Page 1

HPL Getalit Digitale Print Aandachtspunten & Voorwaarden

Het verwerken van Digitale prints op panelen / wanden is voor Espero geen probleem. Toch hebben dergelijke aanvragen / opdrachten extra aandacht nodig. Hieronder dan ook enkele aandachtspunten en voorwaarden om dergelijk projecten met succes af te kunnen ronden. Plaatmaten: Bruto plaatmaat Maximale netto plaatmaat

2960 x 1300 mm. 2900 x 1240 mm.

4100 x 1300 mm. 4040 x 1240 mm.

Algemeen: Om Digitale Printplaten te kunnen produceren dienen er door de klant 1:1 bestanden digitaal te worden aangeleverd. Procedure: Klant heeft een idee en vertaald dit naar de wand. Na maatopname van de wand kunnen de definitieve netto en bruto maten van de platen worden vastgelegd. Vervolgens draagt de klant zorg voor de vertaling van zijn wensen naar een 1:1 bestand in bruto plaatmaten maar gebaseerd op de netto maten. Deze gegevens worden door de klant aan Espero verstrekt die deze vervolgens aan de leverancier doorspeelt. Op basis hiervan wordt er een proefmonster gemaakt en aan de klant voorgelegd ter akkoord, na diens akkoord worden de gevraagde platen gefabriceerd en geleverd. Tijdspanne: Voortraject door de klant zelf in te vullen. Ca. 3 weken zijn er nodig voor het maken van een proefmonster. Ca. 5 weken duurt het produceren van de platen. Ca. 2 weken heeft Espero nodig voor de productie van de paneelwanden. Totaal zonder voortraject moet men algauw aan 10 weken denken. Opmerkingen: Digitale Printplaten kunnen gezamenlijk een beeld vormen over meerdere platen langs elkaar, echter geldt bij dit soort van voorstellingen een aantal beperkingen waarvoor Espero geen garantie kan en wil nemen. Tijdens het productieproces van de plaat treden er altijd wel bepaalde vervormingen van het papier op tijdens het droogproces, hierdoor is het niet ongebruikelijk dat de HPL-platen wat groter of kleiner worden tijdens het productieproces. Dit laat zich naderhand tijdens het op maat zagen niet altijd even gemakkelijk wegwerken ook de haaksheid van de platen komt hierdoor in het gedrang. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat doorlopende afbeeldingen wel te realiseren zijn maar dat er altijd een reĂŤle kans aanwezig is dat dit toch niet 100% perfect is. Indien de klant niet kan voorzien in het 1e deel van het traject, het vertalen naar een digitaal 1:1 bestand, kan Espero dit verzorgen. Afhankelijk van de staat van het bestand en de wensen van de klant zullen de kosten hiervan ergens liggen tussen de â‚Ź 250,-- en â‚Ź 2.500,--. LET OP: De gegeven prijzen zijn richtprijzen en kunnen pas na het beoordelen van de wensen van de klant eventueel verder worden aangescherpt. Je moet dan denken aan bijv. 66 verschillende platen, 66 dezelfde of iets er tussen in!

Versie 2009-06-30

HPL Getalit Digitale Print: aandachtspunten en voorwaarden