Page 1

Unitats didàctiques

aula d'audició i llenguatge

Escola La Farga de Salt


ACTIVITAT: AFEGIR UN SO

MATERIAL

Cartronets: ANY: bany, pany ALA : bala, pala, cala, sala ULL: full, cull, bull OCA: foca, toca, roca, soca OLI: boli, foli ALETA: maleta, paleta

METODOLOGIA Relaxació

• •

Els nens s'asseuen a terra amb les cames estirades i juntes, arronsem

una cama i l'estirem, després l'altra. Així cinc vegades. Després s'asseuen • com els indis.

Activitats • Aquesta activitat pretén que els nens s’adonin que hi ha paraules molt semblants i que si afegim el so inicial d’una paraula pot aparèixer una altre diferent.

La mestra ensenya un dibuix, per exemple : ONA , i pregunta als nens quina paraula sortirà si afegim la /D/ , o quina paraula sortirà si posem / S/

De mica en mica anem enganxant els dibuixos a la pissarra

ACTIVITAT DIÀRIA

(Es proposen diferents però només s'ha de fer una cada dia) • Amb els cartronets barrejats es poden agrupar : primer el nom curt i després tots els altres que acaben igual.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS


ACTIVITAT : BABY EINSTEIN LA GRANJA

MATERIAL

• •

DVD de la granja de Baby Einstein

Imatges del vídeo per fer un llibre per la classe

Titelles dels animals principals que surten al vídeo.

METODOLOGIA Relaxació

Els nens asseguts a terra en rotllana com els indis. Estirem els braços i tanquem els punys fortament, tornem a obrir i a tancar cinc vegades. Relaxem els braços.

Activitats

• • •

Ensenyem les titelles una a una i recordem coses que sabem de cada animal, diem el nom, fem l'onomatopeia i si ho saben han de dir quin producte donen els animals de la granja. Mirem el DVD Ensenyem les imatges del llibre i recordem què passava al vídeo. Deixarem el llibre al racó de biblioteca de la classe.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

Jclic “Animals de la granja”


ACTIVITAT: CAMP SEMÀNTIC : LA FRUITA

MATERIAL

Cartronets amb imatges de vocabulari bàsic de fruites mida Din A5

Necessitarem plats, tovallons i ganivet METODOLOGIA Relaxació

Asseguts com els indis, tanquem els ulls, inclinem el cap a la dreta i esperem dos segons, inclinem el cap a l'esquerra i contem fins a dos també. Tornem el cap al mig. Ho repetim tres vegades.

Activitats

• •

Intentarem portar una peça de cada fruita perquè els nens les vegin al natural, les toquin, les olorin i les tastin. Parlarem de cada fruita. Quines solen menjar, quines els agrada i quines no


Per acabar l'activitat enganxarem els cartronets en un mural a la paret i a sota escriurem els noms. Els nens van dient el nom de cada un. Durant les rutines dels dies següents la mestra pot recordar els noms amb els nens.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

Jclic “Els aliments” Un altre dia es pot fer una macedònia, o si es pot allargar l'activitat es pot fer el mateix dia


ACTIVITAT: CAMPS SEMÀNTIC: LA ROBA

MATERIAL

Imatges dels nens amb la roba . Cada imatge ha d'estar imprimida en Din A4

Imatges dels nens en blanc i negre . Cada imatge ha d'estar imprimida en Din A4 i hem de tenir prous per tots els nens de la classe.


METODOLOGIA Relaxació

Farem un exercici de tensió-relaxació. Premem fort els punys i els obrim, estirem els braços i els relaxem, tensem les cames ( com si preméssim fort el cul ) i relaxem . Cada exercici cal fer-lo tres vegades seguides. Activitats

Iniciarem la sessió amb un recordatori del nom de les peces de roba: la mestra es posarà dreta i preguntarà a diferents nens la roba que ella porta. Després mirarem la roba que porta cadascú.

Enganxem a la pissarra un dibuix i un nen surt a la pissarra a explicar quina roba porta el nen de la imatge. Alhora podem fer descripcions d'un mateix, incentivant la participació dels nens.

Ensenyem als nens els dibuixos que hem portat per pintar. Cada nen demana el que vol però dient la roba que porta el nen del dibuix. AVALUACIÓ SUGGERIMENTS

Fitxa d'observació

• • •

Jclic “La roba” Dpaint Els dibuixos que pinten es poden enganxar sobre cartolina i fer titelles.


ACTIVITAT: EL LLIBRE DE LES RIMES

MATERIAL

• •

Llibreta

Cartronets per deixar a la classe

Cartronets d'imatges per l'activitat


METODOLOGIA Relaxació

Asseguts en rotllana tnquem fortament els ulls i els obrim, movem els llavis, inflem les galtes, etc, fins a relaxar els músculs de la cara.

Activitats

Es treu un imatge i entre tots decidim la rima i s'escriu a la pissarra. Els nens la repeteixen. Es pot fer repetir-la a alguns nens individualment.

Es presenta "El llibre de les rimes" . Entre quatre o cinc nens copiaran la poesia de la pissarra i faran un dibuix entre tots.

A partir d'aquest dia algunes activitats es poden introduir fent una rima oralment, la mestra l'escriu en un paper i l'enganxa amb un clip, més tard (fora de l'activitat) un nen copia la rima i fa el dibuix AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

Jclic “Fem rimes”


ACTIVITAT: EL NOM DELS NENS (2)

MATERIAL

• • • •

Cartronets amb la primera síl·laba de cada nom dels nens Estissores i enganxament Foli blanc Fitxes de la sessió anterior

METODOLOGIA Relaxació

• • •

Els nens estaran asseguts a la seva cadira.

• •

Obrim molt la boca i la tanquem, tres vegades.

Estirem els braços ( en perpendicular amb el cos) i els relaxem.

Inclinem el cap a la dreta i després a l'esquerra, poc a poc per no marejar-nos. Acabem la relaxació fent veure que ens rentem la cara, fent-nos un lleuger massatge.

Activitats

Seguirem amb el material de la sessió anterior. Ensenyem algunes de les fitxes que han fet , per recordar que hem separat els nom en síl·labes.

Treiem de la bossa una síl·laba. Els nens quan l'escolten han d'endevinar de qui és aquest nom, p.e.: RO ( és la Rosa)

Quan hem fet uns quants, tots han d'estar callats i només podrà parlar el nom al qual correspon la síl·laba que treiem. Hem de fer tots els nens ja que al final de la sessió tots els nens han de tenir la seva síl:laba. La poden enganxar a la mateixa fitxa del dia anterior i han d'acabar d'escriure el seu nom. O poden fer-ho en una fitxa a part. AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS Jclic “El nom dels nens”


ACTIVITAT: EL NOM DELS NENS

MATERIAL

• • •

Cartronets amb els noms dels nens Estissores i enganxament Foli blanc

METODOLOGIA Relaxació

• • •

Els nens estaran asseguts a la seva cadira.

• •

Obrim molt la boca i la tanquem, tres vegades.

Estirem els braços ( en perpendicular amb el cos) i els relaxem.

Inclinem el cap a la dreta i després a l'esquerra, poc a poc per no marejar-nos. Acabem la relaxació fent veure que ens rentem la cara, fent-nos un lleuger massatge.

Activitats

• •

Avui farem veure que som robots i caminem i parlem a batzegades.

Repassem els noms dels nens de la classe, dient tot el nom, p.e.. DAVID i després explicarem que ho hem de fer com si fóssim robots i parlem a cops: DA-VID

La mestra agafa un nom de la bossa i sense ensenyar-lo als nens el diu amb síl.labes, de qui sigui el nom s'ha d'aixecar i agafar-lo. Els altres nens han d'estar callats.

Finalment cada nen se seu al seu lloc, es retalla cada nom en síl·labes i es barregen tots els noms de la taula. De mica en mica cada nen ha d'anar buscant les síl·labes del seu nom i enganxar-les al foli. A sota pot fer un dibuix d'ell mateix. (Aquesta activitat pot durar més de la mitja hora i per tant s'haurà d'acabar amb la tutora) AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS Jclic “El nom dels nens”


ACTIVITAT: ATENCIÓ AUDITIVA

MATERIAL

Cartronets amb imatges de vocabulari bàsic de menjars:

METODOLOGIA Relaxació

Asseguts com els indis, tanquem els ulls, inclinem el cap a la dreta i esperem dos segons, inclinem el cap a l'esquerra i contem fins a dos també. Tornem el cap al mig. Ho repetim tres vegades.


Activitats

• •

En aquesta sessió es fan 2 activitats diferents d'atenció auditiva.: 1.- QUI DIU QUÈ? Un nen es posa d'esquenes, la mestra senyala a un nen i li ensenya una imatge. Aquest nen ha de dir el nom ben fort. El nen que està d'esquenes ha d'endevinar qui ha parlat i quina paraula ha dit. Surt a la pissarra el nen que ha parlat. 2.- XIUXIUEJAR EL NOM: La mestra agafa un nen , el porta a un costat de la classe, li tapa els ulls i li xiuxiueja el nom d'un company a l'orella, l'acompanya fins on estan els companys i tots alhora però fluix han de dir el seu propi nom. El nen ha de trobar al company seguint la seva veu.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

Jclic “Els aliments”


ACTIVITAT: LA FAMÍLIA I LES ACCIONS

MATERIAL

METODOLOGIA

Cartronets de “la família i les accions”

Relaxació

Els nens estan asseguts a terra; estirem els braços i ajuntem les mans a l'esquena, estirant la columna. Després cada nen es fa una abraçada a si mateix.

Activitats (Cada activitat s'ha de fer diverses vegades)

1.- Portem totes les imatge a dins d'una bossa. Cada nen fica la mà i agafa una imatge. La mestra diu una frase que expliqui una imatge i el nen que la té ha d'aixecar la mà. (Ho repetim diverses vegades)

2.- La mestra va assenyalant diferents nens i aquests han d'explicar què


fan les persones de la seva foto. El seu discurs ha de respondre a QUI? I QUÈ FA?

3.- Tornem a ficar les imatges a la bossa. Un nen tria quatre imatges i les penja a la pissarra. Després explica una d'elles i els companys han d'endevinar quina és. AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

El material es deixa a cada classe perquè els/les tutors/tutores puguin fer les activitats sempre que vulguin. Jclic “La família i les accions”


ACTIVITAT:

PROPIOCEPTIVITAT DELS

MATERIAL

FONEMES: /M/

· Referents:

Barqueta

Pràxia

lletra

Onomatopeia

mar

Vocabulari per fer discriminació auditiva

madalena

Mandarina

martell


pilota

bicicleta

plàtan

flor

gos

METODOLOGIA Relaxació · No farem activitat de relaxió ja que és una activitat motriu, però sí que farem una activitat de concentració. Demanarem que ràpidament diguin el nom de tres insectes. Farem veure que hi havia nens atents i nens que no i que tots hem d'escoltar perquè comença l'activitat.

Activitats · Els sons de la llengua són més fàcils de discriminar i produir si treballem paral·lelament la psicomotricitat grossa. Un so que és fàcil de produir psicomotriument i amb pràxies és la /m/ i per això començarem per aquest. •

Ens seiem com els indis amb els braços estirats als costats, amb els ulls tancats diem /OMMMM/, només durant cinc segons.

Obrim els ulls, continuem callats. Ens imaginem que anem en una barqueta en mig del mar i ens balancegem d'un costat a l'altre molt suament , mentrestant diem /mmmmmm/.

Finalment ens quedem quiets i callats, posem les mans a les galtes i diem /mmmm/. Ens fixem en diferents coses: ◦

Les galtes vibren, ens fan pessigolles

Els llabis estan tancats

La veu no para, és un so llarg

· Després de fer l'activitat de psicomotricitat grossa relacionarem tot el que hem dit amb una lletra la M . I farem exercicis d'identificació d'aquest so.

AVALUACIÓ SUGGERIMENTS

Buscarem noms de nens de la classe que comencin per aquest so

La mestra treurà una imatge de la bossa, mirem què és diem el nom i si comença pel so que hem treballat.

Fitxa d'observació Jclic: Les lletres


ACTIVITAT:

PROPIOCEPTIVITAT DELS

MATERIAL

FONEMES: /R/

· Referents:

Pràxia moto

lletra

Onomatopeia

raqueta

Vocabulari per fer discriminació auditiva

roses

raïm

rellotge

retoladors


mitjons

vaca

llanterna

clau

pinta

METODOLOGIA Relaxació · No farem activitat de relaxió ja que és una activitat motriu, però sí que farem una activitat de concentració. Demanarem que ràpidament diguin el nom de tres peces de roba. Farem veure que hi havia nens atents i nens que no i que tots hem d'escoltar perquè comença l'activitat.

Activitats · Els sons de la llengua són més fàcils de discriminar i produir si treballem paral·lelament la psicomotricitat grossa. •

Ens posem drets i ballem, cadascú com vulgui. Després ens quedem quiets i ens imaginem que tenim formigues que caminen pel nostre cos i ens fan pessigolles. Ens gratem tot el cos.

Ens imaginem que ens pugem en una moto i que caminem fent vibrar els llavis /brrr/.

Finalment ens seiem a terra com els indis, ens imaginem que tenim un tronc al davant i que la mà és una serra i que el tallem 7/rrras, rrras, rrras, rras/

D'aquesta manera hem estimulat totes les zones de la boca que poden vibrar. · Després de la psicomotricitat grossa relacionarem tot el que hem dit amb una lletra, la R

AVALUACIÓ SUGGERIMENTS

Buscarem noms de nens de la classe que comencin per aquest so

La mestra treurà una imatge de la bossa, mirem què és, diem el nom i si comença pel so que hem treballat.

Fitxa d'observació Jclic: Les lletres


ACTIVITAT:

PROPIOCEPTIVITAT DELS

MATERIAL

FONEMES: /S/

· Referents:

Pràxia

lletra

Onomatopeia

ceba

Vocabulari per fer discriminació auditiva

cigrons

cigonya

sorra

samarreta


METODOLOGIA Relaxació · No farem activitat de relaxió ja que és una activitat motriu, però sí que farem una activitat de concentració. Demanarem que ràpidament diguin el nom de tres insectes. Farem veure que hi havia nens atents i nens que no i que tots hem d'escoltar perquè comença l'activitat.

Activitats · Els sons de la llengua són més fàcils de discriminar i produir si treballem paral·lelament la psicomotricitat grossa. •

Drets començarem a caminar però arrossegant els peus . Primer ho farem callats, però després buscarem un so que s'assembli ( per exemple la /X/ )

Després ens imaginarem que som serps i ens mourem i farem el so de les serps /S/ -

Finalment ens quedem quiets, drets, ajuntem el dit polze i l'índex d'una sola mà i fem veure vola un insecte /zzz/

D'aquesta manera hem estimulat tota la zona dental de la boca . · Després de la psicomotricitat grossa relacionarem tot el que hem dit amb una lletra, amb els nens de P3 es pot fer només la S i amb els grans la Z . I farem exercicis d'identificació d'aquest so.

AVALUACIÓ SUGGERIMENTS

Buscarem noms de nens de la classe que comencin per aquest so

La mestra treurà una imatge de la bossa, mirem què és, diem el nom i si comença pel so que hem treballat.

Fitxa d'observació Jclic: Les lletres


ACTIVITAT: QUI i QUÈ FA?

MATERIAL

Làmines en DIN A3

Una còpia de cadascuna per cada nen (les que no s'utilitzen durant la sessió de logopèdia es deixen a la classe per anar fent l'activitat sempre que es vulgui.

Gomets de quatre colors

METODOLOGIA Relaxació

Drets, girem la cintura a un costat i a l'altre, cinc vegades, ens ajupim i ens aixequem cinc vegades. Ens asseiem com els indis.

Activitats

Es col·loca només una de les làmines a la pissarra. La mestra explica QUÈ FA? un personatge de la làmina i un nen ha d'endevinar de qui es tracta


tot responent a la mestra que pregunta QUI ÉS?

Després d'uns quants exemples es fa al revés. La mestra assenyala una persona i el nen ha de respondre a la pregunta QUÈ FA?

Repartim a cada nen una còpia d'una làmina i gomets de quatre colors. La mestra dirà què fa una persona i cada nen ha d'enganxar el gomet del color que la mestra digui a sobre de la persona quan la trobi. ACTIVITAT DIÀRIA

(Es proposen diferents però només s'ha de fer una cada dia)

Es fan unes quantes preguntes ràpides de QUI i QUÈ FA? mirant les làmines.

Es posen quatre cartronets en fila i la mestra fa la pregunta de QUI? i QUÈ FA? a un nen senyalant només un cartronet.

Senyalant un cartronet la mestra només fa una pregunta QUI o QUÈ FA? per veure si els nens distingeixen les dues categories. AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

• •

Jclic “Qui i què fa” Activitats diàries i/o puntuals amb el material que es deixa a la classe.


ACTIVITAT : QUÈ MANA EL REI ?

MATERIAL

• •

Corona de rei i capa . Cartronets mida Din A5 amb blue-tack


METODOLOGIA

(Aquesta activitat és millor fer-la en el hall o al pati) Relaxació

Asseguts en rotllana tnquem fortament els ulls i els obrim, movem els llavis, inflem les galtes, etc, fins a relaxar els músculs de la cara.

Activitats

Es pot posar un paper d'embalar a l paret perquè quedi un mural fet al final de la sessió. Explicarem als nens que abans de començar hem d'enganxar els cartronets a la pissarra ( o al mural) per repassar el vocabulari.

Després comencem a jugar. La mestra es posa la capa i la corona i diu una acció sense mostrar el dibuix , tothom l'ha de fer sense parlar. Ràpidament diu una altra, i així anem repassant el vocabulari. Si veiem que hi ha nens que no saben el verb podem asenyalar el dibuix.

Fem sortir un nen i li posem la capa i la corona i ell serà el rei i dirà què han de fer tots els nens. AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

• •

Jclic “Les accions”

Es pot fer una bateria de fotografies d'accions amb els nens per després fer el Jclic amb les seves fotos. O amb un programa de fer trencaclosques.


ACTIVITAT: SOROLLS PRODUÏTS PER L'ENTORN

MATERIAL

10 dibuixos dels sorolls de l'entorn

Aigua de mànega

Avió

Fulles seques

Cop de porta

Cotxe de policia

Cotxes

Pati de l'escola

Nen que plora

Pluja

Retallar

CD : “Sorolls de l'entorn”

METODOLOGIA Relaxació

Seure al terra en rotllana com els indis, ens balancegem molt lentament. Amb els ulls tancats girem el cap cap a l'esquerra i comptem fins a 5 , després a la dreta i comptem fins a cinc. Toquem el pit amb la barbeta, descansem i escoltem.

Activitats

• • • •

Amb els ulls oberts diem sorolls que sentim al nostre voltant. Amb els ulls tancats diem sorolls que sentim. Presentem els 10 dibuixos i diem el so que fan (amb onomatopeies) Un cop centrada l'atenció auditiva posarem el CD amb la pista "Sorolls de l'entorn" escoltem els sons d'un en un i els relacionem amb la imatge.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

JClic "Sorolls de l'entorn": Activitats d'atenció auditiva, trencaclosques, associacions...


ACTIVITAT : CONTE “L'ANIVERSARI DEL LLOP”

MATERIAL

• • •

CD : Pista "Els sorolls de la granja" Làmina de la granja i peluixos dels animals i d'un llop Titelles plastificades dels animals per deixar en el racó


Conte de "L'aniversari del llop"

METODOLOGIA Relaxació

Seure al terra en rotllana com els indis, en balancegem molt lentament. amb els ulls tancats girem el cap cap a l'esquerra i contem fins a 5 , després a la dreta i contem fins a cinc. Toquem el pit amb la barbeta, descansem i escoltem.

Activitats

• •

Explicació del conte: "L'aniversari del llop" Quan es diu l'animal convidat a l'aniversari es posa el CD per escoltar el so i els nens han d'endevinar quin és.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

JClic "Animals de la granja": Activitats d'atenció auditiva, trencaclosques, associacions... Jclic “L'aniversari del llop”


ACTIVITAT: SOROLLS DELS ANIMALS DE LA SELVA

MATERIAL

• •

CD "Els sorolls de la selva" Fotos dels animals

abella

granota

ocell

balena

lleó

elefant

dofí

llop

mico

METODOLOGIA Relaxació

Asseguts en rotllana ens acariciem les cames fent un massatge, després un braç i després l'altre. Finalment fem ganyotes a la boca per relaxar-nos.

Activitats

Mirar les imatges dels animals de la selva i dir el nom i si saben l’onomatopeia.

Posem el CD amb la pista "Sons de la selva" i els nens han de descobrir de quin animal és el soroll que se sent.

Relacionem cada so amb la imatge

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

JClic "Animals de la selva": Activitats d'atenció auditiva, trencaclosques, associacions...


ACTIVITAT : CANTAJOCS “LA FORMA DE CAMINAR”

MATERIAL

• •

DVD "Cantajocs" Cançó: La forma de caminar Imatges d'animals: Una còpia per cada nen

METODOLOGIA Relaxació

Tots els nens estan asseguts en rotllana com els indis. Pugem i baixem les espatlles, les fem rodar en davant i en darrera, fem cinc respiracions i descansem.

Activitats

Mirem les imatges dels animals i fem l'onomatopeia i la forma de caminar de cadascun d'ells

Mirem el DVD, escoltem la cançó una vegada i després ho repetim ballant tots.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

Jclic “Sorolls dels animals” Dpaint o altres programes de pintura: Pintar els animals, per exemple:


ACTIVITAT : SONS D’INSTRUMENTS MUSICALS

MATERIAL

CD "Els sons dels instruments musicals" : Conté una pista per fer la identificació auditiva i una altra per fer les lotos

Fotos d’instruments musicals

campanetes

guitarra

cascabells

djembe

flautes

maraques

piano

triangle

Loto d’instruments ( de 4 fotos )

METODOLOGIA Relaxació

Seure al terra en rotllana com els indis, ens abracem a nosaltres mateixos ben fort i deixem caure els braços als costats. Activitats

Mirarem els instruments musicals 1 a 1. Quan presentem un instrument els nens diran el nom si el saben i el so que fan ( es pot fer mímica) després escoltem en el CD el seu so.

Després de presentar tots els sons un a un escoltem tot el CD i anem ensenyant simultàniament els instruments.

Finalment repartim la Loto i els gomets i juguem.

AVALUACIÓ

Fitxa d'observació

SUGGERIMENTS

JClic "Instruments musicals": Activitats d'atenció auditiva, trencaclosques...


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.