poblenoví i es podrà visitar fins al 28 de juny. Ramon Calsina va néixer en un ambient industrial i humil i provenia d’una família de flequers. Va començar a dibuixar de petit i, amb 15 anys, va publicar el seu primer dibuix a El Patufet. Començà, així, un llarg camí d’aprenentatge, exposicions i compromís social i polític. Abans de la Guerra Civil, Calsina exposava per tot Espanya amb un gran èxit de crítica. En acabar la guerra, fou internat en un camp de refugiats a Franca, i al tornar a Espanya, va viure un exili interior fins l’any 1957, quan les principals institucions artístiques barcelonines i els intel·lectuals més prestigiosos van organitzar-li l’exposició-homenatge Treinta Años de Pintura. Aquest fet va reiniciar una constant de mostres de l’obra de Calsina. L’any 1964 guanyà el Premi internacional de dibuix Ynglada-Guillot, el 1984 la Medalla d’Or del Fons Internacional d’Art i el 1990 la Creu de Sant Jordi.

Ramon Calsina va morir a Barcelona l’any 1992. Les obres que s’exposen al Museu Deu són una visió global del pensament i la vida de l’artista, amb imatges del Poblenou, peces de records d’infantesa i dibuixos de crítica social i artística que, de ben segur, no deixarà indiferent a qui els vulgui observar. La majoria de les 50 obres de l’exposició no s’havien mostrat anteriorment al públic i ara podran ser admirades gràcies a col·leccions particulars i a la col·laboració de la Fundació Ramon Calsina, creada recentment amb l’objectiu de preservar i conservar l’obra d’aquest artista.

Baix Penedès interior Aprendre a conviure Els dies 13 i 20 de març es va dur a terme al Centre Cívic l’Estació una activitat organitzada pel Pla Educatiu d’Entorn del Vendrell amb l’objectiu de millorar la convivència entre cultures. El curs, anomenat Bons Veïns: Eines per una Convivència Satisfactòria, va anar a càrrec de Carme Padró, especialista en comunicació intercultural, que va parlar sobre les eines que calen per conscienciar la població autòctona de la necessitat de respectar els diferents grups ètnics i culturals que conviuen amb nosaltres. Els participants, una trentena de persones, van coincidir en valorar el curs molt positivament i en expressar la necessitat de seguir fent xerrades d’aquest tipus.


Baix Penedès interior

El Vendrell

12

Jordi Cerdà presenta el treball guanyador de la 6a Beca Jaume Ramon i Vidales A mitjans de març es va lliurar al Vendrell el premi de la sisena Beca Jaume Ramon i Vidales a l’obra guanyadora Apel·les Fenosa i la poesia, en la que l’autor Jordi Cerdà ha fet un treball de recollida sistemàtica de tot el corpus poètic al voltant de l’obra d’Apel·les Fenosa i de la documentació al voltant de les relacions de l’escultor amb diferents escriptors. A partir de tots els textos i documents recollits ha elaborat un discurs sobre les relacions entre la poesia i l’escultura. Amb el lliurament del treball, l’autor ha rebut el segon termini de la beca, l’import total de la qual és de 3.000 euros, i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha estat el responsable de la tutoria, en rebrà el 15% per a l’adquisició de material docent. També es va aprofitar l’acte per presentar les bases de la Beca Jaume Ramon i Vidales 2009 per donar continuïtat a un premi que l’Ajuntament del Vendrell va convocar per primera vegada l’any 2000 amb motiu de la commemoració del centenari de la mort de Jaume Ramon i Vidales, notari, escriptor, historiador i autor de Vendrell històric. _________________________________________________

El Vendrell, a la Fira de Turisme de Berlín El Patronat Municipal de Turisme del Vendrell va assistir a la Fira de Turisme de Berlín a mitjans de marc, dins de l’estand de Turisme de Catalunya i sota la marca de Costa Daurada. Aquest certamen, líder del sector turístic mundial, junt amb FITUR a Madrid i el World Travel Market a Londres, és un gran fòrum de comunicació i màrqueting que permet promocionar el municipi al més alt nivell. A més, una trentena d’empresaris i comerciants van visitar el Vendrell a mitjans de març. Aquesta visita guiada s’inclou dins d’un projecte subvencionat pel govern espanyol a través dels ajuts complementaris als Plans d’Excel·lència Turística i té com a finalitat promocionar el municipi a través de viatges de familiarització. Aquesta ha estat la tercera visita d’enguany. En anteriors edicions ja havien vingut representants de les comunitats de Navarra, País Basc i la Rioja, entre d’altres. Els empresaris han visitat els punts culturals més importants del municipi, com és el cas del Museu Deu, i un dels cellers vinícoles de la localitat. Una de les iniciatives que va tenir molt bona acollida va ser el taller d’elaboració de xató que es va fer a l’Escola d’Hostaleria del Baix Penedès.

Multes per als qui no recullin els excrements del seu gos L’Ajuntament ha iniciat a principis de març la Campanya de Gossos a la Via Pública, que s’allargarà fins al 5 d’abril. Els objectius d’aquesta iniciativa són controlar les condicions de tinença dels gossos, conscienciar als amos sobre els deures i obligacions administratius i cívics que comporta la titularitat d’un animal i denunciar les infraccions que es detectin amb sancions que van des dels 150 fins als 3.000 euros (ordenances municipals) i fins als 15.000 euros en el cas de gossos perillosos. S’ha posat èmfasi, amb agents sense uniforme, en la vigilància de la recollida de les defecacions de gossos en els espais públics de la ciutat, per evitar que un grup minoritari de ciutadans i ciutadanes continuïn amb l’actitud incívica de no recollir les defecacions dels seus animals. En aquests casos, primer s’ha actuat de forma informativa i a partir del 16 de març, s’han començat a aplicar les sancions corresponents. També es denunciarà als propietaris dels animals que orinin a la via pública i en zones d’esbarjo i es vigilarà amb molta cura els gossos potencialment perillosos, identificant els seus portadors i informant-los de l’obligació de disposar de llicència municipal per tenir i passejar aquesta mena de gossos pels espais públics. Recordem que aquestes gossos han d’anar sempre lligats i amb morrió.


Municipis de l’interior Albinyana retrà un homenatge a l’escriptor Perucho el mes d’abril ALBINYANA - Albinyana retrà durant el mes d’abril un homenatge a l’escriptor Joan Perucho, amb tot un seguit d’activitats relacionades amb l’autor, molt vinculat a aquest municipi. Segons comenta l’alcalde albinyanenc, Quim Nin, “la vinculació de Perucho amb Albinyana va ser de veïnatge intermitent. Passava els estius i molts de cap de setmana a la seva casa i hort del carrer Major. També va deixar constància de la connexió amb el poble en moltes pàgines escrites. Per això, la voluntat és, d’una manera senzilla, retre un homenatge a la figura del millor ambaixador que hem tingut al municipi”. D’una banda, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament ha convocat la 10a edició del Concurs Literari Joan Perucho. Enguany el concurs vindrà acompanyat de l’exposició sobre la relació entre Apel·les Fenosa i Joan Perucho que la passada tardor es va poder veure al Vendrell. També es durà a terme la presentació del llibre Fenosa i Perucho o les converses inacabades entre Andròmaca i René, escrit pel professor de filologia de l’UAB, Jordi Cerdà, amb el suport dels ajuntaments del Vendrell i Albinyana, la Generalitat i la Diputació de Tarragona. La 10a edició del concurs és de tema lliure. Els gèneres literaris poden ser tant la narració breu com la poesia. L’extensió màxima és de cinc fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai i a una sola cara. Hi ha les següents categories: aleví (fins a 9 anys), infantil, (de 9 a 12 anys), juvenil (de 13 a 17 anys) i adults (majors de 18 anys). El termini de lliurament de les obres s’acabarà el dia 17 d’abril. Els guanyadors es coneixeran el dia 26 d’abril dins dels actes programats per la festa de Sant Jordi. L’import dels premis és de 300 euros per al guanyador en la categoria d’adults i de 150 euros en la categoria juvenil. Hi haurà dos premis valorats en 90 i 36 euros (en vals de compra per a llibres) per als guanyadors en la categoria infantil i dos premis de 50 i 18 euros (també en vals per a llibres) per als guanyadors en la categoria aleví. Els treballs s’han de lliurar a l’Ajuntament d’Albinyana, (Plaça Major, 1, CP 43716). També es pot demanar més informació trucant al 977 68 78 18 i demanant per Ricard Riembau. Col·laboren en aquesta edició del concurs literari, el Ceip Joan Perucho, la Diputació de Tarragona i Caixa Tarragona.

13

Baix Penedès interior

Homenatge a una àvia centenària a Albinyana

ALBINYANA - Manuela Díaz Valle, veïna de les Peces, va complir cent anys aquest mes de gener. Actualment és la persona de més edat del municipi d’Albinyana i una de les persones més grans de tot el Baix Penedès. Amb motiu d’aquest centenari, el diumenge, dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament va fer-li un senzill acte d’homenatge lliurant-li una figura de bronze d’una àvia amb un nen petit en braços i un ram de flors. La senyora Manuela va néixer a Osuna (Sevilla) i va venir a Catalunya de jove. Va quedar vídua amb poc més de quaranta anys. Des de fa una dècada viu a les Peces amb l’escalf dels seus fills, la seva filla, i els seus néts i besnéts. L’alcalde d’Albinyana, Quim Nin, que va participar en aquest emotiu acte, va dir: “M’he fixat en les mans de l’homenatjada. Unes mans que parlen per elles mateixes. Amb senyals evidents dels pas dels anys, aquelles mans m’han demostrat que davant meu tenia un exemple de dona lluitadora; que va tirar endavant una família en temps molt difícils. La Manuela és una dona que va estimar els seus i que ara rep dels seus l’estima que ella els va donar.”


Municipis de l’interior

15

L’empresa GISA aviat adjudicarà els treballs de construcció del nou consultori de la Bisbal LA BISBAL DEL PENEDÈS - Abans de l’estiu començaran les obres de construcció del nou consultori mèdic de la Bisbal del Penedès. Segons es pot veure al web de Gisa, al concurs obert per a la construcció del nou centre sanitari s’hi han presentat un total d’11 empreses, de les quals deu han estat acceptades i una ha de subsanar una defectes en els documents administratius. D’entre aquestes empreses interessades en executar les obres, n’hi ha de Solsona, Castelló, Lleida i Torredembarra, entre d’altres localitats. Altres 39 empreses de Catalunya estan interessades en dur a terme la direcció de l’obra. Fa poc es va fer l’apertura de les pliques i es va poder comprovar que el pressupost més econòmic és el que ha presentat l’empresa M. y J. Gruas, SA, que costeja els treballs en 549.227 euros i el termini d’execució de les obres en set mesos. Tot i això, els tècnics de GISA consideren que

aquesta oferta, junt amb una altra, “estan pressumptamemt desproporcionades o no són normals”. L’alcalde de La Bisbal, Josep Maria Puigibet, no ha amagat la seva satisfacció pel fet que la consellera Marina Geli hagi complert totalment la promesa que va fer el gener. També ha dit que en breu es procedirà a l’enderroc de l’Era de Batre, per tal que l’empresa guanyadora del concurs pugui encetar-hi les obres”.

__________________________________________________________________

Les obres del Fons Estatal d’Inversió Local per a la depuradora biològica d’aigua ja han estat licitades LA BISBAL DEL PENEDÈS - El dimarts, de poder fer l’adjudicació. L’empresa guandia 10 de març, es van obrir les pliques per yador haurà de fer l’obra per un import de fer la concessió de les obres del col·lector i 556.090 euros. de l’estació depuradora d’aigües residuals Pel que fa a l’obra en si, es tracta d’una (EDAR) de l’Esplai i la Masieta, obres inclo- estació depuradora d’aigües biològica. ses dins del Fons Estatal d’Inversió Local Segons Rivas, l’Ajuntament ja ha encarrepromogut pel govern central. gat l’estudi tècnic que decidirà quina és la Segons ha explicat el regidor de Serveis, milllor oferta i l’empresa que farà l’obra. Es Joaquim Rivas, al concurs obert, que s’ha preveu que les obres començin al maig. realitzat seguint les directrius marcades pel Segons un informe tècnic, aquesta govern central, les quals redueixen els trà- depuradora no desprén cap mena d’olor, mits a realitzar, s’hi han presentat cinc em- té un manteniment mínim i l’aigua que en preses. Ara s’està pendent de l’informe tèc- surt és molt clara i es pot aprofitar per al nic que determinarà quina serà l’empresa reg. L’aigua podria arribar a reutilitzar-se guanyadora. Posteriorment, la comissió si a la depuradora s’hi adaptés una planta del govern local haurà d’aprovar-lo per tal d’osmosi inversa. __________________________________________________________________

LA BISBAL DEL PENEDÈS - Al local de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca continua el 12è cicle de conferències de temàtica castellera. La xerrada de finals de febrer, Castells: Tècnica i tècniques va anar a càrrec d’en Jordi Andreu Giner, ex cap de colla dels Xiquets de Tarragona. El públic va seguir una molt il.lustrativa comparació entre la dificultat tècnica de realitzar el 3 i el 4 amb agulla així com el 3 de 10 i el 4 de 9 net.

LA BISBAL DEL PENEDÈS - El diumenge, 8 de març, es va celebrar a la Bisbal la festa dels Tres Tombs en la que van participar prop de 80 carruatges i 40 cavallistes. Al final, l’alcalde Josep Maria Puigibet i regidors de l’equip de govern van lliurar els obsequis als participants al bell mig del municipi. Cal dir que aquesta festa tradicional va despertar l’interès de molts veïns i visitants, que van aprofitar l’excel·lent meteorologia per sortir al carrer.

Baix Penedès interior L’alcalde de la Bisbal ordena desallotjar la sala de plens LA BISBAL DEL PENEDÈS- Va succeir el dimecres, dia 18 de març, quan el consistori bisbalenc es disposava a portar a terme la sessió del ple ordinari d’aquest mes. No era previst que a la sessió s’hi debatissin temes massa transcendents, però al principi del ple una persona del públic va insultar l’alcalde, que poc abans ja havia advertit que no permetria que els plens continuessin sent un guirigall. Després, un altre veí, contrari a la gestió de l’actual equip de govern, va continuar amb aquesta actitud i l’alcalde va sol·licitar llavors a la parella dels Mossos que desallotgessin la sala. Els tres membres de l’oposició, l’exalcaldessa Agnès Ferré i els dos representants socialistes, Ramon Rovira i Josep Maria Cuadros, van secundar aquests veïns abandonant la sala. La sessió va continuar sense públic ni oposició. L’alcalde Josep Maria Puigibet ha comentat a l’Espígol: “No penso tolerar més aldarulls als plens; això s’ha acabat.”

_______________________________

El PSC denuncia que l’alcalde s’oposa a un concurs literari LA BISBAL DEL PENEDÈS - El PSC de la Bisbal va enviar als mitjans de comunicació a finals de febrer una nota de premsa en la qual denuncia “l’actitud prepotent i superba de l’alcalde Puigibet, que s’oposa a què una associació del poble pugui dur a terme un concurs literari al municipi; en concret es tracta del primer concurs literari de la Bisbal, organitzat per l’Agrupació de la Dignitat per la Bisbal.” El portaveu, Ramon Rovira, va comentar en la mateixa nota: “Tenim constància que l’alcalde ha negat la cessió d’un equipament municipal a fi i efecte de poder celebrar aquest concurs literari i que ha pressionat a personal docent de l’institut per evitar que s’aculli aquest certamen cultural”. El regidor socialista va acusar l’alcalde de permetre només “aquells actes que impulsa o que estan directament controlats per ell.”

M. Molina

BANYERES - Banyeres del Penedès i

Lletger han estat durant uns dies l’escenari del rodatge de la pel·lícula Spanish Movie, d’Álex de Iglesia, en la que hi participa l’actor nord-americà Leslie Nielsen.


Baix Penedès interior

16

Municipis de l’interior

A Bellvei s’aprova de manera provisional la modificació de les normes subsidiàries que va crear certa oposició veïnal ara fa uns mesos BELLVEI - El ple de l’Ajuntament de Bellvei va aprovar el dia 25 de març de manera provisional una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament municipal, vigents des de l’any 1973. Això significa que ara només falta el vist-i-plau de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona (CUT), perquè sigui definitiva. Segons l’explicació de l’equip de govern convergent, aquestes normes indicaven que en les plantes baixes dels edificis del barri antic de Bellvei preferiblement s’haurien de fer garatges -per evitar que els vehicles ocupin la via pública- tot i que la norma no era obligatòria. Ara, segons el govern, amb aquesta modificació és permetrà l’opció d’ubicar als baixos un habitatge o un local comercial, quan un immoble tingui els pàrquings corresponents al soterrani. La modificació, que havia rebut els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals i el Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals de CiU i PP, amb l’abstenció del PSC, i amb el vot en contra del regidor de l’Entesa per Bellvei. Alhora s’havien desestimat -a base dels corresponents informes- les al·legacions presentades pels veïns contra aquesta modificació. Recordem que la tardor de l’any passat, quan es va aprovar aquest canvi en el plantejament urbanístic municipal de manera inicial, el grup municipal Entesa i alguns veïns es van manifestar contraris a aquesta modificació, afirmant que donarà llum verda per enderrocar qualsevol edifici del barri antic, inclús cases de gran valor històric i urbanístic, com per

R.Vinyals/3de8

exemple Cal Ponico, un edifici del segle XIII ubicat a la plaça Catalunya. En aquest cas, comentaven aquests veïns, la modificació permetria l’enderroc d’aquest antic edifici per ubicar-hi al seu lloc 16 vivendes dúplex. El col·lectiu Salvem el Casc Antic que es va crear arran d’aquest problema, va entregar a l’Ajuntament un gran nombre d’al·legacions contra aquesta modificació, 500 segons afirma el propi col·lectiu Durant el transcurs del ple, el regidor de l’Entesa, Pau Batlle, va dir que hi ha un gran col·lectiu de veïns que vol preservar el nucli antic i va acusar l’equip de govern (CiU-PP) de no voler escoltar-los. També va reiterar que aquesta modificació, si s’aprova de manera definitiva, fomentarà l’especulació urbanística, ja que permetrà l’enderroc d’habitatges, si convé fins i tot d’edificis catalogats. Des de l’equip de govern, pel contrari, van comentar que, si realment existeix un col·lectiu tan gran en contra de la modificaió (durant el ple només hi havia tres persones al públic), ells estan “oberts a parlar amb qui calgui, però que fins ara ningú ha vingut a l’Ajuntament per parlar sobre aquest tema”. L’alcalde, Josep Fons, va posar en dubte l’existència d’aquest gran col·lectiu i va dir que només eren 77 persones, cadascuna de les quals va firmar a les quatre al·legacions diferents. Al·legacions que, a més, segons afirma l’alcalde, no tenen res a veure amb aquesta modificació. _______________________________________________

Programes per a la gent gran a Bellvei BELLVEI - L’ajuntament de Bellvei va organitzar a mitjans de març una reunió amb la gent gran del municipi, per presentar-los diversos programes d’assistència i activitats. A la setantena de persones presents se’ls va informar sobre el programa d’envelliment actiu, Imserso, que inclou un programa de termalisme i un de vacances; el servei d’assesorament telefònic, Asmedit, i un programa esportiu que organitza l’Ajuntament amb el preu mensual de 3 euros. (Més informació sobre aquestes activitats, a l’Ajuntament.)

_______________________________________________

L’Ajuntament signa un conveni amb Endesa i promotors dels sectors industrials de Bellvei BELLVEI - L’Ajuntament de Bellvei ha fet de mediador entre la companyia elèctrica Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. i diferents empreses promotores dels sectors industrials 15, 6, 14, 11, 8 i 13 de municipi. En aquest sentit, a finals de febrer es va signar un conveni entre totes les parts que permetrà un bon estalvi en els costos de connexió a la xarxa, segons informen des del consistori. L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts, va comentar que “gràcies a aquest conveni, els costos es repartiran entre totes aquestes empreses, la qual cosa suposarà que podran disposar de les connexions necessàries per a l’alimentació elèctrica amb la potència desitjada a un preu més baix que si ho fessint per separat.”


terior

Municipis de l’interior

20

17

Baix Penedès interior

L’ampliació de l’escola La Parellada podria començar enguany SANTA OLIVA - El projecte d’ampliació del CEIP La Parellada de Santa Oliva està en la recta final i les obres podrien començar enguany, segons va informar en roda de premsa l’equip de govern, per afegir que el projecte preveu una millora important en equipaments a l’escola actual, i ja té la llicència d’obres municipals i el vist-i-plau del Departament d’Ensenyament. Ara només falta l’acord del govern de la Generalitat. “Les obres podrien començar en un plaç de 4 a 6 mesos després d’aquest acord, i es preveu que duraran un any i mig,” va dir el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Fontanet. L’equip de govern socialista també va comentar la recent recollida de signatures per part dels grups municipals de l’oposició (CiU, ERC i PP), que demanen que enlloc d’ampliar l’escola actual del nucli històric de Santa Oliva, se’n faci una de nova a les Pedreres. L’alcaldessa Cristina Carreras va dir que la decisió d’ampliar l’escola existent és competència del Departament d’Educació i que es tracta d’anar adaptant els equipaments existents a l’augment de la població. També va dir que aquesta serà la segona ampliació del CEIP La Parellada i va comentar que “la primera es va fer quan era alcalde Albert Doménech, actual portaveu del grup municipal convergent, que ara s’oposa a la segona ampliació”. També va comentar que de les 363 signatures entregades “n’hi ha 96 de persones no empadronades a Santa Oliva i 7 de persones que porten els seus fills a centres escolars de fora del municipi.” L’equip de govern segueix apostant pel projecte d’ampliació “perquè les millores de l’equipament de l’escola actual seran per a tots els nens i nenes de Santa Oliva, vinguin d’on vinguin”. També van destacar l’element de cohesió social de l’escola. L’alcaldessa va comentar que “creant una escola nova a les Pedreres en aquests moments ens trobaríem amb una escola de primera i

S’inaugura el Monestir Després de Setmana Santa -no s’ha decidit el dia- es farà l’acte d’inauguració i de portes obertes del Monestir de Santa Oliva desprès de la seva rehabilitació, que ha durat sis anys.

Se senyalitzen camins rurals de Santa Oliva

SANTA OLIVA - L’Ajuntament de Santa Oliva ha senyalitzat els camins rurals del municipi i ha elaborat cinc rutes per conèixer els llocs d’interès. Gran part del recorregut va per la plana agrícola, per camins històrics, resseguint trams del torrent del Lluc i arribant als diferents nuclis urbans.

una de segona”. Tot i això, va avançar que ja s’estan fent les gestions, com per exemple la cessió dels terrenys, per construir la propera escola a les Pedreres, i per a fer-hi un institut, tal com han demanat alguns pares. El regidor d’Urbanisme i alhora director del CEIP La Parellada, Josep Maria Fontanet, va informar que el projecte d’ampliació preveu una inversió de 3,2 milions d’euros i aportarà novetats importants a l’escola: cinc boxos de música insonoritzats; un magatzem per als projectes de teatre; l’aporxament de la zona de la parada d’autobus i d’alguns espais entre edificis i una petita infermeria, etc. Amb l’ampliació, la biblioteca, per exemple, es reubicarà a l’edifici nou. A més, l’escola disposarà d’un camp de futbol de gespa artificial, cedit per l’Ajuntament. El CEIP La Parellada és una escola de doble línia amb una capacitat de 450 alumnes. Segons Fontanet, actualment en té 290, del quals una tercera part són de les Pedreres i disposen de transport escolar gratuït al matí i a la tarda, finançat per l’Ajuntament.

________________________________________________

S’agreuja el conflicte sobre el nou camp de futbol a Sant Jaume

SANT JAUME DELS DOMENYS - La recentment formada plataforma cívica Natura i Futur de Sant Jaume dels Domenys va alertar als mitjans de comunicació el dia 8 de març que s’havia produït un intent, a càrrec dels operaris de l’Ajuntament, d’arrencar d’amagat els pins de la zona verda on l’equip de govern (ERCPSC) vol construïr un nou camp de futbol, “en contra de l’opinió majoritària del veïns i veïnes del municipi,” segons comenta Natura i Futur. Es tracta de la zona darrere el cementiri municipal, on fa anys es va organitzar una plantada popular d’arbres. L’actuació va ser interrompuda per l’arribada dels agents del Seprona de la Guàrdia Civil. Segons afirmen els veins, ja s’havien arrancat 22 pins i dues alzines amb una alçada d’entre mig metre i un metre plantats ara fa uns anys. Dos d’ells conservaven encara el cartell amb el nom de qui els havia plantat, en aquest cas l’associació de dones de Sant Jaume, La Llinyola. El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, va presentar el mateix dia al Jutjat d’Instrucció núm. 4 del Vendrell, una denúncia contra l’alcalde republicà d’aquest municipi, Martí Ventura, per haver ordenat -segons afirma la denúncia- l’arrencada d’aquests arbres joves. Segons la denúncia, es tracta d’una zona verda “que per tant és una zona protegida en la que l’Ajuntament no hi pot actuar sense fer prèviament un canvi en la declaració d’ús.” A més, el portaveu convergent afirma que aquest acte es va produir tot i que hi havia obert un període d’exposició pública per presentar les al·legacions corresponents al projecte del camp de futbol. Des de l’equip de govern, en canvi, s’ha declarat als mitjans de comunicació que “uns incontrolats van impedir la transplantació dels arbres”, causant així la seva mort.


AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ ACTES I ACTIVITATS ABRIL 2009

DIA 1 PRESENTACIÓ del llibre de poemes, La Vall de l’enyor. A càrrec dels autors: Àngels Arguiñarena i Orland Monguillot. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca Municipal. DIES 7, 14, 21 i 28 BALL LINEAL De 7 a 2/4 de 9 del vespre, al local Arbosense. Associació de Dones Arbocenques (ADA) DIES 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN De 10 a 11 del matí, al local Arbosense.

DIA 25 JORNADA DE PORTES OBERTES a l’Escola Bressol Municipal Minyons. De les 10 del matí fins a l’1 del migdia. DIA 26 ACTUACIÓ CASTELLERA a càrrec dels Minyons de l’Arboç. A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de la Vila. Minyons de l’Arboç DIA 27

ajuntament arboç I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

Xerrada d’orientació acadèmica i professional per a pares i alumnes de 3r i 4t d’ESO. A les 7 de la tarda, a l’Auditori Municipal.

DIA 5 CALÇOTADA POPULAR a partir de les 11 del matí, al camp de futbol del barri de Santa LLúcia. Penya Madridista de l’Arboç DIA11 CANTADA DE CARAMELLES a la nit, pel carrer Major. Coral Ressò de l’Arboç DIA 12 CANTADA DE CARAMELLES A partir de les 10 del matí, per diversos carrers de la vila. Coral Ressò de l’Arboç DIA 13 DILLUNS DE PASQÜA: AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Triunfal a l’1 del migdia, a la plaça de la Vila. DIA 17 PARTICIP@ a L’ARBOÇ. L’ARBOÇ ES MOU! NOMÉS ET FALTA MOURE UN DIT... Procés participatiu per a joves de 16 a 25 anys. Vine, participa i decideix. A les 8 de la tarda, a la Casa de Cultura.

DIA 22 SORTIDA AL TEATRE a veure el musical La Bella i la Bèstia, a Barcelona. Sortida a 1/4 de 7 de la tarda, al semàfor de la carretera. Preu sòcies: 37 euros. No sòcies: 40 euros. Places limitades! Associació de Dones Arbocenques (ADA) DIA 23 EXPOSICIÓ de llibres i audiovisuals. L’exposició de llibres portarà per títol: Sant Jordi... a la Biblioteca! Durant tota la tarda, a la Biblioteca Municipal.

EXPOSICIÓ DE PASSOS DEL VIA CRUCIS I D’ESTAMPES DELS SANTS que es veneren en el mes d’abril: Sant Jordi, patró de Catalunya, Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, etc. Parròquia Sant Julià de l’Arboç i l’Arboç Acthiva’t NOTA INFORMATIVA Enguany no se celebrarà el tradicional APLEC AL PONT DE FERRO. D’acord amb el marc legal per la prevenció dels incendis forestals, les circumstàncies contextuals aconsellen no celebrar el tradicional aplec al Pont de Ferro. Tal i com ens informen els Agents Forestals responsables de la salvaguarda dels boscos del nostre territori, des del dia 15 del març passat està prohibit realitzar foc en zones de bosc o a les proximitats d’aquestes. PORTA A PORTA Dilluns 30 de març de 2009 INICI DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA. El mateix dia entrarà en funcionament el servei de deixalleria mòbil i la recollida “Porta a Porta” de la fracció vegetal. Per a més informació es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (tel. 977670083). VII PREMIS LITERARIS VILA DE L’ARBOÇ 2009. Temàtica relacionada amb les cartes d’amor. Premi únic de 300 euros i la subscripció gratuïta d’un any a la revista informativa bimestral de l’Arboç, Trena i peu. Els treballs s’hauran d’adreçar a l’Arboç Acthiva’t, lliurant-los personalment o mitjançant un correu certificat dirigit al carrer de l’Hospital, 40, de l’Arboç, 43720 Tarragona, o bé per correu electrònic a pnogueirag@telefonica.net. La data límit de presentació dels treballs serà el 9 de maig de 2009. Per a la consulta de bases i mes informació, adreceu-vos a pnogueirag@telefonica.net. l’Arboç Acthiva’t


Municipis de l’interior

19

Es reactiva la segona fase de la rehabilitació de Can Freixes L’ARBOÇ - El ple d’Ajuntament de l’Arboç que es va celebrar a mitjans de març va aprovar el plec de clàusules que haurà de regir la contractació de les obres de la segona fase de rehabilitació de Can Freixes. D’aquesta manera, l’equip de govern reactiva l’execució d’aquest projecte, que dotarà a la vila d’un hotel d’entitats, la nova seu de la llar d’avis i un espai jove, salvaguardant els aspectes tipològics rellevants d’acord amb la catalogació d’edifici històric. Aquesta segona fase contempla la realització total de l’estructura de l’edifici. En una tercera fase posterior es faran els interiors i l’equipament. El preu màxim de licitació és de 690.333 euros, IVA inclòs, i la durada dels treballs serà de deu mesos.

Aquesta obra està finançada parcialment pel PUOSC 2008-2012, la Diputació de Tarragona, el Ministeri de Cultura i fons del propi municipi.

_________________________________________________________________

L’Arboç ja té Oficina de Turisme L’ARBOÇ - Des del dimecres, dia 11 de març, l’Arboç disposa d’una nova Oficina de Turisme, ubicada dins de la botiga del Museu de Puntes al Coixí. Aquesta és la sisena oficina de turisme de la comarca del Baix Penedès, però la primera que s’ubica en un municipi de l’interior. Segons declaracions del primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Arboç i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Carles Ribé, “és necessari que el Baix Penedès interior compti amb equipaments com l’Oficina de Turisme de l’Arboç, ja que apostar pel sector turístic i el sector terciari en general es perfila com una de les sortides més factibles a la crisi econòmica generalitzada que ens afecta en aquests moments”. Ribé també va explicar que l’oficina neix

amb la intenció de “donar cobertura als municipis interiors del Gran Penedès i, per extensió, de tots els municipis de la vegueria del Penedès”. Alhora, aquesta oficina té entre els seus objectius la creació de material promocional nou i la generació de productes turístics nous adreçats a segments de la població concrets.

_________________________________________________________________

Baix Penedès interior Es cedeix la gestió de la residència d’avis a la Fundació Santa Tecla L’ARBOÇ - El ple de l’Ajuntament de l’Arboç de finals de febrer va aprovar la signatura d’un conveni amb la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla perquè, mitjançant el Consorci per a l’Atenció Social i a la Dependència, sigui aquesta fundació qui porti a terme la gestió del servei de residència de la Fundació Municipal Sant Antoni Abat. Segons aquest conveni, ara és la Fundació de Santa Tecla qui gestiona el servei de la residència d’avis. Per això, es constituirà una comissió de seguiment dels acords del conveni signat, amb la participació d’un professional de cadascuna de les parts. En el mateix ple es va aprovar la cessió per part de l’Ajuntament d’uns terrenys de 7.800 metres quadrats per construir-hi una nova residència assistida de 120 places i un centre de dia amb 20 places. Aquest terreny està ubicat gairebé davant de la piscina coberta, a Santa Llúcia. _______________________________

La recollida de residus ‘porta a porta’, a punt de començar

L’ARBOÇ - L’Ajuntament de l’Arboç ha realitzat dotze reunions amb els veïns per explicar el nou sistema porta a porta de recollida dels residus urbans, que s’implantarà a partir del 30 de març. A les reunions s’han repartit de forma gratuïta 1.539 bosses de plàstic específiques per a la brossa orgànica. A més, a principis de març, s’ha posat un punt d’informació a la Rambla Gener perquè les persones que encara no hagin recollit el cubell, tinguin la última oportunitat d’endur-se´l a casa. Amb la implantació d’aquest sistema, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Arboç pretén passar del nivell de reciclatge actual, que és del 19%, a un 70 o 80%.

________________________________

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, visita l’Arboç L’ARBOÇ - El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs va visitar l’Ajuntament de l’Arboç el dia 24 de marc. L’equip de govern municipal li va explicar els projectes de dinamització turística i de recuperació del patrimoni de l’Arboç per als quals s’ha demanat l’ajut als Fons Europeus de Desenvolupament Rural (FEDER). Després d’aquesta reunió, la comitiva va visitar la Giralda, el centre polivalent i la biblioteca municipal, finançades en part pel Pla Únic d’Obres i Serveis.

El POUM, aprobat de manera definitiva amb una condició L’ARBOÇ - El ple de l’Ajuntament de l’Arboç ha aprovat ara fa poc una moció de suport al projecte cicloturista Catalunya i Voltants amb Bicicleta, presentat per Jordi del Egido Torres davant la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, que pretén fomentar l’ esport del ciclisme des d’una perspectiva turística i cultural. Concretament es tracta d’ un campionat de cicloturisme amb rutes, portant un carnet de ruta per segellar als municipis on hi haurà establerts controls (com al Camí de Santiago).

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar a mitjans de març de manera definitiva el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Arboç, amb la condició que l’Ajuntament reservi sòl per al traçat de l’autovia A-7 (el futur desdoblament de la N-340) en la zona prevista per al Logis Penedès, és a dir, entre la via del tren i l’autopista. Sembla ser que aquesta decisió de la Generalitat compta amb el vist-i-plau del Ministeri de Foment, que fins ara no ha donat cap resposta sobre el futur traçat de l’A-7 a l’Ajuntament arbocenc, tot i les seves reiterades demandes perquè es pronunciï al respecte. El consistori fins i tot havia demanat que el POUM es suspengués degut a aquesta indefinició, però el govern català va decidir aprovar-lo, amb aquesta condició.


Calafell

21

Baix Penedès costa

Adjudicades les obres que transformaran el centre de Segur La junta de govern local de Calafell, reunida en sessió urgent, va aprovar el dimarts, dia 24 de març, l’adjudicació de les obres de remodelació del centre del nucli de Segur de Calafell, a l’eix de l’avinguda Catalunya i el seu entorn, obra que es finançarà íntegrament amb el Fons Estatal d’Inversió Local. L’adjudicació ha recaigut en la constructora Agrovial, una de les divuit que es van presentar al concurs. Ateses les especials característiques de finançament d’aquesta actuació, no hi ha hagut rebaixa sobre el pressupost de 3.870.910 euros, que és l’import de l’ajut aprovat per l’Administració central a càrrec del Pla Zapatero. No obstant això, les empreses aspirants podien presentar millores en el projecte i les d’Agrovial, valorades en un milió d’euros, eren les més importants. L’adjudicatària té l’obligació de contractar un total de cinquanta persones: 45 treballadors provinents de l’atur i 5 d’autònoms. Les obres començaran de forma immediata en els propers dies, ja que la normativa del Fons Estatal d’Inversió Local estableix que els projectes finançats han d’estar enllestits abans que acabi el 2009. L’Ajuntament ha avançat que el calen-

L’avinguda Catalunya tindrà una plataforma única L’element emblemàtic del projecte serà la creació d’una plataforma única a l’avinguda Catalunya. És una mesura que, segons l’equip de govern, no prejutja la regulació que tindrà el vial un cop remodelat, ja que la plataforma dóna de si per a tots els usos possibles per part de vianants i vehicles. “És un mer tema de pintura i senyalització”, diu el tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré. L’àmbit del projecte inclou també 1,4 quilòmetres linials de carrer, que es faran nous de dalt a baix amb la renovació dels serveis existents i la creació d’alguns tan necessaris com la recollida d’aigües pluvials als carrers Pablo Picasso, Cep, Ametller, ronda Sant Miquel i ronda Universitat i la plaça Pau Casals, a més de l’esmentada avinguda de Catalunya.

dari d’obres és molt apretat, però que es farà tot el possible per intentar afectar el mínim possible els períodes de temporada turística alta. Cal recordar que l’avinguda Catalunya i el seu entorn són el cor econòmic i social del nucli de Segur de Calafell. El projecte va ser aprovat definitivament pel ple municipal el passat 9 de febrer, per unanimitat de totes les forces polítiques i després de no haver rebut cap al·legació

durant el període d’informació pública. El Ministeri d’Administracions Públiques va aprovar el 6 de febrer la inversió proposada per l’Ajuntament de Calafell. La tramitació del projecte s’ha fet agilitant al màxim la gestió d’un projecte de notable abast tècnic i econòmic “per tal de no perdre ni un sol dia i no deixar passar l’oportunitat de donar una empenta considerable a la recuperació del nucli de Segur”, segons l’alcalde.

_________________________________________________________________

Calafell i Vielha e Mijaran treballen per arribar a un futur agermanament Calafell i Vielha e Mijaran s’han compromés aquests dies a estrènyer els llaços d’amistat entre les dues ciutats fins a desembocar en un agermanament. Així ho han manifestat els dos alcaldes, Jordi Sánchez i Josep Calbetó, en un acte celebrat el divendres, dia 20 de març, a l’Ajuntament de la capital de l’Aran. L’acte també va servir perquè Calafell sol·licités entrar, de la mà de Vielha, a la nova associació de ciutats amb personalitat, una iniciativa engegada per la capital aranesa junt amb Sitges, Cadaqués i Puigcerdà. L’alcalde de Calafell ha manifestat que “amb Vielha compartim arguments com la cultura, el turisme, la gastronomia i la natura, però per damunt de tot una relació de molts anys de visites mútues, de calafellencs que anem a fruir del Pirineu i d’aranesos que venen a gaudir del mar”. De la seva banda, l’alcalde de Vielha va recordar que “estem agermanats amb tres

municipis francesos, però volem compartir la germanor amb pobles catalans amb els quals ja existeixen uns vincles molt arrelats, tot i que no oficials”. Entre els projectes comuns que es van apuntar durant la reunió, hi ha uns possibles intercanvis escolars, amb estades d’esquí per als infants calafellencs i estades d’esports nàutics per als nens aranesos. També es va parlar de la creació d’uns paquets turístics per fomentar els viatges dels habitants de cada municipi a l’altre.


Calafell

23

Baix Penedès costa

Els Mossos detenen a Calafell dos comercials que desviaven gènere de la seva empresa i el revenien més barat Els Mossos d’Esquadra han detingut re- Segons els investigadors, els detinguts centment el director de vendes i el comer- havien creat diverses empreses fantasma cial d’una empresa de Montcada i Reixac fraudulentes (no pagaven impostos), a (Vallès Occidental) que estan acusats de nom de les seves parelles, que es dedicadesviar el gènere de l’empresa a diverses ven a vendre, a preu més baix, els articles companyies que no pagaven impostos i que els clients de l’empresa de Montcada que estaven a nom de les seves parelles, havien retornat, tot i que no havien arribat que revenien el gènere a preus molt més mai al seu destí. econòmics: en alguns casos, fins i tot als A banda d’això, en algunes ocasions hamateixos clients habituals de l’empresa de vien desviat gènere contractat a l’empresa Montcada, que quedaven ben sorpresos. del denunciant, utilitzant dades dels clients El gerent de l’empresa va presentar la seva de forma fraudulenta. Aquests, però, no gènere arribés al seu destí inicial. denúncia als Mossos, ja que no s’explicava rebien mai els articles. Per aquesta raó, Les gestions realitzades pels agents, la pèrdua de gènere i de clients. D’aquesta també s’imputa a Alejandro C. B. un delicte a més, van permetre localitzar el cenmanera, els Mossos han detingut Alejandro d’usurpació de l’estat civil. tre d’operacions dels detinguts, situat a C.B. i José Maria B.O., tots dos de 29 Segons els investigadors, els detinguts Calafell, on emmagatzemaven tot el mateanys, veïns de Ripollet (Vallès Occidental) havien aprofitat els contactes que havien rial desviat de forma il·legal. En l’entrada i i de nacionalitat espanyola. Els dos estan fet per la seva condició de director de ven- escorcoll del local es van poder recuperar acusats d’estafa. També imputen un delicte des i de comercial per treure clients a l’em- nombrosos articles que el gerent de l’emde receptació a Mercedes G. V., de 35 anys presa de Montcada oferint el material més presa de Montcada va reconèixer com i a Laura G. T., de 28 anys, també veïnes barat. A més, també aprofitant aquesta a seus. També hi havia caixes amb més de Ripollet i de nacionalitat espanyola. Es condició, canviaven les dades d’enviament articles on hi figurava el nom de la seva dóna el cas que les imputades són les directament al departament d’expedicions, empresa i que s’haurien d’haver distribuït a parelles sentimentals dels dos detinguts. cosa que feia més difícil controlar que el clients de tot l’Estat. ____________________________________________________________________________________________________

Es constata l’èxit en l’aplicació de la tarifa de la zona blava per a residents L’Ajuntament de Calafell va aprovar el dimecres, dia 25 d’abril, la modificació de les ordenances fiscals locals per adaptar-les al nou reglament de funcionament de la zona blava. La nova ordenança, aprovada inicialment i pendent del període d’informació pública, fa la transposició econòmica de les novetats que va introduir el reglament, com la tarifa especial per a residents o el termini de 24 hores per poder anul·lar les sancions i l’import de la cancel·lació, que s’estableix en 5 euros. L’aprovació de l’ordenança de la zona blava ha estat aprofitada per l’equip de govern municipal per recordar l’èxit rotund que ha significat el preu especial per a re-

sidents, una mesura que es va implantar el juny de l’any passat per incentivar l’empadronament al municipi, on prop de la meitat de la població real no està empadronada. Amb un distintiu adhesiu que reben els empadronats, si a més paguen l’impost de circulació a Calafell, el preu per estacionar a la zona blava és de 20 cèntims l’hora. La tarifa per als no residents és d’1,50 euros l’hora. Actualment, a Calafell hi ha vora de 25.000 empadronats, però es calcula que la població real és d’unes 45.000 persones. La diferència de 20.000 habitants s’ha estimat a partir del consum d’aigua i de la generació de residus. Aportacions econò-

miques com la del Fons Estatal d’Inversió Local s’haurien pràcticament duplicat si la població censada hagués estat la real.


Baix Penedès costa

24

Comença la campanya per eliminar les barreres arquitectòniques dels comerços La Universitat Politècnica de Catalunya posarà en marxa el cap de setmana del 28 i 29 de març l’informe que li ha encarregat l’Ajuntament de Calafell perquè els establiments comercials de l’illa de vianants del nucli de la Platja suprimeixin les barreres arquitectòniques que hi puguin tenir. Aquest treball de camp forma part del conveni que l’Ajuntament ha signat amb la UPC, mitjançant la seva càtedra d’Accessibilitat, amb seu a Vilanova i la Geltrú i que dirigeix el calafellenc Daniel Guasch. Aquest darrer dissabte de març, van començar les primeres visites als comerços de l’illa de vianants. Un grup d’alumnes, acompanyats per professors, van passar pels establiments per fer un dictamen sobre la seva situació pel que fa a l’accessibilitat. Amb aquest treball de camp, s’elaboraran unes fitxes individuals que inclouran les actuacions que cada local hauria de fer per complir la normativa vigent de supressió de barreres arquitectòniques. Perquè tothom pugui adonar-se de les dificultats que les persones amb disminucions físiques pateixen en la seva vida quotidiana, el grup de la UPC va fer una demostració amb cadires de rodes a les dependències municipals del nucli de la Platja. L’Ajuntament s’ha compromés a facilitar l’adaptació dels establiments comercials, amb incentius fiscals i econòmics, a través del Pla d’Excel·lència Turística que s’està redactant. “En aquesta qüestió, el retard a Calafell és històric i cal posar-se al dia, ja no per complir la normativa, sinó per raons d’estricta justícia”, ha explicat el tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, que ha afegit que “l’eliminació de les barreres arquitectòniques és una oportunitat de millorar i modernitzar el comerç i d’aprofundir en l’excel·lència des d’un punt de vista socialment responsable”.

Calafell Turisme negocia amb un operador belga un paquet basat en la marxa nòrdica

El Patronat Municipal de Turisme de Calafell està negociant amb el tour-operador belga Dolcevita la creació d’un paquet turístic basat en la marxa nòrdica. La negociació es fa a l’entorn d’un programa de tres dies descobrint Catalunya amb la marxa nòrdica. L’allotjament seria totes les nits a Calafell. L’èxit d’aquest contacte reforçaria molt l’aposta de Calafell pel turisme actiu, un producte que s’està desenvolupant per obrir mercats i atreure nous públics. El tinent d’alcalde de Turisme de l’Ajuntament de Calafell, Àngel Verge, explica que “la idea és que les persones que contractin aquesta estada puguin passar, per exemple, un dia coneixent la ciutat de Barcelona caminant amb bastons pels seus carrers. O una tarda visitant el patrimoni romà de Tarragona, fent a la vegada un exercici tan saludable com la marxa nòrdica”. Verge afegeix que “per a Calafell, l’atractiu d’aquest paquet seria ser-ne la base d’operacions, amb la conseqüent injecció d’ocupació als establiments hotelers, en tota època de l’any, però amb un impacte més visible en temporada baixa”. Les sortides incloses en el paquet serien, com totes les activitats de marxa nòrdica que es fan a Calafell, guiades i dirigides per monitors titulats per l’Associació Espanyola de Nordic Walking.


Calafell ________________________________________________________________

CiU es lamenta que l’alcalde no expressi voluntat d’investigar el cas Angi Andreu

25

Joan Olivella, portaveu del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Calafell ha mostrat la seva total indignació, “davant la manca de transparència i de voluntat demostrada per l’equip de govern que ha rebutjat la nostra moció en la que demanàvem la creació d’una comissió d’investigació davant les denúncies presentades per dos treballadors per pressumptes actuacions delictives”. La moció, que només va comptar amb els vots de CiU i PP (els dos grups a l’oposició), requeria la creació d’una comissió que investigués, aclarís i depurés responsabilitats, “si és que existeixen”, en el cas de dues denúncies presentades per dos treballadors municipals: l’una feta fa uns mesos per un policia local i ara l’altra, més recent, per la tècnica de Joventut. En el cas del primer, l’agent denunciava presumptes seguiments del tot il.legals a regidors i a llurs familiars. En el cas d’Angi Andreu, la denúncia presentada ha estat per haver estat obligada a realitzar informes falsos i pagaments irregulars. Joan Olivella, portaveu de CiU, ha explicat que “dóna la sensació que l’alcalde Jordi Sánchez tingui quelcom a amagar en aquesta situació. Sinó, no s’entén el fet que no vulgui investigar a fons el que sembla ser que està passant”.

Baix Penedès costa

Les entitats Associació Cultural Almas Rocieras de Calafell i Asociación Cultural Los Pedroches de Córdoba, han celebrat aquest mes de març el Día de Andalucía. Els primers van fer una Misa Rociera i un gran espectacle al teatre-auditori que va acabar amb un aperitiu de germanor. Els segons van fer un extraordinari espectacle i una gran paella.


Baix Penedès costa

Calafell

26

La Generalitat aprova l’ARE amb la pràctica totalitat de demandes que li formulava l’Ajuntament La Generalitat ha aprovat l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) del sector de la Barquera, a Calafell, incorporant-hi la pràctica totalitat de demandes que li formulava, en forma d’al·legacions, l’Ajuntament. El pla garanteix la integració del nou barri, amb un 55% d’habitatge protegit (189 habitatges d’un total de 369), amb el nucli històric de Calafell (s’aixecarà just al costat) i assegura la mobilitat de l’entorn. “L’ARE avança feina del nou Pla General de Calafell, actualment en fase d’elaboració. Però sobretot desenvolupa positivament, millorant-lo, un eixample ja previst del nucli del poble, tot aportant habitatge protegit i, per primer cop al nostre municipi, habitatge social per a col·lectius com els joves o la gent gran”, ha dit l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, en la presentació del projecte als propietaris dels terrenys. El nou barri neix, a més, amb un perfil ajustat al màxim a les reclamacions que l’Ajuntament va formular a la Generalitat. Pel que fa a la mobilitat, el sector quedarà més ben connectat amb la trama urbana ja existent. En aquest sentit, el barri no serà un cul de sac amb un accès únic, sinó que tindrà sortida també cap a la zona del Clos del Rectoret. La mobilitat general de la zona es millorarà amb actuacions que s’han de fer a l’exterior del sector de l’ARE, però que “resulten imprescindibles per respondre a l’augment de mobilitat general que el nou barri, amb 369 habitatges i potencialment un miler de veïns, produirà”, ha explicat el tinent d’alcalde de Territori de l’Ajuntament, Ramon Ferré. Disseny arquitectònic L’estudi de mobilitat inclós en el projecte fa una previsió d’uns 2.500 moviments diaris nous en vehicle privat. Pel que fa a la integració del barri en un entorn tan sensible com el del nucli històric, els edificis de l’ARE tindran un disseny arquitectònic tradicional, amb cobertes inclinades a dues aigües i ús de teules, i amb una carta de materials per a les façanes. El pla aprovat per la Generalitat recull la idea municipal d’organitzar el barri al voltant d’un carrer principal, que concentri també la vida comercial, però no accepta la limitació d’alçada a planta baixa més dues plantes que

proposava l’Ajuntament. Segons Ferré, “la Generalitat ha reiterat que vol edificis de tres plantes, tot just per reforçar el perfil d’un potent carrer amb vida social i comercial. Però l’efecte, lluny del que podia pensar-se, és irrellevant de cara a la preservació de les vistes sobre el nucli històric i el Castell de la Santa Creu, ja que el desnivell existent als terrenys és suficient per evitar afectacions visuals i, de fet, nosaltres ho demanàvem per mantenir la tipologia d’edificació majoritària al nucli antic”. Integració paisatgística La integració paisatgística de l’ARE també es millora molt, perquè gairebé dues terceres parts dels quasi 74.000 metres quadrats del sector quedaran lliures d’edificacions. El 44% de la superfície correspon a zones verdes, jardins i places, amb dos grans parcs, un a tocar del carrer Jesús i l’altre contingu a la carretera C-31. A més, l’ARE preveu 4.000 metres quadrats d’equipaments. Les edificacions corresponents seran assumides per la Generalitat mentre l’Ajuntament només haurà de fer-se càrrec de l’adequació interior per als usos que hi vulgui donar. En principi, l’equip de govern municipal planteja installar-hi un centre d’acollida turística que presentarà al projecte CAT de la Generalitat, una iniciativa per crear una xarxa de portes d’entrada al patrimoni històric cata-

là. Calafell seria, de confirmar-se aquesta proposta, l’entrada a la cultura íbera. Aquests dies s’ha presentat el projecte als propietaris dels terrenys, en una reunió que s’ha celebrat a l’Ajuntament i que ha comptat amb la presència del director general d’Actuacions Estratègiques i Política del Sòl de la Generalitat, Joan Llort. El director general ha destacat que “en setze mesos, és a dir dins dels terminis previstos, hem complert l’exigència de la llei de tenir aprovada la planificació de 1.200 hectàrees, repartides en 68 sectors arreu de Catalunya”. Llort ha afegit que “amb aquesta política s’atén la històrica reclamació de manca de sòl per poder construir habitatge protegit al país”. Joan Llort ha reconegut que “la crisi no sembla el millor moment per animar les inversions immobiliàries”, però també ha dit que “amb sort, les primeres claus de les zones ARE es podrien donar l’estiu del 2012. Si llavors encara continua la crisi, el problema no seran les ARE”. També ha dit que “la qüestió no és la demanda d’habitatge, perquè n’hi ha, sinó el seu finançament”. Llort ha aprofitat l’ocasió per anunciar que la Generalitat manté converses amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per cercar instruments de finançament per ajudar els propietaris i promotors interessats en les despeses d’urbanització dels terrenys. Segons Llort, “les ARE encaixen a la perfecció amb les línies de treball del BEI”.


Calafell

27

Baix Penedès costa

Acord a tres bandes per a la creació d’un ‘viver’ d’empreses a Calafell

Un conegut calafellenc guanya 20.000 euros al programa ‘Rico al instante’ d’Antena 3 TV

L’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’associació d’empresaris Fòrum Calafell han acordat la creació d’un viver d’empreses per promoure la cultura emprenedora i fomentar projectes de creació de riquesa i ocupació. Calafell demanarà ajuts al FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Rural) per instal·lar el viver al complex de la Masia del Vilarenc al passeig de la Unió, que s’està restaurant per ser la seu de tots els serveis municipals de treball i ocupació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar-lo en marxa abans que acabi aquest mandat. Segons l’alcalde de Calafell i president del Consell, Jordi Sánchez, “en èpoques com la present és més important que mai el treball conjunt entre les institucions i els empresaris”. Massimiliano Revello, president del Fòrum Calafell, ha dit que “hem de guanyar en competitivitat, però no únicament per diversificar les activitats, sinó perquè avui la nostra competència és el món.” A tot això, la Regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell organitza des del febrer un curs de gestió fiscal i laboral i un altre d’habilitats directives adreçats als empresaris més emprenedors.

El calafellenc Eduardo Pérez va guanyar el dia 14 de març 20.000 euros al concurs televisiu Rico al instante que fins ara s’emetia cada dissabte al vespre a Antena 3. El concurs, presentat per Ramón García, que només va durar 15 minuts, va començar amb la bona notícia que el concursant de color taronja, és a dir, Pérez, era el quart classificat dels cinc finalistes -el cinquè no s’enduia res-, i per tant es feia amb el premi de 20.000 euros. Pèrez, que era a casa seva en directe a través d’una unitat mòbil, va mostrar la seva satisfacció ja que no se n’anava amb les mans buides. La concursant guanyadora va ser la de color blau, Laura Montfort, que es va endur el primer premi, de 200.000 euros. Aquesta concursant, que va obtenir el 46% de tots els vots emesos, va estar a prop d’endur-se el pot addicional d’un milió d’euros, que només s’emportarà el concursant que reuneixi el 51% de tots els vots setmanals. El segon vencedor va ser el de color verd, Domingo Ferrer, que es va endur 50.000 euros i Juan Antonio del Toro, que concursava amb el color vermell, va rebre 30.000 euros. El representant de color groc no ha guanyar ni un euro. Med i Antena 3 són les productores del programa, amb el suport tècnic de Mediapro.


Baix Penedès costa

28

Cunit

Els veïns del nucli antic que van participar a la sessió de treball estaven animats a poder veure un barri totalment remodelat i revitalitzat Uns quaranta veïns van participar el dissabte, dia 21 de març, a la sessió de treball que va organitzar l’Ajuntament de Cunit per copsar la percepció dels veïns i veïnes de Cunit sobre la situació actual del barri antic. Els assistents es van dividir en dos grups i van analitzar els pros i els contres del poble. Primer van fer una anàlisi de l’estat del barri, després la diagnosi i definició de l’estratègia d’actuació i finalment van proposar les actuacions que cal portar a terme per assolir els objectius, així com el seu calendari i finançament. Pel que fa a les propostes que ja havia presentat l’Ajuntament, bàsicament sobre el tema de la remodelació urbanítica i el programa de millora social, els assistents en van donar la seva opinió. En quant al tema de l’eix cívic per a vianants que englobaria els carrers Empar Nadal, Ramon Casas i Francesc Macià i les plaçes Catalunya, Santiago Rusiñol i Sant Sebastià, la gran majoria dels assistents van estar d’acord en la necessitat del projecte, ja que segons ells “caldria intentar que fos una plataforma única i si no que hi hagin voreres amples”. Van dir que cal que la zona sigui per a vianants i només per als vehicles que han d’entrar als guals ________________________________________

Ràdio Cunit celebra aquesta setmana el seu segon aniversari amb diversos actes

L’emissora municipal Ràdio Cunit està celebrant els seus primers dos anys de funcionament. El dimarts, dia 24 de març, va encetar els actes amb l’emissió en directe del programa Extraradio de COM Ràdio, que dirigeix i presenta Olga Vallejo. Aquesta emissió de tres hores es va fer a la sala del Casal Municipal amb assistència de públic. El dissabte, 21 de març, es va organitzar un taller de ràdio gratuït perquè els participants coneguessin millor el món de la ràdio. Aquests dies també s’ha pogut visitar l’exposició fotogràfica Dos anys de Ràdio Cunit a la sala del Casal.

i per a càrrega i descàrrega (en horaris limitats) per tal de no perjudicar el sector comercial. Per tant, la proposta inclouria eliminar les actuals places d’estacionament.També van estar d’acord en la proposta d’ampliar les voreres del carrer Pere Romeu, sense descartar que hi pugui haver una plataforma única, intentant arreglar les zones que s’omplen d’aigua els dies de pluja. Els veïns també van estar d’acord en que cal millorar la xarxa de sanejament, “ja que els dies de pluja és del tot inaccesible creuar la riera de l’Avinguda de la Font”. Pel que fa als passos soterrats, els assistents van dir que no veien del tot imprescindible la construcció d’un nou pas soterrat per a vianants al carrer del Mar amb Joaquim Mir, primer pel cost de la inversió i segon perquè un dels accessos està en una propietat privada. Sí que van coincidir en canvi en la necessitat de remodelar el pas soterrat de l’avinguda de la Font, una millora considerada com a urgent. També van quedar en què caldria promoure la formació i sensibilització en l’equitat de gènere, en l’acceptació de la diversitat, i van estar d’acord en l’intercanvi d’habilitats i coneixements i a reduir la fractura digital en l’accès a les noves tecnologies proveint el nucli antic de Wimax (accés a internet sense cables). Els veïns també van coincidir en què cal una millor senyalització viària, nou enllumenat públic i la substitució i millora de les xarxes de sanejament, aigua i electricitat. També a tots els va semblar que cal rehabilitar el Casal Municipal i l’Església de Sant Cristòfol, dedicant l’espai de la rectoria a una sala d’exposicions que es podria construir a partir d’una Escola Taller.


Cunit

29

Baix Penedès costa

Els Mossos d’Esquadra detenen tres cunitencs que podrien haver estafat desenes de conductors amb un servei de grues fraudulent La policia catalana ha detingut cinc persones -tres d’ells veïns de Cunit-, pressumptament implicades en delictes d’estafa, apropiació indeguda i associació il.lícita. Es tracta de Rosendo M.L., de 55 anys, Montserrat A.G., de 53 anys i Francisco Javier V.H., tots tres veïns de Cunit, i Francisco José L.R., de 46 anys i veí de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental) i Antonio A.S., de 36 anys, veí de Barcelona. Els cinc detinguts formaven part d’una empresa de grues, de la qual Rosendo i Montserrat n’eren els responsables, segons van demostrar a la policia. Els dos ja havien estat detinguts l’any 2007 per la mateixa qüestió. Els altres dos detinguts són conductors de grues que tenien les tasques molt ben definides. Segons fonts de la investigació, es tratava d’una organització jeràrquica amb l’objectiu de cometre aquests tipus d’estafa. Segons els Mossos d’Esquadra, els conductors de les grues transitaven per qualsevol carretera del territori català a la recer-

ca d’automòbils avariats o accidentats. Es presentaven a la futures víctimes com una empresa de grues que tenia conveni amb la seva companyia d’assegurances. Aprofitant les circumstàncies de necessitat i vulnerabilitat i amb la bona fe dels conductors, aconseguien carregar el vehicle a la grua i els convidaven a signar un pressupost en blanc. Els gruistes argumentaven que aquell document era una autorització de càrrega i que l’assistència no comportaria cap cost pel conductor ja que tot aniria a compte de la seva assegurança. Segons fonts policials, les quanties que Posteriorment el gruista omplia aquell sol·licitaven els gruistes per la càrrega, document signat pel conductor i l’utilitzava trasllat i descàrrega del cotxe oscil·laven com a pressupost amb una tarifa desmesu- entre els 600 i els 3.000 euros. L’operació rada. Un cop el vehicle arribava al taller o al policial ha permès intervenir quatre grues lloc desitjat pel client, el gruista li exigia el i localitzar un solar que servia de dipòsit. pagament de la despesa abans de lliurar-li De moment, els Mossos han tramitat 31 el vehicle. En alguns casos el conductor atestats i ja hi ha més de 50 denúncies accedia, però quan els gruistes es troba- de conductors estafats, alguns dels quals ven amb conductors que s’hi negaven, han explicat les amenaces i coaccions que el vehicle era traslladat a un dipòsit que rebien per part dels gruistes per a carregar l’empresa tenia en un solar a Cerdanyola el vehicle. El nom de l’empresa de grues no del Vallès. estava registrat legalment. ___________________________________________________________________________________

El regidor del PP, José Barquier, abandona el ple perquè l’alcaldessa no el deixa parlar El regidor José Barquier (PP), membre de l’equip de govern, va abandonar la sala de plens el dijous, dia 26 de març, perquè l’alcaldessa no el va deixar replicar a unes declaracions del regidor d’ERC Ivan Faccia. Tot va començar quan al segon punt de l’ordre del dia, que tractava dels darrers decrets, Faccia va retreure a Barquier que, al darrer butlletí municipal (número 7), en l’article dels grups municipals, el regidor popular feia esment (sense anomenar-lo) al desaparegut Joan Melià, amic i company de partit de Ivan Faccia, tot afirmant que Faccia pretenia la contractació de dos càrrecs, “un amb sou i un altre sense”. Amb la presència de la vídua de Melià, la picabaralla va pujar de to fins al punt que Barquier li va dir a Faccia: “Has caigut en la misèria.” A tot això, va intervenir l’alcaldessa posant pau entre els dos regidors. Faccia va tancar el tema amb unes altres paraules i quan Barquier va voler replicar-lo, l’alcaldessa no el va deixar parlar. El regidor popular va abandonar llavors la sala. Pel que fa al ple es van aprovar totes les mocions presentades, la gran majoria per unanimitat i la resta per majoria.

El porquet Willy ja és a Cunit. L’alcaldessa Judith Alberich i el primer tinent d’alcalde, José Barquier, han rebut al Willy a l’Ajuntament després de ser recuperat per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Willy forma part del patrimoni local de Cunit. Es tracta d’un obsequi de la comunitat de Hammelbach, agermanada amb Cunit des del 1997. El regal va ser sostret la matinada del 10 a l’11 de setembre de l’any 2006 del pedestal situat al Passeig Marítim. Fins ara, les investigacions havien donat pistes poc concretes de la seva localització. Finalment, gràcies a la col·laboració ciutadana, els cossos de seguretat van rescatar la figura a Sant Climent de Llobregat.


Baix Penedès costa

30

Cunit

El Torrent d’en Pedro serà canalitzat gràcies a un acord amb l’ACA

La consellera de Treball clou a Cunit un taller destinat a ajudar la gent gran

L’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han signat recentment un conveni per tal de poder canalitzar la part que resta del Torrent d’en Pedro, just al límit amb el municipi veí de Cubelles. L’acord preveu resoldre d’una vegada per totes el problema de les inundacions i de desguàs que es donen en el canal quan hi ha pluges intenses. Aquest projecte, que està valorat en 1.856.348 euros, contempla la urbanització del tram de carrer sobre el calaix que es construeixi entre la línia del ferrocarril fins al Passeig Marítim, i a més l’execució del nou vial de connexió entre Cubelles i Cunit, que anirà paral·lel a la C-31. A més, es construiran dos col·lectors d’aigües pluvials i una obra de desguàs a la zona marítimo-terrestre per evitar erosions i facilitar el correcte abocament del cabal. Des de CiU, la seva portaveu Montserrat Carreras ha dit que “ara l’ACA ens està colant un gol amb aquest conveni. Cal recordar que la urbanització de les rieres i dels torrents són competència de la Generalitat i aquesta inversió caldria finançar-la amb diners de la Generalitat i no amb la compensació de l’1% del cost de la planta dessaladora”. Carreras creu que “aquesta compensació seria bo que fos destinada per a millores urgents i del tot necessàries que s’han de fer a la xarxa de distribució d’aigua potable”. Per aquesta raó, CiU va votar en contra d’aquest conveni en el ple del dia 5 de març.

La consellera de Treball, Mar Serna, i l’alcaldessa de Cunit, Judith Alberich, van clausurar el dijous, dia 12 de març, el taller d’ocupació Treballem per la Gent Gran, impulsat pel Departament de Treball de la Generalitat i l’Ajuntament de Cunit. A aquest taller hi han participat vuit dones del municipi desocupades i majors de 25 anys, que tenen la voluntat de convertir-se en empresàries i treballar ajudant el col.lectiu de la gent gran del municipi i, si s’escau, de la comarca. El taller ha durat un any i ha constat de 1.900 hores de diverses classes teòriques i pràctiques realitzades a la residència pública La Muntanyeta del Vendrell. L’Ajuntament de Cunit vol posar en marxa un Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), tant per a la gent gran com per a les persones depenents. Per això, des del mateix consistori cunitenc, s’està assessorant les vuit alumnes, que van rebre els seus diplomes corresponents, perquè es constitueixin en empresa i, a través d’una cooperativa, puguin fer-se càrrec del nou servei municipal que de ben segur serà molt ben rebut per les persones grans.


L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS LES SORRES-HAUG FA BALANÇ DELS SEUS PRIMERS SIS ANYS D’ ACTIVITAT L’ Associació de Veïns i Propietaris Les Sorres-Haug es va constituir l’ abril de 2003, ara fa, doncs, sis anys, i aquesta és una ocasió per a fer balanç de la seva activitat. I diem bé: activitat, ja que ha estat, és, i serà, una Associació força activa, en defensa dels interessos generals dels seus socis i sòcies, tots ells veïns o propietaris d’immobles a la Zona Urbana Les Sorres-Haug, de Cunit. Durant els primers dos anys fou presidida pel Sr. José Manuel Baena Maestre, euro-enginyer, i després pel Sr. Eduard Arruga i Valeri, economista i professor universitari. Les raons bàsiques de la seva constitució foren el lamentable estat dels carrers, les voreres i els serveis de la Zona Urbana, així com el Projecte d’obres que l’Ajuntament de Cunit va impulsar per millorar-ne l’estat, però que havia de ser finançat pels propietaris en un 90 % (!), sense garanties de control econòmic ni de les obres, i amb idees tan absurdes com la de soterrar les línies elèctriques i telefòniques a més de dos metres de profunditat (en una zona, prop del mar, on el nivell freàtic es troba ja a un sol metre!). En l’ actiu del balanç que ara fem, és a dir, com actuacions positives, podem esmentar: 1. La retirada d’ aqueix dissortat Projecte d’ obres, gràcies especialment a la pressió veïnal i a l’argumentació donada per la Junta Directiva. 2. La millora de l’ asfaltat i de l’ enllumenat en alguns carrers (malhauradament, encara queden alguns carrers per arranjar). 3. La retirada del pal de línia elèctrica de baixa tensió situat al bell mig de l’ avinguda Vilanova, prop del carrer de les Sorres, amb l’evident perill que suposava per a la circulació viària. 4. Discontinuació d’ instal·lacions lúdiques en els solars de l’avinguda dels Pins, 22-24, i el Passeig Marítim, 77, per les molèsties de soroll i per les deficiències sanitàries. 5. El soterrament del cable elèctric instal·lat al llarg del Passeig Marítim, que estava pel damunt dels fanals d’il·luminació i entre les palmeres, amb l’evident perill per a les persones. 6. Manteniment de la qualificació urbanística de la Zona Urbana, en contra de les previsions inicials del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal (POUM Cunit 2020), que establia l’enderrocament de totes les torres o xalets que caracteritzen i fan bonica la Zona Urbana, substituint-les ,a càrrec dels propietaris (!), per immobles de planta baixa i quatre pisos d’alçada. També en aquest cas la pressió veinal (217 al·legacions) i l’argumentació donada per la

Junta Directiva foren decisives per a aconseguir la retirada d’ aquelles previsions. 7. Construcció del pas per a vianants sota la via ferroviària al carrer de les Sorres, permetent així una millor connexió entre la Zona Urbana i l’ àrea recreativa, educativa i comercial instal·lada a l’ altre costat de la via. 8. Celebració anual, des del 2006, i amb èxit creixent, d’un sopar de germanor entre socis i sòcies de l’ Associació, obert també a altres veïns i amics de Cunit. Cal assenyalar que l’ Ajuntament de Cunit, amb major o menor interès o retard, ha contribuit sensiblement a la realització d’ aquestes actuacions positives. En quan al passiu del balanç, és a dir, com a actuacions pendents, assenyalem: 1. Defensa de les platges de Cunit, requerint la millora dels espigons, en contra de la seva retirada (conjuntament amb l’ Associació de Veïns del Barri de Can Toni, es va constituir una Plataforma al respecte, recollint varis milers de signatures). 2. Reducció de l’inacceptable augment de la càrrega fiscal representat per la Revisió Cadastral engegada per l’ Ajuntament de Cunit (es va contribuir a la constitució de la Plataforma per una Fiscalitat Justa i Sostenible, liderada per la Federació d’ Associacions de Veïns). 3. Millora de l’asfaltat, de l’enllumenat, de la senyalització, de les voreres, de la circulació, a tots els carrers de la Zona Urbana. 4. Millora de les instal·lacions de dutxes, rentapeus i fonts en els accessos a la platja. 5. Finalment, també, millora en les relacions amb l’equip de govern de l’ Ajuntament de Cunit. Malgrat la nostra disposició sempre favorable al diàleg, i amb la mà estesa, quasi mai ha estat possible un contacte cordial i de col·laboració. Confiem en què aquestes actuacions pendents deixin de ser-ho en un futur ben proper, i així el balanç resultarà encara més positiu, en favor dels veïns i residents de la Zona Urbana i també dels demés veïns i veïnes de Cunit. Per a més informació: Associació de Veïns i Propietaris Les Sorres-Haug Avinguda dels Pins, 3-5 - 43881Cunit


Baix Penedès costa

32

Cunit

La calçotada popular que organitza l’Ateneu El primer dissabte d’abril, Xatonada La quarta edició de la Xatonada al Romànic tindrà lloc el pròxim Cultural Alba tindrà lloc el 19 d’abril La tradicional calçotada popular que des de fa quatre anys organitza l’Ateneu Cultural Alba amb la col·laboració del Restaurant La Diligència de Cunit es farà el pròxim diumenge 19 d’abril, just en acabar les vacances de Setmana Santa. Tots els actes programats tindran lloc a la plaça Catalunya a partir de les 11 del matí. Hi haurà concursos de menjar calçots, tant per a adults com per la quitxalla, concurs d’elaboració de la salsa del xató, l’actuació de la Coral Arrels de Cunit, tallers de manualitats, mercat d’artesania, jocs infantils, presència de cotxes d’època, actuacions de balls populars i d’altres sorpreses que encara estan preparant els organitzadors. Cal recordar que la calçotada popular, que es vendrà al preu de sis euros per menú, constarà d’una ració de calçots amb la seva corresponent salsa, botifarra amb seques (mongetes), taronja i vi o aigua. La venda anticipada serà a partir dels primers dies del mes d’abril al Local Associatiu del carrer Sant Joan i al mateix Hostal La Diligéncia. Segons ha explicat Renato Garcia, del Restaurant La Diligència: “Com a mínim prepararem uns cinc mil calçots.” La festa tradicional recuperada l’any passat va servir perquè Francesc Cruz guanyés el concurs d’adults de menjada de calçots amb 200 calçots (1,9 quilos) i Mario López, que va menjar-se’n 390 grams, fos el campió del concurs infantil. D’altra banda, l’any passat Carmen Guillén es va fer amb el primer premi del concurs de salsa de xató. _________________________________________

El Sopar de la Fam, dissabte 18 d’abril

El 18è Sopar de la Fam de Cunit que organitza la Parròquia de Sant Cristòfol, tindrà lloc el 18 d’abril a partir de 2/4 de 10 de la nit al pavelló Els Joncs. Com en anys anteriors, la recaptació es destinarà al finançament de projectes per al desenvolupament del Tercer Món que porta a terme Mans Unides. Aquest any hi haurà servei d’autobús des del centre de Cunit fins al pavelló municipal.

dissabte, dia 4 d’abril. Al llarg de la jornada, que començarà a les 10 del matí a la plaça Catalunya, se celebrarà la VIII Xatonada Popular i hi haurà diverses activitats que faran que, si la meteorologia acompanya, la jornada festivo-gastronòmica acabi al capvespre. A més del mercat medieval, hi haurà una fira d’artesans; el concurs infantil Jo vull ser mestre xatonaire, que compta amb la col.laboració de sis restaurants del municipi; una cercavila de benvinguda a càrrec de la companyia ACTUA amb la col·laboració dels Joves Diables de Cunit, el col·lectiu El Crit, el Grup d’Arquers de Tarragona i els capgrossos de Cunit. Serà cap a migdia quan es llegirà el pregó de la festa, que donarà pas a una demostració de preparació de xató per part d’adults. A continuació se serviran les racions de xató i ja a la tarda hi haurà tallers d’artesans per a la canalla, un concurs de disfresses, el lliurament de premis i una cercavila de comiat.


Baix Penedès costa

Cunit

33

El govern aprova el Pla de Sanejament sense el suport de tota l’oposició És el segon Pla de Sanejament que s’aprova a l’Ajuntament de Cunit. El primer es va fer durant la legislatura anterior per al periode 2005-2007 i segons destacava el regidor d’ERC a l’oposició, Ivan Faccia, “es va tancar amb prop de tres milions d’euros de dèficit perquè aquell any coincidia que hi havia eleccions municipals”. De fet, ara l’equip de govern es veu obligat a endegar un segon Pla de Sanejament degut precisament al fet d’haver tancat l’anterior amb 3 milions d’euros de dèficit. Aquest Pla de Sanejament (2009-2011) ja es va portar per a la seva aprovació al ple ordinari del mes de gener, però el regidor d’ERC, Ivan Faccia, va proposar al plenari que es deixés el tema sobre la taula “per intentar d’arribar a un consens” i a canvi els tres grups opositors (CiU, ICV i ERC) es comprometien almenys a no votar-hi en contra a l’hora de la seva aprovació. Després de diverses reunions entre polítics i tècnics, el potaveu del govern i negociador amb l’oposició, Xavier Lorenzo, va dir que tenia l’anomenat Pla B, bastant diferent del primer, el Pla A. En aquest primer pla, que és el que al final es va portar al ple extraordinari d’aquest mes, destacava el compromís de

contenir la despesa corrent en mig milió d’euros anuals i reduir un 10% (aproximadament uns 2 milions d’euros), els serveis que l’Ajuntament té concedits a empreses. També hi ha la possibilitat de posar al mercat part de les plusvàlues aconseguides amb els convenis urbanístics signats a l’anterior legislatura. Xantatge En aquest sentit, el regidor portaveu del PP, José Barquier, va dir que “s’haurà de fer un reajustament i renegociar amb les empreses concessionàries”. El segon pla, contemplava la venda de patrimoni per valor de 3,6 milions d’euros durant el termini 2009-2011 i la possible recuperació de la concessió de la zona esportiva de Els Joncs, valorada en vuit milions d’euros. Amb els dos plans sobre la taula, el govern va dir-li a l’oposició que per portar el Pla B al plenari volia el compromís que aquest és votés per unanimitat, és a dir, amb els vots afirmatius dels tres grups de l’oposició. El portaveu Xavier Lorenzo els havia recordat que “ja tinc de franc la vostra abstenció si ens decantem ple Pla A”. A la reunió de dijous, Ivan Faccia va definir l’actitud del govern (PSC-PPC) de

“xantatge; vostès ens han despreciat i només estaven interessats en aconseguir el vot del grup de CiU; això és inassumible; nosaltres votarem en contra ja que els hi hem ofert votar a favor el Pla B i no han volgut”. Lorenzo va recordar que “mirin si volem consensuar, que el pla el vam retirar del ple per negociar tot i poder-lo aprovar per majoria”. Des d’ICV, el seu portaveu Antoni Martinez, va dir que el seu grup no estava d’acord a vendre patrimoni. Montserrat Carreras, de CiU, va assegurar que “aquest pla és paper mullat i dubtem molt que es pugui portar a terme”. Al final el pla es va aprovar amb els vots del govern, l’abstenció de CiU i els vots negatius dels grups d’ERC i ICV.


Baix Penedès costa

Cunit

34

El Festival de Teatre infantil i juvenil se celebra enguany a Cunit La 31a edició del Festival de Teatre infantil i juvenil del Baix Penedès, que gestiona la comissió del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès (CRP Baix Penedès), va arrencar el dimarts, dia 24 de març al Local Municipal de Cunit. El certamen, que clourà el 2 d’abril, aplega un total de 27 obres de teatre amb una participació del voltant dels 550 nens i joves d’entre 3 i 16 anys dels diferents centres educatius de la comarca. Al festival es representaran diferents obres, preparades amb gran il·lusió per aquests joves actors i actrius amb l’ajut del seus professors. En molts casos, també els pares i les mares dels alumnes hi col·laboren directament ja que són al darrera d’aquests muntatges. Diferents administracions col·laboren amb els organitzadors: el Consell Comarcal del Baix Penedès proporciona el transport dels joves actors i actrius; l’Ajuntament de Cunit dóna suport logístic i cedeix el local per dur a terme les representacions, i els Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació proporcionen una sessió de contacontes per a la xicalla i els joves que assisteixin a la cloenda del festival. El cartell anunciador del 31è Festival

ha sorgit de la convocatòria d’un concurs patrocinat per l’Ajuntament del Vendrell en el qual hi van participar deu centres educatius de la comarca amb un 52 cartells. El guanyador va ser el cartell de Cristopher Díaz Huerta, alumne de quart d’ESO de l’IES de l’Arboç. Els centres educatius que participen enguany al festival són: IES Ernest Lluch i CEIP Solcunit (Cunit), CEIP La Ginesta (Calafell), IES Andreu Nin, CEIP Àngels Garriga, CEIP Els Secallets, IES Baix

Penedès, CEIP Teresina Martorell, CEIP Marta Mata i CEIP Garbí, tots del Vendrell, CEIP Berenguer de Montoliu (Masllorenç), CEIP L’Estel (Bonastre), CEIP La Parellada (Santa Oliva), CEIP Els Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys), CEIP Joan Perucho (Albinyana), CEIP La Muntanyeta (Bellvei) i CEIP Ull de Vent (La Bisbal del Penedès). __________________________

Ja s’ha constituït la nova associació fotogràfica (AFC) Recentment s´ha constituït a Cunit l’Associació fotogràfica de Cunit (AFC), amb l’objectiu de fomentar i difondre la fotografia en els seus aspectes artístics, científics, culturals i educatius. El president de la nova associació és Salvador Pons. L’acte de presentació de l’AFC es va fer el divendres, dia 13 de març al Centre Cívic de Cal Cego i va tenir el recolzament de la Regidoria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Cunit. A més, es va inaugurar la mostra fotogràfica amb el tema La dona. Tots els interessats i aficionats a la fotografía poden adreçar-se el primer divendres de cada mes al Espai Associatiu, al carrer Sant Joan, 7, a les 19.00. També es pot visitar el web http://www.afcunit.org o enviar un correu electrònic a info@afcunit.org.


Cunit

35

Baix Penedès costa

Tot Natura torna amb un caràcter més lúdic i popular El programa d’enguany afegeix al senderisme diverses activitats esportives, turístiques i culturals, per atreure un públic més ampli El cicle recreatiu Tot Natura, organitzat per l’Ajuntament de Cunit, tindrà enguany un caràcter més lúdic i popular, ja que a les tradicionals caminades hi afegeix altres activitats esportives, rutes turístiques i fins i tot visites culturals guiades. El coordinador d’aquest programa, Josep Miró, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cunit, va comentar en la recent presentació del programa d’enguany que “tot i que estàvem molt satisfets amb la participació en les caminades, no volíem quedar-nos tancats en el senderisme i en més o menys el mateix grup de participants, sinó que hem volgut obrir el programa amb activitats complementàries i donar a Tot Natura un caràcter més lúdic i popular. Per aquesta raó també hem adaptat una mica el programa de caminades, que ara tenen un nivell més assequible per a tothom.” El programa d’aquesta nova temporada és el resultat d’una feina col·lectiva de quatre regidories, que han participat en la seva elaboració: Medi Ambient, Esports, Participació Ciutadana i Turisme. Les activitats que s’han afegit a les tradicionals caminades són: tres sortides amb la bicicleta (entre les que hi ha la pedalada popular de setembre contra el canvi climàtic); la introducció a la marxa nòrdica a l’estiu, i una caminada amb raquetes de neu al desembre, pels voltants de Tuixén, si el temps ho permet. Entre les sortides de caràcter més turístic i cultural, cal destacar la caminada a Sitges per Setmana Santa; la volta al pantà del Foix amb la visita opcional al castell de Castellet: la ruta ibèrica amb la visita opcional a la Ciutadella Ibèrica de Calafell i la visita al monestir budista del Garraf. Aquestes sortides de caràcter més turístic estan pensades sobretot per a la gent que ve a Cunit a passar uns dies festius i les vacances d’estiu, no tant per als participants habituals. 31 caminades noves Tot i això, la principal activitat de Tot Natura segueix sent sortir a caminar i alhora conèixer l’entorn natural. El cicle, que enguany ha començat a mitjans de març, ofereix 43 sortides a peu. Els itineraris passen des del municipi de Cunit i els seus dels voltants, fins a alguns indrets més llunyans i dels més bonics de Catalunya. Enguany cal destacar les dues excursions de cap de setmana a alta muntanya, que al juny portaran els participants a la zona muntanyosa entre l’Alt Berguedà i la Cerdanyola (Coll de la Creueta, Coll de Pal i Tossa d’Alp), i al setembre als paisatges dels Pirineus francesos (les Bulloses i Roc de la Calma; pic Carlit; Petit Peric i els llacs), amb l’allotjament als refugis i per un preu de 70 euros per persona. A més, s’han programat 6 sortides d’un dia amb autobús, que tenen el cost del transport subvencionat per l’Ajuntament i places limitades: d’aquesta manera es faran caminades als voltants de l’Ametlla de mar, pel Montseny, pels llacs i Pic de Tristaina (Pirineus andorrans), pel Massís dels Ports i el cim més alt de Tarragona, el Caro, etc. En quant a la dificultat, enguany hi ha 13 sortides molt fàcils, 21de fàcils, 7 de dificultat baixa i 2 de mitjana. Josep Miró comenta que no han inclòs cap sortida difícil, perquè “es fa una mica complicat portar-hi un grup de 50 persones o més”. Fins i tot les excursions a alta muntanya inclouran enguany vàries opcions de nivell de caminada. Una altra novetat és una pòlissa d’assegurança específica per als participants, contractada enguany per l’Ajuntament. I com a Tot Natura també es tracta de passar-s’ho bé i en bona companyia, a la tardor es repetirà la caminada entre els centres cívics de Cunit, que l’any passat va cloure amb una botifarrada popular i va ser la que més participants va obtenir (més de 100), tot i que aquesta vegada finalitzarà amb una castanyada. I per

acabar, Tot Natura tancarà la temporada el 20 de desembre, amb una caminada solidària, per participar per primera vegada en la recollida de fons per La Marató de TV3. Tot Natura, cicle de caminades que organitza l’Ajuntament de Cunit, va començar l’any 1996 amb algunes sortides puntuals a l’estiu i va continuar d’aquesta forma fins al 1999. A partir del 2000, s’organitza com un cicle de sortides i creix dels 240 participants de la primera temporada als 1.589 de l’any passat. Actualment és un dels pocs programes d’aquestes carcterístiques a Catalunya organitzat per una entitat pública. Des de fa cinc anys, Tot Natura també ofereix un programa especial de sortides per a la gent gran. Més informació: www.mediambientcunit.org.


Espígol Baix Penedès

Cultura

36

El Museu Deu a CaixaForum Barcelona CaixaForum de Barcelona acull fins al 26 d’abril l’exposició Joaquim Mir. Antològica 1873-1940, la mostra més rigorosa que s’ha organitzat mai sobre aquest destacat pintor català. L’exposició acull unes 80 obres, algunes de les quals no s’havien mostrat anteriorment al públic i que ara poden ser exposades gràcies a la col·laboració de desenes de col·leccions particulars, així com de museus i institucions diverses. Aquest és el cas del Museu Deu del Vendrell, que participa en l’esmentada exposició cedint un quadre de la seva col·lecció titulat El Torrent de Pareis, paisatge il·lustratiu de l’estada de l’artista a Mallorca entre els anys 1900 i 1904. L’exposició de CaixaForum mostra àmpliament els diversos estils pictòrics que l’artista va desenvolupar al llarg de la seva carrera professional, tot i que dedica una atenció especial a les obres que Mir va pintar a Mallorca durant els primers anys del segle XX, dins les quals s’inclou El Torrent de Pareis del Museu Deu. Sens dubte, els quatre anys que va residir a Mallorca van ser ser cabdals en la vida de Joaquim Mir, tant en l’aspecte artístic com en el personal, ja que en aquest període va trobar el seu propi llenguatge interpretant els paisatges mallorquins mitjançant la fusió amb la natura, la llum i el color; i també perquè va patir un misteriós accident que va canviar la seva trajectòria vital, obligantlo a retornar a Catalunya per ingressar durant dos anys a l’Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus.

Dibuixos de Joaquim Mir a Calafell També a la comarca del Baix Penedès, els propers mesos hi haurà una exposició d’una part de l’obra del pintor Joaquim Mir. La galeria Art Dama, ubicada en la Platja de Calafell, inaugurarà el dissabte, dia 4 d’abril, una exposició de les seves notes, dibuixos i guaixos. La mostra es podrà visitar fins al 28 de juny.

______________________________________________________

El documental del mes ofereix ‘Cool & Crazy’ El Centre de Llorenç del Penedès projecta el dissabte, 4 d’abril, a les 10 del vespre, el documental Cool & Crazy, d’Erik Jensen, un dels directors de cinema noruec amb més renom i experiència. Jensen porta a la gran pantalla un món que coneix i estima. I ho fa a través de l’esperit de la gent que retrata, amb irreverència, enginy i profunditat. Per a alguns és una pel·lícula sobre homes. Per a d’altres, sobre l’amor, la política, o el peix. Però sobretot, és una història sobre la dignitat de les persones normals que viuen sota circumstàncies extremes. Guardonada en diversos certamens, Cool and Crazy és per al diari The Guardian “el millor film sobre música des de Buena Vista Social Club”.

Tres artistes del Baix Penedès creen un mar particular, ‘Salmaldon’ Des del dissabte, dia 28 de març fins al 12 abril es pot visitar a la Sala Portal del Pardo del Vendrell l’exposició Salmaldon, una mostra itinerant d’art contemporani basada en el mar Mediterrani i que té com a eix principal la pintura de la calafellenca Montserrat Olivé, acompanyada de la música del rocker vendrellenc Pemi Rovirosa (grup Lax’n’Busto) i la narrativa de la Montse Solé. El dijous, dia 2 d’abril, els artistes també faran una taula rodona. Salmaldon mira el mar Mediterrani sota el perspectiva creativa de tres persones diferents que, amb la interacció de les seves inquietuds han creat un mar particular de nom Salmaldon; un mar d’esclat de colors, compassos, lletres, sensacions i emocions amb les que es predisposen a la vida explotant la seva part sensible. Salmaldon, que ja s’ha exposat a Solsona i Ripoll, visitarà Tarragona, Eivissa, Xerez de la Frontera, per tornar al Centre Cultural Garcia Lorca del Vendrell el novembre i anirà a voltar per Europa el 2010.

______________________________________________________

Cal Bolavà de Calafell ofereix tretze cursos i tallers aquesta primavera La casa de cultura Cal Bolavà de Calafell ofereix una programació de primavera amb tretze cursos i tallers que començaran després de Setmana Santa. Com és costum, la programació s’ofereix descentralitzada als diferents nuclis del municipi i, a més, amb interessants descomptes de fins al 25% en la matrícula per a persones aturades, gent gran, joves i nens i per a les famílies en què més d’un membre s’inscrigui en alguna activitat. La mateixa casa de cultura oferirà sis cursos d’informàtica. Les dependències municipals de la Platja de Calafell acolliran tres tallers sobre el benestar personal: un sobre massatge geotermal, un sobre aromateràpia i elaboració de sabó i cosmètica natural i un sobre l’aloe vera. Per la seva banda, a l’aula polivalent de Segur de Calafell es farà un curs sobre dietètica i nutrició. També a Segur, els espais culturals oferiran sessions de manualitats per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Les classes per aprendre a ballar sardanes s’incorporen a aquesta programació amb una doble oferta: al gimnàs del pavelló municipal de Segur i al centre recreatiu i cultural del Poble. Inscripcions i informació: Cal Bolavà, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores) o trucant al telèfon 977 69 56 56.

‘El club del collage’ Diumenge, 5 d’abril, a les 12 del migdia, es durà a terme al Museu Casa Barral de Calafell El club del collage, taller infantil a càrrec de l’artista Jordi Ferreiro. Entrada lliure.


Cultura V Mostra de Joves Guitarristes La V Mostra de Joves Guitarristes, organitzada per l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha iniciat a començament de mes amb un concert inaugural dels tretze joves seleccionats. Els guitarristes, d’entre 9 i 18 anys, faran un cicle de concerts durant els mesos de març, abril i maig per deu poblacions de la demarcació de Tarragona, tres de les quals seran al Baix Penedès: el 19 d’abril a Llorenç, el 26 d’abril a Bellvei i el 12 de juny al Vendrell (concert de cloenda). Aquesta mostra vol promoure el treball musical dels joves i donar-los l’oportunitat d’actuar als auditoris i sales que ofereixen els ajuntaments de les poblacions tarragonines.

37

Espígol Baix Penedès

La Diputació de Tarragona actualitza el catàleg de programacions culturals La Diputació de Tarragona ha actualitzat el catàleg de Programacions Culturals vigent, que posa a disposició dels ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb 11 noves incorporacions a un ampli i variat ventall de propostes culturals de més de 700 grups. Les entitats culturals que s’han adherit al catàleg de programacions són els següentsd: Bandarra Street Orkestra (música), Centre d’Arts Escèniques de Reus (teatre), Companyia Nexus Teatre (teatre) Coral Nova Unió (música), Correfoc Foc i Flama (espectacles de carrer), Diables de Pira Pirats pel foc (espectacles de carrer), Fem Titelles (teatre de titelles infantil), Jaume i els seus feits (teatre infantil), Josep Maria Bonet (música), Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries (música), Solistes de la Coral Polifònica del Vendrell (música). El catàleg es pot consultar a www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

_______________________________________________________

Un retrat generacional de la joventut

Fins al dimecres, dia 1 d’abril, es pot visitar a les dependències municipals de la Platja de Calafell l’exposició Joves de tots els temps, un retrat generacional de la joventut del Baix Penedès. És una exposició itinerant al voltant d’un treball de recerca consistent a entrevistar persones de la comarca, de diferents professions i edats, a propòsit de com van ser els seus 18 anys. Aquesta activitat està promoguda pel projecte Jove Baix Penedès del Consell Comarcal i la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell, i té el suport de la Generalitat.

_______________________________________________________

Xerrades literàries al Museu Casa Barral Dissabte, 4 d’abril, a les 18.00 Xerrada a càrrec del poeta Josep Pedrals, sobre la poesia oral. Dissabte 16 de maig, a les 18.00 Xerrada a càrrec de l’editor Malcolm Otero Barral, sobre el món de la literatura des del punt de vista de l’editor.

______________________________________________________

La jornada literària Visor 09 versarà enguany sobre la novel·la policíaca El dissabte 25 d’abril, des de les 12 del migdia i fins a les 8 de la tarda, tindrà lloc a la Vil·la Casals del Vendrell la cinquena jornada literària Visor 09, que aquest any durà per títol Línies d’ombra: crònica negra, una aproximació a la literatura criminal des de l’òptica de la crònica social i política com argument creatiu per als autors del gènere. Des que al 1.841 Edgard Allan Poe publicà Els crims del carrer Morgue, la novel·la policíaca ha transitat per camins molt diversos, afectada en gran manera pels avatars d’una societat en permanent estat de transformació i en la qual la corrupció i el delicte han ocupat un lloc gens menyspreable, un guant que la novel·la negra recull des de la seva òptica més sòrdida per ser disseccionada en clau literària. Des de la gran depressió nord-americana dels anys vint, la literatura policíaca perd el caràcter d’exercici deductiu per incorporar un punt de vista més realista i una prosa molt més acurada, prenent els esdeveniments socials i polítics com a rerefons argumental. Línies d’ombra: Crònica Negra aborda la denominada crònica de successos com un material inesgotable i font d’inspiració per a la novel·la negra. Des de temàtiques i geografies diverses, els autors Francisco González Ledesma, Jordi de Manuel, Teresa Solana, Lorenzo Silva, Cristina Fallaràs i Raúl Argemí exposaran les claus que donen sentit a la seva obra i que justifiquen l’èxit d’un gènere literari en expansió. Més informació: http: //visor09cat.blogspot.com.


Espígol Baix Penedès

Esports

38

La jornada atlètica de Cunit reuneix 650 participants ATLETISME - La jornada atlètica que el diumenge, dia 15 de març, va organitzar la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Cunit va ser del tot exitosa. Per un cantó, es va batre el rècord de participació amb 543 inscrits a la Mitja Marató i 112 a la X Maratoneta, que enguany estava reservada als atletes prebenjamins, benjamins, alevins i infantils. Per altra banda, el nou recorregut, més dur que en anys anteriors, atès que passava per la part alta de la urbanització Valparaíso, va estar ben acceptat pels corredors. L’única part negativa, que sens dubte es millorarà l’any vinent, va ser la manca d’aigua en algun punt quilomètric. La gran xafogor que va fer diumenge va causar que alguns corredors utilitzessin les ampolles d’aigua per a refrescar-se el cos i després en faltés per treure’s la set. El vencedor de la Mitja Marató va ser Hassani Ahouchar (1 hora, 9 minuts i 49 segons), que l’any passat havia estat terce; Otmaniu Btlame va ser segon (1h 9’ 52”) i tercer Abdeslam El Ovahadi (1h 10’ 12”). El periodista Ricard Vinyals, d’El 3 de vuit va acabar al 225è lloc de la general i va fer un temps d’1 hora, 41 minuts i 44 segons, sis minuts menys que quan va fer la mateixa prova a Vilanova i la ________________________________________

Geltrú. Vinyals, en acabar la cursa, estava eufòric. La primera atleta classificada va ser Mari Carme Auñon (Domingo Catalan), que va establir un temps d’1 hora, 23 minuts i 15 segons. La segona fèmina va ser Imke Sthiersch que va fer la prova en 1 hora, 27 minuts i 40 segons. En quant a la desena edició de la Maratoneta, cal dir que els vencedors van ser Ismael Louafi i Irene Martínez (categoria prebenjamí i benjamí) i Marc Zuñiga i Blanca del Valle (categoria aleví i infantil). El cunitenc Raul Sevilla Jodar va ser cinquè (10 minuts, 45 segons). La diada atlètica, que va comptar amb la col·laboració de 70 voluntaris, va acabar amb el lliurament dels premis i trofeus i amb una Pasta Party, de fet un dinar de germanor per als participants, que van poder recuperar així les energies perdudes. ________________________________________

Les noies del AE Vendrell, campiones!

FUTBOL SALA - L’equip de futbol sala Els Pastorets del Vendrell-Hierros Lubesa ha quedat campió de1a divisió comarcal, quan restaven tres jornades per acabar la lliga. L’equip dels Pastorets va començar jugant a tercera divisió i ha anat escalant fins a assolir la màxima fita d’aquest torneig comarcal: ésser els guanyadors de 1a divisió. Pel que fa a la Segona Divisió, s’ha proclamat recentment campió el Lemmings. ________________________________________

BÀSQUET- L’equip femení de l’Associació Esportiva Vendrell ha guanyat la Lliga del Campionat de Catalunya Sènior de Tercera Categoria, i per tant, ha assolit l’ascens a la categoria superior, que serà la de Segona Territorial. La temporada vinent serà el primer cop que un equip femení vendrellenc jugarà en aquesta categoria. Les noies vendrellenques han jugat 18 partits, dels quals només n’han perdut dos. Un a la pista del Cantaires de Tortosa (44-41) i l’altra a Santa Coloma de Queralt, contra l’Àguiles (48-45). En conjunt han fet 1.036 punts, n’han rebut 673 i han sumat 34 punts. El segon classificat ha estat l’Àguiles (33 punts) i el tercer el Valls (32 punts). L’equip, entrenat per Esteban Mígueles, ha estat format per Montserrat Garrober, Anna Caralt, Mónica Sánchez, Lorena Sánchez, Sandra Soler, Ingrid Rovirosa, Carlota Catà, Ester Solves, Begoña Escribano, Rosa Vives, Eva i Núria Mestres. El delegat ha estat Antonio Contreras.

L’ equip de futbol sala Els Pastorets, campió de la Primera Divisió comarcal

Pedro Martín, campió de Catalunya juvenil de llançament de pes amb un tir de 13,70 metres ATLETISME - El llorencenc Pedro Martín es va proclamar fa unes setmanes a Vilafranca, nou campió de Catalunya juvenil de llançament de pes. Martín, que ara té setze anys i estudia a l’IES Andreu Nin del Vendrell, va fer un tir de 13,70 metres. Malgrat això, Martín és especialista en el llançament de martell. Ara es prepara per als pròxims campionats d’Espanya, que tindran lloc a Motril i Avilés i per al campionat de Catalunya d’Igualada. Martín, entrenat per l’excampió del món, José Luis Velasco, s’ha marcat com a gran meta poder participar en uns Jocs Olímpics.


Esports El Calafell manté opcions de jugar la promoció FUTBOL - El CF Calafell manté encara opcions de jugar la promoció, ja que està a prop del segon classificat. L’equip que entrenen Josep Piguillem i Jordi Bernal, després d’haver jugat aquest darrer diumenge contra el Sant Jaume, prepara el desplaçament al camp del líder, la UE Valls. També està fent una bona remuntada l’Atlètic Bellvei, que a banda del que hagi pogut fer aquest diumenge contra el líder, la UE Valls, no ha perdut encara cap partit des que va retornar a la banqueta l’entrenador Aleix Miravent. El Segur també està realitzant una campanya bastant bona amb el treball de l’entrenador Andrés Saez. Després de passar pel camp del Santa Creu, el primer diumenge d’abril, abans de les vacances de Setmana Santa, rebrà la visita de l’Atlètic Valls. En canvi els equips del Vendrell, Tancat, Masllorenç, Santa Creu i Sant Jaume, estan fent una campanya bastant irregular. Cal destacar la millora del JE Sant Jaume, entrenat per Juan Carlos Fernández, que poc a poc s’està escapolint dels llocs de perill. A la tercera territorial, el Cunit està sent perseguit a un sol punt pel Sant Salvador. Ara, l’equip, amb la incorporació de Joan Solé Juani ha guanyat consistència en l’atac. Sens dubte, el títol de Lliga pot decidir-se el________________________________________ pròxim 18 d’abril.

El CST Cunit, un altre cop a la final del Campionat de Catalunya de Tercera Or TENNIS - Aquest darrer diumenge del mes de març, amb aquest número de l’Espígol ja editat, el Club Sports Tennis Cunit haurà jugat la final del Campionat de Catalunya de Tercera Categoria Or. Per segon any consecutiu, aquest jove club, que només porta cinc anys en competició, juga aquesta final, en aquesta ocasió a la pista del Real Club de Tennis de Barcelona. Els cunitencs han arribat a la final després d’eliminar el CT Sabadell (5-2) i el CN Sant Cugat (4-3), que era el favorit. Després, en semifinals, va eliminar el tot poderós CT Tarragona a la seva pista (1-4) gràcies als partits guanyats per Lucas Regàs, David Cors, Fabio Maggi i Miquel Olaso. La única derrota la va patir Vladimir Salnikov.

39

Espígol Baix Penedès

El Patí Calafell retalla la distància amb el líder Manlleu HOQUEI - Abans del partit Vallès Calafell-Voltregà, programat per a aquest darrer dissabte del mes de març, l’equip que entrena Salvador Rubio es va col·locar a quatre punts del líder Manlleu, ja que a la jornada 22, el Calafell va guanyar a domicili al Taradell (1-7) i el Manlleu va perdre a Voltregà (3-1). Quan resten només onze jornades -33 punts en joc-, els calafellencs tenen clar que han de guanyar tots els partits que li resten i esperar un parell d’ensopegades més del Manlleu, que a primers de mes ha de visitar la pista del Vilaseca. El 3 d’abril el Calafell es desplaçarà a la pista del Congrés de Barcelona i, després de Setmana Santa, rebrà la visita del Vilaseca. En canvi, el Netman Calafell, que ara entrenen Ramon Ferré i Josep Pallarés, té com a únic objectiu salvar la categoria, tasca encara molt complexa però no impossible. Pel que fa a la Primera Divisió Nacional, el CE Vendrell, que s’havia col·locat en llocs de perill a la classificació, després de guanyar al Cerdanyola (4-1) ha sabut reaccionar i confia en no perdre la categoria. Després d’haver jugat aquest darrer dissabte a la pista del Vilafranca, els jugadors de Xavier Mestres prepararan el viatge a Sant Vicenç de Raspeig (Alacant). ________________________________________

La campiona olímpica Marianne Vos tria Calafell per entrenar-se CICLISME - La campiona olímpica Marianne Vos, medalla d’or de ciclisme als Jocs de Pequín, ha estat rebuda recentment a l’Ajuntament de Calafell. La ciclista holandesa ha estat a Calafell, fent una estada d’entrenament amb el seu equip, el DSB Bank. El massís del Montmell ha estat un dels escenaris dels entrenaments així com les carreteres del Baix Penedès i les comarques veïnes. Les estades d’equips ciclistes holandesos són habituals al municipi en aquesta època de l’any, fenomen que contribueix a la consolidació del segment del turisme esportiu a Calafell, que també ha atret a diferents clubs de futbol europeus. Marianne Vos va guanyar als Jocs de l’any passat la medalla d’or en l’especialitat de puntuació, una modalitat en pista en què se sumen punts en successius esprints. Vos, no obstant, és una tot terreny del ciclisme, ja que també practica el de carretera i el de muntanya. A més de l’or olímpic, ha estat campiona del món de ruta l’any 2006; campiona del món de ciclocròs el 2008, i campiona del món de puntuació el 2008.


març 2009  

espigol març

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you