__MAIN_TEXT__

Page 3

III DAR DE LER COMA QUEN DÁ DE BEBER LISTAXE DE LECTURAS – 55 mentiras sobre a lingua galega, Prolingua, Ed. Laiovento (Concha Costas, presidenta de Espazo Lectura). – Mil cousas poden pasar, de Jacobo Fernández Serrano, Ed. Xerais (Dolores Portabales e Domingo Freiría). – «O neno suicida», Dos arquivos do trasno, de Rafael Dieste, Ed. Galaxia (Luis M. Teixeiro). – Poemas de Antón Tovar, Poesía galega completa, Ed. Akal (Xilberte L. Manso). – Biografía da multitude, de Elvira Riveiro e Silvia Penas, Intituto de Estudos Miñoranos (Carlos Méixome). – Cousas, de Alfonso Daniel R. Castelao, Ed. Galaxia (Irene Silva). – A esmorga, de Eduardo Blanco Amor, Ed. Galaxia (Luis Domínguez). – «Camiñan descalzas polas rochas», Das últimas mareas, de Ana Romaní, Espiral Maior; «Nunca tiven amigos», Entre lusco e fusco, de Pilar Pallarés, Ediciós do Castro (Cruz Domínguez). – «De súpeto, Adriano encontrou-se cun poema», Odiseas, de Séchu Sende, Letras de Cal (Breixo Álvarez). – «Instrucciones para aprender a hablar gallego», Made in Galiza, de Séchu Sende, Ed. Galaxia (Lúa Álvarez). – O esculpido sorriso dos teus beizos, de Xosé Carlos Caneiro (Rosa Rodríguez Taboada). – Seda, de Alessandro Baricco, Rinoceronte Ed. (Antonio Araúxo). – A memoria perdida, de Lino Braxe, Ed. Vía Láctea (Agustín Álvarez). – Si o vello Sinbad volvese ás illas, de Álvaro Cunqueiro, Ed. Galaxia (María Xosé González Chamorro). – Monólogo do imbécil / Jánsel e Póncel, de José Luis Prieto, Ed. Embora (Ángel Iglesias e Xosé Manuel Moo). – Makinaria, de Carlos Negro, Ed. Xerais (Paulo del Río).

—4—

Profile for Espazo Lectura

LECTURAS DA GRAMPA 4 (III Dar de ler coma quen dá de beber)  

LECTURAS DA GRAMPA 4 (III Dar de ler coma quen dá de beber)  

Advertisement