Page 1

Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Endringsforespørsler 12/01-08 Prosjektinformasjon Prosjekt:

Postbanken ”Boliglånspakke og lånesimulator”

Prosjektnummer: Prosjekttype: Fra: Dato for forespørsel: Test URL

Kommunikasjon // Kampanjeside Tina Jørgensen 12-01-2009 http://postbankentest.hyperinteraktiv.no/

1


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Forklaring til feltene i tabellene under Hva Beskriv kort hva endringer er/hvor den er slik at det er enkelt å finne frem for andre.

Kommentar Beskriv så nøyaktig hva som ønskes endret

Type Definer etter følgende inndeling: Teknisk (funksjonalitet som ønskes implementert) Innhold (endring i tekst, bilde, grafikk etc) Design (endring i design og andre visuelle elementer)

Kost Estimering av kostnad (enten i antall timer eller kr.)

Endringer Hva Åpningsside Tekst på knapper Åpningsside Tekst under knapper Kampanjeside

Endring Endre ordlyd på de røde knappene: Første boliglån, endre til: Ja, vis meg produkter som passer Har boliglån, endre til: Nei, vis meg produkter som passer Fjerne setningen: Du kan velge fritt mellom alle produktene og tjenestene vist i boliglånspakken

Type

Kost

Melding

Forklarende tekst i topp av siden (til høyre for Har boliglån): Legg dine aktuelle produkter og tjenester i Min boliglånspakke

2


Endringsforespørsel

Kampanjeside Lånesimulator

Epost til 03800

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

alternativt: skrive dette i rødt i feltet over huset der det står "Min Boliglånspakke". – eller skrive noe ved "den hvite hansken" Starte karusellen til høyre med Boliglån i stedet for Rabattkort Endre max beløp og skalering på noen av beløpene: Inntekt max beløp kr 100.000 Månedlig låneuttgift max beløp kr 85.000 Lånebeløp max beløp 8 mill kr - ønsker å skalere med 50'- intervaller opp til 2 mill og 100'-intervaller over 2 mill Egenkapital max beløp 3 mill kr Rentesats max 12% - default settes til 5% Tekst som vises hos rådgiver i kundesenteret kommer ut med "tegn" istedet for æ, ø og å.

Vet ikke hva vi skal gjøre med dette. Dette var oppe til diskusjon forrige runde også. Når jeg sender testeposter til min egen epostadresse og tester denne eposten i 3 forskjellige epostlesere så vises det korrekt, æøå uten problemer. Men jeg har allikevel gjordt noen optimaliseringer så vi får håpe det fungerer for epostleseren til postbanken også denne gangen.

Lånesimulator (ikke kampanjeside) PDF/print

Ønsker også utskrift av produkter på en side - ikke en blank side med postbanken først. Dette gjelder lånesimulator og ikke Kampanjesiden med sett sammen lånepakke. Resultatet fra simuleringene presenteres som i dag uten en ”blank” side først som har

3


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

logo og tittel. Kampanjeside, menyer og tekstendringer Tidligere meny

Ny meny

Fordelskort med rabatter 50% rabatt på installering av boligalarm Priseksempel på kampanjeside

Nytt innhold, venstre spalte (i eller les mer)

Nytt innhold, høyre spalte (i eller les mer)

i må ha inn bilde av nytt grønt kort (sendes separat) Tekst fra Securitas kommer senest onsdag 14.1.08

Priseksempel Førstehjemslån

Priseksempel Rammelån

Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av kjøpesum og 20 års løpetid. Nominell rente 4,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 4,73 % / 4,73 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1.500/1000 og termingebyr kr 25. Prisen er per 22.12.2008 og kan bli endret.

Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av kjøpesum og 20 års løpetid. Nominell rente 4,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 4,76 % / 4,75 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1.500/1000 og termingebyr kr 25. Prisen er per 22.12.2008 og kan bli endret.

Priseksempel Boliglån Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av kjøpesum og 20 års løpetid. Nominell rente 4,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 4,73 % / 4,73 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1.500/1000 og termingebyr kr 25. Prisen er per 22.12.2008 og kan bli endret.

Boliglån (har ikke boliglå n) Førstehjemslån

Førstehjemslån

Postbanken Førstehjemslån Mange opplever at det er vanskelig å kjøpe bolig fordi de har lite egenkapital. Med Postbanken Førstehjemslån kan du låne inntil hele kjøpesummen til en gunstig rente.

Tilpasset din økonomi

4


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Førstehjemslån er fleksibelt i forhold til tilbakebetaling av lånet. Når du søker lån hos oss, hjelper vi deg å tilpasse låneutgiftene i forhold til din økonomi: - Du kan kombinere fast og flytende rente - Du kan variere tilbakebetalingstid (inntil 30 år) - Du kan få avdragsfrihet i en periode - Du kan endre tilbakebetalingsform (annuitetslån eller serielån)

Skaff deg et finansieringsbevis Et finansieringsbevis viser deg hvor mye du kan låne, og er gyldig i 6 måneder. Uansett om du er på boligjakt nå eller lengre frem i tid, så er det nyttig å ha finansieringen i orden når du finner drømmeboligen. Hvis du ønsker finansieringsbevis, kontakt en rådgiver eller send en uforpliktende lånesøknad her på nettet.

Rammelån

Rammelån

Rammelån

Postbanken Rammelån

Har du minst 25 % egenkapital når du kjøper din første bolig, kan du avtale et Rammelån med oss. Da kan du låne opp til 75 % av verdien på boligen også i fremtiden, uten at det er nødvendig med ny søknad.

Planlegger du for eksempel å bygge på huset eller investere i nytt kjøkken, kan du selv øke lånet når du trenger det. Hva du bruker pengene til og når du ønsker å bruke de bestemmer du selv. Du betaler bare renter av den kreditten du bruker.

Du styrer alt fra nettbanken - Du overfører selv penger fra lånet - Du har full oversikt over kredittrammen og disponibel saldo

5


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

- Ingen etableringsgebyrer hver gang du trenger mer lån.

Tilpasset din økonomi Når du søker lån hos oss, hjelper vi deg å tilpasse vi låneutgiftene i forhold til din økonomi: - Du kan variere tilbakebetalingstid, inntil 30 år - Du kan få avdragsfrihet i en periode - Du kan endre tilbakebetalingsform (serieeller annuitetslån)

Flytende rente

Hvor mye kan jeg låne?

Tekst fra Nyttig å vite – Hvor mye kan jeg låne: (B105) Å søke lån er for mange første skritt i jakten på drømmeboligen. Men hva ligger til grunn når banken beregner hvor mye du kan låne? Og hva bør du gjøre når du skal søke?

(B106) Hvor mye kan jeg låne? Din inntekt, totale gjeld, betalingsevne og den sikkerhet du kan stille, vil ha stor betydning for størrelsen på lånet du får i banken. Betalingsevne Evnen til å tilbakebetale lånet baserer seg på din inntekt. En tommelfingerregel er at man kan låne opp til 2,5- 3 ganger egen årslønn. Dette betyr at en person som tjener 350 000 kroner årlig kan få innvilget et lån på om lag 1 000 000 kroner. Gjeld All gjeld du har inklusive studiegjeld, kredittkortgjeld og annet, teller når man skal beregne hvor mye lån du samlet sett kan betjene. Er det fellesgjeld på boligen du ønsker å kjøpe, så regnes det som en del av din totale gjeld. Betalingsvilje Viljen til å tilbakebetale lånet vurderes ut fra

6


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

hvordan du har skjøttet din privatøkonomi. Har du betalingsanmerkninger, er det vanskelig å få lån. Sikkerhet Hvis du ikke greier å tilbakebetale lånet ditt vil banken måtte selge huset. Derfor vurderer banken hva boligen din er verdt. Bankens sikkerhet ligger i kroneverdien av boligen og er ofte det samme som verditaksten. Har du mulighet til å få tilleggssikkerhet i boligen til dine foreldre, så kan det på virke dine lånemuligheter. Råd når du skal søke lån: • Ha kontroll over egen økonomi, betal regninger i tide. Dette vil forbedre mulighetene dine til å få lån når du trenger det. •

Noen låner maksimalt av hva de har råd til uten å tenke på eventuelle renteøkninger. Still deg selv spørsmålet: ”Kan jeg leve med en renteøkning på tre prosentpoeng?” Hvis svaret er nei bør du låne mindre. Du skal også ha råd til å leve.

Ønsker du å vite hvor mye du kan få i lån, søk om et finansieringsbevis. Det er gyldig i 6 måneder. Det tar ca. 1 dag å få finansieringsbevis hvis du har all nødvendig dokumentasjon.

Du trenger selvangivelse, lønnsslipp for de siste tre månedene og eventuelt prospekt på den aktuelle

7


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

boligen. Er du nyansatt, bruk ansettelsesbrevet som viser hvor mye du får i lønn. Prøv vår Lånesimulator og se hva du kan låne i forhold til din inntekt. Her kan du også se hva det koster å låne til drømmeboligen, og beregne om du tåler en renteøkning på lånet.

Fast rente

Avdragsfri periode Kampanjeside, Har boliglån tidligere menyer og tekstendringer Boliglån

Velg riktig bolig

B108

Tekst fra Nyttig å vite – velg riktig bolig B109

Avdragsfri periode

beholde tekst

Boliglån

legg inn B110 og Justere lenke fra www.tinglysning.no til www.statkart.no

Postbanken Boliglån Dette lånet kan benyttes til boligkjøp, oppussing eller andre former for boliginvesteringer. Vi avtaler en tilbakebetalingsplan med deg. Dersom du senere ønsker en raskere nedbetaling, kan du gjøre dette uten tilleggsgebyrer. Lånet har flytende rente. Lånet egner seg godt i kombinasjon med Postbankens Fastrentelån. Da sikres en del av lånet mot renteoppgang, mens den andre delen av lånet nyter godt av eventuelle rentenedganger.

Tilpasset din økonomi Når du søker lån hos oss, tilpasser vi låneutgiftene i forhold til din økonomi: - Du kan variere tilbakebetalingstid (inntil 30 år)

8


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

- Du kan få avdragsfrihet i en periode - Du kan endre tilbakebetalingsform (serieeller annuitetslån)

Rammelån

Rammelån

Rammelån

Postbanken Rammelån

Har du minst 25 % egenkapital, kan du avtale et Rammelån med oss. Da kan du låne opp til 75 % av verdien på boligen også i fremtiden, uten at det er nødvendig med ny søknad.

Planlegger du for eksempel å bygge på huset eller investere i nytt kjøkken, kan du selv øke lånet når du trenger det. Hva du bruker pengene til og når du ønsker å bruke de bestemmer du selv. Du betaler bare renter av den kreditten du bruker.

Du styrer alt fra nettbanken - Du overfører selv penger fra lånet - Du har full oversikt over kredittrammen og disponibel saldo - Ingen etableringsgebyrer hver gang du trenger mer lån

Tilpasset din økonomi Når du søker lån hos oss, hjelper vi deg å tilpasse vi låneutgiftene i forhold til din økonomi: - Du kan variere tilbakebetalingstid (inntil 30 år) - Du kan få avdragsfrihet i en periode - Du kan endre tilbakebetalingsform (serieeller annuitetslån)

Fast rente

Fastrentelån

Fastrentelån

Postbanken Fastrentelån

Vil du sikre deg mot renteøkning eller ønsker du å ha stabile låneutgifter, kan du avtale fast rente i en avtalt periode.

Flytende rente kan endres flere ganger i året, noe som kan ha stor innvirkning på hverdagsøkonomien din. Ønsker du å ha forutsigbare låneutgifter, kan du avtale fast rente i 3, 5 eller 10 år med oss. Da slipper du å ta en gjennomgang av budsjettet ditt, hver

9


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

gang den flytende lånerenten endrer seg. Med fast rente sikrer du deg mot fremtidig renteoppgang. På den andre siden, så får du ikke fordel av en rentenedgang i avtaleperioden.

Flytende rente (utgår)

Hvor mye kan jeg låne?

Tekst fra Nyttig å vite – Hvor mye kan jeg låne: B105 Å søke lån er for mange første skritt i jakten på drømmeboligen. Men hva ligger til grunn når banken beregner hvor mye du kan låne? Og hva bør du gjøre når du skal søke?

B 106 Hvor mye kan jeg låne? Din inntekt, totale gjeld, betalingsevne og den sikkerhet du kan stille, vil ha stor betydning for størrelsen på lånet du får i banken. Betalingsevne Evnen til å tilbakebetale lånet baserer seg på din inntekt. En tommelfingerregel er at man kan låne opp til 2,5- 3 ganger egen årslønn. Dette betyr at en person som tjener 350 000 kroner årlig kan få innvilget et lån på om lag 1 000 000 kroner. Gjeld All gjeld du har inklusive studiegjeld, kredittkortgjeld og annet, teller når man skal beregne hvor mye lån du samlet sett kan betjene. Er det fellesgjeld på boligen du ønsker å kjøpe, så regnes det som en del av din totale gjeld. Betalingsvilje Viljen til å tilbakebetale lånet vurderes ut fra hvordan du har skjøttet din privatøkonomi. Har du betalingsanmerkninger, er det vanskelig å få lån.

10


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Sikkerhet Hvis du ikke greier å tilbakebetale lånet ditt vil banken måtte selge huset. Derfor vurderer banken hva boligen din er verdt. Bankens sikkerhet ligger i kroneverdien av boligen og er ofte det samme som verditaksten. Har du mulighet til å få tilleggssikkerhet i boligen til dine foreldre, så kan det på virke dine lånemuligheter. Råd når du skal søke lån: • Ha kontroll over egen økonomi, betal regninger i tide. Dette vil forbedre mulighetene dine til å få lån når du trenger det. •

Noen låner maksimalt av hva de har råd til uten å tenke på eventuelle renteøkninger. Still deg selv spørsmålet: ”Kan jeg leve med en renteøkning på tre prosentpoeng?” Hvis svaret er nei bør du låne mindre. Du skal også ha råd til å leve.

Ønsker du å vite hvor mye du kan få i lån, søk om et finansieringsbevis. Det er gyldig i 6 måneder. Det tar ca. 1 dag å få finansieringsbevis hvis du har all nødvendig dokumentasjon.

Du trenger selvangivelse, lønnsslipp for de siste tre månedene og eventuelt prospekt på den aktuelle boligen. Er du nyansatt, bruk ansettelsesbrevet som viser hvor mye du får i lønn.

11


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Avdragsfri periode

Avdragfri periode

uendret

Innflyttingslån (førstegangs etablerer)

Penger i bakhånd

Det er smart å sette av penger så du har en buffer til å møte uforutsette utgifter, som for eksempel dersom bilen må på reparasjon eller vaskemaskinen går i stykker.

Innlyttingslån 10.000

Sparing på kapitalkonto

Sparing på kapitalkonto Det er smart med en konto der du setter av penger til uforutsette utgifter, og sparer med en bra rente. Tenk deg at vaskemaskinen din plutselig går i stykker, eller at du har behov for egenkapital for å få boliglån.

Prøv vår Lånesimulator og se hva du kan låne i forhold til din inntekt. Her kan du også se hva det koster å låne til drømmeboligen, og beregne om du tåler en renteøkning på lånet.

Kapitalkonto fungerer slik: • Ingen bindingstid • 12 gebyrfrie uttak i året • Egner seg til automatisk overføring fra Personkonto, Honnørkonto og Postbanken Leve • Kan brukes som depositumkonto • Gebyrfrie overføringer til et Postbanken-fond eller faste overføringer til å dekke terminbeløp på egne Postbanken-lån. Overføringene regnes ikke som uttak. Månedlig sparing Med månedlig sparing går sparingen av seg selv. Beløpet kan endres eller stoppes når du måtte ønske det, og ønsker du å hoppe over sparingen en måned, går det også greit. Hvordan starte månedlig sparing? Logg deg inn i nettbanken og velg Faste overføringer, eller legg dette temaet i Min

12


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Boliglånspakke.

Innflyttingslån 20.000

Spare i BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) BSU er det beste sparealternativet for deg som er under 34 år. I tillegg til god sparerente og skattefordel, kommer du i gang med å spare til egen bolig.

Boligsparing for ungdom (BSU) • • • • • • •

Spar inntil 20.000 kroner i året God rente på sparepengene 20 prosent skattelette på sparebeløpet Spar 150.000 kroner totalt inntil du er 34 år Fleksibel sparing fra år til år Benytt spareavtale eller innskudd etter behov BSU gir grunnlag for gunstig førstehjemslån/boliglån hos oss

Månedlig sparing Med månedlig sparing går sparingen av seg selv. Beløpet kan endres eller stoppes når du måtte ønske det, og ønsker du å hoppe over sparingen en måned, går det også greit.

Innflyttingslån 30.000

Hvordan bør jeg spare?

Hvordan bør jeg spare? Bør sparepengene på bankkonto eller i fond? Spørsmålet stilles nå av mange som er usikre på hvordan man skal forholde seg til sparing og finanskrisen.

Hvordan starte månedlig sparing? Logg deg inn i nettbanken og velg Faste overføringer, eller legg teamaet i Min Boliglånspakke. Hvilken spareform du bør velge kommer an på personlig økonomi og risikovilje. Forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken mener det er din personlige økonomi og vilje til å ta risiko som er avgjørende for hva du bør velge å gjøre. Kjøper du aksjefond i dag bør du ha en sparehorisont på minimum 5-7 år.

13


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

- Det enkleste er å sette pengene i banken, men over tid gir ikke dette like god avkastning som å spare i fond. Historien viser at over tid gir aksjefond 3-6 % høyere avkastning enn en bankkonto med høyrente, sier Dokk Holm. Og velger du sparing i aksjefond som spareform, må du tåle turbulente børser og store kurssvingninger i perioder. - Er du ikke komfortabel med at pengene svinger i verdi underveis, bør du vurdere andre spareformer enn fond, sier Dokk Holm. Spre sparingen Er sparemålet langt frem i tid og du ønsker lavest mulig risiko, men høyest mulig avkastning er rådet at omtrent 50 prosent av sparepengene plasseres i banken og 50 prosent settes i fond. Fordelingen av pengene i fondet bør være om lag 70 prosent i internasjonale fond og 30 prosent i norske fond. - Sparer du etter denne modellen, får du høyest mulig avkastning og mest mulig trygghet for sparepengene dine. Du sprer sparepengene og garderer deg mot svingninger både i rente- og aksjemarkedet. Det lønner seg ikke å "legge alle eggene i en kurv", forklarer forbrukerøkonomen. Folk flest blir ikke rike i en fei, det handler om å spare jevnt og trutt. Dokk Holms råd er å opprette en spareavtale. Små beløp avsatt hver måned kan over tid gi deg et betydelig sparebeløp.

Innflyttingslån

Penger i bakhånd

Det er smart å sette av penger så du har en

14


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

(Reetablerer) Innflyttingslån 10.000

buffer til å møte uforutsette utgifter, som for eksempel dersom bilen må på reparasjon eller vaskemaskinen går i stykker. Sparing på kapitalk onto

Sparing på kapitalkonto Det er smart med en konto der du setter av penger til uforutsette utgifter, og sparer med en bra rente. Tenk deg at vaskemaskinen din plutselig går i stykker, eller at du har behov for egenkapital for å få boliglån.

Kapitalkonto fungerer slik: • Ingen bindingstid • 12 gebyrfrie uttak i året • Egner seg til automatisk overføring fra Personkonto, Honnørkonto og Postbanken Leve • Kan brukes som depositumkonto • Gebyrfrie overføringer til et Postbanken-fond eller faste overføringer til å dekke terminbeløp på egne Postbanken-lån. Overføringene regnes ikke som uttak.

Månedlig sparing Med månedlig sparing går sparingen av seg selv. Beløpet kan endres eller stoppes når du måtte ønske det, og ønsker du å hoppe over sparingen en måned, går det også greit. Hvordan starte månedlig sparing? Logg deg inn i nettbanken og velg Faste overføringer, eller legg temaet i Min Boliglånspakke.

Innflyttingslån 20.000

Sparing i fond

Sparing i fond

Trygghet og avkastning

En av fordelene med sparing i fond er at du slipper å spare store beløp. Det er ingen bindingstid på sparing i fond, og du trenger ikke

Før du velger fond bør du avklare hvor lenge du vil spare, og hva som er viktigst for deg av trygghet og avkastning. Hvis trygghet for

15


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

å ha god kunnskap om aksje- og rentemarkedet.

sparepengene er viktigst, velger du pengemarkedsfond eller kombinasjonsfond. Hvis avkastning på sparepengene er viktigst, er aksjefond et godt alternativ. Pengemarkedsfond Dette er fond som kun plasserer fondets penger i rentepapirer med bindingstid på mindre enn ett år. Avkastningen vil normalt ligge noe over den renten som tilbys på vanlig høyrentekonto, og vil bli godskrevet deg ved hvert årsskifte i form av nye andeler i fondet. Les mer om Postbanken Rentespar. Kombinasjonsfond Kombinasjonsfond er fond som består av både aksje- og rentepapirer. Avkastningen vil normalt ligge over den renten du oppnår på banksparing eller pengemarkedsfond. Les mer om Postbanken Folkefond, Postbanken Fremtid og Postbanken Kombispar. Aksjefond Aksjefond kjøper aksjer som er eierandeler i et aksjeselskap og utgjør en del av selskapets egenkapital. Generelt kan vi si at jo lenger du lar pengene dine stå i aksjefond, desto større er sannsynligheten for god gjennomsnittlig avkastning. Det har historien vist. Les mer om Postbanken Aksjefokus. Hvordan kjøpe fond Er du nettbankkunde kan du enkelt kjøpe fond i nettbanken. Vil du snakke med en av våre rådgivere om dette, så legg temaet i Min Boliglånspakke

Innflyttingslån

Forbruksfinansieri

Forbruksfinansiering

Postbanken Forbruksfinansiering

16


Endringsforespørsel

30.000

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

ng

Du trenger kanskje ikke penger akkurat nå, men det kan være godt å vite at du alltid har penger tilgjengelig.

• • • • •

Du kan søke om en kredittramme på minimum 10.000 og maksimum 250.000 kroner Du betaler kun renter av benyttet kreditt Du kan overføre fra lånekonto til din personkonto i nettbanken eller via kontofonen I nettbanken får du også god oversikt over hva du har benyttet av lånet månedlig faktura vil vise en oversikt over lånet, og nedbetalingen tilpasser du din egen økonomi

Ved innvilgelse blir beløpet overført direkte til din konto, ca. 24 timer etter at du har søkt, på hverdager. Dersom du ikke ønsker å ha hele beløpet stående på konto, kan du tilbakeføre deler av beløpet til din lånekonto. Det tilbakeførte beløpet betaler du verken renter eller forsikringspremie av. Forsikring av lånet Postbanken Forbruksfinansiering gir deg trygghet for at månedlig innbetaling på lånet ditt dekkes selv om du skulle være uheldig å ikke kunne arbeide i en periode på grunn av ulykke, sykdom eller dersom du skulle bli ufrivillig arbeidsledig. Ved tap av liv vil sikringen sørge for at restgjelden slettes. Hvem får forsikringen? Alle i alderen 18-65 år som får innvilget søknad om Postbanken Forbruksfinansiering og som kan gå god for egenerklæringen på søknadsskjemaet, får forsikringen. Dersom du

17


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

er eldre enn 65 år, eller du ikke kan gå god for egenerklæringen, kan du likevel søke om forbruksfinansiering. Du vil i tilfelle få forbruksfinansiering uten forsikring. Det er også mulig å reservere seg mot forsikringen dersom du av en eller annen årsak ønsker det. Er du nettbankkunde, kan du logge deg inn og søke i nettbanken. Du kan også kontakte oss på telefon 03800.

Gratis rådgivning Nytt valg:

Samboerkontrakt og testament

Samboerkontrakt og testament Når du blir samboer er det lett å glemme at problemer kan oppstå i fremtiden. Samboere har ikke de samme rettighetene som gifte, derfor er det fornuftig å sikre seg mot økonomiske vanskeligheter ved å inngå en samboerkontrakt og skrive et testamente. Legg inn pdf til norsk og engelsk samboerkontrakt og testamente

Samboerkontrakt Samboerkontrakten regulerer blant annet økonomiske forhold i samboerskapet og hva dere har av særeie. I kontrakten kan dere beskrive hvem som skal betale hva og hva som skal skje dersom dere flytter fra hverandre. Rettferdig fordeling I mange forhold dekker mannen utgifter til bolig og bil, som står i hans navn. Kvinnen dekker det daglige forbruket. Blir det brudd vil parten som har betalt for bil og bolig gå ut med disse verdiene, mens parten som har dekket de daglige utgiftene ikke har noen formell rett til disse. Verdistigning av boligen Det er viktig å finne en løsning der begge parter kan stå som boligeiere. Kjøper dere bolig sammen, skal begge stå som boligeier. Flytter du inn til en som har bolig, bør du sørge for å kjøpe deg inn. Slik sikrer du at begge får sin del av eventuell verdistigning på

18


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

felles bolig. Du må betale dokumentavgift på 2,5 prosent av salgssummen når du kjøper deg inn i samboers bolig. Testament Et testamentet regulerer hva som skjer dersom en av dere dør. Samboere har ingen automatisk arverett. Hvis en av dere dør og dere verken er gift eller har barn, går arven til foreldre, søsken eller andre slektninger. Uten arvinger og uten testament vil arven gå til inntekt for staten. Ved å skrive et testament der samboeren er arving, tilfaller din andel av verdien på boligen samboeren og ikke livsarvingene. Testamentet bør slettes dersom dere flytter fra hverandre.

Nyttig å vite Reetablerer Kjøpe bolig i utlandet Hvor mye kan jeg låne? Nyttig å viteførstehjemsetabl erer Hva koster boligen deg? Hvor mye kan jeg låne Gunstige forsikringer For førstehjemssøkere

fjernes fjernes

fjernes fjernes Her finner du • • •

Skadeforsikringer på innbo og villa Gjeldsforsikring Forsikring ved kjøp og salg av bolig

19


Endringsforespørsel

Innboforsikring

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Innboforsikring Best og Basis

Det kan være både smart og lønnsomt å ta en gjennomgang og se om du og dine verdier er riktig forsikret Enten du eier eller leier bolig, bør du ha en forsikring som dekker tap eller skade på dine eiendeler.

Med en innbo- og løsøreforsikring kan du være trygg på at du har økonomisk sikkerhet ved uforutsett tap eller skade på dine eiendeler. Innbo er gjenstander som du naturlig har i boligen, mens løsøre er ting som hører til hjemmet; som sykkel, sportsutstyr og verktøy. Innbo- og løsøreforsikring dekker brannskader, vannskader, samt innbrudd og tyveri.

Du kan velge mellom Basis og Best forsikring. Basis tilsvarer standard dekninger i markedet, Best vil til enhver tid ha de mest omfangsrike vilkårene i bransjen. Kjøper du tre eller flere skadeforsikringer hos oss, får du samlerabatt.

Villaforsikring

Villaforsikring -Best og Basis

Dersom du bor i enebolig, rekkehus, halvpart av vertikaldelt tomannsbolig eller hel tomannsbolig bør du ha en villaforsikring.

Skadeforsikringer leveres av DnB NOR Skadeforsikring AS, et selskap i DnB NOR konsernet. Forsikringen dekker skader som følge av brann, vann og annen væske som siver ut, innbrudd, annen plutselig og uforutsett skade, rettslig erstatningsansvar, rettshjelp og naturskade. Med Villaforsikring er bygningen fullverdiforsikret. Det betyr at erstatningen ved en totalskade vil dekke utgifter med å bygge boligen opp igjen til samme standard.

20


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Du kan velge mellom Basis og Best forsikring. Basis tilsvarer standard dekninger i markedet, Best vil til enhver tid ha de mest omfangsrike vilkårene i bransjen. Kjøper du tre eller flere skadeforsikringer hos oss, får du samlerabatt.

Gjeldsforsikring

Dersom du eller din partner faller fra, vil antagelig vil den økonomiske situasjonen endre seg en god del. En gjeldsforsikring kan sikre at familien kan bli boende i boligen.

Skadeforsikringer leveres av DnB NOR Skadeforsikring AS, et selskap i DnB NOR konsernet. Postbanken Gjeldsforsikring er en livsforsikring som gir penger til å dekke nødvendige utgifter til omstilling, eventuelt sletting av gjeld i banken eller hos andre långivere. Gjeldsforsikringen kan kjøpes med dekning både for død og uførhet, eller kun en av delene. Forsikringen kan tegnes på en eller to personer. Uføredekningen kan du kjøpe når du er mellom 18 og 55 år, og gjelder ut året du fyller 60 år. Dekning for død kan kjøpes når du er mellom 18 og 75 år, og gjelder ut året du fyller 80 år.

Eierskifteforsikring

Boligkjøperforsikrin g

Enten du kjøper ny eller brukt bolig, er muligheten der for at du ønsker å klage på noe vedrørende kjøpet. Boligkjøperforsikring tegnes i sammenheng med boligkjøp, senest ved kontraktssignering.

Forsikringssummen er fast, og avtales når du tegner forsikringen basert på din familiesituasjon og økonomi. Forsikringspremien er lik for kvinner og menn, og beregnes ut i fra alder og forsikringssum. Premien trekkes automatisk fra kontoen din hver måned. Forsikringen dekker alle typer kjøp av ferdig oppført bolig, som hus, leilighet og fritidsbolig. • •

5 års krav på hjelp etter kjøp av ny eller brukt bolig Ingen egenandel

21


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

• • •

Faglig og juridisk hjelp på veien Juridisk rådgiving, saksbehandling og eventuell håndtering gjennom rettsapparatet Ingen ekstra belastning av påløpte kostnader, under hele prosessen

Postbanken Eiendom tilbyr Boligkjøperforsikring gjennom forsikringsselskapet Help, som representerer deg som boligkjøper.

Gunstige forsikringer For de med boliglån fra før

Innboforsikring

Her finner du • • •

Innboforsikring Best og Basis (som for førstehjem)

Skadeforsikringer på innbo og villa Gjeldsforsikring Forsikring ved kjøp og salg av bolig

Det kan være både smart og lønnsomt å ta en gjennomgang og se om du og dine verdier er riktig forsikret Enten du eier eller leier bolig, bør du ha en forsikring som dekker tap eller skade på dine eiendeler.

Med en innbo- og løsøreforsikring kan du være trygg på at du har økonomisk sikkerhet ved uforutsett tap eller skade på dine eiendeler. Innbo er gjenstander som du naturlig har i boligen, mens løsøre er ting som hører til hjemmet; som sykkel sportsutstyr og verktøy. Innbo- og løsøreforsikring dekker brannskader, vannskader, samt innbrudd og tyveri.

Du kan velge mellom Basis og Best forsikring. Basis tilsvarer standard dekninger i markedet, Best vil til enhver tid ha de mest omfangsrike vilkårene i bransjen.

22


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Kjøper du tre eller flere skadeforsikringer hos oss, får du samlerabatt.

Villaforsikring

Villaforsikring -Best og Basis (som for førstehjem)

Dersom du bor i enebolig, rekkehus, halvpart av vertikaldelt tomannsbolig eller hel tomannsbolig bør du ha en villaforsikring.

Skadeforsikringer leveres av DnB NOR Skadeforsikring AS, et selskap i DnB NOR konsernet. Forsikringen dekker skader som følge av brann, vann og annen væske som siver ut, innbrudd, annen plutselig og uforutsett skade, rettslig erstatningsansvar, rettshjelp og naturskade. Med Villaforsikring er bygningen fullverdiforsikret. Det betyr at erstatningen ved en totalskade vil dekke utgifter med å bygge boligen opp igjen til samme standard. Du kan velge mellom Basis og Best forsikring. Basis tilsvarer standard dekninger i markedet, Best vil til enhver tid ha de mest omfangsrike vilkårene i bransjen. Kjøper du tre eller flere skadeforsikringer hos oss, får du samlerabatt. Skadeforsikringer leveres av DnB NOR Skadeforsikring AS, et selskap i DnB NOR konsernet.

Gjeldsforsikring (som for førstehjem)

Dersom du eller din partner faller fra, vil antagelig vil den økonomiske situasjonen endre seg en god del. En gjeldsforsikring kan sikre at familien kan bli boende i boligen.

Postbanken Gjeldsforsikring er en livsforsikring som gir penger til å dekke nødvendige utgifter til omstilling, eventuelt sletting av gjeld i banken eller hos andre långivere. Gjeldsforsikringen kan kjøpes med dekning både for død og uførhet, eller kun en av delene. Forsikringen kan

23


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

tegnes på en eller to personer. Uføredekningen kan du kjøpe når du er mellom 18 og 55 år, og gjelder ut året du fyller 60 år. Dekning for død kan kjøpes når du er mellom 18 og 75 år, og gjelder ut året du fyller 80 år. Forsikringssummen er fast, og avtales når du tegner forsikringen basert på din familiesituasjon og økonomi. Forsikringspremien er lik for kvinner og menn, og beregnes ut i fra alder og forsikringssum. Premien trekkes automatisk fra kontoen din hver måned. Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring

Skal du selge din nåværende bolig for å flytte inn i en ny bolig, har du mulighet til å forsikre begge. Les mer om: -

Dobbelboligforsikring Boligkjøperforsikring Eierskifteforsikring

Dobbeltboligforsikring Dobbeltboligforsikring er en sikkerhet mot doble boligutgifter dersom du kjøper ny bolig og ikke har fått solgt din egen enda. Forsikringen trer i kraft 3 måneder etter at overtakelsen av din nye bolig. Dersom du i denne perioden aktivt har forsøkt å selge din gamle bolig uten å lykkes, vil forsikringen gjelde. Forsikringen dekker utgifter knyttet til din usolgte bolig på inntil kr 15 000 i måneden i inntil 9 måneder. Følgende utgifter dekkes: • Lånerenter • Husleie/fellesutgifter • Oppvarming • Kommunale utgifter

24


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

• Boligforsikring • Netto boligskatt Det er ingen egenandel knyttet til forsikringen. Dersom du avslår bud som ligger innenfor 90 % av markedsført prisantydning eller takst, vil forsikringen opphøre. Vil du vite mer, kan du gå inn på www.dobbeltforsikring.no, eller kontakte Postbanken Eiendom. Boligkjøperforsikring Enten du kjøper ny eller brukt bolig, er muligheten der for at du ønsker å klage på noe vedrørende kjøpet. Boligkjøperforsikring tegnes i sammenheng med boligkjøp, senest ved kontraktssignering. Forsikringen dekker alle typer kjøp av ferdig oppført bolig, som hus, leilighet og fritidsbolig. • • • •

5 års krav på hjelp etter kjøp av ny eller brukt bolig Ingen egenandel Faglig og juridisk hjelp på veien Juridisk rådgiving, saksbehandling og eventuell håndtering gjennom rettsapparatet Ingen ekstra belastning av

25


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

påløpte kostnader, under hele prosessen Postbanken Eiendom tilbyr Boligkjøperforsikring gjennom forsikringsselskapet Help, som representerer deg som boligkjøper.

Eierskifteforsikring Ved eierskifteforsikring kan du forsikre deg ved for eventuelle skjulte feil på boligen du selger. Mange boligselgere vet ikke at de i følge loven er ansvarlige for feil i 5 år. Dette gjelder selv om boligen selges ”som den er”, slik det gjøres i de aller fleste tilfeller. Som selger kan du altså risikere å få et erstatningskrav, flere år etter at boligen ble solgt, for en feil du ikke visste noe om. Tegner du eierskifteforsikring, skal reklamasjoner rettes direkte til forsikringsselskapet som håndterer krav som måtte komme eller rettssaker som måtte bli fremmet. Postbanken Eiendom tilbyr Eierskifteforsikringen gjennom Protector Forsikring. Lånesimulator Rente (info-knapp)

Hvor høy renteoppgang tåler du? Velger du lån med flytende rente, vil renten over tid gå opp og ned.

Tekst er kopiert over akkurat som her, men

26


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Når du søker lån, bør du sjekke hva månedsbeløpet blir dersom du velger en rente som er 3 prosentpoeng høyere enn det du må betale for lånet i dag (for eksempel 8% i stedet for 5%). Dersom du mener at økonomien din klarer denne stigningen, kan du være relativt trygg. Dersom du mener at dette ikke passer inn i din økonomi, bør du vurdere muligheten for lavere lånesum, fastrentelån, eller forlengelse av løpetiden.

jeg synes det er noe rare linjeskift her..! Og skal ikke rente ha ingress siden det feltet er tomt her? Ingressen er beholdt inntil jeg får annen beskjed. -Are

Hva lønner seg - fast eller flytende rente? Flytende rente kan endres flere ganger i året, noe som kan ha stor innvirkning på hverdagsøkonomien din. Ønsker du å unngå svingninger i dine egne låneutgifter, kan du velge å binde lånerenten i en avtalt periode. Du kan binde lånerenten i 3 år, 5 år eller 10 år. Slik sikrer du deg også mot fremtidig renteoppgang i bindingstiden. På den andre siden, så får du ikke fordel av en rentenedgang i avtaleperioden. Da både flytende og fast rente har sine fordeler, kan det være lurt å avtale flytende rente på en del av lånet og fast rente på resten. Snakk med en rådgiver om dette når du søker om lån.

Lånebeløp (infoknapp)

Lånebeløp Her kan du sette inn ønsket lånebeløp, og se hvordan det virker inn på hvor mye du betaler i måneden.

Hvor stort kan lånebeløpet være? En god tommelfingerregel sier at summen av alle lån du eller dere har, ikke bør være høyere enn 2,5 til 3 ganger samlet årsinntekt før skatt. Selve boliglånet kan ikke være høyere enn verdien på boligen du skal finansiere.

27


Endringsforespørsel

Månedlig låneutgift (infoknapp)

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Månedlig låneutgift Her kan du sette innbeløpet du ønsker å ha som låneutgift på boliglånet ditt hver måned. Ut fra dette beregnes hvor stort lånet ditt kan være.

Hvordan bestemme månedlig låneutgift? Et enkelt utgangspunkt kan være å bruke det beløpet du betaler for å bo i dag. Dette tallet bør du kontrollere etter at du har satt opp et mer detaljert budsjett. Husk at renteutgifter på boliglån for de aller fleste gir rett til fradrag i selvangivelsen. Det betyr at skatten reduseres med 28% av det man betaler i renter. Vil du vite nøyaktig hva dette betyr for deg personlig, må du ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

Netto inntekt pr. måned

Her kan du sette inn summen etter skatt av lønnsinntekt og annen inntekt du har per måned.

Størrelsen på din netto inntekt er viktig når vi skal se på hvilken lånesum din økonomi kan tåle. For de fleste vil det holde å legge inn det beløpet du finner på lønnsslippen din som utbetalt lønn per måned.

Egenkapital

Her kan du sette inn beløpet du har som egenkapital, det vil si penger du har spart opp på forhånd til bolig.

Har du egenkapital kan du vurdere å kjøpe en dyrere bolig, ta opp et mindre lån eller pusse opp boligen din. Med egenkapital har du også vanligvis muligheten til å velge mellom flere ulike lånetyper. Dette kan være fordelaktig for renteutgiftene dine.

Løpetid

Jo lengre løpetid du velger for lånet ditt, jo lavere blir de månedlige lånekostnadene. Lengre løpetid gjør imidlertid de totale kostnadene for lånet ditt høyere.

28


Endringsforespørsel

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

Lånets totalkostnader innholder alle renter og avdrag som du betaler i løpet av hele lånets løpetid. Det viktigste er å velge et lån med en månedskostnad du kan leve med.

Hva avgjør lånebeløpet? levekostnader og sparing i kakediagram

Mine lånekostnader

valget "les mer" fjernes

Hvor mye bør du sitte igjen med når lånet er betalt? Dette finnes det ikke noe enkelt svar på, da det varierer fra person til person. Det kommer blant annet an på din livssituasjon eller hva du selv synes er fordelaktig for deg. Du bør imidlertid sjekke ut om du kan dekke:   

Nødvendige utgifter til for eksempel mat, klær, avgifter og strøm Ikke helt nødvendige, men hyggelige utgifter som for eksempel til fritidsaktiviteter eller ferie Kortsiktig sparing til uforutsette ting som koster penger, som for eksempel uhell med bilen eller ødelagt vaskemaskin Langsiktig sparing til for eksempel større investeringer eller pensjon

For å få en oversikt over utgifter og sparing som kommer i tillegg til lånet anbefaler vi at du setter opp et budsjett. For å få hjelp til å komme i gang, kan du gå inn på sifo.no og se på standardbudsjetter der. Våre rådgivere kan også hjelpe deg med dette.

Renter i kakediagram

tekst strykes

tekst strykes

29


Endringsforespørsel

Avdrag i kakediagram Passer dette lånet deg?

Hyper Interaktiv / Bates Interaktiv / Postbanken

tekst strykes

tekst strykes

Her ser du et eksempel på lån basert på de tallene du har valgt. Beløpene er bare omtrentlige. Dine faktiske kostnader og lånebeløp vil først vises når vi kjenner ditt endelige valg av for eksempel lånetype og nedbetalingstid.

For lite lån? Ble lånebeløpet for lite i forhold til hva du kan ha av boliglånsutgifter pr måned? Prøv å endre til lengre løpetid. Du kan også avtale avdragsfri periode med banken for å få lavere månedskostnad. Sjekk også hva som skjer om renta går opp eller ned! Din økonomi bør tåle en renteøkning på 3 % på boliglånet.

For høy månedskostnad? Ble månedsbeløpet for høyt når du la inn ønsket lånebeløp? Prøv å endre til lengre løpetid. Du kan også avtale avdragsfri periode med banken for å få lavere månedskostnad. Sjekk også hva som skjer om renta går opp eller ned! Husk at renteutgifter for de aller fleste gir rett til fradrag i selvangivelsen. Det betyr at skatten reduseres med 28% av det man betaler i renter. For et lån på to millioner kroner og 5% årlig rente, betyr dette at du betaler 100. 000 kr i renter første året, men 28.000 kroner kommer tilbake til deg i form av redusert skatt. Vil du vite nøyaktig hva dette betyr for deg personlig, må du ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

30

Testskjema Hyper Interaktiv  

Endre ordlyd på de røde knappene: Første boliglån, endre til: Ja, vis meg produkter som passer Har boliglån,  endre til: Nei, vis meg produk...