Page 1

GRAELLES PER TREBALLAR LES PRÀXIES

GRAELLES SETMANALS PER TREBALLAR LES PRÀXIES A LES RUTINES DIÀRIES A L'AULA ORDINÀRIA

ESCOLA LA FARGA DE SALTGRAELLA DE PRÀXIES Nº 1 “EL PIRATA POL”

1

2

FER EL PEIX

FER LA GANYOTA D’ENFADAT

BUFAR MOLT FLUIX

PA PE PI PO PU

3 BUFAR MOLT FORT

CEIP LA FARGA (SALT)

4 FER LA GANYOTA DE TRIST

FER LA GANYOTA DE CONTENT

XUCLAR

FER PETONS

PA PE PI PO PU

PA PE PI PO PU

PA PE PI PO PU


CEIP LA FARGA (SALT)

GRAELLA DE PRÀXIES Nº 6 “L'ANIVERSARI DEL LOP”

1

CROAC-CROAC

MOSSEGAR EL LLAVI INFERIOR

FA FE FI FO FU

2

BUP-BUP

AMB LA BOCA OBERTA TOCAR AMB LA LLENGUA EL LLAVI SUPERIOR

FA FE FI FO FU

3

GRRRR - GRRRR

4

ZZZZZZZZ

POSAR EL LLAVI SUPERIOIR PER SOBRE DE L'INFERIOR

FA FE FI FO FU

XIULAR

FA FE FI FO FU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 2 “L’ANEGUET LLEIG”

1

2

3

4

AMAGAR EL LLAVI INFERIOR

MOSSEGAR-SE EL LLAVI INFERIOR

LLAVIS A UN COSTAT I A L'ALTRE

FER UNA PEDORRETA

TIRAR PETS

ARRONSAR EL NAS I TREURE LES DENTS SUPERIORS

FA MOLT PUDOR

LLEPAR CARAMELS

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 5 “LA FADA MANDARINA”

1

2

3

RRRRRR

LLEPAR EL LLAVI SUPERIOR

FER LLENGOTS

FER UNA PEDORRETA

SA SE SI SO SU

TOCAR LES DENTS DE DALT I DESPRÉS LES D’ABAIX

SA SE SI SO SU

4 POSAR MORROS

FER VIBRAR ELS LLAVIS

XIULAR

SA SE SI SO SU

SA SE SI SO SU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 3 “EL LLEÓ PRESUMIT”

1

2

3

4

IIIIIIIIII

OING, OING

BEEEE

QUI-QUIRIQUI

AUUUUU

UUUU-AAAA

BA BE BI BO BU

BA BE BI BO BU

MUUUU

BA BE BI BO BU

AARRGG

BA BE BI BO BU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 4 “EL LLORO BARTY”

1 OBRIR I TANCAR LES MANDÍBULES

2

3

4

AGAFAR AIRE A LES GALTES COM SI FOSSIN GLOBUS

FER EL GOSSET: AHHH, AHH.

POSAR ELS LLAVIS A UN COSTAT I DESPRÉS A L’ALTRE

FER MORROS I AGUANTAR UN LLAPIS ENSENYAR LES DENTS ENTRE EL NAS I EL LLAVI SUPERIOR

FA FE FI FO FU

FA FE FI FO FU

POSAR LA LLENGUA ENTRE LES DENTS SUPERIORS I EL LLAVI.

FA FE FI FO FU

MOSSEGAR EL LLAVI INFERIOR AMB LES DENTS SUPERIORS.

FA FE FI FO FU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 7 “BON DIA, BONA NIT”

1 FER VIBRAR ELS LLABIS

2 OBRIR AL MÀXIM LA BOCA

3

4

POSA EL LLABI SUPERIOR PER SOBRE DE L’INFERIOR

FER PRESSIÓ AMB ELS LLABIS

MOSSEGAR EL LLABI INFERIOR

MOSSEGAR EL LLABI SUPERIOR

ENSENYAR LES DENTS FENT MORROS

RA RE RI RO RU

RA RE RI RO RU

RA RE RI RO RU

SOMRIURE ENSENYANT LES DENTS

RA RE RI RO RU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 8 “EL CARGOL TÉ MAL DE PANXA”

1 INFLAR LES GALTES D’AIRE

2 TREURE LA LLENGUA LA MÀXIM

FER VOLTES AMB LA LLENGUA ENTRE ELS LLAVIS I LES DENTS

XUCLAR

CRA CRE CRI CRO CRU

CRA CRE CRI CRO CRU

3

4

OBRIR LA BOCA AL MÀXIM

LLEPAR ELS LLAVIS, FENT VOLTES AMB LA LLENGUA

TOCAR EL LLAVI SUPERIOR I EL LLAVI INFERIOR ALTERNATIVAMENT

CRA CRE CRI CRO CRU

SOMRIURE AMB LA BOCA TANCADA

CRA CRE CRI CRO CRU


GRAELLA DE PRÀXIES Nº 1 “EL PIRATA POL”

1

2

FER EL PEIX

FER LA GANYOTA D’ENFADAT

BUFAR MOLT FLUIX

PA PE PI PO PU

3 BUFAR MOLT FORT

CEIP LA FARGA (SALT)

4 FER LA GANYOTA DE TRIST

FER LA GANYOTA DE CONTENT

XUCLAR

FER PETONS

PA PE PI PO PU

PA PE PI PO PU

PA PE PI PO PU


CEIP LA FARGA (SALT)

GRAELLA DE PRÀXIES Nº 6 “L'ANIVERSARI DEL LOP”

1

CROAC-CROAC

MOSSEGAR EL LLAVI INFERIOR

FA FE FI FO FU

2

BUP-BUP

AMB LA BOCA OBERTA TOCAR AMB LA LLENGUA EL LLAVI SUPERIOR

FA FE FI FO FU

3

GRRRR - GRRRR

4

ZZZZZZZZ

POSAR EL LLAVI SUPERIOIR PER SOBRE DE L'INFERIOR

FA FE FI FO FU

XIULAR

FA FE FI FO FU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 2 “L’ANEGUET LLEIG”

1

2

3

4

AMAGAR EL LLAVI INFERIOR

MOSSEGAR-SE EL LLAVI INFERIOR

LLAVIS A UN COSTAT I A L'ALTRE

FER UNA PEDORRETA

TIRAR PETS

ARRONSAR EL NAS I TREURE LES DENTS SUPERIORS

FA MOLT PUDOR

LLEPAR CARAMELS

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU

KA KE KI KO KU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 5 “LA FADA MANDARINA”

1

2

3

RRRRRR

LLEPAR EL LLAVI SUPERIOR

FER LLENGOTS

FER UNA PEDORRETA

SA SE SI SO SU

TOCAR LES DENTS DE DALT I DESPRÉS LES D’ABAIX

SA SE SI SO SU

4 POSAR MORROS

FER VIBRAR ELS LLAVIS

XIULAR

SA SE SI SO SU

SA SE SI SO SU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 3 “EL LLEÓ PRESUMIT”

1

2

3

4

IIIIIIIIII

OING, OING

BEEEE

QUI-QUIRIQUI

AUUUUU

UUUU-AAAA

BA BE BI BO BU

BA BE BI BO BU

MUUUU

BA BE BI BO BU

AARRGG

BA BE BI BO BU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 4 “EL LLORO BARTY”

1 OBRIR I TANCAR LES MANDÍBULES

2

3

4

AGAFAR AIRE A LES GALTES COM SI FOSSIN GLOBUS

FER EL GOSSET: AHHH, AHH.

POSAR ELS LLAVIS A UN COSTAT I DESPRÉS A L’ALTRE

FER MORROS I AGUANTAR UN LLAPIS ENSENYAR LES DENTS ENTRE EL NAS I EL LLAVI SUPERIOR

FA FE FI FO FU

FA FE FI FO FU

POSAR LA LLENGUA ENTRE LES DENTS SUPERIORS I EL LLAVI.

FA FE FI FO FU

MOSSEGAR EL LLAVI INFERIOR AMB LES DENTS SUPERIORS.

FA FE FI FO FU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 7 “BON DIA, BONA NIT”

1 FER VIBRAR ELS LLABIS

2 OBRIR AL MÀXIM LA BOCA

3

4

POSA EL LLABI SUPERIOR PER SOBRE DE L’INFERIOR

FER PRESSIÓ AMB ELS LLABIS

MOSSEGAR EL LLABI INFERIOR

MOSSEGAR EL LLABI SUPERIOR

ENSENYAR LES DENTS FENT MORROS

RA RE RI RO RU

RA RE RI RO RU

RA RE RI RO RU

SOMRIURE ENSENYANT LES DENTS

RA RE RI RO RU


CEIP LA FARGA (SALT) GRAELLA DE PRÀXIES Nº 8 “EL CARGOL TÉ MAL DE PANXA”

1 INFLAR LES GALTES D’AIRE

2 TREURE LA LLENGUA LA MÀXIM

FER VOLTES AMB LA LLENGUA ENTRE ELS LLAVIS I LES DENTS

XUCLAR

CRA CRE CRI CRO CRU

CRA CRE CRI CRO CRU

3

4

OBRIR LA BOCA AL MÀXIM

LLEPAR ELS LLAVIS, FENT VOLTES AMB LA LLENGUA

TOCAR EL LLAVI SUPERIOR I EL LLAVI INFERIOR ALTERNATIVAMENT

CRA CRE CRI CRO CRU

SOMRIURE AMB LA BOCA TANCADA

CRA CRE CRI CRO CRU


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.